Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

31.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул, "Димитър Стамболов"№2 авария на водопровод района на аварията и индустриална зона "Север" от 15:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Скопие"№ 96 Вътрешна авария в блока адреса до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Цар Борис III Обединител" №143, №145 авария на водопровод нарушено водоподаване в района ул. "К, Райчо"№34 , ул ."Л. Давинчи" ,и ул."Граф Игнатиев" висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ПС." Брестовица" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково вилна зона ул. "Зора" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брестник Пс "Брестник" токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 10 ч.
район Родопи Хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

30.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", ул. "Ангел Коджаманов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив Стадион "Пловдив" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" превключване нов водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Беломорски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гладстон" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Съединение ул. "6-ти Септември" №74 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Нареченски бани, кв. "Наречен" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 10:30 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Черничево, ул. "Георги Бенковски" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до 21:00 ч.

29.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Бунтовнишка"№21 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ландос" №55 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Ясно поле авария на Енерго " Юг" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Tруд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино ул. "Кирил и Методи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария на Енерго " Юг" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба подмяна на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Брестник ул.""Независимост"№10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Манолско Конаре авария на Енерго " Юг" нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод с. Беловица и с, Мало Крушево от 14:00 ч. до отстраняване

28.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Волга" изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ягодовско шосе", ПСОВ - Пловдив авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Златю Бояджиев" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения по проект "Воден цикъл" нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №213 ремонт на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ландос" №55 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №173 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Богдан авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в с. Богдан и с. Каравелово от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Дъбене, ул. "21-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Домлян, ул. "8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Върбен и с. Златосел от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски гр. Брезово, ул. "Никола Вапцаров" и ул. "Росица" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Беловица, ул. "17-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

27.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Поп Матей"№1 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Перелик"№15 авария на водопровод кв."Лозница" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Златю Бояджиев" превключване нов водопровод -воден цикъл района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Спартак"№11 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Драсов"№10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия" блок №173 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга авария на водопровод района на аварията от 18:00 ч. до отстраняване
район Карлово с.Каравелово ул."Еделвайс"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с.Калояново - стопански двор авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 13:00 ч.
район Труд с.Костиево без ел. захранване на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

26.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Волга" изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Сава Филаретов" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Марица" №154 ремонт на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №136 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Златю Бояджиев" и ул. "Иглика" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Зелениково" без външно ел. захранване частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 11:20 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до отстраняване
район Родопи с. Белащица, ул. "Витоша" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Михилци, ул. "2-ра" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.

25.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Гладстон" 3 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул."Свежен"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Карлово ул."Елена Снежина" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр.Калофер ул."Боян Ботев"№19 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Домлян авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски с.Чалъково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

24.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. Беломорски ул."Родопска" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Вазов" с ул."Аксентий Велешки" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаване в града от 08:00 ч. до 9:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Поп Златан" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Трудовак"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с.Климент авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр, Карлово ул. "Дъбенско шосе"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Дружба" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

23.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Георги Кирков" №71 авария на противопожарен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул ."Цариградско шосе"№ 38 авария на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" и ул."Златна Панега" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Варшава" и бул. "Санкт Петербург" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Данаил Николаев" №82 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Вечерница" до Кметство на Район "Запад" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеховград бул. "България" локалното платно авария на водопровод Промишлена зона до отстраняване на аварията
район Карлово ул."Парчевич"№30 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул. "Марин Йовков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брани поле ул."Васил Левски" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с..Брестник ул."Оборище" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до 20:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до отстраняване
район Хисаря с, Беловица авария на водопровод с. Мало Крушево, с. Беловица до отстраняване на аварията

22.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Свети Врач" №12 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Елиезер Калев" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Даме Груев"№62 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд ул.Средна гора авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Златовръх авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария на напорен водопровод с. Богдан, с. Каравелово до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, кв. "Полатово" ул. "Възраждане" авария водопровод кв. Полатово до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Брезово авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул."Радецки" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул. "Радецки" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" Профилактика нарушено водоподаване по високите етажи на града от 09:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Ангел Кънчев" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №310 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив пл. "Понеделник пазар" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Иван Рилски" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:30 ч. до отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" и Помпена станция "Север" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в града от 17:05 ч.до възстановяване на ел.захранването
гр. Пловдив ул. "Златю Бояджиев" от ул. "Мария Кюри" до ул. "Хан Пресиян" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Тополово, ул. "Цар Калоян" авария на водопровод нарушено водоподаване във високата част на селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" и ул. "Поп Манол" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Ведраре, ул. "12-та" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Куртово, ул. "32-ра" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Мур" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Цар Симеон" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "3-ти Март" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Войсил авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 12:00 ч.

20.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Гео Милев" и ул. "Николай В. Гогол" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга подмяна на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Явор" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Юмрукчал" №57 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Драган Манчев" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец, ул. "2-ра" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Васил Коларов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Беловица и с. Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селата от 09:00 ч. до 17:00 ч.

19.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №192 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Перелик" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Отец Паисий" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Уста Генчо" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 19:30 ч.
район Асеновград с. Нови извор, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Сопот Профилактика на водоем "Сопот" частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово с. Мраченик авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Раковска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Юмрукчал" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, кв. "Полатово" ул. "Възраждане" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Първомай Помпена станция "Първомай" авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в гр. Първомай, с. Градина и с. Крушево от 10:30 ч. до отсдтраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Раковски" Профилактика от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.

