Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

24.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград пл."Н.Хайтов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Асенова крепост" авария на водопровод кв.Св. Георги, района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Св Врач №12 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Бугариево"№24 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преспа" №2,4,6 подмяна на СВО района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Македония" и ул."Скопие" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Леново авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Бабек авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото и висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с. Драгомир авария водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона до отстраняване на аварията

23.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Матей Преобреженски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав" и ул."Райна Княгиня" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Кирков"№53 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преспа" №2,4,6 подмяна на СВО района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Академик Петър Динеков" и ул."Стефан Стамболов" направа ново СВО района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Чоба, ул."Пеньо Пенев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Лозенград"№12 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв."Баделема" и района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Арх. Камен Петков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бр.Шкорпил" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Косово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Брестник" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в с, Белащица от 19:00 ч. до 21:00 ч.
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Захаридово"№1, кв.Коматево авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Никола Палаузов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Акация"№8 и ул."Св.Врач"№12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово, П.С."Чоба-Брезово" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич, ул."1ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

20.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Преспа" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" срещу Пожарната авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Найден Попстоянов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Георги Бенковски" авария на водопровод кв. "Свети Георги" до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Златитрап" авария на помпена станция с. Златитрап, с. Оризаре до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Перущица-2" авария на помпена станция частично нарушено водоподаване в гр. Перущица до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до отстраняване
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Васков" и ул. "Таврия" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Преспа" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, ул. "Г. С. Раковски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден" ул."Родопско лале" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варвара" №31 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бачо Киро" №1 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Албена"№7 подмяна на спирателен кран,общ водомер кв.Прослав от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Нева" и ул."Люлякова" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Кондолов" до ЦДГ "Зорница" направа ново СВО от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Даме Груев" и ул."Охрид" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Радославов" и ул."Дружба" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Величков" №67 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря П.С. Баня -Хисаря ф546 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово месност - Бадемлика авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Пирин" и ул."Черноризец Храбър" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Радецки" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Перущица 2 Авария на помпен агрегат гр.Перущица до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица ул."Иглика" авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с.Михилци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул." Р, Димитриев" превключване нов водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Победа"№47 авария на хидрофорна уредба Висока зона от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Варвара" №29 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "К. Величков" авария на водопровод района на аварията и кв. "Съдийски" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул, "Н. Вапцаров" с ул. "П. Тошев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Д, Груев" с ул. "Охрид" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Трайчо Китанчев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с, Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаване в ниска зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица авария на водопровод Вилна зона от 09:00 ч. до отстраняване
район Родопи с. Марково Пътят за с, Първенец авария на водопровод района на аварията от 17:00 ч. до отстраняване
район Съединение с, Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с, Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр, Хисаря ул, " Ал, Самболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.

16.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване в града до 09:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Левски"№105 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" и ул."Пере Тошев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград кв.Горни воден ул."Гергана" и ул."Младен Митроколев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Христо Смирненски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Дядо Мъчко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Александър Екзарх" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Вазов" и ул."Екзарх Йосиф" направа ново СВО района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул."Гео Милев" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица Авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до магазин " Рила " авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Марин Дринов"№52 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."В.Левски" и ул."Г.Бенев" нова водопроводна връзка района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр.Раковски ул."Михаил Доброволец " авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с, Любен П.С. "Любен" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото от 21:00 ч. до 00:00 ч. на 15. 05. 2022 г.
район Съединение с.Правище авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №176 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Източен"№5 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", комплекс "Елит" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ПС "Юг" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване по високите етажи на града от 07:00 ч. до 21:00 ч.
гр. Пловдив ул. Славянска №93 авария на хидрофорна уредба висока зона от 18:00 ч. до 20:00 ч.
гр. Пловдив ул."В.Левски" и ул."Г.Бенев" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Елена" и ул."Б.Петров" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград кв.Метоха авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден" ул."Кукленско шосе" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на ПС "Брестовица" 2 нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Иглика" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково пътя за с.Първенец авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ив.Вазово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михаилци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария на захранващ водопровод кв.Прослав и кв.Христо Смирненски до 19:00
гр. Пловдив ул. "Асеновградско шосе" №1 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Цар Симеон" и ул. "Шипка" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" и ул. "Георги Бенев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Васков" и ул. "Таврия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", комплекс "Елит" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Кукленско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Цар Александър II" №29 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, кв. "Сушица" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Граф Игнатиев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Михилци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря Помпена станция "Баня" авария на захранващ водопровод Ф546 гр. Хисаря до отстраняване на аварията

11.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Клокотница" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Марагидик" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Напредък" до КАТ авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Източен" №7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Куртово Конаре превключване на нови водопроводни отклонения частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай гр. Първомай кв. "Дебър" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Иван Рилски" и ул. "Иглика" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Победа" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, "Гаров площад" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

