Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (КОРОНА ВИРУС)

Уважаеми клиенти, Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 (корона вирус) на територията на Република България, предприетите от Правителството мерки за защита от вирусаи обявеното извънредно положение на територията на страната ВиК Оператор – гр. Пловдив Ви уведомява, че грижата за к ..

Дата: Вторник > 31-Март-2020

ИНКАСИРАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ за ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (КОРОНА ВИРУС)

Уважаеми клиенти, За оптимално отчитане на потребените ВиК услуги от клиентите на дружеството за времетраенето на извънредното положение при ограничаване и недопускане на контактно разпространение на заразата, ВиК Оператор – гр. ПловдивВи уведомява, че инкасирането на водомерите на клиентит ..

Дата: Четвъртък > 26-Март-2020

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (КОРОНА ВИРУС)

Уважаеми клиенти, Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 (корона вирус) на територията на Република България, предприетите от Правителството мерки за защита от вируса и обявеното извънредно положение на територията на страната ВиК Оператор – гр. Пловдив Ви уведомява, че грижата за ..

Дата: Петък > 13-Март-2020

НЯМА ОПАСНОСТ ОТ ВОДЕН РЕЖИМ В ГРАД ПЛОВДИВ И ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

В правомощията на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Пловдив не е включено поддържането на  язовири на територията на област Пловдив. Към 03.01.2020 г. не отчитаме проблеми, свързани с намален дебит на  водоизточниците. Нямаме селища на режимно водоснабдяване на територията, обслужв ..

Дата: Петък > 03-Януари-2020

СЪОБЩЕНИЕ

"ВиК" ЕООД Пловдив уведомява, че на 23.12.2019г. (понеделник) и на 31.12.2019г. (вторник), Дружеството ще работи с клиенти до 12:30 ч. поради профилактика и годишна инвентаризация.


Дата: Четвъртък > 19-Декември-2019