18.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Иван Драсов" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Кърнаре авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина, ул. "12-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Белащица, местност "Чинарите" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

17.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок № 51 авария на водопровод нарушено водоподаване в района Бл №46, 52 висока зона от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Акация"№2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Лъки с.Манастир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец ул."Ком" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Родопи с. Брестник ул. "Р. Даскалов"№20 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица Пс. "Белащица" авария на помпен агрегат намалено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Съединение гр. Съединение - "Стопанския двор" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, кв. Момина баня ул."Карамфил" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

16.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Баделема" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дон"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв."Съдийски" от 11:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №34 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Соколов"№19 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 13:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул."Васил Априлов"№119 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Велбъжд" и ул."Младежки хълм" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Златна Панега" и ул."Порто Лагос" изграждане на нов водопровод - "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Орешец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с.Стряма ул."Йордан Йовков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брестник Пс "Брестник" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване в селото от 06:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой ремонт на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 19:00 ч.
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с.Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

15.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България"№151 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Горни воден ул."Гергана"№10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варвара" №22 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №57 авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Даме Груев"№46 авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петко Каравелов" до банка ДСК авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Родопи"№23 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тракия"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Драсов"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Порто Лагос" и ул."Златна Панега" ремонтна дейност по воден цикъл нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 18:00 ч.
гр.Карлово ул."Петър Юруков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Парчевич" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Кричим бул."Тракия" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря кв.Момина баня ул."Хайдут Генчо" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Пролом авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Васил Левски" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в селото до приключване на ремонтната дейност
район Родопи с.Белащица ул."Възраждане" ,ул."Даскал Лазар" и "Горни Грамади" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Пълдин" №6 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в Стария град от 11:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-1" нарушено ел. захранване от ЕР "ЮГ" високите части на града от 07:00 ч. до 07:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Бистрица" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ягодовско шосе" – ПСОВ авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Илинден" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в средна зона на запад от р. Чая от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

13.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Генерал Дандевил"№89 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул."Ангел войвода"№34 авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Асеновград ул."Изгрев" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Горни Воден" от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петрова нива"№66 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Тракия"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Мария Луиза"№64 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Копривщица" - "Руския клуб" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр.Раковски кв."Ген. Николаево" нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица" авария на водопровод нарушено водоподаването в с\'Брестовица от 06:00 ч. до отстрняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Строево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря ПС "Красново" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" превключване на нов водопровод от външана фирма района на ремонтната дейност 11.00ч. до 14.00ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №132 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Преслав" №28 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Поп Златан" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Теофан Райнов" №79 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Иганово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до отстраняване

11.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стефан Ботев" №22 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 12:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Боян Ботев" №83 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Васил Караиванов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Куртово, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-1" авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в с. Брестовица от 07:00 ч. до 09:00 ч.
район Лъки с. Джурково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Градина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

10.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Модър", до Транспортна болница авария на магистрален водопровод частично нарушено водоподаване в р-н "Южен" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Никола Караджов" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №108 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Долнослав" нарушено ел. захранване нарушено водоподаване в с. Стоево, с. Леново и с. Искра до възстановяване на ел.захранването
район Асеновград с. Мостово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 21:00 ч.
район Карлово с. Домлян авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", Помпена станция "Копривките" авария нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 13:00 ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

09.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Ангел Кънчев" № 2 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Перелик" №10 авария водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кемера" №29 авария водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №132 авария водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Тополово ул,"Калоян" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добралък авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово ул, "Възраждане"№1 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна махала - жп.Гарата авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", ул."Генерал Дандевил" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" токов удар от ЕВН нарушено водоподаване по високите етажи от 06:00 ч. до 08:00 ч.
гр. Пловдив ул. "София" №42 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Рилски метох" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Капитан Райчо" и ул. "Леонардо да Винчи" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Бъдеще" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.

07.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "България" №194 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Пълдин" №6 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в Стария град от 09:30 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Петко Каравелов" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Достоевски" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, бул. "България" до бензиностанция Газпром авария на водопровод частично нарушено водоподаване в района на запад от ул. "Шипка" от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Илинден" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Стамболийски" нарушено ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до възстановяване
район Кричим Помпена станция "Брестовица-2" авария частично нарушено водоподаване в селото от 07:00 ч. до 09:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Божур" изграждане на ново сградно водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 15:00 ч.
район Труд Помпена станция "Рогош" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в с. Рогош, с. Скутаре и с. Трилистник до отстраняване на аварията
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Беловица, ул. "18-та" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.

06.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №314 авария на водопровод района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №127 авария на водопровод района на аварията до 17:00 ч.
гр. Пловдив Коматевски транспортен възел авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Марагидик" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Карловска" №22 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 14:00 ч.
район Асеновград с. Орешец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Лясково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Яворово, ул. "Руен" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Червен, ул. "Ясна поляна" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "България" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в района на запад от ул. "Шипка" от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Горни Воден" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул."Липите" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Елена и Димитър Мутеви" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Климент, ул. "10-та" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Орфей" №17 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.