10.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул." П, Тошев"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Липник"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Р. Даскалов"№61 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв, Прослав ул. "Клокотница"№11 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кап. Райчо" с ул. "Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона от 08:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря гр, Хисаря ул, "П. Каравелов" авария на отклонение нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 18:00 ч.
район Асеновград гр, Асеновград ул. "Г Вонда" с ул. "Хр. Ботев" авария на водопровод кв. "Баделема" и високите части на града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с, Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с, Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Г. Икономов" №53 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Р, Даскалов"№61 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Дон"№26 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Варшава " №33 авария на хидрофорна уредба нарушено водоподаване висока зона от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Райно Попович" с ул. "Лъжене" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 17:00 ч. до отстраняване
гр. Пловдив ул."Родопи" и ул."Кап.Райчо" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стефан Стамболов" и бул."Александър Стамболийски" авария на хидрофорна уредба нарушено водоподаване в района на висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. Соколите авария на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Асеновград кв. Д. Воден ул, "Драва №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с Розино ул. "Малина" авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Сущица ул." Карловска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карллово ул."Криволак" №24 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр, Перущица ул, "Възраждане" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Раковски кв. "Секирово" авария на захранващ водопровод Ф 400 нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с. Дедево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с, Г, Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с, Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

08.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Евстати Гешев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."България" до магазин "Алати" авария на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Солунска" №9 №11 №13 Вътрешна авария в блока района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Гоце Делчев"№2 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Лъки с.Белица висока зона авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Гъба" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Михаилци авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Площад "Стефан Стамболов"№1 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Врата авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Новаково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул."Патриарх Ефтимии"№47 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Стряма"№17 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина ул."Антон Иванов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково вилна зона авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №173 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Клокотница" и ул."Прослава" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тодор Икономов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул,"Сокол"№25 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Каравелово авария на водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района и ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково,ул."Панорамна" авария на водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица,ул."Дъбрава"№1 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петко Каравелов" и ул. "Софроний Врачански" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Остромила" №304 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив парк "Отдих и култура" превключване на нови водопроводни отклонения района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Леонардо да Винчи" №59 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Козаново, ул. "Свобода" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Дъбене авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул. "Радецки" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод Ниска зона до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Житница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с.Розино ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Първомай авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир Профилактика на водоема нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с.Жълт камък авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Яворово авария на "Нова П.С." частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан, ул."2-ра"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово, ул."Стряма"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Хр.Смирненски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ,ул."Г. Димитров"№75-96 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош, ул."Иван Вазов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле, ул."2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

01.05.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Малина"№10 авария на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр, Асеновград Ж. П. " Гарата" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград кв. "Долни Воден ул. "Безименна"№7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица ул, "Дъбрава" с ул. "В. Левски" авария на " Браниполския водопровод" с, Брани поле от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с, Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

30.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Шикелово" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Обнова" кв.Коматево авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Парк Отдих и Култура" направа ново СВО района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Аугуста" авария на водопровод Стария град до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово П.С. Московец авария на захранващ водопровод Ф700 с.Анево до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Пенчо Славейков" и ул."Иван Вазов" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино 2-ра Вилна зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Васил Коларов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Нестор Абаджиев" и ул."Недялка Шилева" авария на захранващ водопровод Индустриална зона Тракия от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Доспат"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Велико Търново" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Перущица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица ул."Момчил Войвода" авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово авария на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брестник авария на противопожарен кран Висока зона до отстраняване на аварията
район Труд Помпена станция Калековец авария помпен агрегат с.Калековец , с.Динк и с.Крислово до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Леонардо Д. Винчи"№84 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Родопи"№114 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул\'"Лерин"№16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Левски"№208 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Горолом"№3 авария водопровод района на аварията от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Васил Левски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

27.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Граф Игнатиев"№24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Зора"№4 авария водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" №66 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Пещерско шосе" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден" ул."Родопи" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Преслав" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Връх Богдан" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Бузлуджа" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря кв.Веригово ул."Бреза" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

26.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Дунав"№202 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" и бул. "Цар Борис III" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Доспат" №5 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Горни Воден" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на захранващ водопровод с. Отец Паисиево, с. Сухозем и с. Сърнегор до отстраняване на аварията
район Съединение с. Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Хан Кубрат" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

25.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. Прослав, ул."Заря" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" до ПУ авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Добралък авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Житница авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "6-ти Септември" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

24.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията

23.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Източен"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово,ул."Стара планина"№18 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Садово авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря, Старият град авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

