Новини

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ ЦЕЛИ В С.ДРАГОЙНОВО

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив уведомява своите потребители, че по предписание на РЗИ-Пловдив водата в с.Драгойново, общ. Първомай следва да бъде ограничена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна. Водата може да се използва за хигиенни цели. За населеното мяс ..

Дата: Вторник > 28-Март-2023

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив отново спечели с окончателно решение дело за наложена финансова корекция от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

С окончателно решение от 16.03.2023 г.Върховният административен съд потвърди решение на Административен съд Пловдив, с което на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- гр. Пловдив  бе отменена наложената финансова корекцияв размер на 5% от стойността на допустимите разходи по Договор № КС-0 ..

Дата: Петък > 17-Март-2023

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН СЕВЕР, ПОРАДИ ПОДМЯНА НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив уведомява своите потребители, че поради подмяната на измервателните устройства на трите захранвания на "МБАЛ Пловдив" на бул. "България" № 234 е възможно временно спиране на водоподаването в район Север /около Руската гимназия и А ..

Дата: Четвъртък > 02-Март-2023

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ДОБРАЛЪК, ОБЩИНА КУКЛЕН

Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 10/21.02.2023г, издадена от кметски наместник на с. Добралък , е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника.Селото ще е без водоподаване в часовете от 18, ..

Дата: Сряда > 22-Февруари-2023

Текуща информация за изпълнени мероприятия във връзка с решаване на проблема с питейната вода с. Брестовица, община Родопи

ВиК Пловдив е изготвило проект за пречиствателно съоръжение за пречистване на питейната вода от манган и сме в процедура по издаване на Разрешение за строеж на територията на ПС за с. Брестовица. Изграждането на пречиствателното съоръжение ще изпълним с наши сили, като по предварителна оценка ..

Дата: Четвъртък > 16-Февруари-2023