05.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №250 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Коматевско шосе авария на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Босилек"№11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Чинар"№37 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Димитър Стамболов"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Драва"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Клокотница" и ул."Просвета" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с.Радиново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото и индустриална зона до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Леново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово ул."Съгласие" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене ул."1-ва" №41 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Домлян ул."14-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Оризаре" Профилактика на ЕVN с.Оризаре и с.Златитрап от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул" Синчец" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря Помпена станция "Паничери" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул. "България" пред матраци "Елит" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Драсов"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петко Каравелов"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Грамос" до бл.№145 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Охрид"№20 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Съединение ул."Възраждане" до Хотела авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Априлци" авария на водопровод кв."Веригово" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Езерово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Павел Калпакчиев" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №51 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Грамос" бл. №145 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Дъбенско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Пролет" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Пенчо Славейков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Доктор Заменхоф" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Лъки с. Манастир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Лъки с. Югово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Лъки с. Джурково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Градина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

02.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Източен" №83 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 12:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Асен Христофоров" №2 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №57 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Филип Македонски" №25 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до отстраняване
гр. Пловдив ул. "Лука Касъров" №3 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петко Каравелов" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Слатинска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 17:30 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото и Индустриална зона от 13:00 ч. до 16:00 ч.

01.07.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Галилей"№12 и бул."България" №96 авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Златьо Бояджиев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 14:00 ч. до отстраняване
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Йордан Йовков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня", ул. "Стара Планина" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията

30.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Съборна" №47 подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в Стария град от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Север" и водоводите профилактика високите етажи на града и района на запад от стадион "Марица" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кавала" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Рая" №9 израждане на ново сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Драсов"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добралък авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Жълт камък авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Захари Зограф" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Метоха" от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Белозем" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Ком" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Крислово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в Индустриална зона Радиново от 11:00 ч. до 16:00 ч.

29.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" и ул. "Тиса" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Архитект Камен Петков" авария на захранващ водопровод района на аварията от 07:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Рилски метох" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Кукленско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" №33 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 18:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Бялата воденица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 18:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Запад" бл. №105 вх.В и бл. №103 авария на водопровод нарушено водоподаване в района около ул. "Княгиня Евдокия" и кв. "Запад" от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Скобелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

28.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №132 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кукуш" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Крива" №56 авария на водопровод кв. "Метоха" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Богданица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стряма, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Крислово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

27.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Скайлер" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "София" №64 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване по високите етажи в града от 10:00 ч. до отстраняване
район Карлово с. Бегунци авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Домлян и с. Пролом от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул."Раковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай Помпена станция "Брягово" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до отстраняване на аварията
район Родопи Помпена станция "Брестник" авария нарушено водоподаване в с. Брестник от 07:00 ч. до отстраняване

26.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Батак" №55 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Георги Икономов" №11 изграждане на ново сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Първомай с. Караджово, с. Кочово Помпена станция, без ел. захранване авария от Енерго "Юг" с. Караджово, с. Кочово до отстраняване на аварията
район Първомай с. Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Завет" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Дъбрава" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Иван Вазово" авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Иван Вазово и с. Песнопой от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

25.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №132 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Сава Филаретов" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Каравелово авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Атанас и Еньо Тошеви" №48 авария на водопровод района на аварията от 16:00 ч. до отстраняване
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Розовец, ул. "13-та" №37 авария на водопровод района на аварията от 16:00 ч. до отстраняване
район Раковски с. Стряма, ул. "Иван Вазов" №24 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул. "Отец Паисий" №24 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

24.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Калина" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Перуника" №49 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" №17И авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Преслав" №28 авария на водопровод нарушено водоподаване в района и част от Стария град от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №132 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Къпина" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, до бензиностанция на "Петрол" АД авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково, ул. "7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Зелениково" ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Розовец, ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Христо Ботев" №32 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Калояново, ул. "Бузлуджа" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 18:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул. "Цар Ивайло" №3 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:30 ч.

23.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №253 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив Коматевски транспортен възел авария на водопровод нарушено водоподаване в района около ул. "Сергей Румянцев" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Свобода" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" и ул. "Пасаж" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Нестор Абаджиев " №57 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Тополово ул, "Хан Крум" №3 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Дружба" авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Лозница" от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Родопи" №3 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Лъки с. Манастир авария на водопровод намалено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Зелениково" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.
район Раковски с. Зелениково, ул. "7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото и Индустриална зона от 09:30 ч. до 15:00 ч.

22.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Илинден"№5 и ул"Пирин"№2 авария на водопровод Западно от река Чая от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Родопи" до у-ще."Паисий Хилендарски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Отец Паисий" и ул."Рилски метох" подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 12:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Модър" до Транспортна болница авария на водопровод района на аварията и високите етажи в кв."Смирненски" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иван Рилски " №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Васил Петрович" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Юмрук Чал" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Кадиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чалъково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод от външна фирма Индустриална зона до отстраняване на аварията

21.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни воден ул."Вигла"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петко Каравелов"№17 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив кв.Коматево ул."Слава"№29 авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Север" нарушено ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване по високите етажи на града от 18:30 ч. до 19:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №132 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Орфей"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Калина"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград ул."Кап. Петко Войвода"№2 авария на водопровод Центъра и кв.Запад до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер на бензиностанция "Петрол" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово, ул. "12-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царемир авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр. Карлово, ул. "Раковска" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

19.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ПСОВ гр.Пловдив авария на водопровод "Ягодовско шосе" на ЮГ от Ж.П. прелеза от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Руен авария на водопровод Вилна зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.