22.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Варна"№50 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."България" до Спортна зала на ПУ авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" и "Изток 1" нарушено ел. захранване от ЕР "Юг" нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Карлово с.Розино , ул."Слатинска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Дрангово" 1 и 2 авария на захранващ водопровод с.Златосел, с.Върбен, с.Отец Кирилово с.Дрангово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Гоце Делчев" авария на водопровод Долната част на селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Брацигово"№4 превключване на нов водопровод от външана фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Мизия"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №33 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Първомай кв.Любеново и индустриална зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Опълченска"№45 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воиводиново превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

20.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Даме Груев" направа ново СВО от външна фирма ул."Македония" , ул."Даме Груев", ул."Кукуш" и района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Райко Даскалов"№61 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Павликенска"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Димитър Малинчев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Опълченска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" и ул."Никола Димков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Калина"№57 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Виктор Юго"№12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Левски" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Петър Бонев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Хр. Ботев"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба, ул."Кирил и Методий" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Калина" №57 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Напредък" до КАТ авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Оборище" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Солунска" авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Брезово, ул. "Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.

17.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр. Карлово, ул. "Гълъбец" и ул. "Козница" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Драгойново авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Отец Кирилово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

16.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Добри Войников" №23 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" до комплекс "Орхидея" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул, "Ген. Взаимов" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица П,С. "Перущица" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в града от 08:00 ч. до 11:00 ч.
район Първомай с, Православен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с, Брестник ул. "Рожен"№9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с.Първенец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с, Първенец авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 19:00

15.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Север" токов удар нарушено водоподаване в града от 07"30 ч. до 08:30
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" воден цикъл - изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Антим Първи" № 6-А авария на водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул, "Христо Ботев"№ 144 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до отстраняване на аварията
район Карлово с. Московец авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Перущица"-1 токов удар от енерго "ЮГ" гр. Перущица" от 08:00 ч. до 10:00 ч.
район Кричим с, Устина ул. "Петър Берон" нови водопроводни връзки нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с, Белащица ул "5-ти март" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Родопи гр. Куклен ул, "П. Р. Славеиков"№26 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с, Иван Вазово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с, Труд П.С. "Труд" авария на помпена станция нарушено водоподаването в селата: с, Строево и с, Труд от 09:00 ч. до 17:00 ч.

14.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул."Драва" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав" и ул."Поп Тодор Евтимов" авария на водопроводна района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Царевец" и ул."Хаджи Димитър" авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив 4-ти км. Пазарджишко шосе ф-ма "Хъс" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Железопътен мост над р."Марица" авария на магистрален водопровод района на Гребна база от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе" в района на Градоболната подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" №147 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00 ч. до 21:00 ч.
гр.Хисаря ул."Хан Крум"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Перущица кв.Запад авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Садово ул."Васил Коларов" авария на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово ул."Никола Гълъбов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул."Драва" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Васил Левски" авария на водопровод Западно от река Чая от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Родопи" и ул."Михаил Такев" авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гороцвет"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" до зала "Олимпия" авария на захранващ водопровод възможно нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване по високите етажи в ж.к. "Тракия" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря кв.Момина баня ул."Асен Златаров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Стамболийски ул."Хр. Ботев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото и бензиностанция "Лукойл" на магистрала "Тракия" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на захранващ водопровод с.Златосел, с.Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Александър Стамболийски" и ул."Бузлуджа" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Славянска "№ 78 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Трайко Китанчев"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден" ул."Драва"№15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул. "Гълъбец"№36 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Шовальов"№37 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "Найден Геров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с.Паничери авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря кв. Момина Баня авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

11.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив гара Филипово авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Славия" подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Източен" и ул."Балкан" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Баня ул." 3-ти Март" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря кв. Момина Баня ул."Стара Планина" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

10.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Найден Геров" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "6-ти Септември" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Славянска" №84 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

09.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Янко Сакъзов"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица ремонт на спирателен кран местност "Черешите" от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

08.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Асен Христофоров"№6 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Стъкларски завод авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Баня ул."Липите"№48 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Хр. Смирненски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воиводиново подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 15:00 ч.

07.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до магазин " Рила " авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Стъкларски завод авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преспа"№6 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Априлов"№100 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 13:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Михаил Такев"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Нареченски бани авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Спортис" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, местност Баба Тонка авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул. "Златна ливада" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул. "др.Танчев"№15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица , ул. "Наиден Геров" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Шипка\' авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив "Преспа"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул"Месемврия" авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Перелик"№13 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград кв.Баба Тонка авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Иван Вазов" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци,ул."3-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски, ул."26-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски П.С."Дрангово 1" и П.С."Дрангово 2" авария на водопровод нарушено водоподаване в селата Дрангово, Златосел, Върбен и Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен,ул."Бяла Черква"№26 авария на водопровод нарушено водоподаване в района на висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово, местност "Св. Никола" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Северно от гара Филипово" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №209-225 подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преспа"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр, Перущица ул, Искър" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим П.С."Перущица-1" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски П.С."Дрангово 1" и П.С."Дрангово 2" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен,ул."Ал. Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в града и ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи Пречиствателна станция "Храбрино"-висока зона авария на помпен агрегат нарушено водоподаване във висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на помпена станция "Граф Игнатиево" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери, ул."Георги Димитров"" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Васил Левски"№6 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 17:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №106 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица ул. "Наиден Геров" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица ул. "Георги Тилов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района и ниска зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр, Перущица ул, Искар авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Раковски Помпена Станция "Раковски" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в града от 12:00 ч. до 14:00 ч.
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

03.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр. Карлово ул. "Опълченска" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с, Розино ул, "В. Левски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр, Куклен "Речна"№13 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.

