Новини

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. НОВИ ИЗВОР, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 4/08.07.2024г, издадена от кмета на село Нови извор, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Считано от 08.07.2024г. селото ще бъде все ..

Дата: Понеделник > 08-Юли-2024

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ЧЕРВЕН, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 4/04.07.2024г, издадена от кмета на село Червен, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Селото ще бъде без водоснабдяване в часовете о ..

Дата: Петък > 05-Юли-2024

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ГОРНОСЛАВ, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 1/02.07.2024г, издадена от кмета на село Горнослав, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Селото ще бъде без водоснабдяване в часовет ..

Дата: Вторник > 02-Юли-2024

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ДОЛНОСЛАВ, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 064/01.07.2024г, издадена от кмета на село Долнослав, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Селото ще бъде без водоснабдяване в часов ..

Дата: Вторник > 02-Юли-2024

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. СТОЕВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 4/01.07.2024г, издадена от кмета на село Стоево, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Селото ще бъде без водоснабдяване в часовете о ..

Дата: Понеделник > 01-Юли-2024