Новини

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВИ РЕВИЗИИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖАВАНЕТО НА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ НА "ВиК" ЕООД ПЛОВДИВ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА РАБОТА ПРИ ЕСЕННО-ЗИМНИ УСЛОВИЯ ЗА 2021г.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на Дружеството за работа при есенно-зимни условия, водоподаването в гр.Пловдив и на територията на други селища ..

Дата: Четвъртък > 23-Септември-2021

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК: 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, бул. „Шести септември” № 250, на основание чл. 13, т. 9 от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предп ..

Дата: Петък > 17-Септември-2021

Режим на водата в с. Кръстевич съгласно Заповед № РД-07-05/13.09.2021г. на кмета на селото.

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № РД-07-05/13.09.2021г, издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Вода ще има  в цялото село вечер от 17,00 до 21,00 часа.За водоснабдяване на населението са осигуре ..

Дата: Понеделник > 13-Септември-2021

Проект №BG16M1OP002-1.016-0007 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”

Управителят на „ВиК”– Пловдив Спартак Николов представи мегапроект   Днес, 16.08.2021 г. /понеделник/ в зала „Север“ на хотел „Империал“управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив,  Спартак Николов обяви стартирането на основните дейности по проект №BG16M1OP002- ..

Дата: Сряда > 18-Август-2021

Режим на водата в с. Кръстевич съгласно Заповед № РД-07-04/16.08.2021г. на кмета на селото.

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № РД-07-04/16.08.2021г, издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Вода ще има  в цялото село през вечер от 18,00 до 21,00 часа .За водоснабдяване на населението са осигуре ..

Дата: Понеделник > 16-Август-2021