02.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с.Добралък авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С."Перущица-2" липса на ел.захранване от EVN нарушено водоподаване във висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково, ул."Оборище" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение, ул."Пловдив"№53 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.04.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Трайко Китанчев" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул."Смилево"№4 изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Славянска "№ 95 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Север" токов удар от енерго "ЮГ" високите части на града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Елена"№5 смяна общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 11:00 ч.
гр. Пловдив ул."Сокол"№20 смяна на спирателен кран района на аварията от 11:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Хр. Ботев"№85 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Асеновград гр, Асеновград местност "Каваклийката" авария на водопровод нарушено водоподаване в селата: с Конуш, с.Избегли, с, Козаново и с,Боянци. от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Чавдар"№10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, П.С."Перущица-2" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски, ул."Гоце Делчев"№27 смяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, ул."Самуил"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково , к-с"Язов" изграждане на нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен, ул."Петко войвода" и ул."Опълченска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница,ул."Хр.Ботев" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери, ул"Баба Тонка" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Антим Първи" №12 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района и висока зона от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул, " Васил Априлов" №100 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Драсов" №41 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Дамяница" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул, "Панайот Волов"№ 6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Брезовско шосе" района на м-н. "Кауфланд" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 20:00 ч.
район Асеновград гр, Асеновград местност "Каваклийката" авария на водопровод нарушено водоподаване в селата: с Конуш, с.Избегли, с, Козаново и с,Боянци. от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Кричим, бул. "Тракия" №6 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Раковски гр, Раковски П.С, "Раковски" авария на Енерго " Юг" 20кв. нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до отстраняване
район Раковски с. Стряма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 12:00 ч.
район Съединение гр. Съединение ул, "Пловдив"№ 53 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Голям чардак подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Радецки" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.

30.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия" комплекс "Елит" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Асеновград гр, Асеновград местност "Каваклийката" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селота: с. Боянци, с. Конуш, с, Козаново и с, Избегли. до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 19:00 ч.
район Карлово гр, Карлово "ромската махала" авария на спирателен кран ниско налягане в района нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай кв. "Дебър" ново водопроводно отклонене нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с, Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив Комплекс "Марица Гардънс" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."Освобождение"№39 комплекс "Елит" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград месност- Каваклийка авария на магистрален водопровод с.Конуш,с.Избегли,с.Козаново и с.Боянци до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Прогрес" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Стефан Караджа" авария на водопровод Долна зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Братаница" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. Батак №25 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул, "Цариградско шосе"№42 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 11:00 ч.
район Асеновград гр, Асеновград ул." Искра" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Атанас Мишев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград местност"Каваклииката" авария на водопровод нарушено водоподаване в селата Боянци, Болярци, Козаново, Избегли и Конуш от 16:30 ч. до 23:00 ч.
район Асеновград гр, Асеновград ул." Дружба" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Мръченик авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Елена Снежина" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Кричим ул. "Тракия" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 13:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим гр , Стамболийски ул "5-та" подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Съединение с. Правище авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в селото и село Житница от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Бенковски П.С. "Бенковски" авария на Енерго " Юг" 20кв. нарушено водоподаване в селота: с. Бенковски, с. Войсил и с, Радиново. до отстраняване на аварията
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с, Кръстевич ул. "7-ма" №26 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №33 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Любен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Любен Каравелов" №17 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

26.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Кричим гр. Перущица висока зона подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Кричим бул."Тракия"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Садово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Любен стопанския двор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №203 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска" №57 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Георги Бенев" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Царевец" №61 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, кв. "Пейо Яворов" №9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" подмяна на водомерен възел района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Генерал Дандевил" авария на водопровод Западно от река Чая от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "9-ти Септември" и ул. "Карловска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Кирил Нектариев" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Теофан Райнов" №63 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Кричим, ул. "Братя Крушарови" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод Висока зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на напорен водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията

23.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Харитон Куев" №11 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района и висока зона от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Янко Сакъзов"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул "Царевец"№61 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ралица" №16 смяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Kричим с.Куртово Конаре "Ромската Махала" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Ново село, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с, Първенец - "ромската махала" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Прогрес" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен ул, "Стръмна" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с, Марково пътя за с, Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото и селата; с, Дуванли , с, Житница от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав" №44 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Добри Войников" №16 авария на водопровод района на аварията и висока зона жк. БГА "Балкан" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" до м-н. "Мания" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв, Коматево ул. "Ела" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Трудовак" - " Жандамерията" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград гр, Асеновград ул "Славей" авария на водопровод нарушено водоподаване западно от р. "Чая" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Розовец авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото и с, Сухозем до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре ул. "Г. Жулев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с, Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски ул. 5-та и ул. 15-та нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 19:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Вела Пеева" нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 15:00 ч. до 18:00 ч.

21.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Хъшовска"№10 смяна на спирателен кран района на аварията от 12:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Батак"№57 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Пазарище"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бугариево"№27 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Ген. Колев"№15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района на аварията и болницата до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, кв."Лозница", ул."Кокиче"№9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим,ул.Братя Крушарови" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски Водопровод Дрангово 1- Дрангово 2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селата Дрангово, Златосел, Върбен и Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Кукленско шосе" от ул. "Индустриална" до Околовръстно шосе изграждане на нови водопроводни отклонения нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №146 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Карлово ,кв.Военно градче и северна централна част смяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец, ул."28-ма" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в района на висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, ул."Дружба"№16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски,ул."5та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения района на аварията от 09:00 ч. до22 ; 00
район Труд с. Бенковски ул. 5-та и ул. 15-та авария на водопровод частично нарушено водоподаване на уиците Ще се работи на 20. 03. 2022г.
район Раковски с.Златосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Брестник" Авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото от 21:00 ч. до 24:00 ч.
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Никола Караджов"№7 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Строител"№1 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Елба"№3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на захранващ водопровод възможно нарушено водоподаване в района,висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на помпена станция Брестовица 2 възможно влошаване на качеството на водата от 08:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Борец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №173 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Радославов" и ул. "Дружба" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив м-н Рила авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица,П.С."Брестовица 2" авариен ремонт на помпен агрегат възможно влошаване на качеството на водата от 08:00 ч. до 17:00 ч. на 18.03.2022г.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Вишнева" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Академик Петър Динеков" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Марица " №10 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград Помпена станция "Долни воден" авария на помпена станция кв. "Долни воден" и кв. "Горни воден" от 14:00 ч. до отстраняване
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-2" авария на помпена станция частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Ропотамо" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул. "Пенчо Славейков" подмяна на пожарен хидрант частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Храбрино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод 6-та секция до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд и с. Строево авария на EVN прекъснато захранване на ПС нарушено водоподаване в селата до отстраняване на аварията

15.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав" №148 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул, "Кукленско шосе" нови водопроводни връзки нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №40 Вътрешна авария в блока висока зона района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №143, 145 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Победа" №54,56 ,58. авария на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Парчевич" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чалъково нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен ул. "Р. Княгина"№26 авария на водопровод горна част на града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково блоковете на "Язов" авария на водопровод района на аварията източния край на селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица местност "Бозалъка" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брестник ул."Спартак"№14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Труд и с.Строево авария на EVN прекъснато захранване на ПС нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Хан Телериг" №5 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ук, "Неофит Бозвели"№28 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №144 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №202 авария на хидрофорна уредба нарушено водоподаване висока зон от 09:00 ч. до 11:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград ул. "Пирин"№24 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен "-2 -ри №80 авария на водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино ул."Раковска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. "В. Левски"№15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Клисура ул. "20 април" №29 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с Първенец авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Рожен" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица местност "Горни грамади" нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с Труд ул, "Цветарска" подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Отец Кирилово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С."Куклен 1" Авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията

12.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград П.С."Лясково" липса на ел. захранване нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С."Брестовица 3" липса на ел.захранване от EVN нарушено водоподаване висока зона в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С."Куклен 1" Авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

11.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №144 авария водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Клокотница"№23 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр.Раковски кв.Ген. Николаево ул."Неста "№20 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Родопи"№9 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

10.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Босилек" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №144 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №190 подмяна на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 24:00
гр. Пловдив ул."Рогошко шосе" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Веркович"№9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Троян" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер ул."Севлиевска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Мадара" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията

09.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав" №190 подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Никола Войводов" и бул. "Марица" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Никола Войводов" и бул. "Марица" авария на водопровод района на аварията от 14:00 ч. до отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав" №190 превключване на водопровод от външана фирма района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Марагидик" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд Помпена станция "Царацово" липса на ел. захранване нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Кемера" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Найден поп Стоянов" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград ул."Сливница" авария на водопровод кв.Свети Георги,кв.Баделема,кв.Гонда Вода от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Нареченски Бани ул. "Панорама" подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски с. Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с, Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица ул. "Магнолия"№9 подмяна на спирателен кран водомерна шахта района на ремонтната дейност от 13:00 ч. до 16:00 ч.

05.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Трайко Китанчев" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Беловица и с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаване в селата до отстраняване на аварията

04.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №256 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Св.Св. Кирил и Методий" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Силиврия"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Марино поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул. "Даскал Лазар" №27 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Дъга"№2 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Велико Търново" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Златосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.

02.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Вишнева"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Славянска"№95 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав"№166 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 11:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Д-р Вълкович" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул."Велико Търново" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово, ул."Божур" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово, ул."13-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул."Москва"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица, местност "Грамади" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре, ул."В.Левски" и ул."Роза" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.03.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Ал.Стамболийски" до м-н Рила авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Средец" и ул."Бр.Търневи" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Цар Асен" и ул,"Славянска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград, ул."Илинден"№48 и ул."Велико Търново" авария на водопровод нарушено водоподаване западно от река Чая до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен,ул."Опълченска" авария на водопровод нарушено водоподаване в града и ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец, местност"Терасите" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

28.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Варна"№44 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай ул."Тракия" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново ул."2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Цанко Лавренов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи" м. Студенец авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

26.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №196 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 15:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кръстьо Раковски"№11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с, Леново авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Възраждане" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово кв. "Сушицца" ул. 3-та №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Кричим с. Брестовица ул. "Кирил и Методи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

25.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Средец" №93 авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до отстраняване
гр. Пловдив ул. "Йоан Екзарх" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Варна" №44 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Буревестник" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Цар Самуил" №24 авария на водопровод Западно от река Чая от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Ангел Ахрянов" №12 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Божур" №1 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод Ниска зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец, местност "Бадемлика" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря авария на магистрален водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.

24.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул " Победа" №57 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в града и високите етажи на блоковете до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод кв. Запад от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-1" авария на помпена станция Висока зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Момино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря Водоем "Беловица" авария на водоема с. Беловица и с. Мало Крушево от 09:00 ч. до 17:00 ч.

23.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Марагидик"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Никола Димков" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Калояново, с.Житница и с.Дуванли авария на водопровод нарушено водоподаване в селата до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение П.С. Ръжево Конаре авария на захранване на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Кемера" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 21:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дедеагач"№17 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв.Коматево ул."Обнова"№13 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Кап. Райчо"№14 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Селци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дуванлии авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря кв.Миромир ул."Цар Асен" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

21.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Стадион"№12 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Младежка"№29 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №146 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Нестор Абаджиев"№24 ЖК "Тракия", индустриална зона авария на противопожарен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Барикадите" №10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Дунав"№180 направа ново СВО от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Пере Тошев"№87 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бугариево"№24 ремонт хидрофорна уредба високите етажи от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Граф Игнатиев"№8 авария на водопровод централна градска част от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод Висока зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Първенец ул."Ален Мак" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Здравец"№42 авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Свобода"№18 авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград кв. "Долни Воден",ул."Йордан Йовков" и македонската махала авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово Болница подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. Съдийски ул. "Стадион" нови водопроводни връзки нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе"№276 изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

18.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав"№192 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 16:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив кв. Съдийски ул. "Стадион" нови водопроводни връзки нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Младежка" №26 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив О.П. "Чистота" ул. "Д. Груев"№64-А подмяна на спирателен кран и общ водомер района на ремонтната дейност и Училище "Братя Миладинови" от 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив Куkленско шосе №45 воден цикъл - изграждане на нов водопровод района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр,Карлово ул. "Васил Кирков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Бялата река" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово кв. "Сушицца" ул. "Пантелеймон" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Залениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 15:00 ч.

17.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. "Коматево" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водоема с. Беловица и с. Мало Крушево до отстраняване на аварията

16.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Васил Априлов"№43 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №192 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Прогрес"№5 авария водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Бъдеще" авария на водопровод района на аварията от 16:00 ч. до 18:00 ч.
район Асеновград с.Тополово кв.Малко Тополово авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село висока зона авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен горна зона нови водопроводни връзки нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

15.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" срещу Затвора авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Марагидик" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Константин Иречек" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №124 подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав" №192 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 13:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Стойчо Мушанов"№32 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Кисяков"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Кукленско шосе" преди Митница авария на противопожарен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на помпен агрегат Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино Първа вилна зона авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията

12.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Георги Икономов"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Главатар авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Славянска" №36 Вътрешна авария в блока района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Калина"№55 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Капитан Райчо" № 42 авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив кв. Прослав ул."Елин Пелин"№43 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Мария Луиза" №37 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност и висока зона от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Константин Иречек"№9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 19:00 ч.
район Tруд с. Царацово "Промишлена зона" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино ул. "Троян" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Христо Ясенов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Баня авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица "Околовръстен път" под магазин "Черен Петър" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи гр. Куклен ул."Оборище" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Маноле ул. "8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр Хисаря кв. "Веригово" авария на водопровод кв. "Веригово" и кв. "Момина баня" до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

10.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул, " Леонардо Да Винчи"№59 авария на помпен агрегат района на ремонтната дейност висока зона ул, "Кап Райчо"№48 и ул. "Граф Игнатиев" от 11:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стадион"№12 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Младежка" №20 А авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул, "Македония" до "ДАИКС" авария на водопровод нарушено водоподаване в района и част от ул. "Д. Талев" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово ул."Ловен Парк" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр, Куклен ул. "Опълченска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брестник ул, "Хр. Г. Данов"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Демокрация" и ул."Отдих" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с, Брани Поле от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Богомил" №87 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Михалаки Георгиев" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Подофицер Георги Котов" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Сини връх" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Кричим, ул. "Антон Иванов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Лиляна Димитрова" №14 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.

08.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "България" срещу стадион "Марица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Пещерско шосе"№144 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре, ул."1-ва" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Стадион"№12 авария водопровод района на аварията от 16:00 ч. до 20:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Елин Пелин"и ул."Просвета" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Киев"№8 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим с.Цалапица авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим с.Устина подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр, Брезово ул, "Росица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен ул."Славянска" и ул."Стръмна" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 13:00 ч.
район Хисаря гр.Хисаря кв.Красновски бани подмяна на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.

06.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Богомил"№87 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр Брезово, ул. "Росица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района Ще се работи на 7.02..2022г. след 8.00 ч.
район Раковски с.Златосел авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Мизия" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям Чардак авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Малък Чардак Помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царемир Помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Атанас Спиридон" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

05.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе"№282 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Антон Тайнер" и ул."Родопи" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Стефан Караджа" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав" от №101 до №180 направа ново СВО от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Козаново авария на захранващ водопровод с.Козаново,с.Избегли и с.Конуш до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Захаридово"№64 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Горолом"№11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преслав" и ул."Петьофи" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе" изграждане на нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Левски"№107 и "Гаганица" смяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:30 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив ул.Коматевско шосе" и ул."Асенова крепост" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул." 3-ми Март" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски авария на магистрален водопровод от П.С"Дрангово 1" към П.С."Дрангово 2" авария на водопровод с.Върбен и с.Златосел до отстраняване на аварията

03.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Георги Икономов" №2 "Пазара" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №150 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Митрополит Панарет"№31 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица на пътя за с.Златитрап авария на водопровод нарушено водоподаване в ниска зона на селото до отстраняване на аварията

02.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Славянска" №72 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. Пазарище №3 "Малкия Гигант" подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. " 6- ти Септември" №129 блок "Мечта" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Божур" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Георги Икономов" №2 "Пазара" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района от14:00 ч. до 19:00 ч.

01.02.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Мали Богдан" №22 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Коматево", ул. "Захаридово" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №44 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Княгиня Евдокия" авария на водопровод района на аварията и кв."Запад" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Леново авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Земеделска" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Иларион Макариополски" №35 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Съединена България" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лейди Странгфорд" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Отец Паисий"№40 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. "Долни Воден",ул."Крайречна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски П.С. Дрангово 2 авария на водопровод с.Златосел, с.Върбен и с.Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица,ул."Иглика" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря, кв.Момина баня ,ул."Паисий Хилендарски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

30.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица месност "Тикмето" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

29.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №238-243 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград кв. "Долни Воден",мвстност"Вигла" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Лясково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."България" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

28.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул."Захария" №79 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №21 и бл.26 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петър Шилев"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Мария Луиза"№37 ремонт на водопровод от външна фирма бул."Мария Луиза" от №21 до №37 и района до приключване на ремонтната деиност
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до магазин " Т-Маркет " авария на противопожарен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Антон Страшимиров"№5 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 19:00 ч.
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица местност Тикмето авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."България" и ул."Патриарх Евтимий" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария помпен агрегат Вилна зона от 07:00 ч. до 12:00 ч.
район Труд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд Помпена станция Труд авария помпен агрегат с.Труд и с.Строево от 09:00 ч. до 17:00 ч.

