Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

18.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав" и ул. "Стоил Войвода" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Вазов" №38 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул "Кирил Нектариев" №15 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в Стария град от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Долнослав" авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Алеко Константинов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Райко Даскалов" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 13:30 ч. до 19:00 ч.
район Първомай с. Караджалово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Руен" №1 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово, ул. "Подем" №7 подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Оборище" №21 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 18:30 ч.
район Труд с. Крислово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Красново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с. Свежен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр.Стамболийски ул."Райко Даскалов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.

16.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Борба" №1 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 14:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Елин Пелин" №63 подмяна на спирателен кран района на аварията от 15:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №141 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:30 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Брезовско шосе", бензиностанция "Лукойл" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска" №51 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" №2 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Генерал Дандевил" №62 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града, на запад от р. Чая до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Косово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до 20:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Тодор Велчев" №10 превключване нов водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул. "Чардафон Велики" и бул. "Пловдив" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево, ул. "Граф Игнатиев" №20 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до отстраняване

15.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Яне Сандански" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Борба" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Оборище" и ул. "Средец" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Остромила" превключване на нови водопроводни отклонения района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Борова" №6 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Римски мост" изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в селото до 18:00 ч.
район Родопи с. Първенец, местност "Терасите" подмяна на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Храбрино, местност "Бяло поле" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле изграждане на нови сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

14.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив "Университет по хранителни технологии" - Пловдив авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Борислав" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №39 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив "Университет по хранителни технологии" - Пловдив подмяна на водомерен възел района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 12:00 ч.
район Асеновград с. Тополово подмяна на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Дъбенско шосе" №28 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Кричим авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.

13.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Братя Бъкстон" №131 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Перпелиев" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №39 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Спортист" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Дружба" №13 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод района на аварията от 13:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Царацово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Възход" №23 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:30 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кукуш" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №80 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Звънче" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, бул. "България" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Сопот, ул. "Тодор Каблешков" №5 ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Малина" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до отстраняване
район Родопи с. Брани поле, м-ст Исака авария на водопровод района на аварията от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Скутаре, ул. "Христо Смирненски" №23 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Поп Атанас" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Митко Палаузов" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.

11.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с. Косово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Земеделска" №33 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, до ж.п. гара авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня", ул. "Асен Златаров" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.

10.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" авария на водопровод от външна фирма района до бензиностанция "Мусчо" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кавала" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул." Факел"№2 ,№4 и ул."Петър Шилев"№2 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино , ул."Слатинска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово ВМЗ- "Сопот" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с. Поповица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с, Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, кв."Момина баня" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

09.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" №140 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Цар Асен I-ви" и ул. "Славянска" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Нева" №8 авария на водопровод района на аварията от 15:00 ч. до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан, ул. "4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Родопи" №10 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица, ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Модър" авария на магистрален водопровод намалено водоподаване в квартал Коматево от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност до 18:00 ч.
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" №101 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Шкорпил" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №202 ремонт на хидрофорна уредба района на аварията от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Кутузов" подмяна на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Подем" и ул. "Черноморец" авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Първомай ул. "Лазар Маджаров" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до отстраняване

07.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Лев Толстой" №2 ремонт на канално отклонение района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №98 авария на водопровод района на аварията от 16:00 ч. до отстраняване
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Васков" №27 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №176А авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Атанас Василев" №7 авария на водопровод района на аварията от 13:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Богдан, ул. "9-та" №19 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-1" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Брестовица от 10:00 ч. до отстраняване
район Родопи гр. Куклен, ул. "Родопи" №13 авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

06.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" , блок №176 а авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Йоан Екзарх" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петъофи" №26 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Клокотница" №56 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с,Брестовица ул. "Мургаш" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Триводици авария водопровод на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Храбрино авария на водопровод 1-ва Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле ул. "Черно море" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр,Асеновград ул."Атанас Свещаров"№14 авария на водопровод Западно от река Чая и Ниска зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул."Пловдивски път" авария на водопровод Индустриална зона от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Средна гора"№7 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Боянци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Оборище" авария на водопровод горната част на селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Храбрино авария на водопровод 1-ва Вилна зона до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

04.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово Помпена станция "Карлово" авария на водопровод нарушено водоподаване по високата част на града от 09:30 ч. до 16:00 ч.

