Новини

Нарушено водоснабдяване в кв. „Прослав“ в гр. Пловдив

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД информира своите потребители, че след изместване на магистрален водопровод Е 546 се  получава вторична авария, поради изключително остарялата и амортизирана мрежа. Екипите ни работят по отстраняването на аварията и до възстановяване на нормалното водопо ..

Дата: Петък > 11-Юни-2021

СЪОБЩЕНИЕ

“Водоснабдяване и Канализация" ЕООД – гр. Пловдив уведомява, че административните служби на Дружеството (Центрове за работа с клиенти, Техническа приемна, Деловодство и Каси) на 29.04.2021 год. (четвъртък) ще работят с клиенти до 14:00 часа поради профилактика и дезинфекция срещу COVID-19, и об ..

Дата: Понеделник > 26-Април-2021

Списък на инкасаторите за м. Април 2021 г.

Списък с телефони на инкасатори 

Дата: Сряда > 31-Март-2021

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ БРОЯ ДУБЛИРАЩИ ТРЪБНИ КЛАДЕНЦИ

Информираме Ви, че „В и К” ЕООД гр. Пловдив има инвестиционно намерение за изграждане на 3(три) броя дублиращи тръбни кладенци на ПС „Брестовица”.  Подробна информация в съответствие с Приложение №2  към чл.6  от Наредбата за ОВОС, можете да намерите в сградата на „В и К” ЕООД гр. Пловдив, РИО ..

Дата: Четвъртък > 04-Март-2021

ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИТЕ ПРЕЗ М. ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Уважаеми клиенти, Във връзка с продължаващата усложнена епидемична обстановка на разпространение на случаи на COVID-19 (корона вирус) на територията на Република България, и поради необходимостта от реален отчет на водомерите на клиентите поради служебен отчет през месеците декември 2020 го ..

Дата: Сряда > 27-Януари-2021