Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

02.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Костаки Пеев" №11 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Митрополит Панарет" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Карлово ул. "Освобождение"№16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд ул. "Изгрев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Княз Борис 1-ви" авария на водопровод Индустриална зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Остромила №5 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Владая" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Митрополит Панарет" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петко Каравелов" №21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул."Оборище" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Преслав" авария на водопровод района на аварията и висока зона "Старият Град" и ул."Кирил и Методи" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" №34 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.92 авария на хидрофорна уредба Висока зона от 12:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Дъбенско шосе" направа нови водопроводни връзки района на работнатата дейност от 09:00ч. до 14:00
район Карлово гр. Карлово ул. "Ефстати Гешев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с. Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Оризаре Помпена станция "Оризаре" подмяна на спирателен кран с Оризаре и с. Злати трап от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи Парк "Родопи" м. "Студенец" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с Брестник авария на напорен водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Марково "Висока зона" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Неделево направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

28.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.250 вх."Б" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Георги Странски" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до МОЛ "Плаза" от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Богомил" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив кв. "Остромила" авария на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Славееви гори" с ул. "Люсиен Шевалас" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив "Цар Борис 3-ти Обединител" №171 с, ул. "Скопие"№110 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 12:00ч.
район Асеновград с. Искра авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Оризаре Помпена станция "Оризаре" авария на Помпена станция с. Оризаре и с. Златитрап от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Марково ул. "Здравец"№34 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Ръжево конаре "Стопанския двор" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Царацово "Индустриялна зона" авария на противопожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Строево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 14:00ч. до 16:00ч.

27.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Хан Аспарух"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Цар Борис 3-ти Обединител" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Остромила" смяна на водопроводен СК района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ихтимански проход"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски гр.Раковски ул."Бунар" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково ул. "9-та" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец ул."1-ва" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Васил Левски"№143 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Драговец" №22 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Вишнева" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.250 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Васил Априлов"№146 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

25.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Арабаконак" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петко Каравелов"№30 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл 201 вх "Б" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Кръстевич ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

24.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки ул. "Студенец" ул. "Г. Кръстевич" и бул. "Н. Вапцаров" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Чернишевски" №38 смяна на водопроводен СК района на аварията от 12:00ч. до 14:00ч.
район Асеновград П.С. "Добростан" авария на помпен агрегат района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул. "Дъбинско шосе" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод индустриална зона до отстраняване на аварията

23.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Кричим ул."Тракия" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.182 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Славееви гори" и ул."Люсиен Шевалас" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Леонардо Да Винчи" №47 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Арабаконак" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Гаганица" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Ген. Гурко" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Баня ул."Липите" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Татарево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" м. "Студенец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Цар Самуил" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на СВО нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул.Евстати Гешев" №10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив жк Тракия бл.145 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.192 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Цар Борис 3-ти -Обединител" №10 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Константин Нунков" и ул."Стефан Стамболов" авария на противопожарен хидрант района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Велико Търново" -Военен клуб авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Гусла" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково местност "Исака" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Христо Ботев" авария на спирателен кран ул. "Пряпорец", ул."Комета" , ул. "Витиня" от 09:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул. "Дилянка"№21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "В. Априлов" №124 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 14:00ч. до 20:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.194 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 18:00ч. до 22:00ч.
гр.Пловдив ул. "Леонардо Да Винчи" №47 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Константин Нунков" авария на пожарен хидрант ул."Стефан Стамболов" №17,19,21 до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Кричим " Индустриална зона" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с Борец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Любен авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с Труд авария на отклонение частично нарушено водоподаването в селото от 13:00ч. до 15:00ч.

20.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Напредък" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия зона А-12 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Владивосток" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв "Беломорски" срщу " Овощарския Институт" авария на пожарен хидрант района на аварията от 12:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Нареченски бани авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" авария на водопровод с, Златосел до отстраняване на аварията
район Раковски гр . Раковскин ул. "Мездра" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково ремонт на водоема висока зона Вилна зона от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брани поле ул. "Победа"№ 2 авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.