03.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Колю Фичето" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Стадион "Пловдив", до зала "Чайка" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Никола Войводов" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Йордан Йовков" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Сини връх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-1" авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 12:00 ч.
район Раковски с. Стрелци, ул."8-ма" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Лермонтов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

02.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Калина"№15 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гладстон" 30 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Аспарух"№111 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Варна"№48 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Седянка"№19 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."ген.Котузов " и ул."Факел" ремонт на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 18:00 ч.
гр.Асеновград ул."Стою Шишков" и ул."Родолюбие" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Иглика"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Марково ул."Опълченска"- пътя за Първенец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на захранващ водопровод с.Беловица и с.Мало крушево до отстраняване на аварията

01.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България"№98 авария на водопровод промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "България"№4 - ул."Барикадите" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Павел Калпакчиев"№15 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Елин Пелин" №61 авария на водопровод кв.Прослав на Юг от Ж.П. Линията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Свети Климент"№9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Аспарух"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград кв.Долни воден ул."Ангел Ахрянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Драган Манчов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул. "Оборище" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница ул."Димитър Благоев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Мария Луиза"№32 ново сградно водопроводоно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Стоев"№74 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод с. Леново и с. Искра от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод местност "Исака" и долната част на селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Райна Княгиня" №13 авария на водопровод горна зона от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

30.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" и ул. "Тимок" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Оборище" и ул. "Ильо Войвода" превключване на нов водопровод от външана фирма района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Данаил Николаев" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Свети Горазд" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Козаново, ул. "Училищна" и ул. "40-те извора" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Триводици авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря кв. Момина баня, ул. "Асен Златаров" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.

29.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Весела" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Цариградско шосе" №42 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Луда Яна" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №2, №4 авария на водопровод района на аварията от 11:30 до отстраняване
гр. Пловдив ул. "Младежка" №40 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Битоля" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица - 3" авария на помпена станция частично нарушено водоподаване в с. Брестовица от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Свобода" №8 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул".Александър Стамболийски" до Хелиос авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим с. Брестовица авария в помпена станция Висока зона от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с, Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с.Боянци авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с."Васил Левски" ул."46-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино ул."Малина" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Волга" №22 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Генерал Данаил Николаев" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Михалаки Георгиев" №22 авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Въча" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград месност- Каваклийка авария на водопровод с. Боянци и с. Болярци до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Генерал Карцов" №56 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с.Марково " Вилна Зона"- ул."Мечта" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

25.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Въча" и ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Солунска" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Звезда" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Михалаки Георгиев" №22 авария на водопровод района на аварията от 13.00ч. до отстраняване
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Първомайска" и ул. "Хан Аспарух" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.

24.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Средна гора" и ул."Спортист" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул. "Дружба" №21 авария на водопровод района на аварията и висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Стара Планина" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Константин Величков" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Въча" подмяна на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул."Шаркьой" №8 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Драган Манчев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

23.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Константин Величков" №6 авария на водопровод района на аварията от 14:30 ч. до 18:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Драсов" №26 авария на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 17:00 ч. до 21:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Александър Стамболийски" №29 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Захари Княжевски" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Луда Яна" и ул. "Порто Лагос" подмяна на спирателен кран от външна фирма района на аварията от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Въча" подмяна на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Свобода" №9 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:30 ч. до 12:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", Помпена станция "Пепелаш" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията от ЕР "ЮГ"
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

22.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №203 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ландос" №11 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Златосел, ул. "1-ва" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 21:00 ч.

21.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Модър" до Транспортна болница авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

20.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" авария на магистрален водопровод възможно нарушено водоподаване по високите етажи на града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Илия Енчев" №10 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 12:30 ч. до 13:30 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Еделвайс" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул."Васил Левски" №110 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Малчика" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с. Чоба, ул. "Иглика" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.

19.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №109 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №176 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Данте" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Средец" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма ул. "Средец" от ул. "Карловска" до ул. "Войводиново" от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Горни Домлян, ул."Девети септември" №26 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Драган Манчев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:30 ч. до 20:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Перник" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с. Стряма , ул. "Георги Бенковски " №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, бул. "Пловдив" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 08:30 ч. до 15:30 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 22:00 ч.

