ВИК услуги

"В и К" ЕООД - Пловдив Ви предлага уникални технологии за ремонт, профилактика и подмяна на "ВиК" инсталации:

Вид дейност или услуга Телефон
Повреда на водопроводната мрежа, сградни водопроводни отклонения и съоръжения към тях 6 157
Отпушване на хоризонтални канали клонове в сгради, улична канализация и площадкови канални мрежи 605 624
Отпушване на вертикални щрангове 605 624
Прослушване с електронни апарати на водопроводната мрежа 605 604
Системи и апарати за дезинфекция на питейни и отпадъчни води 605 630