18.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Цар Калоян" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №124 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Младежка" №32 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Перуника" №49 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Коматево, ул. "Чинар" №37 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 19:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Вигла" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Славянска" №21 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-1" авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в с. Брестовица от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Лъки с. Югово изграждане на нови сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско, ул."10-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Васил Левски" №20А авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Труд, ул. "Руен" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Труд, ул. "Никола Петков" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:30 ч. до 14:00 ч.
район Труд с.Маноле ул."51-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

17.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. "Коматево", ул. "Чинар" №20 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Даме Груев" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Гешев" №31 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Успех" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Момин проход" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Гълъбово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с.Труд авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 22 :00 ч. до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

16.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Ген. Дандевил" и ул."Костур" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №141 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон"№20 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Пещерско шосе"и ул.."Нешо Бончев" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №154 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Игрище Кубрат" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с.Сини връх ремонт на водоем с.Сини връх и с.Врата от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Столетово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Клисура ул."Въртопа"№8 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 15:00 ч.

15.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Ген. Дандевил" и ул."Костур" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград бул."България"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преспа" №2 ,4 ,6 ,8 ,10, 12 подмяна на спирателен кран в Хидрофорна уредба нарушено водоподаване по високите етажи от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Феликс Каниц" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Милеви скали"№23 авария на захранващ водопровод района на аварията 10.00ч. до 18.00ч.
гр. Пловдив ул."Пълдин"№6 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Булаир"№25 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №192 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра ул."Васил Левски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул." 8-ми Март" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Злати Трап ул."13-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Руен"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Леонардо Да Винчи" №47 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Константин Геров" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Видима" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Марица" №19 изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "3-ти Март" №23 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Генерал Дандевил" и ул. "Костур" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Лозенград" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Изток" и кв. "Баделема" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Пейо Яворов" №7 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-2" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Брестовица от 13:00 ч. до отстраняване
район Родопи с. Първенец авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до отстраняване
район Родопи гр. Куклен, ул. "Филип Македонски" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Дружба" №52 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

13.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Илинден"№5 авария на водопровод ниска зона - западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК Тракия бл.37 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Марица" супермаркет "Лекси" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр Баня ул."Банска"№20 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер завишена мътност на водата нарушено водоподаване в града до отстраняване
район Кричим с.Брестовица авария в помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Буково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод Промишлена зона до отстраняване на аварията

12.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Преслав" авария на водопровод района на аварията и част от "Стария град" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Вечерница" №18 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" блок №216 авария водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово ул."Прилеп" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

11.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Княз Ал. Дондуков - Корсаков" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района ремонтната дейност и Стария град от 12:30 ч. до отстраняване
гр. Пловдив кв. Прослав, ул. "Елин Пелин" №1 авария на захранващ водопровод кв. Прослав, и по високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Марица" №142 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Съединение", до ТЦ Форум Тракия авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до отстраняване
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Родопи" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр.Асеновград, кв. "Изток"- бл. №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Изток" от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Цар Самуил" №17 авария на водопровод средна зона на запад от река "Чая" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 22.00ч.
район Първомай гр. Първомай, ул. "Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.

10.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Върбица"№5 и ул."Дружба"№26 авария на водопровод кв.Лозница и пром.зона "Изток" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Елин Пелин"1 авария на захранващ водопровод кв.Прослав до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Златна Панега"№12 авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Левски"№248 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Николай Гогол" и ул."Гео Милев" авария водопровод частично нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Баба Тонка"№2 авария на водопровод кв."Баба Тонка" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Асеновград ул."Антим 1 "№2 авария на водопровод кв."Свети Георги" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Пресиян" превключване нов водопровод от бул."България" до ул."Георги Котов" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул, "Златна панега" №12 авария на водопровод от външна фирма района на аварията Ще се работи на 10.06. 2021г,
гр. Пловдив ПСОВ гр.Пловдив подмяна на спирателен кран "Ягодовско шосе" на ЮГ от Ж.П. прелеза от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул."Копривщица"№13 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав"№18 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Тополово ул."Младост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр.Калофер - гарата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Ал. Стамболийски" и ул."Цар Борис 1-ви" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с.Воиводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

08.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Илинден"№7 авария на водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Копривщица"№13 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."България",района на УМБАЛ Пловдив АД авария на водопровод нарушено водоподаване по високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хан Пресиян" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Бадемите"№41 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе"№30 подмяна на водомери района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с.Брестник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица ул."Възраждане"№10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Голям Чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

07.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Цариградско шосе" №30 подмяна на общ водомер района на ремонтната дейност от 15:00 ч. до отстраняване
гр. Пловдив кв. "Коматево", ДГ "Ралица" авария на противопожарен кран района на аварията от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хан Пресиян" авария на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Илинден" №7 авария на водопровод от външна фирма Западно от река Чая от 14:00 ч. до отстраняване
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Христо Ботев" №28 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Малина" авария на водопровод кв. "Лозница" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Войнягово авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Гълъбово, ул. "Божур" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Долна махала и с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селата от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

06.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Коматевски транспортен възел авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Шкилово" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Труд авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

05.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Акация" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Алеко Константинов" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Родопска" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Малък чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Паничери авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

04.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Бригалница"№8 авария на водопровод района на аварията кв. "Запад", ул."Княгина Евдокия" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Лозенград"№2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Тимок" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Кирков" № 54,56 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Преслав" №7 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №46 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Шилев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул. 6-ти "Септември" №252 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Волга"№6 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул." Хан Ппесиян" авария водопровод на външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул".Хан Пресиян" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград ул,"Дружба" №8 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Евина поляна"№24 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня подмяна на спирателени кранове общи водомери нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стряма ул."Шипка" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово, ул. "Изгрев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Речна"№15 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой подмяна на водомер нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото източната част от 15:00 ч. до отстраняване на аварията

03.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Отец Паисий"№50 авария на водопровод района на аварията и кв."Шкилово" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Борислав" авария на водопровод нарушено водоподаване западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Цар Самуил" и ул."Пирин" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Драган Цанков"№22 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовска"№42 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Крумово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 16:00 ч.

02.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Радко Димитриев" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Васков" №53 подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Мария Кюри" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Трудовак" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хан Пресиян" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Чинара" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Хаджи Димитър" авария на водопровод нарушено водоподаване в района около стадион "Шипка" и кв. "Запад" от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Дъбене, ул. "15-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, бул. "Освобождение" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" №82 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, бул. "Тракия" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Петър Бонев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Главатар, ул. "2-ра" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до 20:00 ч.
район Родопи с. Храбрино, ул. "Омайниче" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Римски мост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Калояново превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.

01.06.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Тимок" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Битоля" №13 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Радко Димитриев" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" и ул. "Мортагон" авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Отец Паисий" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, бул. "България" №128 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Калина" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Средна гора" №49 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, бул. "Освобождение" до Ветеринарна лечебница авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Римски мост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Старо Железаре, ул. "18-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

31.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Крайречна" №30 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" и бул. "Копривщица" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Север" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване по високите етажи на града от 12:15 ч. до отстраняване от ЕР "ЮГ"
гр. Пловдив ул. "Хан Пресиян" №19 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Персенк" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Отец Паисиево и с. Сърнегор от 10:00 ч. до отстраняване

30.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Стражата" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров"№19 авария водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с.Брестовица авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

29.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Сатурн" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" бл.1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Зайчар" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово с.Иганово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски гр.Брезово ул."Никола Вапцаров"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 15:00 ч. до 19:00 ч.
район Родопи с.Крумово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Калековец авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Труд - Индустриална зона авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с.Воиводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

28.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Княз Черказки" и ул. "Ивац Войвода" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Феликс Каниц" превключване на нови водопроводни отклонения района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Васил Петлешков" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Метоха" авария на хидрофорна уредба кв. "Метоха" и високите части около ОУ "Ангел Кънчев" от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Кричим" Помпен агрегат нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Брезово, ул. "Йорданка Николова" №10 подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Храбрино, Вилна зона авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до отстраняване

27.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Хан Пресиян" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе " №26 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Капитан Георги Мамарчев" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Полковник Сава Муткуров" №71 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Феликс Каниц" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №1 авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Метоха" монтаж на хидрофорна уредба нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Стамболийски" авария на помпена станция гр. Стамболийски, с. Йоаким Груево до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул. "Ален Мак" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод с.Отец Паисиево и с.Сърнегор до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня", ул. "Бор" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 11:00 ч. до 17:00 ч.

26.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Хан Пресиян" №29 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Бъндерица " №18 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Зорница" №3 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 12:30 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-1" авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 18:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Александър Стамболийски" и ул. "Иван Вазов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Съединение" №26 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Иван Вазово" авария нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 12:00 ч.
район Съединение с. Житница превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Хайдут Генчо" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до отстраняване на аварията

25.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Феликс Каниц" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Коматево", ул. "Бадемите" №37 подмяна на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ясна поляна" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Бъдеще" №32 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хан Пресиян" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 17:00 ч. до 21:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" и ул. "Тимок" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Дружба" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на напорен водопровод Висока зона от 10:30 ч. до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Васил Левски" №70 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до отстраняване
район Родопи гр. Куклен, ул. "Опълченска" №44 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", м. "Студенец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с. Калековец авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 16:00 ч.

24.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Дъбенско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Богдан авария на водопровод с.Богдан и с.Каравелово от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица под бирарията авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с,Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Храбрино "2 вилна зона" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи "Парк Родопи" липса на ел. захранване нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията от ЕР "ЮГ"

23.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр. Карлово, ул. "Стефан Мазаков" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

22.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Пролет"№84 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул."6-та, №16 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Лъки с. Югово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Брезовска" превключване на нов водопровод от външана фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Колев" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Феликс Каниц" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Станимака" №28 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Болярци, ул. "25-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Богдан, ул. "13-та" №21 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, "Гаров площад" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

20.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Деница" и ул. "Лайка" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №184 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Нареченски бани авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Дружба" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден" авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Червен авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Иван Попов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "60-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Вълтава" №10 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стряма , ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до отстраняване
район Родопи с. Брестник, ул. "Генерал Гурко" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Дълго поле превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Правище авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево превключване на нови водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до приключване на ремонтната дейност
район Труд с.Труд ул. "Тодор Каблешков"№2 авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до отстраняване
район Хисаря с. Красново, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Хаджи Димитър" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.

19.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №140 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Преспа" №6 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Преслав" профилактика на водопроводна мрежа района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул."Тракийски юнак" подмяна на спирателен кран района на аварията от 16:00 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" и ул. "Въча" превключване на нов водопровод от външана фирма района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Брезовска" №33 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Барикадите" и ул."Гонда вода" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Сливница" №29 авария на водопровод кв. "Баделема", кв. "Изток", кв. "Запад" и кв. "Св. Георги" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Искра авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Йоаким Груево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Триводици авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Пирин" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Хижа "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до отстраняване
район Родопи с. Първенец, ул. "Лиляна Димитрова" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник ул."Крайна №4 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване висока зона в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево превключване на нови водопроводни отклонения от външна фирма района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Динк авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до отстраняване
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

18.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Дилянка" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ясна поляна" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив бул. „Никола Вапцаров“ №1А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Барикадите" и ул."Гонда вода" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Горни Воден", ул. "Младен Митроколев" №13 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово, ул. "Тракия" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "21-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Васил Левски" и ул. "Петко Р. Славейков" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Елена и Димитър Митеви" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на напорен водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба, ул. "Бановка" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Яко Яковски" и ул. "3-ти Март" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Стадиона" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Крайна" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Калековец, ул. "Хан Аспарух" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

17.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Архитект Камен Петков" №58 подмяна на тротоарен спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кирил Христов" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Мария Луиза" №37 авария на спирателен кран в блока нарушено водоподаването на висока зона от 22:00 ч. до 23:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Оборище" №90 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Язовирска" №5 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Стоево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Атанас Василев" №7 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Домлян, ул. "8-ма" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица авария на водопровод от външна фирма Вилна зона от 13:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Димчо Дебелянов" №19 авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 21:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, до Водната кула авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.

16.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Марица" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград ул."Велико Търново" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай ул."Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Столетово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Възход"№10 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", до ресторант "Рибарника" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Марица" №80 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв."Прослав" ул."Елин Пелин"№1 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Лъки кв."Тепавица" авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай кв.Любеново авария на водопровод нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Захари Стоянов" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен П.С. "Рупата" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле ул."17-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №265 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Подрумче" №26 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Димо Хаджидимов" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Васил Петлешков" №18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Дъбене, ул. "13-та" №26 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Домлян, ул. "3-та" №2 авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "21-ва" №12 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Свежен, ул. "2-ра" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Гълъбово, ул. "Войнишка слава" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, бул. "Пловдив" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до отстраняване

13.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Никола Алваджиев" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №140 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Михаил Такев" №1 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Свобода" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Полковник Бочев" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Черно море" и ул. "Васил Левски" авария на пожарен хидрант частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Храбрино, Вилна зона авария на водопровод района на аварията от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Васил Коларов" и ул. "Ненчо Искров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

12.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №139 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Княз Черказки" №36 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" и бул. "Цар Борис III-ти Обединител" ремонт водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Баделема" авария на водопровод района на аварията от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Старо Козарско шосе" авария на водопровод Промишлена зона от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор, ул. "9-та" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на напорен водопровод Висока зона от 08:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Дедово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Динк авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич, ул. "7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Паничери авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" №68 подмяна на общи водомери нарушено водоподаване по бул. "6-ти Септември" от бул. "Васил Априлов" до бул. "Копривщица" от 11:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кирил Нектариев" №2 авария на тротоарен спирателен кран района на аварията от 14:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" №307 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" от №24 до №32 подмяна на общ водомер района на ремонтната дейност от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Марица " №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград , ул. "Мануш Войвода" №50 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Поп Ангел Чолаков" авария на водопровод кв. "Баделема", кв. "Изток" и кв. "Христо Ботев" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Марино поле авария на противопожарен кран нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 18:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, Промишлена зона авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 18:00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Дедово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Сан Стефано" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Средна гора" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

10.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Освободител" и ул."Илинден" авария на водопровод Западно от река Чая и Ниска зона от 07:00 ч. до отстраняване
гр. Пловдив ул."Околчица" и ул."Лайпциг" авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №269 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Атон" №42 подмяна на спирателен кран района на аварията от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Княгиня Евдокия" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Горни Воден", ул. "Св. Кирик" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до отстраняване
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Възраждане" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

09.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "България" №198 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски кв." Генерал Николаево" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Чалъкови авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул. "Отец Паисий"№13 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 13:00 ч.

07.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Княз Черказки"№38 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "6-ти Януари" №28 авария на водопровод кв. Запад, кв. Метоха от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Слатинска" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Богдан, ул. "12-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "41-ва" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Драгойново авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, кв. "Генерал Николаево" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Отец Пайсий" №13 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото Ще се работи на 8.05. 2021г.
район Родопи с. Брестник Авария на помпен агрегат Висока зона от 21:00 ч. до отсраняване
район Родопи с. Белащица, ул. "Радецки" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря ПС "Красново" авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красновски бани авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

06.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Хисаря ул. "Антична" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Новаково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с,Розино , ул."Раковска"№18 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр.Куклен , ул."Паисий Хилендарски"№11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново , ул."Паисий Хилендарски"№4 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

05.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" №58 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Кочо Честименски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Райко Даскалов" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Белащица, ул. "Радецки" №8 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря , ул. "Антична" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 18:00 ч.

04.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Хисаря ул."6-ти Септември" №29 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с.Дряново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Хисаря ул."Крепостна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добралък авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев" №61 авария в хидрофорна уредба ул. "Димитър Талев" №61,65 от 11:00 ч. до 11:30 ч.
район Раковски гр. Брезово, ул. "Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Зелениково" авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Зелениково от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски с. Златосел, ул. "8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Панорамна" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

01.05.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Горни Воден" авария водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №262А авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 18:30 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "9-ти Септември" №35 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 15:30 ч. до 20:30 ч.
район Лъки с. Югово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски гр. Брезово, ул. "Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
ройон Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

30.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Иван Вазово" авария на водопровод с.Иван Вазово, с. Песнопой до отстраняване на аварията

29.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Съборна" №2 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Добри Войников" №16 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" и ул. "Луда Яна" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 08:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Сливница" №33 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан, ул. "6-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Христо Ботев" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "8-ма" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Марково ул."Мечта" авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Иван Вазово" авария на помпена станция с. Иван Вазово, с. Песнопой от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, бул. "Генерал Гурко" №1 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.

28.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Брезовска" подмяна на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Съборна" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стоян Заимов" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Захария" №31 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Райко Даскалов" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково вилна зона авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Явор" и ул. "Руен" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово и с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение, ул. "Йорданка Николова" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, бул. "Генерал Гурко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

27.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №35 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Звънче" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" и ул."Брегалница" Полагане на нов водопровод района до приключване на ремонтната деиност
гр. Пловдив бул."В. Априлов"№124, №126 авария водопровод на външна фирма висока зона до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Сливница" №25 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Козаново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул. "Шипка" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.

26.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" превключване на нов водопровод от външана фирма частично нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив кв. Коматево, ул. "Георги Гешанов" смяна общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Йоан Екзарх" №17 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Свещарови" №9 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска" №51 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Арда " №17 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Отец Паисий" №38 авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Родопи местност Капсида авария на помпена станция нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Горна махала авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, бул. "Генерал Гурко" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево, с. Беловица авария на помпена станция нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 19:00 ч.

25.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с. Васил Левски, ул. "1-ва" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Земеделска" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:30 ч.
район Първомай с. Градина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски с. Главатар авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи Лесопарк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря ул. "6-ти Септември" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в района между бул. "Христо Ботев" и ул. "Васил Левски" от 17:30 ч. до 22:00 ч.

24.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Волга" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Авксентий Велешки"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Цариградско шосе" срещу Градоболната авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Заря" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски с.Златосел ул."1-Ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Княз Батемберг"№10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Волга" и ул. "Скакавица" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Нов живот" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 17:00 ч. до 21:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №33 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" и ул. "Тимок" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Елин Пелин" и бул. "Пещерско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала, на север от ЖП линията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Стою Шишков", ул. "Мургавец" аварии на водопровод нарушено водоподаване в района източно от река "Чая" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Новаково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, местност Капсида авария в Помпена станция "Куклен 1" нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул. "Победа" №1 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Скутаре, ул. "Никола Вапцаров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до 22:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

22.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №201 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лайпциг"№19 направа ново СВО района на ремонтната дейност от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр.Раковски кв.Секирово ул."Петър Богдан" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево ул."5-та" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, местност "Острова" и местност"Бялата пръст" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 17:30 ч. до отстраняване
район Съединение с. Ръжево авария на водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение, кв. "Точиларци" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

21.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Братя Бъкстон" до магазин "Рила" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Георги Измирлиев" и ул. "Севастопол" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Даме Груев" и ул. "Братя Бъкстон" авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Димитър Талев" №146 авария на пожарен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Отон Иванов" и ул. "Черни връх" авария на водопровод кв. "Гонда вода" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Младен Митроколев" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "3-та" №8 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Куртово Конаре, ул. "26-та" №24 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Кричим, бул. "Тракия" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

20.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Брезовско шосе", бензиностанция "Лукойл" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Асенова крепост" №11 авария на водопровод кв. "Св. Георги" до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Св. Димитър" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица, ул. "Генерал Скобелев" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Йоаким Груево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма, Промишлена зона авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Иглика" №10 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна махала авария на противопожарен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" №79 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Съборна" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Първомай кв.Дебър авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в кватала до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Освобождение" авария на водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Клокотница" №1В авария на водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул. "32-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, местност "Паниците" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Йоаким Груево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав" и ул. "Стоил Войвода" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Вазов" №38 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул "Кирил Нектариев" №15 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в Стария град от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Долнослав" авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Алеко Константинов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Райко Даскалов" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 13:30 ч. до 19:00 ч.
район Първомай с. Караджалово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Руен" №1 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово, ул. "Подем" №7 подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Оборище" №21 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 18:30 ч.
район Труд с. Крислово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Красново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с. Свежен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр.Стамболийски ул."Райко Даскалов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.