27.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лейди Странгфорд" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Кричим ул."Антон Ивановци" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Хан Кубрат" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица ул."Преслав" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Куртово Конаре ул.2-ра авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Хр. Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чалъково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица ул."6- та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Лев Толстой" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв, Коматево ул. "Хисар" №29 подмяна на тротоарен спирателен кран района на аварията от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр Куклен "Индустриална зона" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

25.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Никола Димков" и бул."Ал.Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лев Толстой" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Рогошко шосе"№5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Ал.Стамболийски"№29 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня,ул."Марица"№14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино,ул."Павел Цачев"№9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица,ул."Отец Паисий"№13 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Димитър Цончев" №7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията

22.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв.Коматево ул."Букет"№11 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Младежка"№10 авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Горна Махала авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево Помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Равногор"№14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Борба"№1 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 12:00 ч. до 14:00 ч.
район Раковски с.Белозем, ул."Родопи" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

20.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №142 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Радко Димитриев" и ул."полк.Серафимов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ,бул."Марица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен,ул."Ал. Стамболийски"№63 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково,ул."Мечта" ремонт на пожарен хидрант нарушено водоподаване в долната част на вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Борба"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Босилек" и ул."Мелник" направа ново СВО района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №1 и бл.№3 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров"№42 Профилактика на ЕVN нарушено водоподаване по високите етажи в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" и ул."Балатон" авария на водопровод района на аварията и кв."Коматево" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай месност Чолак Баир авария на захранващ водопровод гр.Първомай от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Отец Паисий" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Преслав" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Теменуга" авария на водопровод Долна зона до отстраняване на аварията

18.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петко Ю. Тодоров" до Пожарната авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тодор Александров"№55 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул"Неофит Бозвели"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Карлово,кв.Сушица,ул."Киро Киров"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболииски бул."Тракия" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец Авариен ремонт на водоема и на П.С. "Розовец" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ,ул."Кап.Райчо"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване във висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв, Коматево ул. "Захаридово" №54 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Петко Ю. Тодоров"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Ул. "Кемера " с ул."Искра" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр, Асеновград кв. "Горни Воден" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр, Карлово ул."Хан Крум" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан, ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Хаджи Димитър" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец Авариен ремонт на водоема и на П.С. "Розовец" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица П,С "Белащица" Авария на помпен агрегат нарушено водоподаване във вилната зона от 07:00 ч. до 10 00 ч.
район Съединение с, Горна Махала" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Васил Петрович" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

16.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Кукленско шосе" до бензиностанция" Еко авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" №31 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Плиска" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково вилна зона ул. "Мечта" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски с. Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. " Пенчо Славейков" и ул. "Христо Смирненски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Л.Д.Винчи" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тодор Александров"№55 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ландос" и ул."Крайна" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Вишнева" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Антон Папазов"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица ,ул."3-ти март"№15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово,ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря стария квартал на "Момина баня" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

13.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Братя Свещарови" и ул."Славеина" авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Възход"№25 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тодор Александров"№55 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица ул."Спас Гинев" кв.Запад авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Отец Паисий авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Богомил"№9 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово Военното градче авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна Махала авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Рила"№8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул, "България"№236 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Менделеев"№2 Вътрешна авария в блока района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Радецки" №29 авария на водопровод нарушено водоподаване в района ул, "Ф. Македонски" и ул." Радецка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Свобода "№34. 36 Вътрешна авария в блока района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски ул. "Хр. Ботев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул, "Бенковска"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул."Средна гора" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с, Храбрино "Първа вилна зона" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Помпена станция "Пепелаш" авария на Енерго " Юг" 20кв. Парк "Родопи" до отстраняване на аварията

10.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Волга" и ул."Елин връх" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дъбрава"№4 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Васил Левски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Столетово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино Първа вилна зона авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение ул."6-Септември"№28 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. Коматево ул. "Училищна"№16-А авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
район Асеновград кв. Горни Воден " вилна зона" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр, Карлово ул. "Стряма" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №152-A и блок №155 авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Генерал Карцов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Батак\'№15 в двора на училище "П. Славейков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Поп Ангел Чолаков" №86 авария на водопровод кв. "Баделема", кв. "Изток", кв. "Гонда вода" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Раковски" авария на помпена станция нарушено водоподаване в кв. "Генерал Николаев" до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Крепостна" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.

06.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул.Рилска№22 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград кв.Горни воден ул."Родопско лале" авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преслав" №10 авария на магистрален водопровод района на Стария град от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."П.Д.Петков"№29 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Славееви гори"№24 превключване на нови водопроводни отклонения района на аварията от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр.Раковски кв.Ген. Николаево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Поповица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Чешнигирово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Бабек авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ,ул."Надежда"№16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул." Равнища"до магазин Т-Маркет авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден" ул."Захария" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино Първа вилна зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Антим 1 "№28 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Скопие"№ 94 и ул."Тодор Александров" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв."Прослав" ул."Елин Пелин" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Бор" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Градина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Светослав Мерджанов" и ул."Димитър Талев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Новаково ул."Бели брези" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови извор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково, вилна зона авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Преслав"№18 срещу Пожарната авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Брезово ул. "Москва" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с. Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото и с.Ясна поляна до отстраняване на аварията

01.01.2022 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Царацово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 15:00 ч.