Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

23.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гергана"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Гълъбец" №36 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Ловен парк" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Телериг" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.46 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Слатина, ул."15-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

22.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Славянска" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Ловен парк" №14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Конуш, ул."Стара планина" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Стоево, ул."Демокрация" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Домлян авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово Помпена станция "Слатина" авария нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Мраченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, ул."Генерал Гурко" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Лъки с. Дряново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с.Борово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Брягово, ул."14-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Царимир, ул."Гоце Делчев" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод Промишлена зона "Радиново" от 09:00 ч. до 17:00 ч.

21.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Славянска" №28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Хаджи Димитър Стоилов" авария на водопровод квартал "Запад" и района около стадион "Шипка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Константин Величков" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Чорлу" №84 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч до 17:00 ч
гр. Пловдив бул. "Шести септември" №162 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Еледжик" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. 332 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Преслав" №28 авария на захранващ водопровод част от висока зона и Стария град до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул. "Стражата" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул."Георги Димитров"№80 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино, ул."1-ва" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение, ул."Васил Левски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Скутаре, ул."Сашо Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 11:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул."Здравец" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

20.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Освобождение" №13 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул." Весела“ №18 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Енисей" №19 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Kричим гр. Перущица авариен ремонт в Помпената станция нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово, ул."Коста Митев" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул."Съединение" №31 авариен ремонт на водопроводно сградно отклонение частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария водопровод причинена от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд, ул."Никола Петков" №48 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, кв."Веригово", ул."Априлци" авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Иван Вазов" №47 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Христо Генчев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Преслав" №28 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петър Шилев" №10 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Д-р Чомаков" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Христо Ботев" №35 авария водопровод ул."Кавала", част от ул."Тракия" и района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Стамболийски ул."Тодор Каблешков" №8 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв. "Веригово", ул." Иванка Пашкулова" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Московец авариен ремонт на магистрален водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Шишманци, до водоема авария нарушено водоподаване в селото от 22:00 ч. на 19.09.2018 г. до 06:00 ч. на 20.09.2018 г.
район Родопи Парк "Родопи", местност "Копривките" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Извор авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул."Тунджа" №16 подмяна на спирателен кран,общ водомер частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово, ул."Хан Аспарух" №54 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Странджа" авария водопровод нарушено водоподаване западно от река "Чая" (висока зона) до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Георги Ангелов" авария водопровод кв."Изток" и кв."Баделема" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Гълъбец" №38 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Кричим ул."Антон Ивановци" авария водопровод частично нарушено водоподаване в горната част на града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Пролом и с. Домлян авариен ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в селата до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул."Захари Стоянов и ул."Шипка" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Извор авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Розова Долина" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петко Р. Славейков" №43 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Захари Стоянов" №39 авария на водопровод района на аварията и част от ул."Волга" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Чорлу" №41 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай ул."Иван Асен" №28 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Ген. Столетов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Воден авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Моминско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Речна" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

16.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" срещу магазин "Кауфланд" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Тодор Александров" №86 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, Околовръстен път Първенец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел, ул."Васил Коларов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Освобождение" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Гълъбец" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул."Люляк" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Сопот, ул."Калис Луков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина, ул."9-та" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура, ул."Ралча" №14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с. Чешнигирово ул."Цар Ивайло" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, до гаража на "Родопи - Авто" ООД авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

14.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Ангел Войвода" №24 авария на водопровод кв. "Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Христи Проданов" и ул."Ловен Парк" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Карлово бул. "Освобождение" №21 подмяна на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Полк. Бонев" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кукленско шосе" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Шести Септември" и ул. "Опълченска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кап. Райчо" и ул. "Антон Тайнер" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Плажа" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря захранващ водопровод "Баня-Хисаря" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Новаково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Връх Богдан" №13 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул. "Димитър Благоев" №15 изграждане на ново сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района 11.00 ч. до 13.00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул."Хан Крум" №75 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "В. Петлешков" №22 авария водопровод кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Стефан Мазаков" №11 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Малчика" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия"бл.80 авария водопровод района на аварията от 20:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Георги Кондолов" №98 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Васил Левски" до "Рибарника" изграждане на ново сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност 12:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК. "Тракия", бл.№95 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Околовръстен път в района на 4-ти км до "Хъс" ООД авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Kричим с. Брестовица Помпена станция 2 авария ул. "Преслав" и местност "Могилата" до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Три могили авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №42 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Чернишевски" №11 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №68 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с. Новаково авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Александър Стамболийски" №42 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Извор авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен и с. Ръжево аварии на захранващ водопровод нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Труд с. Калековец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Свобода" №17 авария водопровод нарушено водоподаване западно от река "Чая" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Васил Петлешков" №18 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Нестор Иванов" №2 авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Свети Горазд" № 6 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Мраченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Московец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Куртово Конаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Борец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Бачо Киро" неотложно превключване на водопроводни отклонения към нов водопровод нарушено водоподаване в града до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с. Любен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Петър Гиздев" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново, ул."4-та" №16 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Генерал Дандевил“ авария водопровод западно от река "Чая" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Васил Левски" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Захаридово" № 8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Хан Телериг" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул. "Чардафон Велики" авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Април" №41 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Горнослав авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново, ул. "Свобода" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Мраченик авария водопровод нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Съединение" №47 изграждане на ново сградно водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с. Черноземен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Мечта" №4 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Славянска" №8 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул. "Стефан Попчиков" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул. "Васил Караиванов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул. "Лиляна Димитрова" №10 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Главатар авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Борец авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

08.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Стоян Джамсъзов" авариен ремонт на магистрален водопровод квартал "Запад" и района около стадион "Шипка" до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Акация" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Баня, кръстовището на ул."Стара планина" и ул."Стрямска" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Лъки с. Манастир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Богданица, ул."15-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Марково-2" изключила електрозащита вилна зона "Марково" до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Цар Самуил" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Розова долина" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Екзарх Йосиф" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Кирил и Методий" и ул."Съгласие" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Априлци" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Дюлите" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, до ресторант "Кипарис" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, местност "Исака" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул."Цар Самуил" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре, ул."Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново, до курортен комплекс "Красновски минерални бани" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

06.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Преслав" №44 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 84 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Волга" №33 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел, ул."13-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма, ул."Средна гора" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Главатар авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хотел "Балкан" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново, ул."Стефан Стамболов" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле, ул."1-ва" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Ясно поле, ул."24-та" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски, ул."6-та" №38 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле, ул."5-та" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Градина" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен " авария водопровод кв."Запад", кв."Св.Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Асен Златаров" №5 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №18 подмяна на спирателен кран и общ водомер района на аварията от 13:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав" №114 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Бисер" №2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Белите брези" подмяна на пожарен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Избегли авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер, ул."Опълченска" №6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино подмяна на водомер II-ра Вилна зона 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Съединение с.Горна махала авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград квартал "Запад" бл.4/8 авария водопровод квартал "Запад" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Младежка" №16 авариен ремонт на пожaрен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Витиня" авария водопровод района на аварията 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" №9 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник, ул."Баба Тонка" №1А авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово, ул."Мавруда" №24 авария водопровод нарушено водоподаване в селото и Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград на кръстовището на ул."Иларион Макариополски"и ул."Атанас Свещаров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Перпелиев" превключване нов водопровод от фирма "Драгиев" нарушено водоподаване в района от 13:00 до 16:00
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" срещу комплекс "Южен полъх" авария на водопровод от №36 до №114 и от №85 до №135 от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул "Кирил и Методий" и ул."Антим 1-ви" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Стойчо Мушанов" подмяна на сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Филип Македонски" №69 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул.Васил Караиванов авария на противопожарен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково ул."Акация" №6 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Христо-Даново ул.21 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец ул."Родопи" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Патриарх Евтимий" №14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Независимост" №76 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с."Песнопой" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Васил Коларов"№7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден", ул."Гергана" авария водопровод частично нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петър Парчевич" №27 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 141 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 84 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кичево" и ул."Братя Бъкстон" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Найден Геров" №11 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Здравец" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Желязно авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.09.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Горни Воден" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Волга" №4 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 16 и "Оазис" 5 авария на хидрофорна уредба високите етажи на блок 16 и "Оазис" 5 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 44 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 269 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул. "Дъбенско шосе " авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул. "Александър Стамболийски" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Шишманци авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Стойчо Мушанов" подмяна на сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Перпелиев" №4 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Кирил и Методий" и ул."Съгласие" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №170 ремонтна дейност от външна фирма района в близост от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Стамат Икономов" №28 подмяна на спирателен кран и общ водомер района в близост от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Татковина" №7 подмяна на спирателен кран района в близост от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №84 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Цар Асен" №23 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай ул. "Елин Пелин" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Куртово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Каравелово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Хан Крум" №2 авария водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Войсил авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Дъбенско шосе" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Пазарджишко шосе" - 4-ти километър авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стойчо Мушанов" подмяна на сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Стефанов Гешев" №28 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №34 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Весела" №24 авария водопровод района на аварията от 14:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Съгласие" №4 авария на водопровод района на аварията от 17:00 ч. до приключване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №84 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Златовръх авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Каравелово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Шишманци авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Борец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Александър Стамболийски" №86 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Стръмна" №23 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново превключване към нов водопровод промишлена зона на с.Радиново от 14:00 ч. до 17:00 ч.

29.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Преслав" №2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №34 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Технически Университет подмяна на общи водомери ул."Цанко Дюстабанов", ул."Кръстю Пастухов" от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 8 подмяна на спирателен кран и общ водомер района в близост от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" подмяна на сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Подем" №2 подмяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Весела" №20 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, ул."Видол Странски" №24 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."Стръмна" №12 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Чорлу" №41 авария водопровод района на аварията 11.00ч. до 13.00ч.
гр. Пловдив ул. "Капитан Райчо" №68 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кукленско шосе" №17 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Лука Касъров" №6 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
р-н Асеновград с.Патриарх Евтимово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мулдава авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура, ул. "Д-р П.Нончев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Вилна зона на с.Марково авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Бачо Киро" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, ул."Оборище" №5 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел, кв."Изток" подмяна на водомери нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Красново подмяна на спирателен кран и общи водомери нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 11:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Д-р Стоян Чомаков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Рогошко шосе" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Капитан Райчо" №68 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Царевец"№22А авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Бор" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, ул."Липите" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, ул."Стрямска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Стръмна" №39 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи околовръстен път на с.Белащица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Любен Каравелов" №23 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №176 изграждане на нови СВО и СКО нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, ул."Мечта" №55 авария на водопровод вилна зона Марково до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кръстовището на бул."Руски" и бул."6-ти Септември" авария на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
град Първомай ул. "Зорница" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Шишманци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."П.Р.Славейков" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Златна Панега" и ул."Порто Лагос" авария водопровод причинена от "Топлофикация - ЕАД " района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авариен ремонт на водовод възможно намалено водоподаване в гр.Пловдив от 13:30 ч. до нормализиране на водоподаването (очаквано време около 18:00 ч.)
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" №25 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул." Белград" №21 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" №31 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци и с.Климент авария на водопровод с.Бегунци и с.Климент от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Шишманци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен, ул."Велико Търново" №8 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино, Първа вилна зона изграждане на ново СВО нарушено водоподаване във вилната зона от 11:00 ч. до 13:00 ч.
район Съединение с.Черноземен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Калековец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Юрий Венелин" №3 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Христо Ботев" №82 ремонт на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Недялка Шилева", Източна индустриална зона "Тракия" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Поп Тодор Ефтимов" №2 авария водопровод района на аварията 11.00 ч. до 13.00 ч.
гр. Хисаря ул. "Никола Вапцаров "№18 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер, ул. "Иван Мъглов"№7 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Слатинска" авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим високата зона на с.Брестовица авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен, ул."Велико Търново" №8 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой, ул."35-та" авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

22.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Средна гора" №18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Свищов" №10 авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Недялка Шилева", Източна индустриална зона "Тракия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Вазов" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Пловдив ул."Братя Търневи" №25 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул."Мечта" авария на водопровод нарушено водоподаване във вилната зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул."Независимост" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Балкан" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново, ул."Победа" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 13:00 ч.
район Труд с. Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Кирил и Методий" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Борба" №1 авария ул."Борба" от №1 до №9 от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ивац" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Сливница" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преспа" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Съединение ул."Йордан Йовков" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Баня ул."Родопи" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Белащица" авария нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 19:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Войводиново, ул"Победа" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре, ул."20-та" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

20.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Прапорчик Вишняков" №8 авария водопровод кв."Изток", кв."Гонда вода" и кв."Христо Ботев" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Асеновградско шосе"№1 авария водопровод Индустриална зона "Тракия" от 15:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Христо Станчев" изграждане на ново СВО ул."Бузлуджа" и ул."Тракия" от 11:00 ч. до17:30ч.
гр. Пловдив пресечка на ул."Съгласие" с ул."Кирил и Методий" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон" №15 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добростан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Козлодуй" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция - "Дрангово -1" авария водопровод с.Златосел, с.Дрангово до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник, ул."Юрий Гагарин" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, ул."Спартак" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "П.Р.Славейков" №2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул ."Земеделска" №2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Лъки, ул. "Белица" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, вилна зона "Свети Георги" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци до Стопанския двор авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден" ул."Захария"№29 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "П.Р.Славейков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Д.Чинтулов"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Желязно авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница, ул."Д.Благоев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

17.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден", ул."Захария" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кръстовището на ул. "Черни връх" и ул. "Отец Паисий" авария на пожарен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №214 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Свищов" №7 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Витиня" №4 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №92 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Панайот Волов" №2 изграждане на нови сградно водопроводно и канално отклонения нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Добростан изграждане на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино ул."Хъшовска" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово Помпена станция "Дъбене-2" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в гр.Карлово до отстраняване на аварията
район Раковски с. "Борец" ремонт на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Стръмна" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Дедево авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

16.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден", ул."Захария" №9 ремонт на пожарен хидрант кв."Долни Воден" до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" авария на водоема кв. "Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Бадемлика" №78 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Весела" №18 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Павел Калпакчиев" №9 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Съборна" с ул."Криволак" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Шилер" №3 авария причинена от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №92 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци и с.Косово аварии с.Болярци и с.Косово от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Добростан изграждане на нов водопровод с. Добростан до приключване на ремонтната деиност
район Раковски с.Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в с.Зелениково от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."П.Р.Славейков" №7 авария водопровод нарушено водоподаване в гр.Куклен от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул."Хан Кубрат" №26 авария водопровод нарушено водоподаване в с. Ягодово от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Ягодово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Малък чардак авария водопровод с. Малък чардак от 09:00 ч. до 17:00 ч.

