Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата на договаряне без обявление е открита с Решение № 258/20.10.2015 г. на Управителя на Дружеството и е с идентификационен номер в АОП 00197-2015-0008 от 20.10.2015 г.


« назад