19.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Тракия"№37 подмяна на спирателен кран района на аварията от 15:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул. "Голямоконарско шосе" до КАТ авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре ул. "26-та" и ул. "5-та" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

18.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Лазар Маринчешки" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Орфей" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

17.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул "Голямо Конарско шосе" до КАТ направа нови водопроводни връзки от въшна фирма кв "Шекер махала" от 09:00ч. до 14:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. " Ген.Карцов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Неделево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

16.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Васил Априлов" до КАТ авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.71 авария на спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив кв. "Остромила" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Родопи"№22 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул.. "Брезовско шосе"№176 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Напредък" авария на водопровод от външна фирма КАТ, ф-ма "Съливер" и района на аварията от 14:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Атон"№46 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград кв. Изток ул"Гонда вода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. Хр. Ботев ул."Раковска" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица ул. "3-ти Март" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с Марково ул. " Мечта" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 13:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Неделево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград бул."България" №11 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."д-р Стоян Чомаков" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Стойчо Мушанов" №53 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Калина" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав " №176 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Букет" №13 авария на водопровод кв.Коматево от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Бугариево" №16 ремонт на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Модър" и ул. "Царевец" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" Ф546 високите етажи на града от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Антична" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Искра авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод Стопански двор до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водоем Висока зона до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Дарвин" и "Ясна поляна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Атон" №32 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Пере Тошев" №54 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стойчо Мушанов" №53 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Васил Петрович" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на пожарен хидрант нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" Психо-диспансера авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул . "Солунска" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул, "Хр. Ботев" №32-44 до Централна "Жп.гара" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 14:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив кв. "Беломорски" Обръщалото на градския транспорт авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Стоево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с, Климент ул. 26-та авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Мръченик авария на напорен водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр Стамболийски ул. "Г. С. Раковски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "3-ти Март" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр. Куклен авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Житница авария на Помпена станция нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Строево подмяна на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 14:00ч. до 16:00ч.

12.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кв.Прослав ул."Лазурна"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Голямоконарско шосе"№26 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Перущица ул."Петър Бонев" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Кукленско шосе" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Васил Левски" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

10.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "България" до "Алати" ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Владая" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Сини връх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Мръченик авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "3-ти Март" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

09.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул . " Напредък" до КАТ авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Владая" авария на магистрален водопровод ф 475 от външна фирма нарушено водоподаването в града от 10:30ч. до 17:00
гр.Пловдив ул. "Йордан Гавазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "В.Априлов" до Централна" Жп. Гара" авария на водопровод от външна фирма ул. "Тракия" , ул. "Йордан Ковачев" и ул. "Кавала" от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Крим" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. " Ген.Карцов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр Перущица ул, "П. Бонев" авария на водопровод висока зона Висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Първомай с. Градина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица м. "Чинарите" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле местност "Исака" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Белащица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Белащица "Вилна зона" Ремонт Водоем "вилна зона" района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Съединение гр Съдинение ул. " В. Търново" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

08.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Стоян Михайловски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Бдин" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Крим№12 авария на водопровод района на аварията Ще се работи на 09 .02 2024г
гр.Пловдив ул."Люлебургаз" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 20:00ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Сини връх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски кв. Генерал Николаево авария на водопровод кв. Генерал Николаево и кв. Парчевич до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица аварийна подмяна на съоръжение нарушено водоподаването в селото и висока зона до преключване на ремонтната дейност
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод района на аварията и промишлена зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с.Манолско Конаре авария на захранващ водопровод с.Маноле с. Манолско конаре и с. Ясно поле до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд направа нови водопроводни връзки частично нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 16:00ч.
район Труд с.Радиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност

07.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Богомил" №6-Б авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" под ЖП Моста направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Стойчо Мушанов" №53 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Йоан Екзарх" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Гладстоун" №4 авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Велико Търново" -Военен клуб авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Христо Ботев" №12 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добралък авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски П.С. Дрангово 1-2 авария на захранващ водопровод с.Дрангово, с.Отец Кирилово, с.Златосел и с.Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Възраждане" и ул."Опълченска" авария на водопровод Долна Зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре авария на захранващ водопровод с.Маноле и с.Манолско конаре до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Цар Борис 3-ти -Обединител" №70 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Славянска" №93-95 ремонт хидрофорна уредба високите етажи от 09:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул."Йоан Екзарх" №17 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив кв.Беломорски авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."д-р Рашко Петров" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стойчо Мушанов" №53 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Кукленско шосе" - Плодохранилище авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Владивосток" -Спортен диспансер авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с.Искра авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село до р-т "Оазис" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чалъково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Радецки" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Отец Паисий" №6 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош направа нов водопровод от външма фирма нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Хисаря П.С. Баня - Хисаря авария на водопровод Ф540 нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