15.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Шилер" №9 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул"Калина" №17 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул."Средец" №5" авария водопровод района на аварията от13:00 ч .до 17:00 ч.
район Раковски с. Шишманци, ул"4-та" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен, ул."Добри Чинтулов" №2 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията

14.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден" ул."Кукленско шосе" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Найден Геров" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Стоев" №145 изграждане на нови СВО и СКО без нарушено водоподаване от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Косово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново, ул."Свобода" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Болярино, ул."12-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино, ул."35-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул."Рила"№12 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Шишманци, ул."7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хижа"Чернатица" авария на водопровод хижа"Чернатица" до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле, ул."Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване във вилната зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, до ресторант "Черен Петър" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото 11.00ч. до 13.00ч.
район Хисаря с. Мътеница, ул."Димитър Благоев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци, ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Бялата воденица" авария водопровод кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №15 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кукленско шосе" №32 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция Юг авария водопровод нарушено водоподаване в града от 19:30 ч. до 23:30 ч.
гр. Пловдив ул."Густав Вайганд" №16 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Клокотница" №16 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Княгиня Мария Луиза" №140 липса на ел.захранване от EVN нарушено водоподаване в района до възстановяване на ел.захранването
гр. Пловдив ул. "Генерал Скобелев" №29 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Косово авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Васил Левски" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Павел Цачев" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново, ул."Никола Вапцаров" №12 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул."Средна гора" авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

12.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура авария на водопроводно сградно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи Първа Вилна Зона с.Храбрино авария водопровод нарушено водоподаване във вилната зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул. "Черноризец Храбър"№2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Патриарх Евтимий" пл.Понеделник пазар авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Белащица ул."Стопанска" авария на главен водопровод на с.Брани поле с.Брани поле до отстраняване на аварията

10.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гонда Вода" авариен ремонт на водопроводно сградно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Раковски ул."Цанко Церковски" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Раковски Помпена Станция - Раковски авария на захранващ водопровод кв."Парчевич" до отстраняване на аварията
гр. Съединение бул. "Шести септември" №48 авариен ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Яврово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."Христо Г. Данов" авария водопровод частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" №23, ул."Брегова" и ул."Яне Сандански" №21 аварии района западно от река Чая до отстраняване на авариите
гр. Карлово ул."Васил Кирков" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Генерал Карцов" №54 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Гладстон" и ул."Преслав" авариен ремонт на водопроводно сградно отклонение ул."Преслав" от 12:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Драган Цанков" №9а подмяна на спирателен кран, общ водомер ул. "Авксентий Велешки" и района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Родосто" №2 авария водопровод района на аварията и част от ул."Чорлу" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Перуника" №4 подмяна на спирателен кран и общ водомер района на ремонтната дейност, ул. "Задруга" и ул."Карлъка" от 09:30 ч. до 12:00 ч.
гр. Първомай ул."Антон Страшимиров" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент, ул."7-ма" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Сопот, ул."Стара планина" №18 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ситово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Белащица" авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Радиново, ул. "7-ма" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Черничево авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Асенова крепост" №37 авария на водопровод кв."Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Васил Петлешков" №1 авария на водопровод кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград Индустриална зона "Север" авария на водопровод Индустриална зона "Север" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Полковник Бонев" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Шейново" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кукуш" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Димитър Лазаров" №8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент, ул."7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпени станции "Дрангово-1" и "Дрангово-2" авария на захранващ водопровод с.Върбен и с.Златосел до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авариен ремонт на магистрален водопровод вилна зона на с.Марково до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник, стопанския двор авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

07.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Крепостна стена" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград квартал "Запад", блок №101 авария от външна фирма кв."Запад" и района между ул."Велико Търново" и ул."Шипка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Асен Христофоров №8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Копривщица" №19 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Димитър Талев" №46 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Стара планина" авария на водопровод кв."Сушица" до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."Панагюрище" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпени станции "Дрангово–1" и "Дрангово-2" авария на захранващ водопровод с.Върбен и с. Златосел до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Божур №1" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

06.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Копринарска" ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград кръстовището на ул."Антим I-ви" и ул."Свети Георги" авария на водопровод квартал "Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Горни Воден", ул."Македония" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Никола Обретенов" №18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хаджи Димитър" №63 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кукленско шосе" след Митницата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград местност "Каваклийка" авариен ремонт на магистрален водопровод с.Козаново, с.Избегли, с.Конуш, с.Боянци, с.Болярци до отстраняване на аварията
район Карлово с. Климент, ул."6-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."Банска" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Куртово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Сушица, ул,"Стара планина" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Христо Ясенов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул."Хан Аспарух" №50 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово, ул."Теменуга" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авариен ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново, ул. "Кольо Фичето" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Любен, ул."11-та" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел, ул."Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Ради Овчаров" №9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Хан Аспарух" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Садово ул."Константин Малаков" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добралък авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма, ул. "Йордан Йовков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи местност "Бяла черква" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

04.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Антим I-ви" №12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Авксентий Велешки" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв."Баделема" авария на водопровод кв."Баделема", кв."Изток", кв."Св.Георги", кв."Запад", района около стадиона и Централна градска част до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, вилна зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

03.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Христо Ботев" №6 авария водопровод района около Стадиона, кв. "Изток", кв. "Запад", кв. "Гонда вода" и кв. "Св. Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Хан Аспарух" №2 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Прогрес" №13 авария водопровод района в близост от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 274 авария водопровод района на кв. "Скобелева майка" до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул. "Хан Аспарух" №30 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул. "32-ра" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция-1 в с. Дрангово авария на магистрален водопровод с. Върбен и с. Златосел до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Райна Княгиня" №26 авария водопровод частично нарушено водоподаване в гр. Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево авария водопровод с. Ръжево до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Ради Овчаров" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района около Стадиона, кв."Запад" и Централна градска част до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Ген. Дандевил" №93 авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Прогрес" №9 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Чемшир" №11 авария водопровод района на аварията и част от ул. "Момина сълза" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Славянска" №28 авария водопровод нарушено водоподаване в района на ул. "Славянска", ул. "Петко Д. Петков" до бул. "Източен" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Иван Гарванов" №18 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Раковски ул. "Виктор Юго" №15 авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добралък поради влошена метеорологична обстановка нарушено водоподаване в селото до нормализиране на климатичните условия
район Асеновград с. Врата авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Сини връх авария Вилно селище "Сабазий" и района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Климент, ул."25-та" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул."6-та" №9 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Лъки с. Белица авариен ремонт на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай Помпена станция в с. Катуница авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ситово авария водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авариен ремонт на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.08.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Полковник Дрангов“ и ул."Градешница" авария водопровод кв."Баба Тонка" и района около МБАЛ - Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Княгиня Евдокия" №31 авария кв."Изток" и района около Стадиона до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Драгоман" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Васил Чекеларов"№1 авария ул."Григор Пърличев" и част от ул."Кукуш" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Прогрес" №8 авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Деница "№7 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Остромила" №24 подмяна на спирателен кран на общ водомер кв."Остромила" 11:00ч. до 13:00ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", ул."Маестро Георги Атанасов" и ул."Пеньо Пенев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Весела" №18 авария причинена от външна фирма "Електролукс Табаков и синове" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Драгоя Божилов" и ул."Александър С. Пушкин" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Първомай ул."Зорница" №7 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Оборище" авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски,ул."3-та" авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Павел Цачев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци, ул."31-ва" авария причинена от външна фирма "Тера груп" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец, ул."Съединение" №74 авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Чучулига" №18 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Тракийски юнак" №4 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово, ул. "Шипка" №11 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Захари Стоянов" №1 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив "Д-р Г.М.Димитров" №22А авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив в района на Домостроителен комбинат авария водопровод нарушено водоподаване в гр.Пловдив поради изключване на Помпени станции: "Изток-1", "Изток-2", "Север-1" очаквано нормализиране на водоподаването до обяд след поетапно включване на мощността
гр. Пловдив Понеделник пазара авария на фирма "Драгиев и Ко" ООД района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Завоя на Черна" авария района на аварията до 16:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, кръстовището на ул. "Христо Г. Данов" с ул. "Васил Левски" авария частично нарушено водоподаване в гр. Куклен до отстраняване на аварията
район Родопи Парк Родопи авария района на хижа "Здравец" до отстраняване на аварията
район Труд Помпена станция в с. Войводиново авария с. Войводиново и с. Желязно до отстраняване на аварията

29.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Първи етап на Помпена станция "Изток-1" планов ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в гр. Пловдив до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово, до бензиностанция "ЕКО" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Първомай ул. "Възраждане" №35 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул. "Георги Сава Раковски" №7 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Тополово, ул."Отец Паисий"№8 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Сединение с. Дълго поле, ул."8-ма" №18 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Манолско Конаре авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Трилистник, ул. "7-ма" №1 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, до местност Черния мост авариен ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в гр. Хисаря до отстраняване на аварията

27.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Изложение" авария района на аварията от 09:00 ч. до 11:00 ч.
гр. Пловдив ул."Никола Войводов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Атанас Канарев" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Христо Ясенов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Волга" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Гребна база авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма до ЖП гарата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, ул."Райко Даскалов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле до ЖП гарата авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Странджа" №27 авария кв."Баделема" и кв."Изток" и кв."Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Карлово бул."Освобождение" №86 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."България" №2 авария на водопровод бул." България " №2, №4, №6, част от бул."Дунав", част от ул."Барикадите" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №176 авария Индустриалната зона и района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Кукленско шосе" срещу Митницата авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул."Чардафон Велики" №26 авария кв. "Долната махала" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Малина" №13 авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма, ул."Пейо Яворов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стрелци авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция с.Шишманци авариен ремонт на магистрален водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Ситово авария нарушено водоподаване във вилната зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле, ул."Ропотамо" №7 авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре, ул."Христо Ботев" №39 авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Софлу" №35 авария района на аварията, ул."Георги Кондолов" и ул."Петър Васков" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия" блок 326 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв."Момина баня", ул."Люляк" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Гълъбец" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Павел Цачев" авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма, ул."Иван Вазов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма, ул."Гъба" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул."Цар Освободител" с ул."Борислав" авария района западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Васил Левски" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Гарванов" №28 подмяна на спирателен кран и общ водомер района в близост до приключване на подмяната
гр. Пловдив ул."Деница" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Александър Екзарх" №8 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стойчо Мошанов" №26 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Серес" №2 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря кв. "Момина баня" авария кв. "Момина баня" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Георги Бенковски" авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен авария нарушено водоподаване във вилната зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово и с.Калояново аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Съединение с.Горна махала авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Калофер ул."Боян Ботев" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" до кметство "Южен" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Водолей" №14 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Охрид" №4 авария района на аварията до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица, ул."Никола Вапцаров" подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото до приключване на подмяната

22.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово бул."Освобождение" №28 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр.Пловдив ЖК Тракия блок 31, вх.Б подмяна на главен спирателен кран блок 30, блок 31 и района около "Акваленд" от 10:30 ч. до 13:30 ч.
гр.Пловдив ул."Видима" №3 авария района на аварията до отстраняване
гр.Пловдив кв.Прослав, ул."Прослава" №46 авария частично нарушено водоподаване в квартала до 15:00 ч.
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до отстраняване
район Хисаря с.Михилци авария с.Михилци до отстраняване

21.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Aсеновград ул."Д.Николаев" авария района на аварията до отстраняване
гр.Карлово ул."Иван Вазов" авария района на аварията до отстраняване
гр.Пловдив кръстовището на ул."Златна Панега" и ул."Сава Муткуров" авария водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване
гр.Пловдив ЖК Тракия, блок 152 авария района на аварията До 15:00 ч.
район Асеновград кв."Горни Воден" до Кметството авария нарушено водоподаване в квартала до отстраняване
район Карлово с.Климент авария с.Климент до отстраняване
район Кричим с.Устина авария с.Устина до отстраняване
район Лъки с.Белица авария с.Белица до отстраняване
район Родопи с.Ситово авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване
район Съединение с.Калояново, с.Сухозем и с.Церетелево аварии нарушено водоподаване в трите села до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Михилци 2бр.аварии с.Михилци до отстраняване на авариите

20.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Ради Овчаров" авария от външна фирма района на аварията и кварталите: "Свети Георги", "Запад", до стадиона, до ЖП гарата, по ул. "Княгиня Евдокия" и в Централна градска част до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Ген. Дандевил" ремонт на тротоарен спирателен кран района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Хан Аспарух" №83 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Тарас Шевченко" №1 авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Авксентий Велешки" №4 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул. "6-ти септември" с ул. "Калофер" авария от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Гладстон" (в района на подлеза) авария участъка между бул."Руски", ул."Антим I-ви", ул."Тодор Каблешков", ул."Гладстон" и Централна градска част до отстраняване на аварията
гр. Раковски ул. "Добрич" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен, ул. "Васил Друмев" авария с. Червен до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Липите" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ситово авария с. Ситово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе, ул. "Хан Аспарух" №8 авария с. Браниполе до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Свобода" №31 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово, ул."Родопи" авария частично нарушено водоподаване в с. Гълъбово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул."Княз Борис" №3 авария частично нарушено водоподаване в с. Марково до отстраняване на аварията
район Родопи с. Извор авария с. Извор до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария с. Бегово до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново, ул. "Райко Даскалов" авария от външна фирма с. Калояново до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария с. Граф Игнатиево до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци авария с. Михилци до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария с. Беловица до отстраняване на аварията