18.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Крива" №19 авария водопровод кв."Метоха" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград бул. "България" №98 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Факел" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Богомил"№81 авария водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул.."Средец" превключване нов водопровод от външна фирма ул."Средец". ул,"Карловска", ул."Войводиново", и района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Царевец" и ул."Модър" изграждане на нов водопровод от външна фирма ул."София" и района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Мусала" №9 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Дружба" № 32 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Луда Яна" превключване нов водопровод района на ремонтната дейност от 14:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска"№83 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Атанас Канарев"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.

16.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Драма"№31 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №2, №4 авария на водопровод района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" токов удар от енерго "ЮГ" възможно нарушено водоподаване по високите етажи на града от 13:00 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Север" токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаване по високите етажи от 15:00 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" и Помпена станция "Север" токов удар нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с Беловица авария на магистрален водопровод с . Беловица и с.Мало крушево до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград ул."Крива"№19 авария на водопровод кв."Метоха" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с,Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Камбула" авария на водопровод кв."Сушица" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр.Перущица ул."Черни връх" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с.Брестовица ул. "Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Раковски" липса на ел.захранване от Енерго "Юг" гр.Раковски" от 09:00 ч. до 14:00 ч.
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево изграждане на нови сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

15.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Санкт Петербург" №41А ремонт на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" и бул. "6-ти септември" авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №2, №4 авария водопровод района на аварията и висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Стефан Стамболов" №54, №56, №58 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "23-ти Септември" №18А подмяна на спирателен кран района на аварията от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Битоля" №20 подмяна на спирателен кран района на аварията от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Юндола" №2 подмяна на спирателен кран района на аварията от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ален мак" и ул."Антон Митов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с.Калековец, с.Крислово.с.Динк авария от ЕВН нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Помпена станция "Първенец" авария частично нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до отстраняване
район Съединение Помпена станция "Долна махала" авария нарушено водоподаване в с. Долна махала и с. Бегово от 17:30 ч. до отстраняване
район Труд с. Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 21:00 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.

14.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Сърнена гора" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Тополово, кв. "Малко Тополово" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, кв. "Сушица" ул. "10-та" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 18:00 ч.

13.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Дунав"№124 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав" и ул."Стоил Войвода" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Лъки гр.Лъки авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Лъки с.Югово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Гладстон" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Райна Княгиня" и ул."Филипово" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул."ген.Котузов " и ул."Панталей Генов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Коматево ул."Мечта"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" и ул."Пере Тошев" авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нареченски Бани ул. "Младост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово, ул. "2-ра" №12 превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото до преключване на ремонтната дейност
район Раковски гр. Раковски, ул. "Петър Богдан" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец местност"Терасите" нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.

11.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Варшава" и бул. "Санкт Петербург" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Напредък" подмяна на общ водомер района на аварията от 14:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Елба" и ул. "Възход" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Генерал Дандевил" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "21-ва" №10 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "4-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Костиево подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 17:00 ч.

10.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Архимандрит Евлоги" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Бунтовнишка" №22 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Княгиня Мария Луиза" №3, Голяма Базилика авария на магистрален водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел, ул. "1-ва" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 18:30 ч.
район Хисаря с. Мътеница, ул. "Лиляна Димитрова" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Гладстон", Дом на техниката авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Марица" превключване нов водопровод бул."Марица" от №1 до №37 16:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Рогошко шосе" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Средец" превключване на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Константин Геров" и ул. "Петър Стоев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Радославов" и ул. "Дружба" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Дружба" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартали: кв. Запад, кв. Св. Георги, кв. Метоха и кв. Баделема до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Воинягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица, ул. "Братя Миладинови" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Гороцвет" авария на водопровод Вилна зона от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново, ул. "Цанко Церковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

08.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Дружба" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Звънче" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Колев" №11А ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №201 авария на водопровод нарушено водоподаване в района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Захария" и ул. "Лазо Войвода" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново подмяна на водопроводни отклонения нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.

07.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с. Розино, ул. "Пролет" №29 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Богдан, ул. "4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-2" авария частично нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до отстраняване
район Раковски с. Бабек авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Хан Крум" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 14:30 ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.

06.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Волга" №42 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

05.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Средец" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Марат" и ул. "Дружба" изграждане на ново сградно водопроводно и канално отклонение нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №187 авария на водопровод района на аварията от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Малина" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Ладога" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Захария" №33 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Ангел Ахрянов" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Болярци, ул. "10-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Цар Калоян" и ул. "Родопи" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Пътя между с. Марково и с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в района 13.00ч. до 18.00ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Бяла черква" №11 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи" м. Студенец авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня", ул. "Люляк" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня", ул. "Стара Планина" №24 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.

04.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Победа" №52 и №54 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Сърнена гора" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Горно Броди" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Боянци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Златовръх, ул. "Рожен" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "Преслав" и ул. "Родопи" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Златосел, ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Върбен, ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Труд с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Труд с. Строево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."България" и бул,"Северен" авария водопровод на външна фирма Индустриална зона Север до отстраняване на аварията
район Tруд с. Маноле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово ул."Парчевич" №40 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Христо Даново, ул."1-ва" №38 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево Конаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" и ул."Илинден" авария водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Стара Планина" №13 авария водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Яне Сандански" №15 авария водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Парчевич" №40 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Волга" №22 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул,"Росини" №3 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Прослав ул."Елин Пелин"№29 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Гълъбец" №9 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав"№194 авария от външна фирма Индустриална зона Север до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Родопи" и ул."Антон Тайнер" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Домлян авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна махала авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "България" №121 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Славееви гори" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване по високите етажи в града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Отец Паисий" и ул. "Черни връх" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Гонда вода" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Кърнаре авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Кърнаре и с. Столетово от 13:30 ч. до 18:00 ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Раковски" и Помпена станция "Дрангово-1" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в с. Върбен и с. Златосел и гр. Раковски до отстраняване на аварията от ЕР "ЮГ"
район Съединение Помпена станция "Иван Вазово" авария нарушено водоподаване в с. Иван Вазово и с. Песнопой от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Дуванлии авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Калояново, с. Житница, с. Дуванлии и с. Ръжево Конаре от 08:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Тодор Каблешков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Бузлуджа" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Момина баня" от 10:30 ч. до 16:00 ч.

28.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №1 срещу Бирария-Йегерхоф авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Антим" -1ви №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Борец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи х.Студенец авария на водопровод Парк Родопи до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Полковник Сава Муткуров" №42 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славееви гори" №26 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 18:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №244 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Кърнаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена стнция "Раковски" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в гр. Раковски от 15:50 ч. до отстраняване
район Раковски Помпена станция "Иван Вазово" авария нарушено водоподаване в с. Иван Вазово и с. Песнопой от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк Родопи, хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

26.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "България" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване по високите етажи на бул. "България" №2,4 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Виктор Юго" и ул. "Густав Вайганд" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Сергей Румянцев" №2 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Славееви гори" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 20:00 ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Крива" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Метоха" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк Родопи, хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:00 ч. до 21:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Строево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Бузлуджа" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Момина баня" от 14:00 ч. до 19:00 ч.

25.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Ихтимански проход" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с, Кърнаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Ал. Стамболийски" №45 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

24.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Клокотница" и ул."Илинден" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Дружба" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Теофан Раинов" №49 авария на водопровод района на аварията 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив бул."Копривщица" и бул."Пещерско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до магазин "Рила" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Силиврия"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ладога"№17 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №314 подмяна на спирателен кран района на аварията от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

23.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стефан Ботев" №18,20,22 изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Факел" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славееви гори" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Матей Преображенски" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма частично нарушено водоподаване в кв. "Христо Ботев" от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "Марица" №6 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 15:00 ч. до 20:00 ч.
район Кричим с. Брестовица ремонт на пожарен хидрант частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Кричим с. Цалапица, ул. "Пловдивска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Долна махала подмяна на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, бул. "Пловдив" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Белите брези" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 07:00 ч. до отстраняване на аварията

22.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стефан Ботев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Никола Карев" №43 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Алеко" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "Банска" и ул. "41-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Генерал Карцов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Дрангово, с. Върбен, с. Златосел и с. Отец Кирилово от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Иван Вазово" монтаж на нови помпи нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Малък чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 15:30 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 14:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Белите брези" авария на водопровод нарушено водоподаване в района и централна градска част от 12:00 ч. до отстраняване

21.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Първомай ул."Васил Друмев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево ул."Генерал Гурко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

20.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Беласица"№63 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ихтимански проход" и ул."Велбъжд" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Косово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово ВМЗ- "Сопот" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Хижа "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Люлякова" №4 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в ЖК "Южен", ЖК "Оазис-3" и района от 13:30 ч. до 18:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Стефан Ботев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Карлово с. Соколица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Хъшовска" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-3" авария частично нарушено водоподаване в с. Брестовица от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи Парк Родопи, хижа "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 21:00 ч.
район Родопи Помпена станция "Куклен-1" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в гр. Куклен до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 14:00 ч.