05.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Стоичо Мушанов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 15:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Филипово" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Константин Величков" №51 авария на водопровод района на аварията и кв. "Съдийски" от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Г. Икономов"№93 авария на пожарен хидрант района на аварията и висока зона на "Ст. Стамболов" от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с. Соколица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр Перущица напорен водопровод висока зона Висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение гр. Съединение до "Стадиона" авария на водопровод района на аварията и промишлена зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с Труд авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

04.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Йордан Ковачев"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Козаново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Избегли авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Сопот до Стадиона подмяна на спирателен кран западна част на града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."3-ти Март" №31 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Поп Атанас" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

03.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Вечерница" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Антим I-ви" №26 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

02.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Цар Борис 3-ти -Обединител" срещу "Нептун" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност до 18:00ч.
гр.Пловдив ул. "Иван Рилски" и ул."Бързия" авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Константин Величков" №51 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Добралък авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Калояново авария на напорен водопровод с. Калояново, с. Дуванлии и с. Житница до отстраняване на аварията

01.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кв. Прослав ул. "Б. Петров" №78 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "6 -ти Септември" №227 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Иван Рилски" , ул."Бързия" авария на водопровод района на аварията Ще се работи на 02 .02 2024г
гр.Пловдив ул. "Поп Харитон"№48 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Добралък авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с Васил Левски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр Перущица ул, "Гагарин" авария на водопровод Висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на помпен агрегат "ниска зона" нарушено водоподаването в града от 12:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул. "Марица" авария на спирателен кран водомерна шахта района на аварията от 16:00ч. до 18:00ч.
район Труд с. Царацово авария на спирателен кран водомерна шахта частично нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 13:00ч.

31.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив П.С. Изток 2 Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града високите етажи от 8:20ч. до 9:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки района на аварията и висока зона на хидрофор "П. Васков" №53, №55 от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Спортен Комплекс "9 -ти Септември" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив бул. "6 -ти Септември" №227 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Д . Николаев" №100 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул "Коматевско шосе" - Транспортна Болница авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Граф Игнатиево" авария на водопровод района на аварията от 14:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Чоба авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр Куклен ул. "Шипка " с ул. "В.Търново" авария на водопровод горна зона от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Труд направа нови водопроводни връзки частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

30.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Съединение до бензиностанция "Петрол" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Граф Игнатиев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Равнища" №2 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Плевен" №7 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Околчица" №22 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Северна Промишлена зона ф-ма Хъс авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Мария Луиза "№32,34,36 Вътрешен ремонт района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря парк "Момина сълза" авария на водопровод централна градска част от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене ул. "28-ма" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Шипка" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност

29.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Ж.К. Тракия бл.151 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Драгоя Божилов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Йоан Екзарх" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Равнища" №2 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Антим 1 -ви" №26 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" и ул."Константин Нунков" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Поповица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

28.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр. Карлово ул. "Дъбенско шосе" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Царимир авария на спирателен кран водомерна шахта нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 13:00ч.

27.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията ул. "Лъжене, "М. Гидик", "Г. Мамарчев" от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Равнища"№2 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив Голямо Конарско шосе до КАТ авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Чехларе авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Бани поле ул. " Дружба" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение Помпена станция "Любен" авария на енерго "ЮГ" с. Правище, Любен,Церетелево, Неделево до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Голям Чардак" авария на енерго "ЮГ" Голям и Малък Чардак до отстраняване на аварията

26.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Йоан Екзарх" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Захари Стоянов" №79 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул "Антон Тайнер" и ул. "Родопи" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Доктор Георги Вълкович" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Голямоконарско шосе" до КАТ превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.148 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до отстраняване
гр.Пловдив ул. "Йоан Екзарх" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Бъдеще" №58 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд Помпена станция "Войводиново" Липса на ел. захранване на помпена станция с. Войводиново, с. Желязново до възстановяване на захранването

24.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Голямоконарско шосе" до КАТ авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Кольо Фичето" № 7-А авария на водопровод района на аварията и висока зона от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Пере Тошев" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Д. Стамболов"№38 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Васил Левски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 16:00ч. до отсраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд Помпена станция "Войводиново" авария на помпен агрегат с. Войводиново, с. Желязново от 12:00ч. до 17:00ч.

23.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "6-ти Септември"№154 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Голямоконарско шосе" до КАТ авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Драгой Божилов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Нови Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим Помпена станция "Устина" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Труд П.С. Калековец Токов удар от енерго "ЮГ" с.Калековец с.Динк и с.Крислово до отстраняване на аварията

22.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Царево" №9 прекъсване на старо водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Средец" №79 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Индустриална зона Тракия- "БЧК" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Хан Аспарух" №85 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" и ул."Михалаки Георгиев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Александър Пушкин" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" №176 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Съединение ул."6-ти Септември" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр.Клисура ул. "Стефан Пучаков"№1 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски ул. "41-ва" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. "Войводиново" авария на помпен агрегат с.Войводиново и с. Желязно до отстраняване на аварията

19.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Дъбенско шосе" и ул. "Ген.Заимов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе"№268 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.145а вх.А авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив кв.Остромила авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Царево"№9 прекъсване на старо водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Шести Септември"№206 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Преслав" и ул. "П.К. Яворов" авария на водопровод района на аварията и Стария град от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай кв.Дебър ул. "Освобождение" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба ул. "Карл Маркс" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. "Рогош" авария на водопровод Индустриална зона с. Трилистник с. Скутаре до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Панталей Генов" подмяна на водомери района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Равнища"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Св. Климент" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия до хотел "S.P.S." авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл "Люляк" №201,202,203 подмяна на водомери високите етажи от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград кв. "Горно Воден" ул. "Гергана" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Искра авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Ген. Заимов" авария на водопровод нарушено водоподаването в района от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с Рогош П.С. "Рогош" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Строево направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 14:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с. Черничево авария на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 13:00ч.

17.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Васил Ихчиев" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Равнища" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "6 -ти Септември" №154 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Иванка Пашкулова" авария на водопровод кв. "Военно градче" до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

16.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Иван Вазов" и ул. "Екзарх Йосиф" изграждане на ново водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Полковник Сава Муткуров" до ОУ "Райна Княгиня" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "София" и ул. "Царевец" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на захранващ водопровод с. Отец Паисиево и с. Сухозем от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

15.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Кирил Нектариев" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Люлебургаз" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Копривщица" №19 профилактика на хидрофорна уредба висока зона от 10:00ч. до 12:00ч.
район Хисар с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с Брестовица ул. "Ст. Стамболов" авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Брезово ул. "Урал" с ул. "Дон" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с, Отец Паийсиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №95 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Хан Аспарух" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Булаир" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Устина авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Дивна" и ул."Чемшир" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Николай Хайтов" №25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Косово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Радецки" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре авария на захранващ водопровод с.Маноле, с.Манолско конаре и с.Ясно поле до отстраняване на аварията

12.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кв.Коматево ул."Юбилейна"№23 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Косово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Армаданица"№9 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Крислово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.206 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Вечерница" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" №127 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Москва" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи ПС Белащица авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица м-ст "Варница" авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево подмяна на спирателен кран нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Ж.П. Гара Филипово авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Прослав ул."Клокотница" и ул. "Елена" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Белащица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Кричим гр. Стамболийски ул. " Райна Княгина" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 16:00ч.
район Раковски гр Брезево авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с, Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

08.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Хисаря гр. Хисар ул. "Юрий Гагарин" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.

07.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Кичево" №60 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.12 вх.Д подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Божаница" авария на водопровод горна зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр.Карлово ул."Хр.Ботев"№24 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул. "Асенова" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица м-ст"Грамадите" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул"6-ти Септември" №223 А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Константин Стоилов" №25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Волга" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия ул."Недялка Шилева" №45 ремонт КО района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стамат Икономов" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Избегли авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Възраждане" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново смяна на СК нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

04.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Люлебургаз" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Иван Гешев" №30 А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Босилеград" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Христо Ботев" №2 А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски гр.Раковски авария на захранващ водопровод кв.Ген.Николаево до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Свобода" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица м-ст "Бозалъка" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Люлебургаз" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Константин Величков" до надлез Родопи авария на хидрофорна уредба района на аварията от 08:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул."Скопие" и ул."Лазо Войвода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Владая" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Ново село авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица м-ст "Бозалъка" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

02.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово кв.Сушица авария на захранващ водопровод кв.Сушица до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Добрич" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.191 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.188 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Долни Воден" авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Стоево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с. Брягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията