Приемно време

Направление Инкасиране и Контрол

Всеки петък от 09.00 до 12.00 часа

Телефон за контакт: 032/ 605 660


Техническо направление

Консултации по изходни данни и съгласуване на проекти - всеки петък 08.30 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 часа

Телефон за контакт: 032/ 605 640 или 032/ 605 619