19.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Теофан Райнов" авария Промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Цанко Дюстабанов" №26 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Вук Караджич" №30 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Беласица" №57 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив пред фирма "Максметал" авария Южната дъга на околовръстния път и в района на кръстовището към с.Първенец с ул."Коматевско шосе" до 11:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Игрище Кубрат" авария района на аварията до 16:00 ч.
район Карлово с. Богдан, ул. "1-ва" авария с. Богдан до отстраняване на аварията
район Първомай с. Караджово авария Караджово до отстраняване на аварията
район Родопи Парк Родопи липса на ел.захранване от EVN Парк Родопи до възстановяване на ел. захранването от EVN
район Родопи с. Ягодово, ул. "Шипка" авария с. Ягодово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе подмяна на спирателен кран с. Браниполе до 10:30 ч.
район Съединение с. Житница авария с. Житница до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паисиево авария с. Отец Паисиево до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци авария с. Михилци до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария с. Мътеница до отстраняване на аварията

18.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Просвета" авария нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Стара планина" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кръстовището на ул."Цар Иван Асен II-ри" с ул."Княз Борис I-ви" авария района на МБАЛ Асеновград и кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Войнишка слава" №26 авариен ремонт ул."Войнишка слава", ул."Данаил Юруков" и ул."Георги Измирлиев" от 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Света гора" авария района на Понеделник пазар до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петрова нива" №27 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Марица" авария от външна фирма ул. "Хъшовска" и района на Водната палата до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Крайречна" №16 авария от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен, ул. "Гео Милев" авария с. Червен до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Витоша" авария на пожарен хидрант с. Белащица до 20:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Източна" авария с. Марково до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям Чардак авариен ремонт на спирателни кранове с. Голям Чардак до 13:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария с. Старосел до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци авария с. Михилци до отстраняване на аварията

17.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Родина" №6 авария Промишлена зона и част от кв. "Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Ген. Данаил Николаев" №107 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Иван Вазов" №26 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Мир" №20 авария частично нарушено водоподаване в кв. "Прослав" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив реконструкция на бул."Марица" ремонтна дейност на фирма "Драгиев и Ко" ООД възможно нарушено водоподаване в района на АГ Клиника "Весела" до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с. Боянци авария с. Боянци до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен авария с. Червен до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на напорен водопровод с. Ново село до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция с.Ръжево Конаре авария на захранващ водопровод с.Дуванлии, с.Житница и с.Калояново до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре, до ЖП гара авария с. Скутаре до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария с. Бенковски до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария с. Кръстевич до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария с. Красново до отстраняване на аварията

16.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Дружба" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" авария нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Генерал Карцов" авария частично нарушено водоподаване в гр. Карлово до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Дунав" №198 авария бул. "Дунав" от №150 до №190, от №91 до №99 и района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Енисей" №19 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."П.Д.Петков" и ул."Граф Игнатиев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" до кметство "Южен" авария района на аварията, бул."Никола Вапцаров" и ул."Македония", ул."Пере Тошев", ул."Кичево", ул."Скопие", ул."Бугариево" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "6-ти септември" №16 подмяна на спирателен кран района в близост до 12:00 ч.
район Карлово гр. Клисура авария частично нарушено водоподаване в гр. Клисура до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, до ЖП гара авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул."Васил Левски" авария с. Първенец до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре, до ЖП гара авария с. Скутаре до отстраняване на аварията
район Хисаря кв."Момина баня", ул."Дюлите" авария нарушено водоподаване в кв."Момина баня" до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Георги Димитров" и ул."Простор" авария района на аварията до отстраняване на аварията

15.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Леонардо да Винчи" и ул."Св.Петка" авария района на аварията нарушено водоподаване от 14:00ч. до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."П.Д.Петков" и ул."Граф Игнатиев" авария района на аварията възможно нарушено водоподаване в района
гр.Пловдив ул."Индустриална" и бул."Кукленско шосе" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Захари Стоянов" №62 авария района на аварията до 14:00ч.

14.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Ангел Кънчев" №4 авария улиците в района на Четвъртък пазар до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Силиврия" №24 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Хан Кубрат" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново и с.Крушево аварии нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите

13.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кръстовището на бул."Марица" с ул."Ламартин" авария на фирма "Драгиев и Ко" ООД района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петко Войвода" №18 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив площад "Гроздов пазар" №1 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петрова нива" №22 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Света гора" авария от външна фирма района в близост до отстраняване на аварията
гр. Първомай кръстовището на ул."Бузлуджа" с ул."Спартак" авария кв."Дебър" до 19:00 ч.
район Карлово с.Мраченик авария с.Мраченик до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски, с.Климент аварии двете села до отстраняване на авариите
район Раковски с. Шишманци авария с. Шишманци до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария с.Белащица до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе авария с.Браниполе до отстраняване на аварията

12.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Пролет" №3 авария кв."Метоха" до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул."Изложение" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията, кв."Запад", кв."Свети Георги" и Централна градска част до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Любен Каравелов" с ул."Радецки" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варшава" №2 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Шипка" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария с.Тополово до 16:00 ч.
район Карлово с.Бегунци авария с.Бегунци до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово, с.Климент, с.Соколица аварии трите населени места до отстраняване на авариите
район Първомай гр.Садово авария частично нарушено водоподаване в гр.Садово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария с.Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Демокрация" авария с. Белащица до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария с.Скутаре до отстраняване на аварията

11.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кръстовището на ул."Пере Тошев" и ул."Щип" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Гарванов" №20 авария района в близост до 16:30 ч.
гр. Пловдив бул."Марица" №136 авария на фирма "Драгиев и Ко" ООД района в близост до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", Индустриална зона авария Индустриална зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ремонтна дейност по ул."Преслав" превключване към ново водопроводно отклонение от фирма "Щрабаг" ЕАД възможно нарушено водоподаване в района на ул."Княз Александър I-ви Батенберг" до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Любен Каравелов" възстановителен ремонт на водопроводно отклонение района на улицата до 18:00 ч.
гр. Раковски кв. "Секирово", ул. "Патриарх Евтимий" авария нарушено водоподаване в кв. "Секирово" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" прекъсване на ел.захранването от EVN вследствие на токов удар нарушено водоподаване в гр. Пловдив до възстановяване на ел.захранването
район Карлово с.Климент аварии с.Климент до отстраняване на авариите
район Раковски с.Белозем аварии с.Белозем до отстраняване на авариите
район Родопи с. Белащица, ул."Вечерница" №1 авария квартала западно от комплекс "Черен Петър" до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария с.Житница до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария с.Скутаре до 13:00 ч.

10.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Изложение" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи" района на аварията, кв."Запад", кв."Свети Георги" и Централна градска част до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Менделеев" №3 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Асен Златаров" №18 авария възможно нарушено водоподаване в района на аварията до 13:00 ч.
район Асеновград с.Тополово, ул."Христо Ботев" авария частично нарушено водоподаване в с.Тополово до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх, ул."Панайот Волов" авария нарушено водоподаване в с.Златовръх до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом, ул."1-ва" авария нарушено водоподаване в с.Пролом до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан, ул."9-та" авария нарушено водоподаване в с.Богдан до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария на главен водопровод нарушено водоподаване в с.Каравелово до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня авария частично нарушено водоподаване в гр.Баня до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Изложение" авария при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" кв."Запад" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Република" №1 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Солунска" авария ул."Солунска" от №16 до №37 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Шумен" №6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "6-ти септември" №114 подмяна на спирателен кран на общ водомер района в близост до 15:00 ч.
район Карлово гр.Баня, ул."Васил Левски" №36 авария нарушено водоподаване в гр.Баня до отстраняване на аварията
район Карлово с.Свежен авария с.Свежен до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура, ул. "Хумник" №5 авария гр. Клисура до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария на магистрален водопровод с. Царацово до отстраняване на аварията
район Труд с.Крислово авария с.Крислово до отстраняване на аварията

08.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Речна" до Читалище "Родолюбие" авария при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" района източно от река Чая до отстраняване на аварията
гр.Пловдив пресечката на бул."Руски" с ул."Преслав" авария на фирма "ЩРАБАГ" ЕАД района на аварията, ул."Антим I-ви" и прилежащите улици, частично нарушено водоподаване в района на Стария град до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция Храбрино авария с.Храбрино до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария с.Войводиново до отстраняване на аварията

07.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Борислав" и ул."Стара планина" аварии нарушено водоподаване в гр.Асеновград до отстраняване на авариите
гр. Пловдив бул."Ал.Стамболийски" до автосервиз "Формула" авария на главен водопровод района на аварията и участъка от ул. "Ст.Стамболов" до Коматевско шосе до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция Храбрино авария нарушено водоподаване в с.Храбрино до отстраняване на аварията

06.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Източен" №65 авария района на аварията до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Перущица" №1 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Филип Македонски" №84 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност и ул."Кавала" до 14:00 ч.
гр. Хисаря ул. "Ивайло" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с. Караджово авария с. Караджово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе, ул. "Весела" №6 авария частично нарушено водоподаване в с. Браниполе до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария с. Иван Вазово до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария с. Труд до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария с. Мало Крушево до отстраняване на аварията

05.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Радецки" №5 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "3-ти март" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Д-р Танчев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Даскал Ботьо" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Петко Събев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Антим I-ви" №15 авария частично нарушено водоподаване в Стария град до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Огоста" №25 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 15:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" прекъсване на ел.захранването от EVN възможно нарушено водоподаване в гр. Пловдив до възстановяване на ел.захранването
гр. Пловдив ул. "Добри Войников" №34 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", пред блок 203 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Александър Екзарх" № 36А авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мошанов" №16 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с. Златовръх авария с. Златовръх до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул."13-та" авария с. Васил Левски до отстраняване на аварията
район Карлово с. Свежен авария с. Свежен до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул."Георги Атанасов" авария с. Белозем до 17:00 ч.
район Родопи с. Браниполе, ул. "Черно море" и ул. "Калоян" подмяна на спирателни кранове района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Родопи с. Дедево авария с. Дедево до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария с. Царимир до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново, ул. "Хан Кубрат" авария нарушено водоподаване в с. Калояново до 15:00 ч.
район Труд с. Скутаре, ул."Христо Ботев" авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Атанас Мишев" №10 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Шумен" №7 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" прекъсване на ел.захранването от EVN вследствие на токов удар нарушено водоподаване в гр. Пловдив до възстановяване на водоподаването
гр. Пловдив ул. "Заря" №8 авария района южно от ЖП линията в кв. "Прослав" от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Цар Борис III-ти Обединител" №40 авария района около продължението на бул."Цар Борис III-ти Обединител" в посока ул."Скопие" до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Велю Войвода" №32 авария района на аварията до 15:00 ч.
район Асеновград с. Златовръх авария с. Златовръх до 16:00 ч.
район Карлово с. Горни Домлян авария с. Горни Домлян до 15:00 ч.
район Родопи с. Браниполе, ул. "Аспарух" №40 и ул. "Калоян" №34 аварии нарушено водоподаване в с. Браниполе до отстраняване на авариите
район Труд с. Труд авария с. Труд до отстраняване на аварията

03.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Юмрукчал" авария района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Никола Петков" №35 авария на тротоарен спирателен кран района на аварията до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №190 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Света гора" авария от външна фирма "Драгиев и Ко" ООД района на аварията и ДКЦ 1 Пловдив до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №151 авария на водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" №99 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Нестор Арабаджиев" преди "Сантинели" АД авария на пожарен хидрант индустриална зона "Изток" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Успех" №8 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Дунав" между №90 и №92 авария района на аварията до 16:30 ч.
район Асеновград с. Тополово аварии с. Тополово до отстраняване на авариите
район Карлово с. Слатина, ул. "9-та" авария водопровод с. Слатина до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ситово авария с. Ситово до отстраняване на аварията
район Родопи парк Родопи авария района хижа "Студенец" до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария с. Мало Крушево до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Веригово авария с. Веригово до отстраняване на аварията

02.07.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Евстати Гешев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до Хелиос - Метал Център ООД авария на магистрален водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кавала" №18 авария района на ЖП гара и ул."Д-р Никола Ковачев" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Димитър Стамболов" №1 авария Индустриална зона до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Брезовска" №126 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до 12:00 ч.
гр. Първомай кв. "Дебър" авария нарушено водоподаване в кв. "Дебър" до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер авария гр. Калофер до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция в с. Дрангово авария с. Дрангово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария нарушено водоподаване в с. Белащица до 20:00 ч.

30.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр.Сопот авария на главен водопровод нарушено водоподаване целия град до отстраняване на аварията

29.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Съгласие" №2 авария района на аварията, ул."Александър Екзарх", ул."Св.Св.Кирил и Методий", ул."Антим I-ви" и висока зона на Стария град до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария нарушено водоподаване по високите етажи на гр.Пловдив до 10:30 ч.
район Кричим с.Брестовица авария с.Брестовица до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария с.Житница до отстраняване на аварията

28.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Христо Ботев" №129 авария района на аварията до 15:00 ч.

27.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Стражата" авария района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав" №80 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Софлу" №35 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" авария нарушено водоподаване в гр.Пловдив до 12:30 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул. "Руски" с ул. "Волга" авария района в близост, Стария град и ул. "Антим I-ви" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до отстраняване на аварията
район Родопи участъка между с.Първенец и с.Марково авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария с.Отец Паисиево до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария с.Скутаре до отстраняване на аварията

26.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив пресечката на ул."Иван Вазов" с ул."Кракра" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кирил Нектариев" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон" №54 авария района на аварията до 14:00 ч.
район Карлово гр.Клисура, ул."Панайот Волов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария с.Пролом до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, ул."Родопи" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Главатар, с.Златосел и с.Стряма аварии трите населени места до отстраняване на авариите
район Съединение с.Отец Паисиево авария с.Отец Паисиево до отстраняване на аварията

25.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Филип Македонски" №28 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул."Христо Ботев" и бул."Източен" авария района на аварията и по високите етажи на бул."Източен" №1, №3 и №5 до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №124 авария нарушено водоподаване по високите етажи в района на аварията до 16:30 ч.
район Карлово с.Розино авария с.Розино до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария с.Борец до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово, ул."Никола Вапцаров" авария с.Крумово до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария с.Отец Паисиево до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария нарушено водоподаване в южната част на с.Строево до 12:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария частично нарушено водоподаване в с.Старосел до отстраняване на аварията

22.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул."6-ти септември" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Баучер" №40 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на бул. "Руски" с ул. "Ген. Данаил Николаев" авария от външна фирма района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Мортагон" с ул. "Райно Попович" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Съборна" до ресторант "Филипополис" авария на спирателен кран района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Карловско шосе" №240 авария на спирателен кран Индустриална зона "Север" до 13:00 ч.
район Асеновград с. Конуш, ул. "Тракия" авария с. Конуш до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Нови извор авария с. Нови извор до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария с. Стряма до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария с. Песнопой до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Георги Димитров" авария на спирателен кран с. Старосел до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Христо Ботев" авария с. Старосел до отстраняване на аварията

21.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Тодор Александров" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Шишман" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" №87 авария района на аварията до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Стоев" №94 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кресна" №7 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Хисаря ул."Бреза" авария кв."Веригово" до 15:00 ч.
район Асеновград с.Болярци, с.Добростан, с.Искра и с.Червен аварии нарушено водоподаване в селата до 16:00 ч.
район Карлово с. Ведраре авария с. Ведраре до 15:00 ч.
район Раковски Помпена станция Зелениково авария с. Зелениково до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Иван Асен" №44 авария горната част на с. Марково до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария с. Старосел до 15:00 ч.

