Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОПО-4-08 с предмет: "Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност и други продукти за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 20.10.2015
Решения и Обявления Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад