Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

23.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Балкан" превключване нов водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."България"№2 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Захари Стоянов№47 ремонт на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Христо Проданов"№5 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Катуница ремонтни дейности на водна кула с.Катуница с.Катуница от 09:00 ч. до 17:00 ч.

22.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Горноводенско шосе" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ангел Кънчев"№6 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Неофит Бозвели" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Балкан" изграждане на нов водопровод ул."Страхил", ул. "Александър Пушкин" и ул. "Неофит Бозвели" от16:00 ч. до 20:00 ч.
район Асеновград с.Червен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура, ул."Нягол Бояджийски" №2 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Катуница ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево и с.Беловица авария на захранващ водопровод нарушено подаване в двете села до отстраняване на аварията

21.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Захари Стоянов" №67 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград кръстовището на ул. "Генерал Дандевил" и ул. "Костур" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Даме Груев" №7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Генерал Скобелев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Балкан" изграждане на нов водопровод ул. "Балкан" от №1 до №27 от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №155 вход "Е" подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Бадемлика" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай, ул. "Христо Смирненски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Отец Кирилово, ул. "8-ма" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец, ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино село, ул. "19-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Красново, ул. "27-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Априлци" №46 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

20.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Околовръстен път за с. Тополово авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Цар Борис III-ти Обединител" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Григор Пърличев" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Дрангово, ул."3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

19.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. "Остромила" №39 авария на водопровод района на аварията 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Kричим гр.Стамболийски, ул."Дунав" №8 авария на водопроводно сградно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с.Маноле авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово, ул."Богомил" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово, ул."Ловен парк" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер, до ЖП гара авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Певците авария на Помпената станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на захранващ водопровод за водоема нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям Чардак авария на отклонение нарушено водоподаване в селото 11.00ч. до 13.00ч.
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Акация" №6 авария на водопровод кв."Св.Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Княз Александър I-ви Батенберг" №29-31 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул"Братаница" №14 авария на водопровод района на аварията 11.00 ч. до 13.00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Мамарчев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, до ЖП гара авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисар, кв."Момина Баня" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

17.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Помпена станция "Лаково" без електрозахранване кв."Изток" и кв."Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.№46 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.№258 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Балкан" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Столетово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул."Стадиона" №27 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

16.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Сливница" и ул."Цар Иван Асен" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Лале баир" авария на водопровод кв."Лозница" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №140 и №146 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията 11.00 ч. до 13.00 ч.
район Карлово гр.Калофер, ул."Гълъб Войвода" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци ул."№4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Сочи" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Севастопол" №47 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Дъбенско шосе" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан, ул."3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на захранващ водопровод ф250 с.Церетелево, с.Неделево и с.Любен до отстраняване на аварията

14.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Дружба" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Кричим ул."Тракия" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" , бл.131 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Граф Игнатиев" авария трафопост високи етажи на ул."Граф Игнатиев" и ул."Леонардо да Винчи" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.96 ремонт на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Царевец" и ул."Пещерско шосе" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Марагидик" №31 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Луда Яна" №4 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Бегунци авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Домлян авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

13.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с. Розино, ул. "Банска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Бабек авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

12.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Ламартин" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Врата авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул. "56-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Сушица, ул. "Пазарна" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

11.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Родолюбие" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Балкан" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Калина" №11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Христо Ботев", Коматевски възел авария на водопровод района на аварията и ул."Сергей Румянцев" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Мали Богдан" №50 авария водопровод ул."Мали Богдан" №70,72 (висока зона) и района на аварията и ул."Киев" до отстраняване на аварията
гр.Карлово бул. "Освобождение"№25 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Горнослав, с.Долнослав и с.Червен намален дебит на водата нарушено водоподаване в селата от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Козлодуй" №12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Добри Чинтулов" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Свобода" №2 авария на водопровод района западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Баделема" блок №16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №105,104 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев", Коматевски възел авария на водопровод района на аварията и част от ул."Сергей Румянцев" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Белград" №10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Рилска" авариен ремонт на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 36, вх.В подмяна общ водомер и спирателен кран блок 27,29,31,32,33 и 35 от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 80, вх.Д подмяна на спирателен кран и общ водомер блок 80,314 и 315 от 09:00 ч. до 11:00 ч.
гр. Пловдив ул."Мортагон" авария причинена от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Руски" и бул."Шести Септември" авария водопровод възможно нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Неофит Бозвели" авария причинена от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Врата авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Избеглии авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Пролом, ул."9-та" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево Конаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Димитър Талев" №77 авария водопровод ул."Димитър Талев" от №71 до №83, ул."Македония" от №68 до №86, бул."Ал.Стамболийски" от №10 до №24 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стоян Заимов" №4 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Марагидик" и ул."Неофит Бозвели" авария водопровод ул."Марагидик", ул."Георги Мамарчев", ул."Лъджене" и района до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Христо Ясенов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Руен авариен ремонт на пожaрен хидрант частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Мария Луиза" №48 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Мортагон" №4 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Никола Войводов"и ул."Тополница" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Генерал Тотлебен" №39 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Сочи" №8 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Войнягово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

06.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Генерал Скобелев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията

05.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Марагидик" №38 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Доктор Селимински" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Бачково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Генерал Скобелев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК Тракия, блок 144 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Съборна" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул. "Цар Борис III-ти Обединител" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Дружба" №35 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Бачково, ул. "Акация" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул."Васил Соколски" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" №8 авария на водопровод западно от река "Чая" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Люлебургаз" №6А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Мамарчев" №10 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Сочи" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Дилянка" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Никола Сапунов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Бегония" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе", прелеза зад фирма "Филикон" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Съединение бул."Пловдив" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Сопот, източен портал на ВМЗ авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Дружба" №31 авария на захранващ водопровод кв. "Изток", кв. "Баделема", кв. "Свети Георги" и кв. "Запад" (висока зона) до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хан Телериг" с ул."Пазарище" авария на водопровод района на аварията и висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хаджи Димитър" №39 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Преспа" с ул."Лотос" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."4-ти Януари" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Помпена станция "Лаково" авария водопровод кв."Изток", кв."Баделема", кв."Запад" и останалата част на града до отстраняване на аварията