20.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден", ул."Родопи" авария района на аварията, частта от ул."Родопи" до ул."Драва" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II-ри" №34 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Пълдин" №6 авария на спирателен кран възникнала след ремонтна дейност Стария град до отстраняване на аварията от външен изпълнител на аварийния ремонт
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 203, вх.В авария района на аварията до 15:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария с. Добростан до 16:00 ч.
район Асеновград с. Врата и местност Кабата авария двете населени места до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария с. Беловица до 16:00 ч.

19.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кръстовището на бул."Княгиня Мария Луиза" с ул."Петко Д.Петков" авария района на аварията до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №11 изграждане на ново водопроводно отклонение от външна фирма района в близост до приключване
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №33 авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Добрин Петков" №5 авария района на аварията до 15:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария частично нарушено водоподаване в гр. Перущица до 16:00 ч.
район Кричим с. Цалапица авария с. Цалапица до 16:00 ч.
район Раковски с. Белозем авария с. Белозем до 16:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария с. Отец Паисиево до 16:00 ч.
район Съединение гр. Съединение авария частично нарушено водоподаване в гр. Съединение до 14:00 ч.
район Хисаря с. Старо Железаре авария с. Старо Железаре до 16:00 ч.

18.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Миньор" изграждане на ново сградно водопроводно отклонение района в близост и Гробищен парк от 9:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул. "Крива" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Горни Воден, ул. "Гергана" авария частично нарушено водоподаване в кв. "Горни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. "Беломорски" подмяна на спирателен кран на общ водомер кв. "Беломорски" до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петко Р. Славейков" №7 подмяна на спирателен кран Стария град от 11:30 ч. до 13:30 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул. "България" с бул. "Васил Априлов" авария района на аварията от 9:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Чернишевски" №15 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Възход" №39 ремонтна дейност от ОП "Жилфонд" ул. "Възход", ул. "Грамос", ул. "Елба" и ул. "Пробуда" от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Първомай ул. "Янтра" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Столетово авария с. Столетово до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария с. Зелениково до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на магистрален водопровод с.Белозем до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на водоема Вилната зона на с. Марково до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово, ул. "Хан Крум" №81 авария с. Крумово до 15:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария с. Калояново до 15:00 ч.

16.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Съединение с.Отец Паисиево, с.Правище и с.Сърнегор аварии нарушено водоподаване в трите села до отстраняване на авариите

15.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Парчевич" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Теофан Райнов" №41 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Месемврия" №51 авария района от бул."Санкт Петербург" до ул."Славянска" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Пере Тошев" №52 авария района на ул."Пере Тошев" от №36 до №58 и от №101 до №121, част от ул."Бугариево" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Велбъжд" №29 авария района на аварията, частта от бул."Васил Априлов" до ул."Копривщица", районите на: ул."Доктор Киро Добрев" ул."Войнишка слава", ул."Ихтимански проход", ул."Люлебургаз" и ул."Младост" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."6-ти Септември" № 216 авария района на аварията, частта от ул."Изток", ул. "Митрополит Панарет" и ул."Мортагон" до отстраняване на аварията
гр. Раковски кв. "Генерал Николаево" авария на главен водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш и с.Орешец аварии двете села до отстраняване на авариите
район Карлово с.Климент авария с.Климент до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Добри Чинтулов" авария частично нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария с. Житница до отстраняване на аварията

14.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II-ри" авария района на кръговото кръстовище от пощата до кръговото кръстовище на храм "Св.Атанасий" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Неофит Рилски" №17 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 13:30 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 84 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Тодор Самодумов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Парк "Отдих и култура" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 11:00 ч.
район Асеновград с. Горнослав авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Брезово авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II-ри" авария района около двете кръгови кръстовища до 18:00 ч.
гр. Карлово ул."Ген.Карцов" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 84 авария района на аварията до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Босилек" подмяна на спирателен кран района на ул."Босилек" и част от ул."Жеравна" до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гаганица" №19 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Димитър Талев" подмяна на хидранти района на подмяната до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тодор Самодумов" авария района на аварията до 16:00 ч.
район Карлово с.Богдан авария нарушено водоподаване в селото до 15:00 ч.
район Първомай гр.Първомай авария на външен водопровод намалено водоподаване в гр.Първомай и с.Градина до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция в с. Първенец авария с. Първенец до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино подмяна на спирателни кранове нарушено водоподаване в I-ва вилна зона до 15:00 ч.

12.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Запад" подмяна на пожарен хидрант нарушено водоподаване в кв."Запад" до приключване на подмяната
гр. Асеновград кв."Долни Воден" авария частично нарушено водоподаване в кв."Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Ген.Карцов" №96 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Васил Караиванов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 84 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Димо Хаджидимов" №15 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тодор Самодумов" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" авария възможно нарушено водоподаване по високите етажи на гр.Пловдив от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Раковски кв. "Генерал Николаево" авария нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Христо Смирненски" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Избегли и с.Лясково аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Кричим гр.Перущица 2 броя аварии нарушено водоподаване в гр.Перущица до отстраняване на авариите
район Кричим с.Ново село авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпени станции "Дрангово 1" и "Дрангово 2" авария нарушено водоподаване в селата: Върбен, Дрангово и Златосел до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Вилна зона с.Белащица авария нарушено водоподаване във вилната зона до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Паисий Хилендарски" авария горната зона на града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, с.Първенец и с.Ягодово аварии нарушено водоподаване в трите населени места до отстраняване на авариите
район Родопи гр.Куклен авария нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре и с.Старосел аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите

11.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Гаганица" №19 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Митрополит Панарет" №4 авария района на аварията и част от Стария град до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на бул."Александър Стамболийски" с бул."Цар Борис III-ти Обединител" авария района на аварията и Индустриална зона до 16:00 ч.
район Родопи с.Първенец авария скрит теч нарушено водоподаване в с.Първенец до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария на главен път нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново и с.Старосел аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите

10.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Лев Толстой" №5 авария водопровод участъка между бул. "Санкт Петербург", ул. "Богомил" и бул. "Източен" до отстраняване на аварията

09.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул."6-ти септември" авария частично нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция Ягодово авария с. Крумово, с.Ягодово и летище Пловдив от 13:00 ч. до 18:00 ч.

08.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул. "Илинден" с ул. "Клокотница" авария нарушено водоподаване в западната част на гр. Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кръстовището на ул."Клокотница" с ул."Добруджа" авария нарушено водоподаване в западната част на гр. Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Горни Воден", ул. "Мусала" авария кв. "Горни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Освобождение" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Богомил" №1 авария водопровод района на аварията до 18:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" на спирката преди моста в посока Университет по хранителни технологии авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №100 авария водопровод участъка от бл. №100 до бл. №115 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Иван Гарванов" с ул. "Шар планина" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен, ул. "Тракия" №5 авария с. Червен до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Боянци авария с. Боянци до отстраняване на аварията
район Карлово с. Бегунци, ул. "1-ва" авария с. Бегунци до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, кръстовището на ул. "Подем" с ул. "Тракия" авария нарушено водоподаване в с. Марково до 18:00 ч.
район Труд с.Скутаре изграждане на сградно водопроводно отклонение с.Скутаре до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария с. Старосел до отстраняване на аварията

07.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Славянска" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Люляк" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив градинката срещу църквата "Света Петка" авария района на аварията и участъка между бул."Цар Борис III-ти Обединител", ул. "Иван Перпелиев", бул. "Княгиня Мария Луиза", ул. "Патриарх Евтимий" и по ул. "Митрополит Панарет" и ул. "Козлодуй" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" на спирката преди моста в посока Университет по хранителни технологии авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Конуш авария с. Конуш до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Иван Вазов" авария частично нарушено водоподаване в с. Розино до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем, ул."Бузлуджа" авария на пожарен хидрант с.Белозем до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул."Васил Левски" №107 и ул."Малчика" №17 авария с. Първенец до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария с. Бегово до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел ремонт на водопроводно отклонение с. Старосел до приключване на ремонтната дейност
район Хисаря с. Михилци авария с. Михилци до отстраняване на аварията

06.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Горни Воден" авария кв. "Горни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Земеделска" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Шести септември" №2 авария водопровод района на аварията и района на улиците: "Акация" и "Гарибалди" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Сатурн" №6 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Георги Кондолов" №42 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на бул. "Руски" с ул. "Волга" авария на фирма "Щрабаг" ЕАД района на аварията, ул. "Съборна", ул. "К.Стоилов" и района на улиците: "Антим I-ви", "Божидар Здравков", "Кирил и Методий", "К.Фотинов", "Лейди Странгфорд", "Съгласие" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Радовиш" №16 подмяна на спирателен кран района в близост до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград местност "Каваклийка" авария с.Боянци, с.Избегли, с.Козаново и с.Конуш до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер и с. Васил Левски аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Раковски с. Стряма авария с. Стряма до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария от външна фирма с. Калояново до отстраняване на аварията
район Труд с. Войсил аварии с. Войсил до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария с. Красново до отстраняване на аварията

05.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Волов" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул. "Христо Ботев" с ул. "Иларион Макариополски" изграждане на ново водопроводно отклонение района в близост до 14:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Никола Карев" с ул. "Горно Броди" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Съборна" пред р-т "Филипополис" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Антим I-ви" авария от външна фирма "Щрабаг" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" авария от външна фирма "Щрабаг" участъка от УМБАЛ "Еврохоспитал" до бул. "Ал.Стамболийски" до отстраняване на аварията
район Карлово с. Климент авария с. Климент до 15:00 ч.
район Родопи с. Първенец авария с. Първенец до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул."Свобода" авария северната част на с. Брани поле до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, местност "Бялата пръст" авария района на ресторант "Черен Петър" до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария с. Маноле до отстраняване на аварията

04.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" авария нарушено водоподаване по високите етажи на гр.Пловдив до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Георги Мамарчев" и ул. "Д-р Селимински" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Райна Княгиня" №1 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Скопие" №60 подмяна на спирателен кран ул. "Скопие" от №58 до №66 до 12:00 ч.
район Карлово с. Ведраре и с. Розино аварии двете населени места до 15:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Възраждане" авария долната зона на гр. Куклен до 18:00 ч.
район Труд с. Бенковски авария с. Бенковски до 15:00 ч.

01.06.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Освобождение" №4 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Васил Караиванов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Георги Мамарчев" с ул."Княз Черказки" авария района в близост до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стефан Стамболов" №84 авария ул. "Славееви гори" и високата зона на ул. "Стефан Стамболов" до 21:00 ч.
гр. Пловдив ул."Братя Търневи" авария района на аварията до 17:00 ч.
гр. Хисаря кв."Момина баня" авария района на ул."Люляк" и ул."Кирил и Методий до отстраняване на аварията
район Родопи Вилна зона с.Марково авария Вилна зона с.Марково до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария с.Долна махала до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария с.Войводиново до отстраняване на аварията

31.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" авария западно от бул."България" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 195 авария от блок 195 до блок 197 до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Левски" №212А авария района в близост до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Коматево", ул."Лозарска" авария района в близост до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 173 авария района в близост до 16:00 ч.
гр.Пловдив ул."Маяковски" №35А авария-теч във водомерната шахта кв."Каменица-2" до отстраняване на аварията
район Родопи с.Дедево авария с.Дедево до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Бузлуджа" авария квартала над водоема до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария с.Ситово до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция Голям чардак авария с.Голям чардак, с.Малък чардак и с.Царимир до 16:00 ч.

30.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден", ул."Найден Геров" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Мургавец" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 265 авария от блок 265 до блок 292 до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Полет" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Борба" №5 авария района в близост до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 195 подмяна на спирателен кран от блок 195 до блок 197 до приключване на ремонтната дейност
гр. Стамболийски кв. "Полатово", ул. "4-та" авария от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Боянци, ул."Захари Стоянов" авария с.Боянци до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария с.Стоево до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария с.Брестовица до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария с.Дрангово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Бузлуджа" авария квартала над водоема до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария с.Рогош до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария с.Михилци до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария с.Кръстевич до отстраняване на аварията

29.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Гоце Делчев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград бул."България" №42 авария Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Стара планина" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Илинден" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Екзарх Йосиф" №8 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Ловен парк" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №33 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Пере Тошев" №3 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Волга" №33 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Антон Тайнер" авария от външна фирма района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Мали Богдан" №38 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Свобода" №20 ремонт на пожарен хидрант района в близост до приключване на ремонтната дейност
район Карлово гр. Калофер, ул." 9-ти Септември" авария района в близост до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден", ул."Македония" авария кв."Горни Воден" до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул."Гонда вода", блок №6 авария кв."Изток" до 15:00 ч.
гр. Асеновград ул."Книжна фабрика" №3 авария кв."Запад" до 16:00 ч.
гр. Карлово ул."Гълъбец" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Карлово ул."Ловен парк" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Копривщица" срещу тенис кортовете авария нарушено водоподаване в района на бул."Копривщица" от ЖП прелеза до тенис кортовете до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария нарушено водоподаване в магазини "МЕТРО-2" и "JUMBO" до 15:00 ч.
район Кричим гр.Стамболийски, ул."Гоце Делчев" авария района на аварията до 15:00 ч.
район Раковски гр.Брезово авария нарушено водоподаване в гр.Брезово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково и с.Златосел аварии двете населени места до 15:00 ч.
район Хисаря гр.Хисаря, ул."Асен Златаров" авария кв."Момина баня" до 16:00 ч.

27.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Лъджене" №12 авария нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Н.Вапцаров" авария района на аварията до 15:00 ч.
район Асеновград Помпена станция Лаково авария на EVN България частично нарушено водоподаване в гр.Асеновград до възстановяване на ел.захранването

26.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. " Бялата воденица" №18 авария кв. "Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Горни воден" авария на ул. "Македония" №8 нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Булаир" №18 авария района на аварията до 14:00 ч.
район Родопи Помпена станция Куклен авария гр. Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле и с. Иван Вазово аварии нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите
район Съединение Помпена станция Ръжево Конаре авария с. Калояново до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция Маноле авария с. Маноле, с. Манолско Конаре и с. Ясно поле до отстраняване на аварията

25.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Гонда вода" №36 авария кв. "Изток" до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Марин Дринов" №1 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Стоян Михайловски" с ул. "Рила" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хан Телериг" №1 авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" липса на ел.захранване нарушено водоподаване по високите етажи на гр.Пловдив до възстановяване на ел.захранването
гр. Пловдив бул. "Копривщица" срещу тенис кортовете авария възможно нарушено водоподаване по високите етажи на гр.Пловдив до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кирил Нектариев" №18 авария района на аварията до 14:00 ч.
район Асеновград с. Козаново авария с. Козаново до 16:00 ч.
район Карлово с. Дъбене авария с. Дъбене до отстраняване на аварията
район Раковски с. Тюркмен авария с. Тюркмен до 16:00 ч.
район Раковски с. Борец авария с. Борец до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария с. Зелениково до 16:00 ч.
район Родопи с. Брестник авария с. Брестник до отстраняване на аварията

23.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Княгиня Евдокия" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград площад "Цар Калоян" авария кв. "Запад" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Чорлу" №56 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Свобода" №6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Александър Екзарх" с ул. "Капитан Бураго" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Първомай ул."Възраждане" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Боянци и с. Болярци аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Кричим с. Брестовица, ул. "Отец Паисий" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Родопи с. Брестник, ул. "Юрий Гагарин" авария нарушено водоподаване в с. Брестник до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Яне Сандански" авария частично нарушено водоподаване в гр. Куклен до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, при водоема авария частично нарушено водоподаване в с. Брестник до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария с. Бегово до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария с. Старосел до отстраняване на аварията

22.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Градешница" и ул. "Полковник Дрангов" аварии кв. "Баба Тонка" до отстраняване на авариите
гр. Пловдив кръстовището на бул. "Руски" с ул. "Волга" авария от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Конуш авария с. Конуш до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, ул. "Добри Войвода" авария частично нарушено водоподаване в гр. Калофер до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Кричим" авария с.Устина до отстраняване на аварията
район Раковски с. Брезово авария с. Брезово до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария частично нарушено водоподаване в с. Песнопой до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария частично нарушено водоподаване в с. Житница до отстраняване на аварията
район Труд с. Манолско Конаре авария частично нарушено водоподаване в с. Манолско Конаре до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново 2 бр. аварии с. Красново до отстраняване на авариите

21.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стара планина" №16 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария горната част на с. Брестовица до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария частично нарушено водоподаване в с. Белозем до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Дружба" авария горната част на гр. Куклен до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария частично нарушено водоподаване в с. Бенковски до отстраняване на аварията

19.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Труд с. Царацово липса на ел.захранване на Помпената станция нарушено водоподаване в селото до възстановяване на ел.захранването

18.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Васил Левски" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв."Коматево", ул."Захаридово" авария нарушено водоподаване в кв."Коматево" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Сокол" ремонтна дейност на ОП "Жилфонд" района на ремонтната дейност до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе" №22 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Терелиг" авария района на аварията до 15:00 ч.
район Карлово с.Богдан, с.Каравелово и с.Розино аварии нарушено водоподаване в трите населени места до отстраняване на авариите
район Раковски с.Белозем, ул."Средна гора" авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк Родопи авария нарушено водоподаване в Парк Родопи до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария частично нарушено водоподаване в с.Белащица до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец до пощата авария с. Първенец до 21:00 ч.
район Съединение с.Черноземен авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кръстовището на бул. "Шести септември" с бул. "Копривщица" (в западната част на ЖП прелеза) авария на главен водовод вследствие пропадане на уличната настилка частично нарушено водоподаване в гр. Пловдив до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе" до ФК "Ботев 1912" авария от външна фирма частично нарушено водоподаване в кв."Коматево" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе" до СБАЛ "Д.П.Кудоглу" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив кв."Коматево", ул."Обнова" авария нарушено водоподаване в кв."Коматево" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Леонардо да Винчи" с ул."Прага" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Хисаря ул."Бузлуджа" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Пролом, ул."8-ма" авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем и с.Стряма аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Родопи с.Първенец, ул."Съединение" №56 авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Яне Сандански" авария от външна фирма нарушено водоподаване в долната част на гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Труд с.Труд авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул."Ал.Стамболийски" авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Победа" №62 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул."Акад.Петър Динеков" №8 в завод "Балкантекс" АД авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Съборна" №53 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 11:00 ч.
гр. Пловдив бул."Копривщица" №7, 9 и 11 авария на спирателен кран района на аварията до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Търневи" №25 А подмяна на спирателен кран на общ водомер района на ремонтната дейност и висока зона на бул. "Дунав" до 15:00 ч.
район Хисаря с. Красново, с.Мало Крушево и с. Ново Железаре аварии нарушено водоподаване в трите населени места до отстраняване на авариите

15.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Хаджи Димитър" №16 авария нарушено водоподаване в кв."Запад" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Месемврия" №33 авария района на аварията до 12:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Менделеев" срещу ВСИ авария района на аварията до 19:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Гладстон" с ул."Цар Иван Александър" авария района на аварията, ул. "Балчик" и ул. "Густав Вайганд" до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Въча" до ресторант "Болеро" авария района на аварията ул."Въча" и ул."Порто Лагос" до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Бялата вода" авария с. Розино до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, ул. "Иван Мъглов" №7 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Раковски с. Белозем авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до 12:30 ч.
район Раковски с. Розовец авария с. Розовец до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария частично нарушено водоподаване в с.Песнопой до 16:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Труд с. Труд авария с. Труд до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден" авария нарушено водоподаване в кв."Горни Воден" до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Рила" №7 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Варшава" №35 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Граф Игнатиев" №23 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Георги Кирков" №61А авария на водомерен възел района в близост до 12:00 ч.
район Асеновград с. Тополово, ул."Света Неделя " и ул."Сини връх" авария района на ул."Света Неделя" и ул."Сини връх" до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Долнослав, ул."Васил Левски" авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Карлово с. Горни Домлян авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Карлово с. Мраченик авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария нарушено водоподаване в селото до 19:00 ч.
район Раковски гр. Брезово авария нарушено водоподаване в гр. Брезово до 19:00 ч.
район Родопи с. Белащица скрита авария на главен (довеждащ) водопровод ул."Александър Македонски", ул."Вечерница" и района около ресторант "Черен Петър" до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.

13.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Родопи с. Белащица скрита авария на главен (довеждащ) водопровод частично нарушено водоподаване в селото (района на вилната зона) до отстраняване на аварията

12.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Стою Шишков" 6 авария водопровод района на аварията до 16:00 ч.

11.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Книжна фабрика" авария кв. "Запад" до 16:00 ч.
гр. Карлово ул. "Бели брези" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Армеец" №8 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Презвитер Козма" скрита авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Бегунци авария с. Бегунци до 15:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски авария с. Васил Левски до 15:00 ч.
район Карлово с. Слатина авария с. Слатина до 15:00 ч.

10.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Георги Ангелов" №7 авария кв. "Изток" до 16:30 ч.
гр. Карлово ул. "Иван Марев" авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив Помпени станциии липса на ел.захранване поради влошени метеорологични условия нарушено водоподаване в гр.Пловдив до възстановяване на ел.захранването от EVN
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Златю Бояджиев" с ул. "Хан Пресиян" авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кавала" №20 авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волност" авария на канализационната мрежа ул."Ландос", ул."Крайна", ул."Волност" и ул."Калина" и района в близост до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария на напорен водопровод с. Първенец до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария Вилната зона на с. Белащица до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария с. Ново Железаре до 15:00 ч.

09.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Гонда вода" авария кв. "Изток" до 14:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 149, вх.Г авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Артин Гидиков" авария района на аварията до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино на ул."Пейо Яворов", ул."Иван Вазов" и ул."Белите брези" аварии с. Розино до 16:00 ч.
район Карлово гр. Клисура авария частично нарушено водоподаване в гр. Клисура до 16:00 ч.
район Кричим с.Цалапица авария с.Цалапица до 16:00 ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария с. Куртово Конаре до 15:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария с. Ново село до 15:00 ч.
район Съединение с. Церетелево авария с. Церетелево до 16:00 ч.
район Съединение с. Правище авария с. Правище до 16:00 ч.
район Труд Помпена станция Маноле авария с.Маноле, с.Манолско Конаре и с.Ясно поле до 14:00 ч.

08.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Горни Воден", кръстовището на ул. "Тракийска песен" с ул. "Гергана" авария кв. "Горни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Малина" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Елба" №7 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Богомил" с ул. "Арх. Камен Петков" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Златю Бояджиев" №1Б авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев" №51 авария района на аварията до 15:00 ч.
район Асеновград с. Боянци авария с. Боянци до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Долнослав 3 бр. аварии с. Долнослав до отстраняване на авариите
район Карлово с. Пролом авария с. Пролом до отстраняване на аварията
район Карлово с. Бегунци авария с. Бегунци до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай авария на главен водопровод гр. Първомай от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Горна махала авария с. Горна махала до отстраняване на аварията

05.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски между Помпена станция Дрангово 1 и Дрангово 2 авария водопровод с.Върбен и с.Златосел до отстраняване на аварията
район Родопи пред хотел "Балкан" авария възможно нарушено водоподаване в района на аварията до отстраняване на аварията

04.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Кавала" авария ул."Кавала", ул."Тракия" и ул."Филип Македонски" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Победа" №52 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Леново, с.Патриарх Евтимово и с.Стоево аварии с.Леново, с.Патриарх Евтимово и с.Стоево до отстраняване на авариите
район Карлово гр. Калофер, ул."Калифер Войвода" и ул."Юмрукчал" аварии района на авариите до отстраняване на авариите
район Родопи с. Белащица, ул. "5-ти януари" №11 авария с. Белащица до 18:00 ч.
район Родопи главен път в с.Брестник авария нарушено водоподаване в с.Брестник до отстраняване на аварията

03.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград района на водоема авария нарушено водоподаване във висока зона на кв."Изток", кв."Запад", кв."Св.Георги" и кв."Баделема" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе" до СБАЛ "Д.П.Кудоглу" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Димитър Талев" №51 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Севастопол" №40 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Победа" №52 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Асеновград с.Добростан авария с.Добростан до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Първомай, кв."Дебър" авария нарушено водоподаване в кв."Дебър", с.Градина и с.Крушево до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария частично нарушено водоподаване в с.Стряма до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Пенчо Славейков" №41 авария с. Белащица до 17:00 ч.
район Съединение с.Житница авария с.Житница до 16:00 ч.
район Хисаря гр.Хисаря, ул."Никола Вапцаров" авария района на аварията до 16:00 ч.
район Хисаря гр.Хисаря, кръстовището на ул."Христо Смирненски" и ул."Петко Каравелов" авария района на аварията до 16:00 ч.

02.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Водопада" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №262 авария района на аварията до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ран Босилек" №104 авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №265 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Врата и местност "Кабата" авария двете населени места до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добростан авария с.Добростан до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мраченик авария с.Мраченик до 15:00 ч.
район Карлово гр.Клисура авария гр.Клисура до 17:00 ч.
район Съединение с.Голям чардак авария с.Голям чардак до 15:00 ч.
район Труд с.Труд, Стопанския двор авария частично нарушено водоподаване в с.Труд до 16:00 ч.
район Хисаря гр.Хисаря, ул."Христо Смирненски" №9 монтаж на тротоарен спирателен кран района на ремонтната дейност до 14:00 ч.

01.05.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив пресечката на ул."Данаил Николаев" и ул."Драгоман" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив пресечката на ул. "Кавала" и ул. "Тракия" прекъснат водопровод поради авария на външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Череша" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Модър" авария на магистрален водопровод възможно нарушено водоподаване по високите етажи в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино аварии на ул. "П.Пенев" и ул. "Хр.Смирненски" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на авариите
район Първомай с.Ахматово и с.Богданица аварии нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите
район Раковски с. Чехларе авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция Голям Чардак авария с.Голям Чардак, с.Малък Чардак и с.Царимир до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево и с.Скутаре аварии нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите

30.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Д-р Иван Богоров" №3 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив в района на ул."Комета" и ул."Витиня" авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Перуника" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Победа" №52 скрита авария възможно нарушено водоподаване в района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до отстраняване на аварията

28.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Отец Паисий" авария от външна фирма при извършване на ремонтна дейност ул. "Ген Гурко", ул. "Отец Паисий" и района в близост до отстраняване на аварията
район Съединение околовръстния път на с. Калояново авария с. Калояново до отстраняване на аварията

27.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Лозенград" №34 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Янко Сакъзов" с ул. "Тодор Икономов" авариен ремонт района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Ракита" №12 авария ул. "Ракита", ул. "Хаджи Гьока Павлов" и част от ул."Лотос" до отстраняване на аварията
район Карлово с. Сушица авария с. Сушица до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай авария на магистрален водопровод гр. Първомай, кв. "Дебър", с.Градина и с.Крушево до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел подмяна на водомери частично нарушено водоподаване в с. Старосел от 10:00 ч. до 15:00 ч.

