Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

05.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул, "Драма" №22 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петко Войвода" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Климент авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" и "Дрангово- 2" авария на водопровод с,Дрангово,с Върбен, с Златосел и с. Отец Кирилово от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с, Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с, Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи гр. Куклен ул."Ал, Стамболийски" авария на пожарен хидрант района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Маноле авария на спирателен кран водомерна шахта частично нарушено водоподаването в селото от 16:00ч. до 17:00ч.

04.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Стойчо Мушанов"№51 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Македония"№68 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Дарвин" и "Ясна поляна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Тодор Влайков"№3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Добри Войников" №43 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тодор Икономов"№1а авария на водомерен възел района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Даме Груев" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.127 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Лерин"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Вишнева" и "Ком" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Белозем ул."Камчия" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."745" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

02.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Даме Груев" направа нови водопроводни връзки от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" №148 направа нови водопроводни връзки от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Горолом"№8 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Шумен"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Каравелово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 8:00ч. до 16:00ч.

01.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Оборище"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Хаджи Димитър" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Стоян Джансъзов" авария на водопровод кв.Запад до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с Царацово авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото Ще се работи на 02 .02 2023г

31.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Север" авария на Помпена станция нарушено водоподаването във висока зона на града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Найчо Цанов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Константин Нунков" №26 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Стоян Джансъзов" авария на водопровод района на аварията и кв. "Запад" от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брестник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Дедево Липса на захранване от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Малък Чардак авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

30.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стою Н. Шишков" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Каменица 1" и кв. "Каменица 2" от 09:00ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Архимандрит Дамаскин" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив Строителен хипермаркет "Рила" авария на водопровод района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Велико Търново" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Балчик"№ 2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул, "Копривщица" срещу хотел "Бордо" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр, Карлово ул. "Криволак" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с,Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

28.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Дунав" №12 нова водопроводна връзка от външна фирма района на ремонтната дейност от 14:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив кв. Прослав ул. "Западна" №13 авария на спирателен кран водомерна шахта района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул. "К. Геров" №6 авария на спирателен кран района на аварията от 11:00ч. до 14:00ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Белащица местност "Бялата пръст" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Мътеница ул, "Г. Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

27.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово кв.Сушица ул."Чавдарска" авария на водопровод кв.Сушица от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №35 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Славееви гори" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" и ул."Панагюрище" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив бул."Свобода" №28А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв.Баделема авария на водопровод от външна фирма гр.Асеновград от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №51 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №35 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Копривщица" и бул."Свобода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Костаки Пеев" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Капитан Райчо "№68 ремонт на хидрофорна уредба Висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод от външна фирма Индустриална зона от 09:00ч. до 17:00ч.

25.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград П.С. ЛАКОВО авария на захранващ водопровод високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №51 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Чернишевски" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Чорлу"№19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Капитан Райчо" №68 авария на водопровод висока зона ул."Капитан Райчо"№62,68, 70 от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с,Брестовица ул."Кирил и Методи" района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски ул."3-ти март" авария на водопровод Ф475 кв. "Секирово" и кв. "Парчевич" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. Скутаре авария на помпен агрегат с.Рогош, с.Скутаре, с.Трилисник до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

24.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Македония и ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ПС СЕВЕР авария на захранващ водопровод високите етажи на града от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Икономов"№14 подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул."Рилски Метох" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 14:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №51 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Капитан Райчо" №68 авария на водопровод висока зона Висока зона на №62. 68. 70 Ще се работи на 25 .01 2023г
гр.Пловдив ул."Перуника"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Крали Марко"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Карлово ул."Парчевич" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Кирил и Методи" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр, Раковски ул. "3-ти март" авария на водопровод Ф475 кв. "Парчеввич" и кв. "Секирово" Ще се работи на 25 .01 2023г
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото Ще се работи на 25 .01 2023г

23.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Авксентий Велешки" №41 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Любен Каравелов" №53 авария на водопроводно отклонение района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С."Север" Токов удар от енерго "ЮГ" висока зона в града от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Димитър Талев" №61 Липса на захранване от енерго Юг района на аварията от 11:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Загоре" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.218 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Яне Сандански" №29 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Кукленско шосе" до мотокара авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Генерал Данаил Николаев" №89 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Родопи" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр. Сопот авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Булаир"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Лебед"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Криволак"№31 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Тодор Александров" №71 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Димитър Талев" №61 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Тодор Хрулев"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Дондуков-Корсаков"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С."Перущица-1" и П.С."Перущица-2" Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Главатар авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Малък Чардак авария на водопровод с.Малък Чардак,с.Голям Чардак и с.Царимир до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Ал.Батенберг" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Кукленско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул.Делю Георгиев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово кв."Сушица" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Македония"№82 изграждане на нова водопроводна връзка района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Н.Вапцаров" №87 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Родопи с.Белащица до "Черен Петър" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Найден Герово Липса на захранване от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Индустриална зона авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в района от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Асеновград Промишлена зона-Север авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Нестор Абаджиев" подмяна на водомери района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Месемврия" №1 авария на водопровод нарушено водоподаването в района от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Славееви гори" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Константин Величков" №55 авария на захранващ водопровод кв.Съдийски от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Волга" №2 авария на водопровод централна градска част от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Никола Вапцаров" №87 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Колю Фичето" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Иван Перперлиев" авария на спирателен кран Понеделник пазара от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Родопи с.Брани поле ул. "Родопи" авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение ул."6-ти Септември" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на пожарен хидрант нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

