Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

02.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Яне Сандански" и ул. "Мечников" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "К.Величков" и ул. "Бачково" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Западна\'№44 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап смяна на водопроводен СК нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям Чардак смяна на водопроводен СК нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд ул. "Янтра" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Черничево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.10.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Чаталджа" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Новаково авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Езерово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Найден Попстоянов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Отец Паисий" и ул."Доктор Г. Владо" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим П.С. Перущица 1 авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Стефан Стамболов" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царемир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Славееви гори" №31 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Гълъбец" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Волга" №6Б авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Захария" №27 авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Яврово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с. Цалапица Липса на ел. захранване нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Кричим, ул. "Варшава" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Куртово Конаре Липса на ел. захранване нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица Липса на ел. захранване на помпена станция "Перущица-1" нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, ул. "6-ти Септември" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Труд превключване на нов водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

28.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Хайдушка" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Окръжна болница "Пловдив" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул. "Крайречна" авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Боянци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Крива" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Опълченска" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. "Криволак" превключване на нов водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул. "Ген. Данаил Николаев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Кричим, ул. "Рила" и ул. "Владая" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица Авария на помпен агрегат месност Щерна до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Варна" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Съгласие" №6А авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кв. "Остромила" превключване на нов водопровод района на ремонтната дейност от 14:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Книжна фабрика" №15 авария на водопровод кв. "Запад" до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Ангел Войвода" авария на водопровод кв. Изток от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Лозница" авария на водопровод кв. Запад от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Теменуга" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на помпен агрегат Ниска зона на града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Запад бл. 105 авария на водопровод кв.Запад до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Лозница" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Ал.Стамболийски" до затвора авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" смяна на СК от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 12:00ч.
район Раковски П.С."Дрангово-1"- П.С."Дрангово-2" авария на захранващ водопровод с.Отец Кирилово, с. Златосел,с. Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник в стопански двор авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Захари Стоянов"№3 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Отон Иванов"№5 авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Изток бл.10 авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Безово" авария на водопровод кв.Изток до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул."Филип Македонски" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Родопска" направа нови водопроводни връзки района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Акация"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Васил Левски" №12 авария на спирателен кран района на аварията от 14:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав"№31 смяна на СК и водомер района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Борба"15 смяна на СК и водомер района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Лъджене" и ул. "Емил Зола" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря кв.Веригово ул."Цончо Арбалийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски П.С."Дрангово-1"- П.С."Дрангово-2" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

24.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Дунав" и ул."Добрин Петков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.256 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Иван Рилски" и ул."Бързия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул. "Васил Левски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царемир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

23.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Кричим ул."Христо Ботев" и ул."Александър Димитров" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Чернишевски" и ул"Владивосток" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай кв.Дебър авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Кирил и Методий" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Стефан Стамболов" №17 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Батак"№57 авария на водопровод района на аварията от 07:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Руски" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията до преключване на ремонтната дейност
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен м-ст "Забучена" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Руски" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Ком"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.32 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Драма" №18 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Батак"№57 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Варшава"№11 авария на водопровод района на аварията от 16:00ч. до 22:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Кондолов" до детска градина Зорница авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Цар Асен II-ри"№55 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Юмрукчал" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията от 09:00ч. до 14:00ч.
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Ген.Гурко"№46 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

20.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия до Хлебозавода авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Академик Петър Динеков" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Райно Попович" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив гр. Кричим, ул. "Витоша" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Нови Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "Цар Калоян" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "В. Левски" и ул. "П. Яворов" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение гр. Съединение авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар кв. "Момина баня" ул. "Паисий Хилендарски" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в квартала от 10:00ч. до 17:00ч.

19.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Руски" колелото на Централна гара авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.240 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Окръжна болница "Пловдив" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия "Детски свят" авария на водопровод от СУ"Свети Седмочисленици" до Хлебозавода до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "Ген. Данаил Николаев" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим Помпена станция "Перущица 1" авария на помпен агрегат Вилна зона "Панов връх" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Кричим, ул. "София" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод Промишлена зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар, ул. "Юрий Гагарин" и ул. "Генерал Гурко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

18.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Чернишевски" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Васил Априлов" -Голямо Конарско шосе изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Асенова Крепост" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод с.Отец Паисиево с. Сърнегор и с. Сухозем до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Чернишевски" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Ахматово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Захари Стоянов"№1 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Кричим площад Демокрация авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" №6 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Киев" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Полет" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" до "Ром Петрол" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Преслав" авария на водопровод Долна Зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Козаноско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Кричим Водоем кричим авария на спирателен кран нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "България" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.146 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Бенев" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Първомай ул."Бузлуджа" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Акация" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Вела Пеева" №11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Драговец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод от външна фирма Долна Зона до отстраняване на аварията
район Труд П.С. Труд Липса на захранване от енерго Юг с.Труд и с.Строево до преключване на ремонтната дейност
район Труд с.Строево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Никола Петков"№45 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав"№61 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" №138 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Звезда" и ул."Явор" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.209 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добралък авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград кв.Долни Воден Вилна зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово ул.Парчевич и ул.Юмрукчал направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски ул."Камчия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Кракра" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Чернишевски" и ул"Владивосток" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Антон Папазов"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стара планина"№20 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Авлига"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Севастопол" подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Стара планина"№15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Яворово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Леново авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Г.Бенковски" авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Кричим с.Оризаре направа нови водопроводни връзки от външа фирма нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войсил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев" №132 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив Гара Филипово бл.5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Конушка" и ул. "Искра" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Шкилово" авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брестник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица ул. "Пробуда" и ул. "Гороцвет" авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 13:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Ръжево конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря гр. Хисар кв. "Момина баня" ул. "Пролет" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Беловица авария на захранващ водопровод с. Беловица и с. Мало Крушево от 09:00ч. до 17:00ч.

11.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Гара Филипово бл.5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кукуш" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Димитър Талев" №132 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Глухарче" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Орфей" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Ягодово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Найден поп Стоянов" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Колездачна" №2 А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр Карлово ул. "Кирил Нектариев"№20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с.Каравелово ул. "Бачо Киро" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с. Езерово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря кв. Мътеница ул. "Г. Димитров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

09.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Тимок " с ул. "Сава Маткуров" авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Тополово ул. "Речна" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд ул." Г. М. Димитров"№45 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Пека Попова" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Дон" №21 авария на водопровод кв.Съдийски от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Клокотница" авария на водопровод кв.Прослав до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Хан Телериг" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Гоце Делчев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тодор Шопов" авария на водопровод кв.Прослав от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Младежка" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Първомай ул."Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Генерал Гурко" №40 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово ул. "П К Попова" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Янтра" авария на водопровод Ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи х.Здравец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря Красновски бани авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Менделеев"№15 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Димитър Талев" и ул."Беломорска" направа нови водопроводни връзки от външа фирма кв.Остромила и кв.Беломорски от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Йордан Гавазов" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. Север авария на захранващ водопровод високите етажи на града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Брани поле местност "Бозалъка" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на спирателен кран нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Факел" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 08:00ч. до 17:00ч.
район Кричим П.С. Кричим авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в село Устина до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Буково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Съединение" №26 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С."Куклен-1" авария на помпен агрегат Индустриална зона и част от гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на водопровод с Труд и с. Строево от 08:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Подрумче" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Бъдеще"№28 Смяна спирателен кран общ водомер района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив бул."В.Априлов" №88 смяна на СК района на аварията от 12:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Акад.Петър Динеков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Неофит Бозвели" №33 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С."Куклен-1" авария на помпен агрегат Индустриална зона и част от гр.Куклен до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясна поляна авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

04.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Матей Преображенски" авария на водопровод от външна фирма кв.Баделема, кв.Изток до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Копровщица"№19 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив бул."Мария Луиза "№21 авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Света гора" авария на водопровод ДКЦ-1 от 15:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Карлово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. "Царацово" Липса на захранване от енерго "ЮГ" с.Царацово до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр, Карлово авария на водопровод Ф546 нарушено водоподаването в града от 08:00ч. до отстраняване
район Карлово с Баня авария на водопровод Ф400 нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с.Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр . Първомай ул. "Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с, Марково авария на помпен агрегат Вилна зона от 08:00ч. до 10:00ч.

02.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Кукуш" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр Асеновград кв.Горни Воден ул. "Гергана" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до отстраняване
район Асеновград гр Асеновград ул. "Велико Търново" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 15:00ч. до 19:00ч.
район Карлово с, Баня авария на захранващ водопровод Ф546 нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово авария на захранващ водопровод Ф546 нарушено водоподаването в града от 08:00ч. до 19:00ч.
район Карлово с Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Първомай гр. Първомай ул. "Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово ул. "Дунав" №20 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.09.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Изток бл.13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Варна" №38 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив пл."Александър Малинов" №1 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" и ул."Георги Бенев" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Шилер" №3 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул. "Преслав" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Венера" №14 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

31.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Конушка" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."П. Вишнеков" авария на водопровод кв.Баделема,кв.Хр. Ботев и кв.Изток до отстраняване на аварията
гр.Кричим ул."Цар Иван Асен 2-ри" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Зеленчукова борса "Първенец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Филипово" бл.5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кукуш" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Данте" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Христо Смирненски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на захранващ водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Димитър Малинчев" авария на водопровод Ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на захранващ водопровод с.Драгомир, с.Найден Герово и с.Точиларци до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре ул."Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Руски"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ал.Пушкин" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ландос" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "България" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Люсиен Шевалас"№39 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с.Лясково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Димитър Малинчев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Кадиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул. "Славянска" № 19 авария на водопровод горна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Кирил и Методий" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.258 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Велбъжд" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. "Изток 1" Токов удар от енерго "ЮГ" частично нарушено водоподаването в града от 19:00ч. до 19:30ч.
гр.Пловдив Ж.С.К. "Победа" авария на хидрофорна уредба Висока зона от 19:00ч. до 21:00ч.
гр.Пловдив ул."Милеви Скали" авария на хидрофорна уредба Висока зона от 19:00ч. до 22:00ч.
гр.Пловдив ул."Люсиен Шевалас" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №145 направа нови водопроводни връзки от въшна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Стамболийски ул."Родопи" авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Съединение" №1 авария на захранващ водопровод с.Белащица и с.Брани поле до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

28.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Оборище"№55 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Васил Априлов" №100 смяна на СК района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив до р-т "Синия кос" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Добри Войников" №12 авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" и ул ."Васил Урумов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски ул."Средна гора" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. "Кадиево" авария на водопровод с.Кадиево до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул. "Васил Левски" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С."Калековец" авария на помпен агрегат с.Калековец с.Динк и с.Крислово до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 13:00ч.

27.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр,Лъки ул."Хайдушка поляна" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр. Кричим кв."Крайречен" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Куклен водоем "Св.Илия" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добралък авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Васил Левски" до Ален Мак авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Ст. Стамболов" №15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Райно Попович" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Врата авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Неделево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. Маноле Липса на захранване от енерго Юг с.Маноле с.Манолско конаре и с.Ясно поле до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря П.С. Момина баня авария на помпен агрегат кв.Веригово до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Братя Шкорпил" №15 авария на водопровод района на аварията висока зона "Асен Христофоров", комплекс "Южен" и "ОАЗИС" от 12:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул. "Коматевско шосе" №91 авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Ст. Стамболов"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Васил Левски" до Ален Мак авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 21:00ч.
район Кричим гр Стаболийски ул . "Родопи" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря кв, "Момина баня" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

24.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Васил Левски" под Моста на Ален Мак авария на захранващ водопровод ф 530 района на аварията и индустриална зона "Север" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кв. Скобелева майка до р-нт. "Синия кос" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Д. Талев" до ул. "Люсиен Шевалас" превключване на нов водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Константин Величков" №75 авария на захранващ водопровод кв.Съдийски от 11:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив кв. Прослав ул. "Хр. Ясенов" авария на водомерен възел района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стефан Стамболов" №15 авария на водопровод висока зона висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кв ."Остромила" авария на спирателен кран района на аварията от 13:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеноврад ул. "Оборище"№55 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул. "Родопи" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 12:00ч. до 19:00ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с Ягодово ул. "Васил Левски" авария на противопожарен хидрант от външна фирма нарушено водоподаването в селото от 15:00ч. до 19:00ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар ул." Хан Крум"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.

23.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Васил Левски" под Моста на Ален Мак Ф530 района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кв.Скобелева майка до р-нт "Синия кос" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Пещерско шосе" до ДЗИ авария на противопожарен хидрант кв.Прослав от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Горни Домлян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. "Дъбенско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово ул."Войнишка слава" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Дъбенско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.192 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Велико Търново" №25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Вишнева" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Скобелева майка до р-нт "Синия кос" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с.Джурково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Климент Охридски" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд ул."Иглика" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Добродол" и ул. "Никола Войновски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.199 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" и ул. "Михалаки Георгиев" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Баделема" Блок №16 авария на водопровод кв. Баделема и кв. Родопи от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица м-т "Щерната" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Дрангово авария на захранващ водопровод с. Дрангово, с. Върбен, Отец Кирилово и с. Златосел до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 18:00ч. до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар ул. "Шипка" №9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря кв. "Момина баня" авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала до отстраняване на аварията

20.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с. Мостово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисар авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

19.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе" и ул."Остромила" направа нови водопроводни връзки района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."В.Априлов" №156 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 12:00ч. до 18:00ч.
район Кричим гр.Кричим ул."Изток" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Съединение" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

18.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" и ул."Дамяница" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."В.Левски"№97 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Тракия" и ул. "Кавала" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Отец Паисий" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Кричим авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария водоем в м-ст "Щерната" нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен м-ст "Забучена" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С."Радиново" Липса на ел. захранване нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Перущица ул."Черни връх" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Перущица ул."Васил Соколски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Велбъжд"№4 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Велбъжд"№4 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Свобода" №15 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Балкан"№46 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Звезда" и ул. "Чемшир" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Окръжна болница "Пловдив" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Хан Крум"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура ул. "20-ти Април"№28 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. "Брестовица"-2 авария на водопровод с.Брестовица до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово местност"Ливади" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул. "Ген.Гурко" и ул. "Ив.Вазов" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул. "Демокрация" авария на водопровод с.Браниполе до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул. "Иван Вазов"№14 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод с.Отец Паисиево с.Сърнегор и с.Сухозем до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Кричим П.С.Кричим авария помпен агрегат Висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.150 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Царевец" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ружица" №4 авария на водопровод кв.Прослав от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №90 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря кв.Момина баня ул."Бор" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."проф. Константин Гълъбов" авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Захари Стоянов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Караджалово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи х.Здравец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Шейново" авария на водопровод кв.Метоха до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Цанко Церковски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Кричим П.С. Кричим авария на помпен агрегат Висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Кричим Индустриална зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.273 авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.191 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Кирков" и ул."Цветарска" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул."Достоевски" №16 авария на водомерен възел района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Войнишка слава" и ул."Георги Измерлиев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Русе" №10 авария на противопожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим П.С. Перущица 1 авария на помпен агрегат Вилна зона Панов връх до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Георги Бенковски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул." ген. Д.Николаев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Лилково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден ул."Захария" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Свобода" №25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. Юг авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" и ул."Паганини" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Копривщица" Планови ремонти по "Воден цикъл" високите етажи на града до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Белица" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски ул."Валтава" и ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Ген. Гурко" №40 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Перущица 1 авария помпен агрегат Панов връх до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд ул."Милениум" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. Калековец авария на захранващ водопровод с.Калековец с.Динк и с.Крислово до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Любен Каравелов" №29 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с.Брягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул.Победа" и бул."Дунав" направа нови водопроводни връзки района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Акация" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай ул."Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Дунав" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кичево" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Тодор Александров" и ул. "Гоце Делчев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" №131 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Неофит Бозвели" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Копривщица" №76 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Акация" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брестник ул. "Оборище" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря гр. Хисар, ул. "Любен Каравелов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.

10.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Софлу" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" №34 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Север" авария на Помпена станция високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Помпена станция "Изток 1" авария на Помпена станция високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Велбъжд" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Асен Златаров" авария на водопровод кв.Момина баня до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул. "Иван Вазов" №14 авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр Пловдив ул. "Бугариево" №41 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Модър" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Модър" до Старческия дом направа нови водопроводни връзки кв. Коматево с нарушено водоподаване от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Христо Ботев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Филипово" №17 вътрешна авария в блока адреса до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Дунав" №202 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград кв . Долно Воден ул. "Н. Геров" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр Асеновград ул. "Илинден" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с Розино авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото Ще се работи на 10 .08 2023г
район Кричим гр. Перущица авария на захранващ водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски ул. "Р. Даскалов" авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски гр Белозем ул. "Подем"№25 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 19:00ч.
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод м. "Копривките" до отстраняване на аварията
район Съединение с. Малък Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Дълго поле Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Граф Игнатиево ул. "Съединение"№1 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

08.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Добрич" №40 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Марин Дринов"№9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "В.Търново" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Спортист" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски гр Раковски ул."Отец Паисий" авария на противопожарен хидрант района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Марково ул. "Източна" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с Храбрино "Втора вилна зона" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд Помпена станция "Калековец" авария на помпен агрегат с Калековец, с. Динк ,с. Крислово от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

07.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Дъбенско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Богомил" №109 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул"Пейо Яворов" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Перуника" и ул."Модър" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Велбъжд" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово Конаре ул."14-та" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле местност "Исака" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино 2-ра вилна зона авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево и с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Черничево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Илинден"№18 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Хан Крум"№14 авария на водопровод ул. "Ал. Стамболийски" и района до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Арх. Камен Петков" №57 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Средец"№80 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски П.С."Розовец" Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в с. Розовец до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в с. Беловица и с. Мало Крушево до отстраняване на аварията

05.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Данте"№14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Прослав ул."Цветница"№4 авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №72 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кипарис"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Кирков"№85 подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград кв.Долни Воден ул."Драва"№23А авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с."Стоево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Воден авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

04.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" №133 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Филип Македонски"№98 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Арабаконак"№5 подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул."Колоездачна" и ул."Рила" авария на водопровод района на аварията от 05:00ч. до 17:00ч.
район Кричим ПС ПЕРУЩИЦА 1 авария на Помпена станция ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Стара Планина"№2 авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Цар Калоян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Модър" и ул."Коматевско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Юрий Венелин" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Север" Токов удар от енерго "ЮГ" високите етажи на града до възстановяване на захранването
гр.Пловдив бул. "Дунав" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Житница авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Трилистник превключване на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

02.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Стар град подмяна на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Изток 1" авария на Помпена станция намалено водоподаване във високите части на града от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Тракийски юнак" и ул. "Загоре" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, площад "Николай Хайтов" авария на водопровод района на центъра от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Домлян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Пролом авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.08.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Батенберг" №27 авария на водопровод кв.Лозница, кв. Възраждане, кв. Баделема до отстраняване на аварията
гр. Раковски ул."Котел"№21 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Ген.Данаил Николаев"№92 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Горни Домлян ул. "Т.Генков"№18 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик ул. "1-ва"№65 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул. "П.Славейков"№3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево превключване на нов водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул. "Беласица" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

31.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Дунав" №202 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Иван Вазов" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино ул.№34 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле ул. "Арда" №19 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение гр.Съединение ул. "София"№5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Динк авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 12:00ч.
район Хисаря с. Паничери авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Кавала" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Яне Сандански" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №146 авария на хидрофорна уредба високите етажи в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на захранващ водопровод с.Златосел и с.Върбен до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" х.Здравец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря П.С. Баня - Хисаря Ф 546 нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

29.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Леонардо Да Винчи" №64 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Прослава" и ул."Клокотница" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Рогошко шосе" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Галилей" №12 авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Врата авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Яворово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Срелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски П.С. Дрангово 1-2 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд ул."Сахар планина" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря П.С. Баня - Хисаря Ф-546 нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

28.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Рогошко шосе" авария на водопровод района на аварията Ще се работи на 29 .07 2023г
гр.Пловдив ул."Тодор Каблешков" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Хан Крум"№8 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Пробуда"№16 вилна зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение ул."Хан Аспарух" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гоце Делчев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Цар Иван Страцимир" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Цоко Каблешков" и ул."Юрий Венелин" авария на пожарен хидрант района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Христо Ботев" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Княз Борис" №45 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Васил Соколов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски ПС БОРЕЦ подмяна на спирателен кран с.Пъдарско, с.Борец до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Цанко Лавренов" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Летовище Равнища авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд ПС ЦАРАЦОВО Липса на захранване от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Пере Тошев" №32 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Генерал Данаил Николаев" №44 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия "Томов плаза" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод Ниска зона на града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Кричим бул. "Тракия" бензиностанция "Петрол" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "Иглика" №2 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 13:00ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

25.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Кипарис" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.8 авария на водопровод района на аварията от 14:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Ал. Стамболийски" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Васил Караиванов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на Помпена станция частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с. Триводици авария на Помпена станция нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря П.С. Беловица авария на захранващ водопровод с.Беловица и с. Мало Крушево до отстраняване на аварията

24.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Хан Телериг"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Орфей" авария на водопровод кв. "Изток" , "Г, Вода","Родопи", "Баделема" до отстраняване на аварията
район Карлово гр Клисура авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Мръченик авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "3 март" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Болярино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем ул. " Видко Ганев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Крумово "Индустриална зона" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле местност "Исака" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с, Сърнегор авария на напорен водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 15:00ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото от 15:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисар ул. "Люляк" авария на водопровод кв. Момина баня от 10:00ч. до 17:00ч.

23.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Иван Рилски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стръмна" авария на водопровод района на аварията и част от "Стария град" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Прослав ул, "Прослава" с ул. "Клокотница" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Н, Вапцаров" №79 авария на хидрофорна уредба висока зона високите етажи от 14:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Скопие" авария на хидрофорна уредба висока зона района на аварията от 14:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Ал.Стамболийски" № 84 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр.Клисура авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с,Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр Кричим кв. "Бялата пръст" авария на помпен агрегат района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 13:00ч.
район Труд с. Рогош ул. " ген Гурко" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

22.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" №72 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Константин Величков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Цар Борис 3-ти Обединител" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Перуника" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково ул."Кирил и Методий" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Малък Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Веригово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница ул."Г. Димитров" №1 нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Велбъжд" авария на захранващ водопровод района на аварията от 10:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.92 авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Хан Кардам" и ул."Сатурн" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Борба" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Никола Вапцаров" №55 авария на хидрофорна уредба високите етажи в района до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Стефан Стамболов" №56А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Елин Паунов" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул "Н. Вапцаров" №83 авария на хидрофорна уредба висока зона нарушено водоподаването висока зона от 17:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул."Борба" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "В. Априлов " №148 авария на хидрофорна уредба висока зона високите етажи от 18:00ч. до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Хан Кардам" авария на водопровод част от ул."Хан Кардам " и част от ул. "Сатурн" Ще се работи на 21. 7 2023г от 8:00ч.
гр.Пловдив ул."Петко Д.Петков"№12 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 09:00ч. до 11:00ч.
гр.Пловдив ул."Кимера"№28 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кап. Райчо" №34 ремонт на хидрофорна уредба района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив "Коматевско шосе" до стадиона авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" и ул."Победа" ремонтни дейности свързани с проект "Воден цикъл". района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 15:00ч. до отстраняване на аварията
район Раковски с,Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Кричим ул."Родопи" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Копривщица" и бул."Свобода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия между бл.140 и бл. 174 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" и ул. "Елин Пелин" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тодор Александров" №75 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Бачково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 18:00ч. до отстраняване на аварията

18.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови" №37 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Комплекс "Гигант 2" авария на хидрофорна уредба района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул. "Марагидик" и ул. "Неофит Бозвели" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "д-р Иван Кисяков" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Борец авария на ЕVN нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Мария Луиза " №25 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул."Стефан и Обрейко Обрейкови" №37 авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Криволак" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив П.С. СЕВЕР авария от енерго "ЮГ" високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Райно Попович" №16 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград Помпена станция "Катуница" авария на Помпена станция нарушено водоподаването в град Асеновград от 19:00ч. до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Оборище" №55 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Каравелово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Богдан ул."3-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, ул. "Генерал Гурко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, ул. "Райко Даскалов" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Шишманци авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на напорен водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

16.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр. Карлово ул. "Гълъбец" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 13:00ч.
район Раковски с Главатар авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Храбрино \'Първа вилна зона" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с . Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "България" №2 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 13:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Яне Сандански" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Първомай гр. Първомай ул. "Хр. Ботев\' авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с. Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с.Стряма ул."П. Яворов" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на водопровод нарушено водоподаването западнатта част на селото от 10:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Правище авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 12:00ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Крислово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Кричим ул."Васил Петлешков" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.96 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Митрополит Панарет" и ул."Петко Славейков" авария на водопровод Стария град от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Загоре" и ул."Тракийски юнак" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Весела" №12 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Съединение ул."Чайка" и ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря кв.Веригово ул."Средна гора" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Стефан Стамболов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Бяла река авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на захранващ водопровод от външма фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Черничево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Акад. Петър Динеков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Паганини" №5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Лотос" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Златитрап направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Кричим гр. Перущица ул."Спас Генов" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Мусала" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково Севрен край направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Дълго поле направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Оборище"№55 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Върбица"№35 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Опълченска" и ул. "Юмрукчал" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Васил Левски" и ул. "Оборище" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Акад.Петър Динеков" авария на водопровод нарушено водоподаването в града и висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Батак" №46 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Прослав ул."Надежда"№6 Смяна общ водомер района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец смяна на водомери частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 13:00ч.
район Родопи с.Руен авария на водопровод района на аварията и висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълабово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Марково авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 21:00ч. до 23:00ч.
район Труд с.Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Речна"№37 авария на пожарен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Изток бл.11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ж.к. Тракия бл.52 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Трепетлика" №8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Белград" №19 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Гладстон"№21 авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Перущица" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим кв."Краиречен" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Садово ул. "Ал. Стамболийски" №8 авария ТСК района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."3-ти март" и ул."Преслав" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Манолско Конаре авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селата : с. Манолско Конаре, Ясно поле, с. Маноле от 18:00ч. до 22:00ч.
район Труд с.Трилистник направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария СК индустриална зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Напредък" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Юрий Венелин" №2 авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Христо Ботев" №18 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр. Карлово кв. Сушица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Климент авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Каравелово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник подмяна на водопроводни отклонения частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд П.С. Маноле авария на Помпена станция с.Маноле, с.Манолско конаре и с.Ясно поле до отстраняване на аварията

09.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с. Васил Левски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. "Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Васил Априлов"№160 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с Патриарх Ефтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с Косово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура ул. "Елена и Антон Станеви" №10 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр Перущица кв , "Запад" авария на водопровод "Ромската махала" до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Цариградско шосе" до ТМТ авария на магистрален водопровод от външна фирма "НКЖИ" нарушено водоподаването в града и високите етажи до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Бугариево" №35 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Сокол" вътрешна авария в блок района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 13:00ч.
район Асеновград кв. " Г. Водоен" ул. "Гергана" авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Козаново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Новаково авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 13:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на водопровод с,Калояново и с. Дуванли от 13:00ч. до 15:00ч.
район Труд с. Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Спортист" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Асеновград П.С."Долни Воден" авария на помпен агрегат кв.Горни Воден висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Георги Кирков"№48 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Хан Аспарух"№72 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията от 08:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Цариградско шосе" до ТМТ авария на захранващ водопровод от външма фирма "НКЖИ" нарушено водоподаването в града и висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Сокол" профилактика на УК района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Каравелово авария на напорен водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Драма" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе местност "Исака" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул. "Персенк"№14 авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Дъбинско шосе"№42 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Ал. Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Стойчо Мушанов"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Акад.Петър Динеков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Балкан"№2 смяна на СК района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
район Карлово с.Каравелово авария на напорен водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С."Брестовица-1" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаването висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването промишлена зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул. "Хан Аспарух" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

04.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" №25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Данайл Николаев"№83 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул "Скопие" №58 авария на хидрофорна уредба без захранване от "ЕVN" висока зона по ул, "Скопие" от 18:00ч. до 20:00ч.
гр.Пловдив ул. "Трети Март"№35 авария на ЕVN без захранване на хидрофорна уредба Висока зона от 20:00ч. до 21:00ч.
гр.Пловдив ул."Гърличе"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Д, Груев" авария на ЕVN без захранване хидрофорна уредба Висока зона по ул. "Д. Груев" от 19:00ч. до 21:00ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Новаково авария на помпен агрегат Горната махала до преключване на ремонтната дейност
район Асеновград гр.Асеновград кв.Горни Воден авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Екзарх Йосиф" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Тинтява" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Р.Даскалов"№18 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд ПС РАДИНОВО авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Юрий Гагарин"№6 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Н.Вапцаров" и ул."Бр.Бъкстон" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Хан Телериг"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Санкт Петербург"№25 авария на водопровод района на аварията от 15:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул."Кемера"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград кв.Горни Воден авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Ив.Вазов"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

02.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Родопи с. Гълъбово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен П.С. "Куклен 1" авария на Помпена станция частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисар ул. "Ангел Кънчев" авария на водопровод кв. "Веригово" до отстраняване на аварията

01.07.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Дунав" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул."В.Априлов" №146 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив П.С."Изток 1" Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в града и висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Елин Пелин" №77 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Мизия" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Спортист" №62 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим ПС ПЕРУЩИЦА 1 Токов удар от енерго "ЮГ" частично нарушено водоподаването в града до възстановяване на захранването
район Труд П.С."Калековец" авария на помпен агрегат с.Калековец с.Динк и с.Крислово до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисар ул. "Иванка Пашкулева" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

30.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Стара планина" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив кв. Прослав ул. "Елин Пелин" №77 авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Коматево ул. "Чинар"№1 авария на водопровод района на аварията от 15:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул. "Волга " с ул. "Капитан Г Цанев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Капитан Райчо" №68 авария на хидрофорна уредба висока зона високите етажи от 09:00ч. до 12:00ч.
район Родопи с. Брестник авария на водопровод Долна Зона на селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "Отдих" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 15:00ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Скутаре ул. "Кирил и Методи" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

29.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул. "Дъбенско шосе" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Христо Караманджуков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Васил Левски" №103 авария на хидрофорна уредба Висока зона от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив кв.Остромила ул. "Бозлюк" №5 авария на противопожарен хидрант района на аварията от 16:00ч. до 20:00ч.
район Асеновград с.Нови Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 12:00ч.
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

28.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен" №59 авария на хидрофорна уредба района на "Гривата" до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул. "Петър Юруков" №22 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.127 вх.З смяна водопроводно отклонение бл.127 вх.З от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски ул."Райко Даскалов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово ул. "ГДимитров" №93 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Хан Аспарух" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново превключване на нов водопровод от магазин "Абрас" до ул."Ц.Церковски" от 08:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Радиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош ул."Бенковски" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Дъбинско шосе" №39 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Асеновградско шосе" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.127 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до отстраняване
гр.Пловдив ул."Константин Величков" авария на водопроводно отклонение района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Бугариево" №20 превключване на нов водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Перуника" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря кв."Веригово" ул."Лиляна Димитрова" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград П.С.Катуница авария на довеждащ водопровод гр.Асеновград до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. "Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ж.к. Тракия бл.7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Болгар"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" №180 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ландос"№24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово индустриална зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод от външна фирма Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Шипка" и ул."П.Славейков" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Здравец" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на спирателен кран Вилна зона с Марково от 17:00ч. до 21:00ч.
район Родопи с.Брестник ул."Петър Берон" направа нови водопроводни връзки района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Цар Борис 3-ти Обединител" до площад Граф Игнатиев авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Леново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

24.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Васил Левски" и ул. "Оборище" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия "Томов плаза" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Албена" и ул. "Елин Пелин" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер ул "Боян Ботев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Климент авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Брестовица" Токов удар от енерго "ЮГ" частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Панорамна" №14 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисар ул. "Генерал Гурко" №32 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

23.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Никола Войновски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Костиево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив "Пещерско шосе\\\' след светофарите за кв. "Прослав" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 13:00ч. до 20:00ч.
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" №53 авария на спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 11:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" с "Брезовско шосе" авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 20;00ч
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност ул . "П. Васков"№53, №55 и част от бул. "Н . Вапцаров" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул"Никола Вапцаров"№11 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив "Брезовско шосе " срещу базар"Илиянци" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 15:00ч.
район Асеновград с Леново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с, Избегли авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул, "Георги Ангелов" авария на водопровод кв. "Изток" , "Г, Вода","Хр, Ботев", "Баделема" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр, Карлово ул,"Панайот Волов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Столетово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр Перущица ул, проф. "К. Гълъбов" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с Куртово Конаре авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 07:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 08:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с, Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец подмяна на водомери нарушено водоподаването в селото долния край от 10:00ч. до 14:00ч.
район Съединение гр . Съдинение ул "Хан Аспарух" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с, Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул/ "Елин връх" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев"№57 авария на водопровод от външна фирма района на аварията ул, "Петър Васков" №53 ,№55 и част от бул "Н Вапцаров" от 17:00ч. до 20:00ч.
район Асеновград гр, Асеновград ул."Опълченска" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с, Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр Асеновград кв.Долни воден "стопанския двор" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с . В. Левски ул, "19" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Марково ул. "Песлав" с ул. "Трети март" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с Ягодово ул. "Стара планина" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с, Брани поле местност "Исака" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Неделево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с, Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красненски бани авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден "Ген. Гурко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Дунав" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив жк Тракия бл.14 Смяна спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Неофит Бозвели" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Димитър Благоев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Тракия" авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 12:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Демокрация" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград площад Николай Хайтов авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.№33А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Вегетарианска" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Устина ул."Никола Петков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Марица" №132 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица кв"Запад" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Хебър" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград Нов гробищен парк авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв.Лозница авария на захранващ водопровод кв.Лозница и високите части на града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино до бен."Лукойл" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

17.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Вегетарианска"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Горноводенско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Вегетарианска"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ж.к. Тракия бл.14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Съборна" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Благовест" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Катуница авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново ул. "Никола Вапцаров"№2 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Опълченска" авария на водопровод кв."Баба Тонка" и р-на на болницата до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Преспа" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Дилянка" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Горни Домлян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Беласица" авария на водопровод нарушено водоподаването висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаването висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул. "Ал.Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул. "Ралица" ремонт на пожарен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

14.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Скопие" №90 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул."България" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул."България" №194 авария на хидрофорна уредба висока зона района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.250 вх."А" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Неофит Бозвели" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул "Равнища №2 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 14:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Иван Рилски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул. "Ген. Заимов" авария на противопожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина ул."П. Ефтимий" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Пъвенец ул."Преслав" №11 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле ул "Родопи" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 14:00ч.
район Родопи гр.Куклен ул. "Ал. Стамболийски" № 43 авария на водопровод Долна Зона до отстраняване на аварията
район Съединение с, Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с Житница авария на енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Скопие"№90 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 22:00ч.
гр.Пловдив ул. "П. Стоев"№28 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 22:00ч.
гр.Пловдив бул, "В. Априлов " №146 авария на хидрофорна уредба висока зона района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив бул "България" до м-н "Алати" направа нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Данаил Юруков" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр, Перущица ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр.Перущица ул."Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с Брани поле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград площад Николай Хайтов смяна на СК от външна фирма район Централен до преключване на ремонтната дейност
гр. Асеновград ул."Славеи" авария на водопровод западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Тракия" авария на водопровод централна градска част до отстраняване на аварията
гр.Карлово кв.Сушица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Скопие" №98 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Удроу Уилсън" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Сава Филаретов" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" под ЖП Моста авария на водопровод от външна фирма Шекер махала от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Съединение ул."Дружба" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград П.С. Искра Липса на захранване от енерго Юг с.Искра до преключване на ремонтната дейност
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дуванлии авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря ПС Баня- Хисаря авария на захранващ водопровод Ф546 нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Съединение ул."Козлодуй" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Бор" №37 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Екзарх Йосиф"№16 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.127 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив хидрофор "Кичево" авария на хидрофорна уредба нарушено водоподаването в района на висока зона от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград ПС КЦМ авария на помпен агрегат гр.Асеновград кв.Долно Воден до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино до бен.Лукойл авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино месност Скелето авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

09.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Славянска" №67 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кирил и Методи"и ул."Съгласие" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тодор Александров" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул."Горноводенско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Горнослав авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Юмрукчал" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул. "Здравец" №4 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."В.Левски"№34 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

08.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Дунав"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Източен" №22 авария на хидрофорна уредба високите етажи до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Даме Груев" и ул."Тарас Шевченко" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино ул."19та" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре ул."Васил Левски"№43 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Славей" авария на водопровод западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Дунав" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.150 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Остромила -16а авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Петко Каравелов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.313 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул, "България" до сл. вход на "Панаира" авария на противопожарен хидрант района на аварията бул. "България "№2, №6 висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Софлу"№32 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.33 вътрешна авария в блока жк "Тракия" бл. №33 от 09:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив бул, "Дунав"№7 направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" висока зона по бул, "Дунав" от №7 до №27 от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул . "Копривките" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Стара планина"№30 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Отец Паийси" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово кв. Сушица ул. "Бенковска №10 авария на отклонение района на аварията от 11:00ч. до 14:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул, "Хан Крум" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр, Клисура авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брани поле ул. "Весела" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с, Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря гр . Хисар ул. "Хан Кубрат" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

05.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. Чернишевски №40 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул "Модър " с "Коматевско шосе" направа нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив бул. "Ал. Стамболийски" с бул." Цар Борис -3 ти Обединител" до м-н "Рила" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив "Асеновградско шосе" авария на водопровод от външна фирма района на аварията "Южна индустриална зона" от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул "Дунав" №2 авария на хидрофорна уредба висока зона от 08:00ч. до 11:00ч.
гр.Хисаря кв "Момина баня" ул. "Победа" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с Падарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 08:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с Белащица ул. "Гороцвет" авария на водопровод Вилна зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Малък Чардак подмяна на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 16:00ч. до 18:00ч.
район Труд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

04.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Пещерско шосе" №197 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово П.С. Баня Липса на захранване от енерго Юг гр.Баня и гр.Хисаря до преключване на ремонтната дейност
район Лъки с.Манастир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Хисаря ул."Никола Вапцаров" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Пещерско шосе" и ул."Страцин" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" №24А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Устина авария на Помпена станция нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с.Борово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

02.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Княз Церетелев"№24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Патриарх Ефтимий"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Ал. Стамболийски" и ул."Модър" направа нови водопроводни връзки района на аварията от 09:00ч. до 20:00ч.
гр.Пловдив хидрофор бул."В. Априлов" №146 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Брестник авария на П.С. "Брестник" нарушено водоподаването в селото от 21:00ч. до 23:00ч.
район Труд с. Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото от 18:00ч. до отстраняване на аварията

01.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Царевец"№55 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Владивисток"до басейн Младост авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Предела" и ул."Волга" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина авария на Помпена станция нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово промишлена зона ремонт на уличен водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

31.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Горни Воден авария на помпен агрегат кв.Горни Воден до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Гонда вода" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Хан Аспарух"№121 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Булаир"№14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Младежка" №23 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Освобождение" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "В.Априлов" №146 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."В.Левски"№16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски ул."Гео Милев" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."П.Яворов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул. "Опълченска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Шипка" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Антим 1" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.173 вх.Е авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Ал. Стамболийски" авария на водопровод Индустриална зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кичево" и ул."Ген. Тотлебен" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Асеновградски надлез авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Крумово ул."Хан Аспарух" №3 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Младежка " с ул. "П. Славейков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."В.Априлов" №146 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр . Асеновград ул. "Тутракан"№9 авария на водопровод кв. "Баба Тонка" и кв. "Единство" от 12:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр.Стамболийски ул."Гоце Делчев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с, Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 15:00ч.

28.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Родопи гр. Куклен ул. "Иван Вазов"№17 авария на водопровод района на аварията и долната част на града от 10:00ч. до 17:00ч.

27.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Арчарица" гаражите на Български пощи авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Братя Шкорпил" бл. 1102 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Арчарица" гаражите на Български пощи авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Д. Груев" №34 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 08:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Тунджа" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Знаме" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Иван Вазов" №34 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул "Гълъбец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. "Криволак" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Ген. Дандевил" №89 авария на водопровод бул."България" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Асеновградски надлез авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Бугариево" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Кирков"№21 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 14:00ч.
район Карлово гр.Карлово ул."Криволак" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре авария на водопровод с.Ясно поле.с.Манолско конаре до отстраняване на аварията

24.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Добри Войников" №43 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Огоста"№6 подмяна на спирателен кран района на аварията от 11:00ч. до 13:00ч.
район Кричим гр.Кричим ул."Оборище" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Мизия" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Житница" авария на енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото от 19:00ч. до 21:00ч.

23.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив бул. "Дунав" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Ангел Кънчев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Иван Вазов" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Искра авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул. "Анка Райкова" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма, ул. "Венера" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Горна Махала авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд Помпена станция "Маноле" авария на помпен агрегат с. Маноле, с. Манолско конаре и с. Ясно поле до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Люсиен Шевалас" и бул. "Южен" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив жк Тракия бл.7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул. "Илинден" авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Хаджи Димитър" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица превключване на нов водопровод частично нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Родопи с. Брестник, ул. "Персенк" №24 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.192 авария на хидрофорна уредба висока зона висока зона от 12:00ч. до 14:00ч.
район Асеновград гр Асеновград ул. "Илинден" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи Парк "Родопи" авария на водопровод района на аварията от 14:00ч. до 20:00ч.
район Съединение Помпена станция "Житница" авария на енерго "ЮГ" с. Житница до отстраняване на аварията
район Съединение с, Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

20.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл №7 вх 3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Магазин "Джъмбо" авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с, Катуница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 14:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с Руен местност "Буковите" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брани поле ул. "Родопи" с ул. "Черно море" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с, Ягодово ул. "Баба Тонка"№ 3 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 16:00ч.
район Труд с Труд "индустриялна зона" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 13:00ч.
район Труд с.Радиново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Цар Симеон" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия до " 5-то РПУ" ремонт на водопроводна връзка района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Парк отдих и култура" ремонт на СВО района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Владая" и бул."Марица" авария на ПХ района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Знаме" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Кадиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Пирин" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Опълченска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията

18.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Асеновградски надлез авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав " р-нт "Поркис" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Марица" и ул."Владая" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив под Асеновградски надлез авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Шипка"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ясна поляна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Братя Шкорпил"№14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград ул."Съединение" авария на водопровод кв.Чинара, Метоха, Нишана и кв.Запад до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски ПС ДРАНГОВО 1 авария на захранващ водопровод с.Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.256 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 16:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул."Достоевски"№23 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Поручик Въльо Стефанов"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Крайна"№22 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Бачково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул. "Речна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войсил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Антим I-ви" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Чорлу" №61 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "България" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Васил Левски" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма частично нарушено водоподаването в града до преключване на ремонтната дейност
район Родопи с. Крумово ул. "Ивайло" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Съединение с. Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Ново Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

14.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Хайдушка "№3 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до отстраняване
район Първомай с. Татарево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" м. "Студенец" авария на водопровод нарушено водоподаването в района до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Крислово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Хайдушка "№3 авария на водопровод района на аварията Ще се работи на 14 .05 2023г
гр.Пловдив жк Тракия бл.322 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Шипка"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Стоево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Република" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Първомай с.Татарево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."6-ти септември" №254 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Пантелей Генов"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града от 23:00ч. до отстраняване
район Кричим гр.Перущица кв"Пастуша" превключване на нови водопроводни връзки района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Хисаря кв.Мандрата направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив жк Тракия бл.258 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тарас Шевченко" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Околчица" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Архимандрит Евлоги" №26 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски ул."Река Сребра" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски П.С. Дрангово 1-2 авария на захранващ водопровод с.Върбен, с.Златосел, с.Дрангово и с.Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Главатар авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк Родопи авария на водопровод х. Студенец до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Крислово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден ул."Ангел Ахрянов" авария на водопровод Промишлена зона "Кукленско шосе" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Асеновград ул."Мануш войвода" авария на водопровод кв.Лозница , кв.Възраждане и кв.Зъбче от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Павел Калпакчиев" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."проф. Цветан Лазаров" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.9 вх.Б авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод кв.Пъстуша до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски ул."Васил Левски" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Житница авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Месемврия"№32 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Шумен"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Златитрап авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с. Мостово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград Помпена станция "Долни воден - КЦМ" авария на Помпена станция кв. "Долни воден" до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Кричим авария на Помпена станция частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Асен Христофоров" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Енисей"№19 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Перущица кв"Пастуша" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

06.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Йоаким Груев"№41 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Лъки с.Дряново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.127 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив кв,"Христо Смирненски" Ц,Д.Г, "Зорница" авария на водопровод района на аварията ул "Равнища"№2 висока зона от 10:00ч. до 14:00ч.
район Карлово гр Карлово ул. "Криволак" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод нарушено водоподаването в града висока зона от 08:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр, Стамболийски ул. "Ст, Стамболов" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение гр Съдинение авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в града от 14:00ч. до 16:00ч.
район Труд с, Царцово ул. "Хан Аспарух" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 16:00ч.
район Труд с, Манолско Конаре авария на водопровод с Ясно поле, с Манолско Конаре до отстраняване на аварията

04.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.127 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул, "Дунав" №11 до №25 направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 20:00ч.
гр.Пловдив ул "Жеравна"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.156 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул, "Ген. Кюркчиев" №22 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 13:00ч.
район Карлово с, Пролом авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с, Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 15:00ч.
район Труд с, Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с/ Рогош подмяна на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 12:00ч.
район Хисаря гр Хисаря ул. "Хан Кубрат"№12 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.

03.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Дилянка" №29 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.154 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Охрид" и ул."Даме Груев" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" и ул."Дамяница" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стадион" №7 авария на водопровод кв.Съдийски от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Ранни лист" и ул."Явор" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Любен Каравелов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Столетово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Свежен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

02.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Костур" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград П.С. КАТУНИЦА превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма гр.Асеновград до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Прилеп" и ул."Т. Александров" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №112 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Братя Търневи" и ул."Стоил Войвода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.201 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 14:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Карловска" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул."Васил Левски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Черно море" направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Съединение с. Церетелево авария на захранващ водопровод с. Церетелево, с. Неделево до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв."Баделема" авария на водопровод кв."Баделема" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Дунав" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Панорамна" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Динк авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Ал. Стамболийски" №116 направа нови водопроводни връзки южната част на града до преключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Домлян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Братя Бъкстон" №21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ж.к. Тракия бл.187 смяна на СК района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав " авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Прослав ул."Елин Пелин" авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 18:00ч.
район Родопи с.Марково ул."Панорамна" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

28.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Модър" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Макгахан" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив Строителен хипермаркет "Рила" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петко Ю. Тодоров" №27 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Изток" бл, № 11 авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Васил Левски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

27.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Парк "Отдих и култура" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул, "Подем"№7 авария на водопровод района на аварията кв. 2-ра "Каменица" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Възход"№60 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул, "Чернишевски"№21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул, "Сергей Румянцев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 13:30ч.
район Асеновград гр Асеновград кв.Долни воден ул. "Й, Йовков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Изток" бл, № 11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр, Баня авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Кричим авария на водопровод Индустриална зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с, Ягодово ул. "В. Левски" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Правище авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с, Калековец подмяна на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 12:00ч.
район Труд с. Рогош подмяна на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 13:00ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

26.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Хаджи Димитър" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Копривщица" и бул."Свобода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Кондолов" №27-29 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Баня направа нови водопроводни връзки от външа фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Илия Дечев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на помпен агрегат ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."В.Левски"№91 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден ул."Иглика" авария на водопровод Промишлена зона Горно Воденско шосе до отстраняване на аварията
гр. Асеновград П.С. КАТУНИЦА авария на захранващ водопровод от външма фирма гр.Асеновград до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."България" до магазин "Диана" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Марагидик" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" и ул."В. Левски" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Нареченски бани авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."3-ти Март" №15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

24.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Захария" кв.Долни Воден авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ралица"№8 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе"№176 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Григор Пърличев" до надлез "Родопи" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград Помпена станция "Катуница" авария на захранващ водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица кв.Пъстуша направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Белащица ул."3-ти Март" №15 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

23.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград гр.Асеновград до завод Химик авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград ПС "Катуница" авария на помпен агрегат района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Хисаря гр, Хисар кв. "Момина баня" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

21.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Брезовска" авария на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул. "Стадион" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кирил Нектариев" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Коматевско шосе" №133 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №11 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Кирил Нектариев" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Равногор" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №40 превключване на нов водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Асеновград гр. Асеновград, Помпена станция "Катуница" ремонт на помпена станция от външна фирма кв. "Запад", кв. "Чинара", кв. "Метоха" и високите части на града до преключване на ремонтната дейност
район Карлово гр. Карлово, ул. "Опълченска" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност

19.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград П.С. КАТУНИЦА изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма Ф500 гр.Асеновград до преключване на ремонтната дейност
гр.Кричим П.С. Кричим Липса на захранване от енерго Юг гр.Кричим до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Сточн Заимов" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица м-ст"Чифлика" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд ПС"Калековец" Липса на захранване от енерго Юг с.Калековец с.Динк и с.Крислово до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден" ул."Вихрен" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаването във висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Д.Талев" №118 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Страцин" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград ПС "Катуница" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаването в гр.Асеновград до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Леново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."В.Левски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село ул."2ра" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим ПС"Брестовица-1" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Триводици авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Дунав " №182 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.

15.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с.Новаково авария на водопровод висока зона до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня авария на водопровод района на гарата до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Брестовица"-1 авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Дунав" №40 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград ПС ЯВОРОВО авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим ПС КРИЧИМ Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим ПС КУРТОВО КОНАРЕ Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим ПС ПЕРУЩИЦА 1 Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" авария на Помпена станция кв. "Прослав" и високите етажи на града до 12:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №40 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Капитан Георги Мамарчев" №12 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Хан Телериг" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Охрид" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Трилистник авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Георги Измирлиев" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" авария на захранващ водопровод Ф600 високите етажи на града кв.Прослав и Гребна база до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул. "Иван Радославов" и ул. "Днепър" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Перущица" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария на водопровод от външна фирма изграждаща канализация нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" превключване на нов водопровод по проект "Воден Цикъл" намалено водоподаване в района и ул. "Лазо Войвода" и ул. "Горно Броди" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул."Спас Гинев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски гр, Раковски ул. "Извор" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с, Брани Поле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "3-ти Март" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брани Поле ул. "Арда"№7 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с Калояново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с, Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

10.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Вечерница"№ 10 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кап. Райчо"№38 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 15:00ч.
район Карлово гр Калофер ул, "Иван Мъглов"№16 авария на водопровод района на аварията от 17:00ч. до 21:00ч.
район Карлово с. Климент авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

09.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив П.С. "Север" Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Тодор Каблешков"№18 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Шипка"№5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина ул."Борба" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С."Белащица" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в село Белащица до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Иван Кисяков" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград П.С. Марциганица авария на водопровод нарушено водоподаването в района до отстраняване на аварията
район Лъки с.Югово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С. Брани поле авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Стопанска" авария на водопровод нарушено водоподаването в с.Брани поле и с.Белащица до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."3-ти Март" подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.204 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Поручик Величков" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" и ул."Васил Левски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 21:00ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" №79 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски ул."Георги Сава Раковски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Хаджи Димитър" и ул."Царевец" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 15:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.22 подмяна на спирателен кран на хидрофорна уредба района на аварията от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" с ул. "Васил Левски" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на аварията от 13:00ч. до 21:00ч.
гр.Пловдив бул."Ал. Стамболийски" и ул, "Д. Талев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Найден Герово Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на пожарен хидрант частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Южен" и ул. "Димитър Талев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Ясна поляна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Коматево авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Сопот авария на напорен водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

04.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Богомил" №91 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.269 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Кърнаре авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер Висока мътност на водата намалено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ремонт на помпен агрегат Висока зона до преключване на ремонтната дейност
район Труд с.Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул, "Пещерско шосе" с ул. "Страцин" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Н, Вапцаров" №41 авария на водопровод района на аварията и висока зона хидрофор "Въча", "Н. Вапцаров №40 и "Пере Тошев"№ 28 от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Гагарин №7 авария на спирателен кран в хидрофорна уредба Висока зона от 09:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. ген. "Д Николаев"№20 подмяна на спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул, "Хаджи Димитър" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул, "Хр. Ботев" до Централна "Жп.гара" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 15:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с, Богдан авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с, Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с, Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 17:00ч.

02.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Драган Цанков" №21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Марково ул."Мечта"№52 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец ул."Ралица" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."полк. Сава Муткуров" до ОУ "Райна Княгиня" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" под ЖП Моста авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Розино ул ."Павел Тачев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с.Манастир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

31.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."проф. Крикор Азарян" авария на водопровод Стария град от 12:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Славееви гори" №53 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. "Юг" авария на захранващ водопровод високите етажи на града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Добростан авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Оборище" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково направа нови водопроводни връзки от външа фирма ниска зона до преключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Калояново ул."Райко Даскалов" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Динк авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Криволак" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Асен Христофоров" №12 подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив бул."Хаджи Димитър" и ул."Царевец" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.330 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав " №15 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" и ул."Бр. Бъкстон" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Добростан авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ПС ЛАКОВО авария на ПС ЛАКОВО частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул."В. Левски" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в града до преключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Домлян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Огоста" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."В. Левски" №12 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой стопанкия двор авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Кап. Райчо" №68 подмяна на спирателен кран на хидрофорна уредба района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив бул."Цар Борис 3-ти Обединител"№33 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.181 вх.А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Деница"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Перущица ул."проф. К. Гълъбов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение П.С. Ръжево Конаре Липса на захранване от енерго Юг с.Калояново, Ръжево Конаре, Житнца и Дуванлии до отстраняване на аварията от енерго "Юг"
район Труд с.Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

28.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Помпена станция "Изток 1" Токов удар от енерго "ЮГ" намалено водоподаване във високите части на града до възстановяване на захранването
гр.Пловдив ул. "Рогошко шосе" на гробищата подмяна на водомер района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №40 ремонт на трафопост от EVN високите етажи в района от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Братя Миладинови" и ул. "Свети Наум" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Ландос" и ул. "Храбрец" авария на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Търговска" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул. "Петър Бонев" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Преслав" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение П.С. Ръжево Конаре Липса на захранване от енерго Юг с.Калояново, Ръжево Конаре, Житнца и Дуванлии до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на помпена станция с. Маноле, с. Манолско конаре и с. Ясно поле до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Александър Стамболийски" до строителен хипермаркет "Рила" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Братя Миладинови" и ул. "Свети Наум" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Кърнаре авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица изграждане на нов водопровод Висока зона до преключване на ремонтната дейност
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Долна Махала авария на водопровод Стопански двор до отстраняване на аварията
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Антим 1" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 13:00ч.
район Асеновград с.Искра авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Плиска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.15 вътрешна авария в блока спряна е хидрофорната уредба Висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Таврия"№9 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Бялата воденица"№20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Тополово ул. "Рожен"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград местност "Жълт камък" авария на помпен агрегат района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул."Яне Сандански" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр, Карлово ул."Граф Игнатиев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай гр, Първомай ул. "Братя Миладинови" до автогарата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с, Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

24.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул, "Захари Стоянов"№49 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Копривките"№2 вътрешна авария в блока адреса от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул, "Даме Груев" с.ул. "Охрид" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" висока зона по ул, "Д Груев" №42 до№64 и ул, "Скопие" -висока зона , ул ."Пере Тошев" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Г. М. Димитров" №22 направа нови водопроводни връзки от въшна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул, "Братя Шкорпил" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул. "Петър Бонев" авария на водопровод висока зона Висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "В. Левски"\'№21 авария на водопровод Долна Зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар ул. "Иванка Пашкулева" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.

23.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" смяна на водопроводен СК нарушено водоподаването в града и висока зона от 10:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул."Кавала" и "Филип Македонски" смяна на водопроводен СК района на аварията от 14:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица направа нови водопроводни връзки кв."Пастуша от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица м."Тикмето" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод от външна фирма района на ниска зона до отстраняване на аварията

22.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Ген.Карцов" №72 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Ал. Стамболийски" №10 направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Албена" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" №47 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петко Ю.Тодоров" №20 авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Мали Богдан" №7 авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 21:00ч.
район Карлово с.Войнягово изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица направа нови водопроводни връзки кв."Пастуша" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош смяна на СК нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Даме Груев" и ул."Охрид" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.127 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 24:00ч.
гр.Пловдив ул."Солунска" №31 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Никола Караджов" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Благовест" №14 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Златитрап направа нови водопроводни връзки от външа фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 12:00ч.
район Хисаря гр.Хисаря ул."Л. Каравелов"и ул."Хр. Смирненски" направа нови водопроводни връзки района на аварията до отстраняване на аварията

20.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Вельо Войвода" №28 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Сергей Румянцев" изместване на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" и ул. "Стефан Стамболов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица изграждане на нов водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Житница авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград Помпена станция "Марциганица" авария на Помпена станция хижа "Марциганица" до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул . "Иван Караджов"№9 авария на отклонение района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград Хижа "Марциганица" авария на водопровод района на аварията от 14:00ч. до 18:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул,"Иван Марев" № 2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с.Войводиново авария на водопровод