Новини

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ИСКРА, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 4/16.11.2021г, издадена от кмета на с. Искра, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Селото ще е без водоподаване в часовете 09,00ч. до 17,00ч. При задълбо ..

Дата: Вторник > 16-Ноември-2021

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Публикация в електронна медия от 07.11.2021 г. Във връзка със статия в електронна медия, публикувана на 07.11.2021 г. бих желал да се възползвам от правото си на отговор и да оборя описаното в статията, като заявявам, че не отговаря на истината изнесената информация за сключен догово ..

Дата: Понеделник > 08-Ноември-2021

Намаляване на водоснабдяването на гр. Сопот на 28.10.21 г.

Поради ремонтни дейности по ел.привод 20kV „Стряма“ ,които ще се извършват от външна фирма е възможно намаляване на водоснабдяването на гр. Сопот на 28.10.21 г. от 9.00 до 14.00 ч.

Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.


Дата: Вторник > 26-Октомври-2021

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК: 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, бул. „Шести септември” № 250, във връзка с публикувана Покана, с изх. №  70-00-5605 от 17.09.2021 г.  към кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кре ..

Дата: Понеделник > 25-Октомври-2021

Водозахранване с.Тополово

Във връзка с нарушена проводимост на захранващ водопровод Е Ф200мм. от речно водохващане за с. Тополово, „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив информира:   Екип от специалисти на дружеството полага всички усилия за възстановяване захранването с вода на с. Тополово. Предвид труднодостъпното трасе на ..

Дата: Вторник > 19-Октомври-2021