26.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград местност "Шкилово" изграждане на нови сградно водопроводно и сградно канално отклонения местност "Шкилово" до приключване на ремонтната дейност
гр. Карлово ул. "Калоян" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Победа" №53 спиране на хидрофорна уредба поради подмяна на общи водомери района в близост до 11:00 ч.
гр. Пловдив пресечката на ул. "Ландос" с ул. "Крайна" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Лозенград" №34 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Павел Калпакчиев" с ул. "Стефан Стамболов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Поп Златан" №15 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария с. Патриарх Евтимово до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино авария с. Розино до 16:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски авария с. Васил Левски до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица авария с. Белащица до 17:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария с. Бойково до 15:00 ч.
район Родопи с. Марково авария с. Марково до 17:00 ч.
район Труд с. Костиево превключване към нов водопровод с. Костиево до 17:00 ч.

25.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Баделема" изграждане на сградно водопроводно и сградно канално отклонения кв."Баделема" до приключване на ремонтната дейност
гр. Карлово ул."Христо Ботев" №24 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Белица" №1 авария ул. "Белица" от №1 до №35 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Хан Телериг" №1 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Д-р Г. М. Димитров" №25 авария района на аварията до 18:00 ч.
гр. Пловдив бул. "6-ти септември" №196 подмяна на главен водомер и главен спирателен кран района в близост до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Победа" №53 спиране на хидрофорна уредба поради подмяна на общи водомери района в близост до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Капитан Райчо" №34 авария на спирателен кран района в близост до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково подмяна на водопровод поради запушване от прораснали расителни корени западната част на с. Марково до 19:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария с.Дуванлии, с.Житница и с.Калояново до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария с. Трилистник до 15:00 ч.

24.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Ген. Гурко" авария от външна фирма района на аварията до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Д-р Г. М. Димитров" №25 подмяна на спирателен кран района в близост до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гаганица" №19 авария кв. "Гаганица" до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Бетовен" №7 авария района на аварията до 13:00 ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария с. Патриарх Евтимово до 16:00 ч.
район Асеновград местност извън с.Козаново авария с.Боянци, с.Козаново, с.Конуш и с.Избегли до 16:00 ч.
район Асеновград с. Орешец авария с. Орешец до 16:00 ч.
район Карлово с. Богдан авария с. Богдан до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Христо Ботев" авария с. Белащица до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Опълченска" авария частично нарушено водоподаване в с.Марково до 15:00 ч.
район Родопи с. Първенец 3 бр. аварии с. Първенец до 17:00 ч.
район Съединение Помпена станция с.Ръжево Конаре авария с.Дуванлии, с.Житница и с.Калояново до отстраняване на аварията
район Съединение с. Найден Герово авария с. Найден Герово до 15:00 ч.
район Труд с. Калековец, ул. "Зорница" авария с. Калековец до 16:00 ч.
район Труд с. Маноле авария с. Маноле до 14:00 ч.

23.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Огражден" №7 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Асеновград с. Болярци авария с. Болярци до 14:00 ч.
район Кричим с.Триводици авария с.Триводици до 19:00 ч.
район Родопи с. Белащица скрита авария ул. "Иглика" и ул. "Пробуда" до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево Конаре авария с. Ръжево Конаре до 15:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария с. Сърнегор до 16:00 ч.
район Труд с. Маноле авария с. Маноле до 14:00 ч.
район Хисаря гр.Хисаря, ул."Пролет" №4 авария района на аварията до 16:00 ч.

22.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кръстовището на ул."Густав Вайганд" с ул."Виктор Юго" авария водопровод района на аварията до 16:00 ч.

20.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден" авария частично нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Ген.Карцов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Огражден" №7 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Шести септември" №215 подмяна на спирателен кран възможно нарушено водоподаване в района на ремонтната дейност до 16:00 ч.
район Асеновград с.Нови извор ремонт на тротоарен спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Раковски с.Дрангово авария на главен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, ул."Чайка" авария района на аварията до отстраняване на аварията

19.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден" авария на главен водопровод нарушено водоподаване в кв."Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Куклен кръстовището на ул."Добри Чинтулов" с ул."Дружба" авария нарушено водоподаване в горната част на гр.Куклен до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Богомил" №2 изграждане на сградно водопроводно и сградно канално отклонения района на ремонтната дейност до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Богомил" №2 авария района на аварията от ВМА МБАЛ Пловдив до ул."Славянска" и от ул."Богомил" №2 до кръговото кръстовище до ОУ "Душо Хаджидеков" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Цар Иван Александър" №5 авария района на аварията и района на улиците: "Балчик", "Гладстон", "Густав Вайганд", "Петьофи", "Преслав" и бул."Руски" до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тарас Шевченко" №1 авария района на аварията и района на ул."Гоце Делчев" и ул."Кукуш" до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Отец Паисий" авария от външна фирма-изпълнител района между ул."Ген.Гурко" и ул."Партиарх Евтимий" до 14:00 ч.
район Асеновград с.Долнослав авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня, ул."Черно море" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино авария нарушено водоподаване в I-ва вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала и с.Житница аварии нарушено водоподаване в двете населени места до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Старо Железаре авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Куклен ул."Александър Стамболийски" №130 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Добродол" №18 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бръшлян" №2 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Милеви скали" №2 авария района на аварията ул."Милеви скали" №2,4,6 до 15:00 ч.
гр. Хисаря кв."Момина баня", ул."Победа" авария нарушено водоподаване в кв."Момина баня" до 16:00 ч.
район Асеновград с. Златовръх авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Карлово с. Бегунци и с.Климент аварии нарушено водоподаване в двете населени места до 16:00 ч.
район Карлово с. Анево авария на главен водопровод нарушено водоподаване в с.Анево, с.Московец и част от ВМЗ- Сопот до отстраняване на аварията
район Карлово с. Горни Домлян 2 бр.аварии нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Раковски с. Главатар авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул."Захари Стоянов" авария района на аварията до 16:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул."Мавруда" авария частично нарушено водоподаване в с.Крумово до 16:00 ч.
район Родопи с. Браниполе, местност "Исака" авария местност "Исака" до 19:00 ч.
район Съединение с. Церетелево авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Хисаря с. Мало Крушево авария с. Мало Крушево до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старо Железаре авария нарушено водоподаване в селото до 18:00 ч.

17.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден", ул."Зорница" авария нарушено водоподаване в кв."Горни Воден" до 16:00 ч.
гр. Карлово ул."Странджа" №14 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 214, вх.А авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Волга" №1 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул."Хаджи Димитър" с ул. "Атон" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Хисаря кв."Веригово", ул."Бойчо Огнянов" авария нарушено водоподаване в кв."Веригово" до 16:00 ч.
район Карлово с. Богдан 3 бр.аварии нарушено водоподаване в селото до отстраняване на авариите
район Карлово с.Климент авария нарушено водоподаване в селото до 15:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул."Цар Самуил" авария нарушено водоподаване във вилна зона с. Марково до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул."Ком" №6 авария района на аварията до 15:00 ч.

16.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Свети Врач" №1 авария кв."Свети Георги" до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лерин" авария от външна фирма района на аварията до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Густав Вайганд" №26 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Велико Търново" №53 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Месемврия" №8 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул."Шести септември" №188 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Асеновград с.Горнослав авария нарушено водоподаване в селото до 15:00 ч.
район Асеновград с.Лясково авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул."Калифер Войвода" №18 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Карлово с.Сушица, ул."Чавдарска" авария нарушено водоподаване в селото до 16:00 ч.
район Кричим с. Цалапица авария нарушено водоподаване в селото до 19:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул."Цар Самуил" авария нарушено водоподаване в западната част на селото до 17:00 ч.
район Съединение с. Житница и с.Песнопой аварии нарушено водоподаване в двете населени места до 17:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария нарушено водоподаване в селото до 19:00 ч.

15.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Съединение Помпена станция с.Ръжево Конаре авария на ел.захранването селата: Дуванлии, Житница и Калояново до нормализиране на водоподаването

13.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен II-ри" срещу бензиностанция "Петрол" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Козлодуй" №6 авария кв. "Христо Ботев" и кв. "Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Йордан Йовков" авария на магистрален водопровод кв. "Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Лерин" №16 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Густав Вайганд" №26 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Чорлу" №14 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Леонардо Да Винчи" №47 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Крали Марко" №39 авария ул. "Крали Марко", ул. "Борислав" и ул. "Доспат" до 16:00 ч.
район Асеновград с. Болярци авария частично нарушено водоподаване в с. Болярци до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина авария с. Слатина до отстраняване на аварията
район Карлово с. Ведраре авария на напорен водопровод с. Ведраре до отстраняване на аварията
район Карлово с. Куртово авария с. Куртово до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария с. Цалапица до 16:30 ч.
район Раковски Помпена станция "Стряма" авария Индустриална зона Стряма до 20:00 ч.
район Родопи района между с.Браниполе и с.Белащица подмяна на спирателен кран горната част на с.Браниполе и долната част на с.Белащица до 13:00 ч.
район Съединение с. Царимир авария с. Царимир до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария с. Кръстевич до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Михилци авария с. Михилци до отстраняване на аварията

12.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Баделема" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в гр. Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Земеделска" №32 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Густав Вайганд" №32 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Леново 2 бр.аварии с. Леново до отстраняване на авариите
район Асеновград с. Болярци авария частично нарушено водоподаване в с. Болярци до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария на магистрален водопровод с. Стряма до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария на магистрален водопровод с. Белащица до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария частично нарушено водоподаване в с. Труд до отстраняване на аварията

11.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен II-ри" монтаж на нови спирателни кранове района около двете кръгови кръстовища до приключване на ремонтната дейност
гр. Карлово ул. "Стремски полк" №10 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Дъбенско шосе" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Граф Игнатиев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Стадион" с ул. "Константин Величков" авариен ремонт кв. "Съдийски" до приключване на аварийния ремонт
гр. Пловдив ул. "Филип Македонски" №10 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Стоян Михайловски" №32 авария района на аварията и кв. "Съдийски" до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Свобода" №8 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" авария от външна фирма "Щрабаг" ЕАД района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград местност "Кабата" авария местност "Кабата" до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Нови извор авария с. Нови извор до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Жълт камък авария с. Жълт камък до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария частично нарушено водоподаване в с. Брестовица до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стрелци авария частично нарушено водоподаване в с. Стрелци до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария частично нарушено водоподаване в с. Белозем до отстраняване на аварията

10.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Гонда вода" авария кв. "Изток" до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Руски" в участъка на ул."Преслав" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма възможно нарушено водоподаване в района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Бръшлян" авария района на Събота пазара от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Найден Герово липса на ел.захранване от EVN с. Найден Герово до възстановяване на ел. захранването
район Съединение с. Любен авария с. Любен до 15:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария с. Иван Вазово до 15:00 ч.

06.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул. "Стою Шишков" и ул. "Атанас Мишев" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в целия град от 9:00 ч. до 18:00 ч.

05.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден" авария кв."Горни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Бялата воденица" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Теофан Райнов" №9 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Йоаким Груев" №15А подмяна на спирателен кран и общ водомер района на ремонтната дейност до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Д-р Г.М.Димитров" №28 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Димитър Страшимиров" №15 подмяна на водомерен възел ул."Димитър Страшимиров" и ул."Русе" до 12:00 ч.
район Асеновград с.Мулдава авария частично нарушено водоподаване в с.Мулдава до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер, ул."Елена и Димитър Мутеви" №2 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария нарушено водоподаване в горната част на с.Брестовица, местност "Могилата" до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на напорен водопровод гр.Съединение до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария с.Правище до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево липса на ел.захранване от EVN с.Граф Игнатиево от 08:30 ч. до 16:30 ч.
район Хисаря гр.Хисаря, ул."Васил Петрович" №2 авария района на аварията до отстраняване на аварията

04.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Индустриална зона авариен ремонт на водомерен възел възможно нарушено водоподаване в Индустриална зона до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив кръстовището на ул."Райно Попович" и бул."Източен" ремонт на спирателен кран възможно нарушено водоподаване в района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул."Жан Жорес" №9 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе" №30 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ангел Букурещлиев" №17 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Карлово гр.Калофер, ул. "Александър Стамболийски" авария скрит теч района на ул. "Александър Стамболийски" и ул. "25-ти юли" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария с.Васил Левски до отстраняване на аварията
район Първомай с.Селци авария с.Селци до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай, ул."Панайот Волов" №4 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Александър Стамболийски" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Радиново авария скрит теч в района на бензиностанцията възможно нарушено водоподаване в селото и Промишлената зона от 9:00 ч. до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево липса на ел.захранване от EVN с.Граф Игнатиево от 08:30 ч. до 16:30 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, кръстовището на ул."Васил Левски" и ул."Никола Вапцаров" авария района на аварията до отстраняване на аварията

03.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Стою Шишков" авария нарушено водоподаване в гр. Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петьофи" №15 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе" №28 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №15 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Съединение 4-та секция авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Боянци и с.Червен аварии двете села до отстраняване на авариите
район Карлово с.Слатина авария с.Слатина до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Садово авария нарушено водоподаване в гр.Садово до отстраняване на аварията
район Първомай с.Поповица авария с.Поповица до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец подмяна на водопроводни отклонения нарушено водоподаване в с. Първенец до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Отец Паисиево авария с.Отец Паисиево до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево липса на ел.захранване от EVN с.Граф Игнатиево от 08:30 ч. до 16:30 ч.
район Труд с. Радиново авария скрит теч в района на бензиностанцията нарушено водоподаване в селото и Промишлената зона от 22:30 ч. до 06:00 ч. на 04.04.18г.

02.04.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден", ул."Захария" авария нарушено водоподаване в кв."Долни Воден" и Промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кръстьо Раковски" №11 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района на ремонтната дейност и Mall Plovdiv от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №124 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Отец Паисий" авария от външна фирма нарушено водоподаване в района от ул."Патриарх Евтимий" до ул."Д-р Г.Вълкович" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Марица" №97 авария района на аварията до 20:00 ч.
гр. Пловдив пресечката на ул."Софроний Врачански" и ул."Бетовен" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №15 авария района на аварията до 20:00 ч.
гр. Пловдив пресечката на ул."Кръстьо Пастухов" и ул."Д-р Александър Пеев" авария района на аварията до 16:00 ч.
район Карлово гр.Калофер, ул."Ека Караминкова" №12 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария с.Стряма до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино авария с.Храбрино до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария с.Черноземен до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария с.Скутаре до отстраняване на аварията

31.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Отец Паисий" авария от външна фирма при извършване на ремонтна дейност ул. "Отец Паисий" и района в близост до 12:00 ч.