18.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №202 авария на хидрофорна уредба нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 10:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Охрид" №2 авария на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Златорог" №4 авария в блока района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "6-ти септември", блок "Мечта" авария на хидрофорна уредба района на ремонтната дейност от 10:30 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, местност Каваклийка авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Боянци от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Ведраре, ул. "8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.

17.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Тодор Каблешков" №8 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Искра" №15 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Зорница" №2 авария спирателен кран, общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Прилеп" и ул."Иван Гарванов" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №238 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Свобода"№1-15 авария в хидрофорната уредба на блока района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с.Скутаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария в Помпена станция нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията

16.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №84 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Факел" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Тиха" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Юмрукчал" №60 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Слатина, ул. "13-та" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Оборище" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Голям чардак" подмяна на помпен агрегат нарушено водоподаване в с. Голям чардак, с. Малък чардак и с. Царимир от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.

15.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград площад "Николай Хайтов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №93 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица, ул"Оборище" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Труд с. Рогош авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Сърнена гора" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Лейди Странгфод" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" и ул. "Стоил Войвода" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Орешец" авария нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Чоба, ул. "Панайот Волов" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково , ул. "Цар Симеон" №7 подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 19:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", местност Студенец авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.

12.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стоил Войвода" и бул. "Дунав" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Комета" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:00 ч. до 22:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №181 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Орешец" авария нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Стоево" авария нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Шести Септември" и ул. "Генерал Гурко" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Полковник Бочев" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чалъкови, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Главатар авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско, ул. "7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Иван Вазово" авария нарушено водоподаване в с. Иван Вазово и с. Песнопой от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 19:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.

11.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Беласица"№63 авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Захари Стоянов"№100 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив с. Марково вилна зона авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16 :00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив бул."Пещерско шосе" №181 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Kричим с. Брестовица Дезинфекция на водоемите нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Koнуш авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски кв.Ген. Николаево авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."България"№72 авария на спирателен кран- вътрешен ремонт бул."България" №72,№74,№76 от 15.30 ч. до отстраняване
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" с ул."Паганини" авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" до Бензиностанция "ЕКО" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Крумово"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Захсари Стоянов"№34 авария на тротоарен спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Kричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Tруд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с, Долнослав ул. "Бреза" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с, Бачково ул."Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул, "Христо Г. Данов" авария на водопровод нарушено водоподаване в долната част от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Първенец месност "Терасите" ул "Шипка" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Ракелица" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево Полагане на нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с,"Беловица" ул "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Факел" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Павликенска" №19 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Авксентий Велешки" №39 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Шкорпил" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Брезовска" №42 нарушено ел. захранване от ЕР "Юг" нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до възстановяване от ЕР "Юг"
гр. Пловдив ул. "Милеви скали" №4 авария в хидрофорна уредба нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 13:00 ч.
район Кричим с. Ново село, ул. "4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Александър Стамболийски" и ул. "Никола Вапцаров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стряма, ул. "Георги С. Раковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Главатар подмяна на общ водомер нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Калояново, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Крислово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:00 ч.

08.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Дружба" и ул. "Иван Радославов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Задруга" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ильо Войвода" и ул. "Момчил Войвода" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Иван Мъглов" №20 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 15:30 ч. до 20:30 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Банска" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Юмрукчал" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Петър Берон" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Найден Герово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница, ул. "Лиляна Димитрова" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.

07.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Задруга" №10 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Факел" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Александър Стамболийски" авария водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Ал. Стамболийски" №35 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с. Климент авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Дрангово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войсил авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.

06.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Софлу" и ул."Петър Васков" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Източен" и бул."Христо Ботев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Константин Величков" след бензиностанция "Петрол" авария водопровод нарушено водоподаването в Индустриалната зона до отстраняване на аварията
район Раковски ул"Будапеща" №9 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Войсил авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Академик Петър Динеков" и ул. "Брод" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 21:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Академик Петър Динеков" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №175 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петър Васков"№15 авария на водопровод част от ул."Петър Васков", ул."Софлу",ул."Георги Кондолов" и ул."Одеса" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Дон" №7 изграждане на нови СВО и СКО нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Отец Паисий" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Горнослав, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 14:00 ч.
район Карлово с. Войнягово, ул. "Георги Бенковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Баня, кв. "Стряма" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Георги Бенковски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:00 ч.

04.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул,"Добротич" с ул."Полковник Дрангов" превключване на нов водопровод от външана фирма района на аварията от 15:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Факел" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул.Лука Касъров"№28 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №70 вх.Е авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Три могили авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул."Бор"№11 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Родопи гр,Куклен ул."Хан Кобрат"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Костиево авария на Енерго " Юг" нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря ул. "Камилите" и ул, "Пловдивски път" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

03.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Луда Яна" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Източен" №44 авария на общ водомер нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Факел" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови и ул. "Достоевски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" нарушено ел. захранване от ЕР "Юг" нарушено водоподаване по високите етажи от12:00 ч. до отстраняване от ЕР"Юг"
район Кричим Помпена станция "Брестовица-3" авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в с. Брестовица от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Белозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Трапезица" №6 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.

02.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Луда Яна" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Опълченска" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кукуш" №23 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Победа" №56 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петрова нива" подмяна на спирателени кранове нарушено водоподаване на ул. "Петър Стоев" №8,10,12 и ул. "Петър Васков" №1,3,5 от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Криволак" №43 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Асеница" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Черноземен" монтаж на спирателен кран нарушено водоподаване в с. Черноземен и с. Ръжево от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 17:00 ч.

01.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Матей Преображенски" ремонт на ПХ района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Стоев" №105 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Радко Димитриев"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Елин Пелин" и ул."Пещерско шосе" ремонт на спирателен кран кв."Прослав" от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав"№202 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Пресиян" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Васил Левски" и ул."Никола Вапцаров" авария на водопровод кв.Веригово и района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх ул."Георги Бенковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №105 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

30.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Волга" №58 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" ул."Македония" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово бул. "Генерал Карцов" №48 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Парчевич" №21 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Елин Пелин" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул. "7-та" №12 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Филип Македонски" и ул,"Тодор Каблешков" авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Георги Данчов" авария на водопровод кв.Метоха до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Радко Димитриев"№59 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лейди Стангфорд" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Янко Сакъзов"№26 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Горнослав до Кметсвото авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Княз Батемберг"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник Авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Долна Махала подмяна на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото Ще се работи на 29.1. 2021 г.

27.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Преспа" №6 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток -1" нарушено ел. захранване от ЕР "Юг" възможно нарушено водоподаване по високите етажи в града от 12:25 ч. до отстраняване
район Асеновград с. Козаново, ул. "Свобода" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Раковски" и Помпена станция "Стряма" без ел. захранване от ЕР "Юг" нарушено водоподаване в гр. Раковски, с. Стряма и Индустриална зона "Раковски" от 11:40 ч. до отстраняване

26.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Кръстьо Пастухов"№12 А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №201 Б авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Силиврия" и ул."Фере" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовска"№48 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Елена Снежина" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Сопот кв.Анево ул."1-ва" №65 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер -Гарата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Плиска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен ул."Васил Левски" и "Вилна зона" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря Баня -Хисаря Ф546 авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията

25.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Отец Паисий" авария на водопровод от външна фирма кв."Христо Ботев" , кв."Отец Паисий" и кв."Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Атон" №20 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №134 авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул."Силиврия"№14А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Христо Г. Данов" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Труд" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Съединение П.С. Съединение липса на ел.захранване в помпените станции нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на захранващ водопровод с.Искра и с.Леново до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Родопи"№61 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на захранващ водопровод с.Беловица и с.Мало крушево до отстраняване на аварията

24.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Златна Панега" и ул. "Полковник Сава Муткуров" изграждане на нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 14:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Крива" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Беловница и с. Мало Крушево от 09:30 ч. до 16:00 ч.

23.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Факел" и бул. "България" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 11:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Кутузов" №3 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Коматевско шосе" №278 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. Коматево от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Патриарх Евтимово" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Яврово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до отстраняване
район Карлово гр. Баня, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Лъки с. Белица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Първомай с. Брягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Войводиново авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 21:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Беловица и с. Мало Крушево от 13:00 ч. до 18:00 ч.

22.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Александър Батенберг" с ул."Конушка" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Дружба"№21 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Конуш" с ул."Искра" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №201-Б вхБ авария на водопровод възможно нарушено водоподаване по високите етажи от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гърлича"№1 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Бъкстон" №23 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. Коматево, ул."Коматевско шосе" №278 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Лаково" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково Пътя за с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "\'Родопи" м."Кулата" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" №121 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хисар" №42 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Антим I-ви" и ул. "Цанко Церковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Васков" №53 авария в блока нарушено водоподаване на ул. "Петър Васков" №53,55 от 12:00 ч. до 15:00 ч.
гр.Асеновград ул."Дружба"№27 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, до Асфалтова база "Асеновград" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Родолюбие" подмяна на общ водомер нарушено водоподаване в кв. "Лозница" от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Долнослав, ул. "Отец Паисий" и ул. "Луда Яна" авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Искра от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Искра, ул. "Митко Палаузов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Сопот, ул. "Ганчо Попниколов" и ул. "Христо Маджаров" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Георги Бенковски" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Розовец, ул. "26-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Мизия" и ул. "Пролет" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брестник изграждане на нови сградни водопроводни отклонения частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.

20.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Мали Богдан" №24 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Западна" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 10:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Кутузов" и ул. "Атанас Канарев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Силиврия" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гладстон" №58 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Капитан Райчо" №70 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив бул. "Санкт Петербург" и ул. "Богомил" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 20:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Копривщица", до тенис кортове авария на магистрален водопровод възможно нарушено водоподаване по високите етажи в града от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград , ул. "Шипка" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 20:30 ч.
район Кричим с. Цалапица, ул. "Христо Ботев " №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Главатар" ремонт на помпен агрегат нарушено водоподаване в с. Главатар от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Александър Стамболийски" №41 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Марково, пътя за с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 20:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа Здравец авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 20:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.

19.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Стойчо Мушанов"№11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Харитон Куев"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Менделеев"№2 авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив кв.Коматево ул."Пампорово"№9 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Даскал Ботьо" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Триводици авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "\'Родопи" м."Кулата" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково Пътя за с. Първенец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопроводи замръзнали отклонения и водомерни възли нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварийте
район Труд с. Мало Конаре подмяна на водомерен възел нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Копривките" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кукуш" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №37-А авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Копривщица", до тенис кортове авария на магистрален водопровод възможно нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Факел" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Врата авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Добралък авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Гълъбец" №32 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.

17.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" №30 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Леонардо Да Винчи" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Върбен и с. Златосел от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Стрелци авария от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Съединение" №13 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Беловица и с. Мало Крушево от 09:00 ч. до 16:00 ч.

16.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Копривките" №4 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Добротич" и ул. "Стефан Ботев" Монтаж на спирателен кран от външна фирма района на ремонтната дейност от 12:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ландос" до бензиностанция "Хаджията Груев" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград Помпена станция "Лаково" авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Мулдова до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул,"Даскал Ботьо" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Отец Паисий" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково " Вилна Зона" ул."Панорамна" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутеаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с Беловица авария на напорен водопровод с. Беловица и с.Мало Крушево Ще се работи на 17. 1 . 2021г.

15.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" до закусвалня "Ритон" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Луда Яна" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Победа"№19 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."София"№30 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Искра авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Нареченски Бани ул. "Панорама"№35 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Елена Снежина" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с,Розино ул. "Любен Каравелов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец местност"Терасите" ул. "Трапезица" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево ул."Независимост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №100 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията от външна фирма
гр. Пловдив ул. "Стою Шишков" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Георги Байданов" №10 авария на водопровод района на аварията от 08:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петрохан" и ул. "Орлова" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 16:00 ч. до 22:00 ч. от външна фирма
гр. Пловдив ул. "София" №30 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гладстон" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Марица" №2 авария в хидрофорна уредба нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 12:00 ч.
район Първомай гр. Първомай, ул. "Антон Страшимиров" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Дружба" подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.

