Новини

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВИ РЕВИЗИИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖАВАНЕТО НА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ НА "ВиК" ЕООД ПЛОВДИВ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА РАБОТА ПРИ ЕСЕННО-ЗИМНИ УСЛОВИЯ ЗА 2023г.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на Дружеството за работа при есенно-зимни условия, водоподаването в гр.Пловдив  ще бъде нама ..

Дата: Петък > 29-Септември-2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ - ПСОВ ГР. ПЛОВДИВ

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда У В Е Д О М Я В А М E Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: „Добавяне на нови отпадъци с код 19 08 01 и 19 08 02 за временно съхранение на Площадка № 1, находяща се в ПИ № 56784 ..

Дата: Петък > 08-Септември-2023

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ТОПОЛОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 08-02-329/22.08.2023г, издадена от кмета на с.Тополово, общ. Асеновград е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Централно спиране на резер ..

Дата: Понеделник > 28-Август-2023

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. БУКОВО, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 3/21.08.2023г, издадена от кмета на село Буково, общ. Първомай, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Селото ще бъде водоснабдено от 06,00 ч. ..

Дата: Понеделник > 21-Август-2023

РЕЖИМ НА ВОДАТА В ГР. ПЕРУЩИЦА

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 218/03.08.2023г, издадена от кмета на община Перущица, е обявен режим на водата в гр. Перущица, поради намален дебит във водоизточника. Режимът ще бъде в следния гра ..

Дата: Петък > 04-Август-2023