17.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" №21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."България" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стефан Стамболов" №19 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Карлово ул."Полк.Бочев"№12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово кв.Сушица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Кирил и Методи"№18 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски ул."Кочо Честименски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим ПС КРИЧИМ авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Козлодуй" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Хр.Ботев"№10 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Константин Величков"№73 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кукуш"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград кв.Изток бл.6 авария на водопровод кв.Изток до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."П.Славейков" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Панорамна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Севастопол" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" превключване на нов водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Долна Махала авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар авария на водопровод централна градска част до отстраняване на аварията

14.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия "Томов плаза" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Софроний Врачански" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.218 вх, В авария на гл. спирателен кран района на ремонтната дейност, и от бл. № 209 до бл, № 225 в жк "Тракия" от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив бул. "България" №6 авария на хидрофорна уредба Висока зона от 11:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул. "Криволак"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Беломорски ул, "Родопска" изграждане на нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Бачково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул. "Иван вазов"№27 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Брестовица ул. "Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Ясно поле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул, "Ал. Стамболийски" срещу бензиностанция "Еко" авария на водопровод от външна фирма бул, "Македония"№80-86 и бул, "Ал, Стамболийски№13 и част от района. от 10:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул, "Никола Петков"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл. №53 авария на спирателен кран общ водомер жк "Тракия" от бл, №41 до бл, №56 от 10:00ч. до 12:00ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово превключване на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул. "Иван вазов"№27 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 18:00ч. до 23:00ч.
район Раковски с.Чехларе авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря гр Хисаря кв, "Момина баня" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.

11.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Лозенград" авария на водопровод кв."Баделема", кв."Хр.Ботев", кв"Гонда вода", кв"Лозница" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Асеновград ул."Братя Миладинови" авария на водопровод кв.Изток от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Карлово кв.Сушица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."3-ти март" №28 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №160 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Надлез "Асеновградско шосе" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" авария на водопровод Ф600 високите етажи на града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр Пловдив ул. "Борба" №1,3,5,7,9 авария на захранващата тръба на хидрофора нарушено водоподаването висока зона от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Асеновград Момински път авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Даме Груев" и ул."Бр.Бъкстон" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Константин Величков" №53 авария на захранващ водопровод кв.Съдийски от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник П.С. Трилистник нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Македония"№82 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Даме Груев" и ул."Бр.Бъкстон" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 14:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Борба" №1,3,5,7 авария на водопровод нарушено водоподаването висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Хан Телериг"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Цар Иван Асен" №138 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Хан Крум"№83 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Младост" авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

08.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ПС ИЗТОК 1 Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването във висока зона от 11:00ч. до 12:00ч.
район Карлово гр.Карлово кв.Сушица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия срещу пожарната авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Леново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив П.С. Изток 2 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаването в града високите етажи до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Стефан Стамболов" №58 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Брезовско шосе" №180 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Полковник Дрангов" авария на водопровод кв. "Звънчето", кв. "Баба Тонка", кв. "Васил Левски" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай гр. Първомай авария на водопровод кв. "Дебър" до отстраняване на аварията
район Съединение с. Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на довеждащ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул, "Дунав" №12,14 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул, "Ст. Стамболов" №58 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Кръговото на "Скобелева майка" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Ягодовско шосе" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Петър Шилев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив П.С. Изток 2 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаването в града високите етажи от 13:00ч. до 19: 00ч
район Кричим П.С"Кадиево" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод кв, "Запад" до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с Брезово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Войсил авария на довеждащ водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с, Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

04.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Даме Груев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 15:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив бул, "М. Луйза"№29 авария на спирателен кран висока зона района на аварията от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив бул, "Ал. Стамболийски " Липса на захранване от енерго "Юг" на хидрофорната уредба аварирал захранващ кабел нарушено водоподаването висока зона "ОАЗИС" № 3,4 ул. "Асен Христофоров"№2 до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул, "Дунав" 24 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград ул, "Захари Стоянов" авария на водопровод кв, "В. Левски" и кв, \'Баба Тонка" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул. "Петър Бонев" №74 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на захранващ водопровод от външма фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с, Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Храбрино \'Първа вилна зона" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с, Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с, Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с, Старо Железаре" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул.Ягодовско шосе авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Магистрален водопровод Ф250 висока зона частично нарушено водоподаването в кв.Южен до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Асен Златаров" авария на водопровод кв.Момина баня до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица П.С. "Брестовица-2" нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Генерал Скобелев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

02.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Хидрофор "Южен 1" и хидрофор "Асен Христофоров" авария на хидрофорна уредба частично нарушено водоподаването в квартал "Южен" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Милеви скали" №5 авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 19:00ч.
район Асеновград с.Добростан авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Кабата авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с Чоба авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.