30.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Родина" №6 и ул. "Крайречна" №6 аварии частично нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Сокол" №6, блок 4004 ремонтна дейност от външна фирма района в близост до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Отец Паисий" авария от външна фирма-изпълнител района на аварията до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Търневи" №15 подмяна на пожарен хидрант района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Лозенград" №38 авария района на аварията до 15:00 ч.
район Карлово с. Богдан авария с. Богдан до 15:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Царевец" №26 авария с. Брестовица до 16:00 ч.
район Родопи с. Ягодово авария с. Ягодово до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец, местност "Терасите" авария местност "Терасите" до 17:00 ч.
район Хисаря с. Кръстевич авария с. Кръстевич до 16:00 ч.

29.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Вельо Войвода" изграждане на ново сградно водопроводно отклонение района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград ул. "Садовска" №11 изграждане на нови сградно водопроводни и канално отклонения района в близост до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград кръстовището на ул. "Никола Вапцаров" с ул."Цар Иван Асен II-ри" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Булаир" №27 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Сливница" с ул. "Братаница" авария скрит теч района на аварията до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Пламък" авария района на аварията до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Търневи" подмяна на пожарен хидрант района в близост до 15:00 ч.
район Асеновград с. Орешец профилактика на водоема частично нарушено водоподаване в с. Орешец до приключване
район Карлово с. Слатина авария с. Слатина до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, Вилна зона авария източната част на Вилната зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ситово авария с. Ситово до отстраняване на аварията

28.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Димитър Събев" №12 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия ", блок 398 авария блок 398, блок 399, блок 82 и района в близост до 19:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Ландос" с ул. "Крайна" авария на спирателен кран района в близост до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Тулча" №5 авария района на аварията, ул. "Люлебургас", бул. "Свобода" №1,3,5 и района от ПГЕЕ до бул. "Васил Априлов" до 16:00 ч.
район Карлово с. Слатина авария с. Слатина до отстраняване на аварията
район Кричим с.Триводици липса на ел.захранване от EVN с.Триводици 09:00 ч. и 16:30 ч.
район Съединение гр. Съединение профилактика на водопроводната мрежа възможно нарушено водоподаване в гр. Съединение до 16:30 ч.

27.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул. "Свети Георги" с ул. "Сан Стефано" авария кв. "Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Генерал Радко Димитриев" №13 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Отец Паисий" авария от външна фирма ул. "Отец Паисий" и района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия ", блок 144 ремонт на хидрофорна уредба района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с. Мулдава авария частично нарушено водоподаване в с. Мулдава до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец подмяна на общи водомери и спирателни кранове с. Първенец до 14:00 ч.
район Родопи с.Марково, ул."Подем" авария с.Марково до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паисиево авария с. Отец Паисиево, с. Сухозем и с. Сърнегор до отстраняване на аварията

26.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II-ри" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" ул."Цар Иван Асен II-ри" от №15 до №31 до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Бенковска" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Генерал Радко Димитриев" №13 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Митрополит Панарет" №30 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Равнища" №21 и №27 подмяна на общи водомери ул."Равнища" до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с. Конуш авария с. Конуш до отстраняване на аварията

24.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Митрополит Панарет" №29 авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до отстраняване на аварията

23.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул."Пирин" с ул."Княгиня Евдокия" авария района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иларион Макариополски" №70 подмяна на общ водомер района на ремонтната дейност до 13:00 ч.
район Кричим с.Триводици липса на ел.захранване от EVN с.Триводици от 09:00 ч. до 16:30 ч.
район Труд с. Рогош авария на ул."В.Петлешков" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Димоглу" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Боримечка" авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Триводици липса на ел.захранване от EVN с.Триводици от 09:00 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с.Шишманци авария нарушено водоподаване в селото до 15:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на ул."В.Петлешков" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Димоглу" №2 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Клокотница" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Калина" №49 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Отец Паисий" реконструкция на водопроводната мрежа от външна фирма района на ремонтната дейност от 9:00 ч. до 13:00 ч.
район Карлово с.Розино, ул."Христо Ботев" авария частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Триводици липса на ел.захранване от EVN с.Триводици от 9:00 ч. до 16:30 ч.
район Родопи Помпена станция "Куклен-1" авария нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово, ул."Хан Аспарух" авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден", ул."Вихрен" №40 авария частично нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Чернишевски" ремонт на хидрофорна уредба високите етажи в района на ремонтната дейност, бул."6-ти септември" №34, №36 и №38 до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" №18 В авария района на Индустриална зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия" авария причинена от "Топлофикация" ЕАД района на блок 83, блок 84 и блок 91 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Отец Паисий" №23 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Сочи" №2 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Чорлу" с ул."Ран Босилек" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Лайпциг" №3 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария с. Розино до отстраняване на аварията
район Кричим с.Триводици липса на ел.захранване от EVN с.Триводици от 9:00 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с.Стряма авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Сочи" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария частично нарушено водоподаване в с.Слатина до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Христо Ботев" авария частично нарушено водоподаване в с.Розино до отстраняване на аварията
район Кричим с.Триводици липса на ел.захранване от EVN с.Триводици от 09:00 ч. до 16:30 ч.

17.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен II-ри" авария от външна фирма района около кръговото кръстовище на Тополския път до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино 2бр.аварии с. Розино до отстраняване на авариите
район Труд с. Маноле авария с. Маноле до отстраняване на аварията

16.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Северно от гара Филипово" авария Индустриална зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Отец Паисий" авария от външна фирма-изпълнител района на аварията, ул. "Ген. Гурко" и ул."Станислав Доспевски" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Освобождение" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Карловска" авария нарушено водоподаване в гр. Баня до отстраняване на аварията
район Кричим с. Триводици липса на ел.захранване от EVN с. Триводици от 09:00 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с. Болярино авария с. Болярино до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям чардак липса на ел.захранване от EVN с. Голям чардак от 8:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле авария водопровод с. Маноле до отстраняване на аварията

15.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен II-ри" №28 авария възможно нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Поп Ангел Чолаков" №63 авария възможно нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Горни воден", ул. "Гергана" №20 авария нарушено водоподаване в кв. "Горни воден" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Родопи" №48 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Александър Екзарх" №1 подмяна на водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Кап. Георги Цанев" №17 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. "Остромила" №14 изграждане на ново водопроводно отклонение кв. "Остромила" до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Отец Паисий" авария от външна фирма изпълнител нарушено водоподаване в района на Стария град до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Полет" до ЖП линия авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Коматево", местност "Годжуците" изграждане на нов водопровод от външна фирма-изпълнител местност "Годжуците" до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив бул. "Източен" №65 авария района на аварията до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул. "Ген. Гурко" №1 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Лясково, ул."Ангел Войвода" №7 авария с.Лясково до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Роза" авария с. Розино до 15:00 ч.
район Кричим с. Триводици липса на ел.захранване от EVN с. Триводици от 09:00 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Захари Стоянов" №6 авария с. Марково до 15:00 ч.
район Съединение с. Голям чардак липса на ел.захранване от EVN с. Голям чардак от 8:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Дуванли, с. Сухозем и с. Царимир аварии трите населени места до 16:00 ч.
район Труд с. Маноле авария нарушено водоподаване в с.Маноле до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница и с.Старосел аварии двете населени места до 16:00 ч.

14.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Баня ул. "3-ти март", ул. "Байкал" и ул. "Карловска" №21 аварии частично нарушено водоподаване в гр.Баня до отстраняване на авариите
гр. Пловдив Помпена станция - Изток 2 липса на ел. захранване от EVN възможно е нарушено водоподаване по високите етажи на гр. Пловдив до възстановяване на ел. захранването от EVN
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Белград" и ул. "Златю Бояджиев" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №45 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Хисаря ул. "Ген. Гурко" №1 авария района на аварията до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария нарушено водоподаване в с. Розино до 15:00 ч.
район Кричим с. Триводици липса на ел.захранване от EVN с. Триводици от 09:00 ч. до 16:30 ч.
район Първомай с. Дълбок извор авария с. Дълбок извор до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария с. Белозем до отстраняване на аварията
район Раковски района между Помпена станция - с.Стряма и с.Дрангово авария на магистрален водопровод с.Върбен, с. Дрангово и с. Златосел до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария Вилна зона на с.Марково до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям чардак липса на ел.захранване от EVN с. Голям чардак от 8:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария с. Черноземен до 15:00 ч.
район Труд с. Войсил и с. Крислово аварии двете населени места до 15:00 ч.

13.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Кукленско шосе" авария Промишлена зона до 14:00 ч.
гр. Карлово ул. "Граф Игнатиев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Цоко Каблешков" №17 авария на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Рая" подмяна на водомерен възел района на ремонтната дейност до 12:00 ч.
район Асеновград с. Новаково, ул. "Христо Ботев" авария частично нарушено водоподаване в с. Новаково до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Мулдава изграждане на сградно водопроводно отклонение възможно нарушено водоподаване в с. Мулдава до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария нарушено водоподаване в с. Розино до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня авария на захранващ кабел в Помпена станция гр. Баня до отстраняване на аварията
район Карлово с. Бегунци, ул. "2-ра" авария нарушено водоподаване в с. Бегунци до отстраняване на аварията
район Кричим с. Триводици липса на ел.захранване от EVN с. Триводици от 09:00 ч. до 16:30 ч.
район Раковски района между Помпена станция - с.Стряма и с.Дрангово авария на магистрален водопровод с.Върбен, с. Дрангово и с. Златосел до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен и с. Иван Вазово аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Съединение с. Голям чардак липса на ел.захранване от EVN с. Голям чардак от 8:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Дълго поле авария с. Дълго поле до 14:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница и с. Старосел аварии двете населени места до отстраняване на авариите

12.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Драгоман" №22 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Шипка" №13 авария кв. "Запад" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Волга" №32 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №136 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Зайчар" №14 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Хенрих Хершкович" №2 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария с. Богдан до отстраняване на аварията
район Карлово с. Каравелово авария с. Каравелово до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино село авария с. Момино село до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария с. Марково до отстраняване на аварията
район Родопи с. Храбрино, II-ра вилна зона авария II-ра вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Велико Търново" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, местност "Бялата пръст" авария местност "Бялата пръст" до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям чардак липса на ел. захранване от EVN с. Голям чардак от 8:30 ч. до 17:00 ч.

10.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен II-ри" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" от кръговото кръстовище на Тополския път до кръговото кръстовище на МБАЛ Асеновград от 11:00 ч. до отстраняване на аварията

09.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Сливница" №24 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Шумен" №6 авария ул. "Шумен" и ул. "Владая" до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нареченски бани, ул."Младост" №23 авария с.Нареченски бани до 16:00 ч.
район Карлово гр.Калофер, ЖП гара авария района на ЖП гарата до 15:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Божаница" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи местност "Капсида" авария водопровод Индустриална зона на изток от "КЦМ 2000"АД в посока гр.Асеновград до отстраняване на аварията

08.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Поп Ангел Чолаков" №63 авария кв."Гонда вода" и кв."Хр.Ботев" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Цар Иван-Асен II-ри" №15 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев" №63 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе", до гаражите на ПИМК авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул."Македония" №2 авария района в близост до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария с.Розино до 15:00 ч.
район Карлово гр.Калофер, ЖП гара авария района на ЖП гарата до 15:00 ч.
район Раковски с.Белозем, до ЖП гарата авария района около ЖП гарата на с.Белозем до 16:00 ч.
район Раковски с.Борец авария с.Борец до 16:00 ч.
район Родопи местност "Капсида" авария водопровод Индустриална зона на изток от "КЦМ 2000"АД в посока гр.Асеновград до отстраняване на аварията
район Родопи гориста местност между селата Белащица и Браниполе авария на главен водопровод с.Белащица и с.Браниполе до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария с.Ситово до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария с.Беловица до 16:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре авария с.Ново Железаре до 16:00 ч.

07.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Арда" №1 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Добри Войников" №12 авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."Христо Ботев" №85 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково, ул."Освобождение" №1 авария с.Бачково до 15:00 ч.
район Асеновград с.Нареченски бани авария с.Нареченски бани до 15:00 ч.
район Раковски с.Момино авария с.Момино до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на главен водопровод с.Ситово до отстраняване на аварията
район Родопи местност "Капсида" авария водопровод Индустриална зона на изток от "КЦМ 2000"АД в посока гр.Асеновград до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, ул."Оборище" авария горната част на с.Марково до 16:00 ч.
район Родопи гр.Куклен, извор "Свети Илия" авария частично нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, местност "Бялата пръст" авария частично нарушено водоподаване в с.Белащица до 17:00 ч.
район Съединение с.Житница авария с.Житница до 14:00 ч.
район Труд с.Радиново, до Помпената станция авария нарушено водоподаване в част от с.Радиново и Промишлена зона "Радиново" до 19:00 ч.

06.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Бузлуджа" №13 подмяна на тротоарен спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград от ул. "Арда" до ул. "Ал.Стамболийски" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Найчо Цанов", до сервиза на BMW авария на магистрален водопровод Индустриална зона Тракия, фирма "Ангел Стоилов-96" АД и административна сграда на EVN България от 8:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Родопи" №106 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул."Македония" №66 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив пресечката на ул."Марин Дринов" и ул."Николай Гогол" №42 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Чернишевски" №44 авария на хидрофорна уредба нарушено водоподаване по високите етажи на бул."Свобода" до 13:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария с. Ситово до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям чардак ремонт на спирателен кран с.Голям чардак до 13:00 ч.