13.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" и ул. "Паганини" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Череша" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 20:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стефан Ботев" изграждане на нов водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Рожен" №5 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 15:30 ч. до 21:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №117 авария на водопровод нарушено водоподаване в района и високите етажи на града от 10:30 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Елин Пелин" №83 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Прослав" от 10:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Цар Асен I-ви" №41 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Копринарска" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 20:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Теофан Райнов" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в Индустриална зона от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Войнягово, ул. "8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Цалапица" без ел. захранване от Енерго "Юг" нарушено водоподаване в с. Цалапица до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Брестовица -2" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в с. Брестовица до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 15:00 ч.

12.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Източен" до магазин "Лидл" ремонт противопожарен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Луда Яна" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" с ул."Паганини" авария на водопровод района на аварията на 13.01. 2021г

11.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Леонардо Да Винчи" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Марица " №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 13:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Йордан Гавазов" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Борова" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Хаджи Колева" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Домлян, ул. "3-та" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Кричим с. Йоаким Груево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Първомай гр. Първомай, ул. "Иглика" и ул. "Хан Крум" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Главатар авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Любен Каравелов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.

10.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Шкилово" изграждане на ново СВО нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Йордан Гавазов" №4 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Борец авария в помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 14:00 ч.

09.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул." 6-ти Септември" №125 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №218 вх А подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд - Индустриална зона авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

08.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Борова" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №239 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. "6-ти септември" №169 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Луда Яна" №5 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Поп Тачо" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в района до 20:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Кутузов" и ул. "Петрохан" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 15:30 ч. до отстраняване от външна фирма
гр. Пловдив ул. "Белица" и бул. "Пещерско шосе" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "9-та" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с.Брестовица - "Ромска махала" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Труд Помпена станция "Труд" без ел. захранване от ЕР "Юг" нарушено водоподаване в с. Труд и с. Строево от 16:00 ч. до отстраняване
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Генерал Гурко" №53 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.

07.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. Коматево, ул."Хисар" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Порто лагос" , ул,"Луда Яна" монтаж на спирателен кран района на аварията от 13:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Панталей Генов" и ул."Петрохан" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Найчо Цанов" зала Академик авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района и идустриална зона "Тракия" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №188 авария на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 14 00 ч.
гр. Пловдив ул."Антим" -1ви с ул."Пролет" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Tруд с.Маноле ул. "Първа" авария на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград кв.Метоха ул."Бачковски път" авария на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Брани поле ул" Калоян" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария на противопожарен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Гладстон" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Акация" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Парчевич" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Бачково авария на водопровод нарушено водоподаване във високата част от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Московец авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в гр. Сопот от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Първомай гр. Първомай, ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Жеравна" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" авария на захранващ водопровод възможно нарушено водоподаване в с. Върбен, с. Златосел, с. Дрангово и с. Отец Кирилово от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Черноземен и с. Ръжево от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Стею Байряктарина авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Веригово" от 10:00 ч. до 16:00 ч.

05.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград площад "Николай Хайтов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" №128 авария на вътрешен водопровод нарушено водоподаване в бл. "Мечта" до отстраняване на аварията от външна фирма
гр. Пловдив ул. "Леонардо Да Винчи" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 20:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Георги Кондолов" №42 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" №4 ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 18:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Клокотница" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Меден дол" №1 авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, кв. "Сушица", ул. "Георги Бенковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Карлово с. Мраченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Черничево , ул. "Иглика" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.

04.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Богомил"№1-А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Братя Шкорпил"№ 12 ;14 ;16 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 12:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Борба"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград кв.Горни воден ул."Нева" авария на водопровод кв.Горни воден от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Червен Стопански двор авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Александър Стамболииски"№31 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

03.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Кричим с.Брестовица П.С. "Брестовица"-2 авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд и с.Строево авария на помпена станция нарушено водоподаване в селата до отстраняване на аварията

02.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Славянска" №91 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ангел Букурещлиев" №13 изграждане на ново сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Баделема" бл. №20 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Баделема" от 09:00 ч. до отстраняване
район Карлово гр. Баня, ул. "Ал. Стамболийски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Брестник, ул. "Независимост" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 20:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Шипка" №7 авария на пожарен хидрант частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 14:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 18:30 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

01.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Славянска "№ 91 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Шипка" №7 авария на пожарен хидрант частично нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до отстраняване
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Дълго поле" без ел. захранване от ЕР "Юг" нарушено водоподаване в с. Дълго поле до отстраняване на аварията