Качество на водата

Към “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив е изграден Лабораторен Изпитвателен Комплекс състоящ се от две направления направление “Питейни води” и направление “Отпадъчни води”.

  • За контакти с ЛИК:
  • 032 / 62 30 89
  • hblvik.bg

Лабораторен Изпитвателен Комплекс е акредитиран от ИА “БСА” съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Декларация относно политиката по качеството
Управление на жалби
Анкетен лист за обратна информация
Позоваване на акредитация

Спектър на услугите
Списък на използваните методи за изпитване и взимане на проби/извадки
Ценоразпис на услугите
Населено място Твърдост mg-eqv/dm3
Пловдив 3,96 – 4,92
Асеновград 4,5
Труд 3,32-4,16
Граф Игнатиево 5,28
Кричим 2,4-3,84
Стамболийски 4,75-5,08
Перущица 4,0 - 6,56
Карлово 0,76 – 0,84
Калофер 0,28 – 0,80
Сопот 1,96
Клисура 0,2 – 0,56
Хисар 2,04
Баня 2,48
Калояново 3,45
Първомай 6,08 – 7,04
Садово 1,72
Раковски 6,56
Брезово 4,6
Съединение 5,4
Лъки 4,92