03.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с. Добростан авария с. Добростан до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария с.Зелениково до 16:00 ч.
район Съединение гр.Съединение авария водопровод 7- ма и 8- ма секции до 14:00 ч.
район Труд с. Калояново авария нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на главен водопровод в труднодостъпна местност с. Труд от 12.00 ч. до отстраняване на аварията

02.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кръстовището на ул."Гладстон" с ул. "Шилер" авария района на аварията, ул. "Шилер" и ул. "Драган Цанков" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 92 и блок 93 поради липса на ел. захранване от EVN висока зона на блок 92 и блок 93 до възстановяване на ел. захранването
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария частично нарушено водоподаване в с. Розино до отстраняване на аварията

01.03.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с. Добростан авария скрит теч горната част на селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Дъбене авария с. Дъбене до 15:00 ч.
район Първомай с. Бяла река авария с. Бяла река от 10:00 ч. до 14:00 ч.

28.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Свети Врач" №9 авария кв. "Свети Георги" до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Цар Борис III-ти Обединител", до спирката на Сточна гара авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул."Св. Кирил и Методий" авария с. Розино до 15:00 ч.
район Родопи с. Марково, Вилна зона подмяна на спирателен кран Вилна зона на с.Марково от 15:30 ч. до 17:30 ч.

27.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Плиска" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Чорлу" №45 профилактика на водопроводната мрежа района в близост от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Елба" №2 монтаж на тротоарен спирателен кран района в близост до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хан Телериг" №1 авариен ремонт на водопроводно отклонение района в близост до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 244 ремонт на спирателен кран района в близост от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Асеновград с. Мостово авария с. Мостово до 16:00 ч.

26.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 92 авария на хидрофорна уредба района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Николай Райнов" №13А авария - теч във водомерна шахта района на аварията от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "П. Р. Славейков" авария с. Розино до 15:00 ч.
район Родопи Помпена станция Браниполе авария с. Белащица до 17:00 ч.
район Съединение с. Любен авария с. Любен до 15:00 ч.
район Хисаря с. Черничево авария на пожарен хидрант от външна фирма с. Черничево до 17:00 ч.

23.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Горни Воден" изграждане на ново водопроводно отклонение нарушено водоподаване в кв. "Горни Воден" до приключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград кв."Баделема", до блок 16 изграждане на нови сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в кв."Баделема" до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул. "Речна" авария централна градска част до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Череша" ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив бул. "Марица" №136 и ул. "Калофер" №2 подмяна на общи водомери района в близост до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок №192 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария частично нарушено водоподаване в с. Розино до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария с. Рогош до отстраняване на аварията

22.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен II-ри" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Даме Груев" №60 авария на магистрален водопровод ул. "Даме Груев" от №27 до №33, ул. "Кукуш" от №12 до №20, от №7 до №25, част от ул. "Тарас Шевченко", ул."Гоце Делчев" и ул. "Лазар Стоев" до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария с. Добростан до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово авария с. Войнягово до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Оборище" авария частично нарушено водоподаване в с. Розино до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица, ул."Чаталджа" №4 авария с. Брестовица до отстраняване на аварията

21.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен II-ри" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Победа" №51 авария района в близост до 17:00 ч.
гр. Пловдив Комплекс "4-ти километър" авария района в близост до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Бъкстон" №115 авария района в близост до 18:00 ч.
район Асеновград село Добростан авария с. Добростан до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Мулдава авария с. Мулдава до 14:00 ч.
район Карлово с. Розино авария с. Розино до 16:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария частично нарушено водоподаване в с. Ново село до 14:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария с. Бойково до 16:00 ч.

20.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Булаир" №10 авария района в близост до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 272 подмяна на спирателен кран района в близост до 14:30 ч.
район Асеновград с. Добростан авария с. Добростан до 16:00 ч.
район Асеновград с. Долнослав авария с. Долнослав до 18:00 ч.
район Карлово с. Бегунци авария с. Бегунци до 16:00 ч.

19.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Васил Петлешков" №50 авария кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Прохлада" №48 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия ", блок 322 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Хан Крум" №3 авария района в близост до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария с. Врата и с. Добростан до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария с. Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, между ул. "Любен Каравелов" с ул. "Родопи" авария частично нарушено водоподаване в гр.Куклен до отстраняване на аварията

18.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Лев Толстой" №5 авария района на аварията, участъка от Полиграфия Пловдив до бул."Санкт Петербург", районите на ул."Варшава", ул."Видима", ул."Месемрия", ул."Славянска" и пресечните им улици,част от ул."Богомил" до отстраняване на аварията

16.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", кръстовището на ул. "Ген. Гурко" с ул. "6-ти септември" авария частично нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Равнец" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Съборна" авария района на ресторант "Антико" до 14:00 ч.
гр. Хисаря кв. "Веригово", ул. "Христо Ясенов" авария кв. "Веригово" до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Средец" авария частично нарушено водоподаване в гр. Баня до отстраняване на аварията
район Родопи с. Руен, ул. "Васил Левски" авария с. Руен до отстраняване на аварията
район Родопи с. Крумово, ул. "Здравец" авария с. Крумово до 15:00 ч.
район Съединение с. Дълго поле подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в с. Дълго поле до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с. Черноземен авария с. Черноземен и с. Ръжево до 14:00 ч.

15.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив "Професионална гимназия по електротехника и електроника" авария на водомерен възел района от прелеза на бул. "Пещерско шосе" до ул. "Данаил Юруков" до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Васков" №15 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Владая" №15 ремонт на сградно водопроводно отклонение района в близост до приключване на ремонтната дейност
район Родопи с. Марково, ул."Зора" авария частично нарушено водоподаване във Вилната зона до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария частично нарушено водоподаване в с. Иван Вазово до отстраняване на аварията
район Труд с. Радиново авария Промишлена зона на с. Радиново до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре, ул. "21-ва" авария частично нарушено водоподаване в с. Старо Железаре до отстраняване на аварията

14.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Череша" №9 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Месемврия" №24 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Съборна" №57 авария частично нарушено водоподаване в Стария град до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария частично нарушено водоподаване в с. Богдан до отстраняване на аварията

13.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Ген. Данаил Николаев" №5 авария кв. "Запад" до 15:00 ч.
гр. Асеновград кв. "Долни Воден", ул. "Драва" №8 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Дъга" №28 ремонт на водомерна шахта частично нарушено водоподаване в кв. "Прослав" до 14:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Атанас Каменаров" №5 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Марин Дринов" с ул."Николай Гогол" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №137 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Търневи" №47 авария района на аварията до 16:00 ч.
район Асеновград с. Червен авария с. Червен до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Стоево изграждане на ново водопроводно отклонение с. Стоево до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" и ул. "Пролет" аварии с. Розино до отстраняване на авариите
район Карлово с. Войнягово, ул. "1-ва" авария с. Войнягово до отстраняване на аварията

12.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Сокол" №6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" до Супермаркет "Триумф" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок №33А авария района на аварията от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Търневи" №47 авария района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №31 подмяна на спирателен кран на общ водомер бул. "Никола Вапцаров" от №25 до №43 и ул. "Бугариево" от №2 до №6 от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул."Стражата" авария частично нарушено водоподаване в с. Розино до 16:00 ч.
район Раковски с. Стряма подмяна на помпен агрегат Индустриалната зона на с.Стряма до 13:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария с. Зелениково до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Тодор Каблешков" №3 авария горната част на гр.Куклен до 17:00 ч.

10.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Родопи с.Белащица и с.Браниполе авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на аварията

09.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев" изграждане на нови сградно водопроводно и канално отклонения района на ремонтната дейност до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Калина" №58 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Дерменка" №2 авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 144, вх.А авария района на аварията до 16:00 ч.
район Асеновград с.Мулдава, ул."Родопи" авария с.Мулдава до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Васил Левски" авария частично нарушено водоподаване в с.Розино до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец, ул."Пролет" авария с.Първенец до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово, ул."Родопи" №17 авария нарушено водоподаване в източната част на с.Гълъбово до 16:00 ч.
район Родопи с.Брестник, ул."Независимост" №53 авария нарушено водоподаване в долната част на с.Брестник до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария с.Иван Вазово до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария с.Царацово до отстраняване на аварията

08.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Кирил и Методий" №3 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Арх.Камен Петков" №1А, Хотел&СПА "Империал" подмяна на водомерен възел ул."Арх.Камен Петков" от 13:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок №157 авария блок №157, №158, №159, №160 и района в близост до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Нунков" ремонт на пожарен хидрант района в близост до 16:30 ч.
район Карлово с.Васил Левски авария с.Васил Левски до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария с.Богдан до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Паисий Хилендарски" №31 авария нарушено водоподаване в горната част на гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник, в началото на селото авария нарушено водоподаване в долната част на с.Брестник до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово, ул."Боряна" авария частично нарушено водоподаване в с.Крумово до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на напорен водопровод намалено водоподаване в с.Белащица до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария с.Старо Железаре до отстраняване на аварията

07.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Асенова крепост" №51 авария кв."Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Безово" авария кв."Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Горно Броди" и ул."Никола Карев" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Добри Войников" №2 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Найден Геров" №1 подмяна на водопроводно и канално отклонения района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Розино, ул."Христо Смирненски" авария частично нарушено водоподаване в с.Розино до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци, ул."13-та" авария частично нарушено водоподаване в с.Бегунци до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско авария с. Пъдарско до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария с.Зелениково до отстраняване на аварията

06.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Преслав" №19 авария кв. "Метоха" до отстраняване на аварията
гр. Карлово местност "Беш бунар" авария кв ."Изток" до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Балканска" №5 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Калоян" №5 авария центъра на гр. Карлово до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Кемера" №32 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок №145, вх.В авария блок №141, №142, №145 и района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №4 авария нарушено водоподаване на ул."Даме Груев" от №2 до №18 и района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Атанас Канарев" до ОУ "Димитър Димов" авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул. "Петко Каравелов" №14 авария на водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево и с.Червен аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Асеновград с.Нови извор подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в с.Нови извор до приключване на ремонтната дейност
район Хисаря с.Старо Железаре авария с.Старо Железаре до отстраняване на аварията

05.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Георги Бенковски" №6 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Мир" №1 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кръстовището на ул. "Никола Вапцаров" и ул. "Речна" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул."Богомил" с ул."Борислав" авария района на аварията до 20:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гонда вода" №1 авария района в близост до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", СУ "Черноризец Храбър" подмяна на главен спирателен кран района на ремонтната дейност и блок №7, №9 и №10 в ЖР "Тракия" до 13:00 ч.
район Асеновград с. Долнослав авария с. Долнослав до 14:00 ч.
район Раковски с.Шишманци авария частично нарушено водоподаване в с.Шишманци до отстраняване на аварията

02.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Криволак" №1 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия" блок 42, вх.А авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Стряма" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград местност "Кабата" авария местност "Кабата" до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул."Васил Левски" авария с. Розино до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария от външна фирма района около ЖП гарата до отстраняване на аварията
район Хисаря местност "Синора" авария местност "Синора" до отстраняване на аварията

01.02.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Калоян" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Братя Търневи" №47 авария района на аварията и висока зона на ЖК "Победа" до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №131 авария от външна фирма ул. "Петър Стоев", ул."Огнево", ул. "Порт Артур", ул."Работник" и района на Коматевски възел до 15:00 ч.
район Карлово с. Богдан, ул. "21-ва" авария с. Богдан до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Оборище" авария с. Розино до отстраняване на аварията
район Кричим с. Йоаким Груево авария с. Йоаким Груево до 16:00 ч.
район Раковски с. Стрелци авария с. Стрелци до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе, ул. "Весела" №3 авария долната част на с. Браниполе до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово, ул."Пирин" авария с. Ягодово до 15:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария с. Беловица до отстраняване на аварията

31.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Шишман" монтаж на нови спирателни кранове от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" кв. "Свети Георги" до 16:30 ч.
гр. Асеновград площад „Академик Николай Хайтов“ авария блок №2, №4 и №6 на ул."Речна" до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №112 авария от външна фирма ул. "Петър Стоев", ул."Огнево", ул. "Порт Артур" и района на Коматевски възел до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Братя Търневи" №47 авария района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул."Христо Ясенов" авария района на аварията до 16:30 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Елин Пелин" №3, №4 и №5 подмяна на водомери района в близост до 16:30 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия" срещу хипермаркет Kaufland авария от външна фирма блок 140,141,142,143,145,149 и района в близост на аварията до 16:30 ч.
район Асеновград с. Червен подмяна на водопровод частично нарушено водоподаване в с. Червен до 16:30 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария с. Розино до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул."Александър Стамболийски" №25 авария частично нарушено водоподаване в с. Брестник до 15:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария с. Черноземен до отстраняване на аварията

30.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Кричим Помпена станция Кричим авариен ремонт частично нарушено водоподаване в гр. Кричим до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Калина" №33 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Братя Търневи" №47 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Трети Март" №1 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръговото кръстовище на Централна гара авариен ремонт на спирателен кран района на аварията до 14:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул."Трети Март" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария северозападната част на с.Белащица до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария частично нарушено водоподаване в с. Иван Вазово до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария с. Рогош до отстраняване на аварията

29.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Шишман" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" кв. "Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Гонда вода" №1 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок 126 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура авария частично нарушено водоподаване в гр. Клисура до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария частично нарушено водоподаване в с. Богдан до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер авария частично нарушено водоподаване в гр. Калофер до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария местност "Терасите" до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария частично нарушено водоподаване в с. Кръстевич до отстраняване на аварията

26.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кръстовището на ул."Речна" с ул."Никола Вапцаров" авария от външна фирма-изпълнител при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖР "Тракия ", блок 152 авария района в близост до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Генерал Радко Димитриев" №13 авария района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Младежка" с ул."Пенчо Славейков" ремонт на тротоарен спирателен кран района на ремонтната дейност до 16:00 ч.

25.01.2018 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Рилска" авария района на аварията до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул."Пере Тошев" №1 подмяна на общ водомер района на ремонтната дейност до 16:00 ч.
гр. Карлово ул."Отец Паисий" авария района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖР "Тракия", блок №156 авария района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Достоевски" №2 авария района в близост до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дамян Балабанов" №10 монтаж на тротоарен спирателен кран района на ремонтната дейност до 16:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария с.Войнягово до 16:00 ч.
район Кричим с.Устина авария с.Устина до 16:00 ч.
район Родопи гр.Куклен, ул."Александър Стамболийски" №124 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до 14:00 ч.
район Родопи с.Храбрино, II-ра вилна зона авария II-ра вилна зона на