16.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Борба" №1 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 14:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Елин Пелин" №63 подмяна на спирателен кран района на аварията от 15:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №141 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:30 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Брезовско шосе", бензиностанция "Лукойл" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска" №51 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" №2 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Генерал Дандевил" №62 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града, на запад от р. Чая до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Косово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до 20:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Тодор Велчев" №10 превключване нов водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул. "Чардафон Велики" и бул. "Пловдив" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево, ул. "Граф Игнатиев" №20 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 17:00 ч. до отстраняване

15.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Яне Сандански" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Борба" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Оборище" и ул. "Средец" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Остромила" превключване на нови водопроводни отклонения района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Борова" №6 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Римски мост" изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в селото до 18:00 ч.
район Родопи с. Първенец, местност "Терасите" подмяна на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Храбрино, местност "Бяло поле" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле изграждане на нови сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

14.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" превключване на нов водопровод от външана фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив "Университет по хранителни технологии" - Пловдив авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Борислав" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №39 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив "Университет по хранителни технологии" - Пловдив подмяна на водомерен възел района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 12:00 ч.
район Асеновград с. Тополово подмяна на тротоарен спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Дъбенско шосе" №28 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Кричим авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 10:00 ч. до 17:00 ч.

13.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Братя Бъкстон" №131 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Перпелиев" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №39 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Спортист" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Дружба" №13 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод района на аварията от 13:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Царацово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Възход" №23 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:30 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кукуш" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №80 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Звънче" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, бул. "България" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Сопот, ул. "Тодор Каблешков" №5 ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Малина" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до отстраняване
район Родопи с. Брани поле, м-ст Исака авария на водопровод района на аварията от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Скутаре, ул. "Христо Смирненски" №23 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Поп Атанас" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел, ул. "Митко Палаузов" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.

11.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с. Косово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Земеделска" №33 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, до ж.п. гара авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня", ул. "Асен Златаров" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.

10.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" авария на водопровод от външна фирма района до бензиностанция "Мусчо" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кавала" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул." Факел"№2 ,№4 и ул."Петър Шилев"№2 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино , ул."Слатинска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово ВМЗ- "Сопот" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с. Поповица авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с, Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, кв."Момина баня" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

09.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" №140 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Цар Асен I-ви" и ул. "Славянска" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Нева" №8 авария на водопровод района на аварията от 15:00 ч. до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан, ул. "4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Родопи" №10 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 15:00 ч. до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица, ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Модър" авария на магистрален водопровод намалено водоподаване в квартал Коматево от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност до 18:00 ч.
гр. Пловдив бул. "6-ти Септември" №101 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Шкорпил" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №202 ремонт на хидрофорна уредба района на аварията от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Кутузов" подмяна на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Подем" и ул. "Черноморец" авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 18:00 ч.
район Първомай ул. "Лазар Маджаров" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до отстраняване

07.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Лев Толстой" №2 ремонт на канално отклонение района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №98 авария на водопровод района на аварията от 16:00 ч. до отстраняване
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Васков" №27 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №176А авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Атанас Василев" №7 авария на водопровод района на аварията от 13:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Богдан, ул. "9-та" №19 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-1" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Брестовица от 10:00 ч. до отстраняване
район Родопи гр. Куклен, ул. "Родопи" №13 авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

06.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" , блок №176 а авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Йоан Екзарх" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петъофи" №26 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Клокотница" №56 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с,Брестовица ул. "Мургаш" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Триводици авария водопровод на помпена станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Храбрино авария на водопровод 1-ва Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле ул. "Черно море" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр,Асеновград ул."Атанас Свещаров"№14 авария на водопровод Западно от река Чая и Ниска зона от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул."Пловдивски път" авария на водопровод Индустриална зона от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Средна гора"№7 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Боянци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Оборище" авария на водопровод горната част на селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Храбрино авария на водопровод 1-ва Вилна зона до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

04.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово Помпена станция "Карлово" авария на водопровод нарушено водоподаване по високата част на града от 09:30 ч. до 16:00 ч.

03.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Колю Фичето" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Стадион "Пловдив", до зала "Чайка" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 17:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Никола Войводов" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Йордан Йовков" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Сини връх авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-1" авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 12:00 ч.
район Раковски с. Стрелци, ул."8-ма" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:30 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Лермонтов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

02.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Калина"№15 авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гладстон" 30 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Аспарух"№111 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Варна"№48 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Седянка"№19 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."ген.Котузов " и ул."Факел" ремонт на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 18:00 ч.
гр.Асеновград ул."Стою Шишков" и ул."Родолюбие" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Иглика"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Марково ул."Опълченска"- пътя за Първенец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на захранващ водопровод с.Беловица и с.Мало крушево до отстраняване на аварията

01.04.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България"№98 авария на водопровод промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "България"№4 - ул."Барикадите" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Павел Калпакчиев"№15 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Елин Пелин" №61 авария на водопровод кв.Прослав на Юг от Ж.П. Линията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Свети Климент"№9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Аспарух"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Асеновград кв.Долни воден ул."Ангел Ахрянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Драган Манчов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул. "Оборище" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница ул."Димитър Благоев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Мария Луиза"№32 ново сградно водопроводоно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Стоев"№74 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод с. Леново и с. Искра от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод местност "Исака" и долната част на селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Райна Княгиня" №13 авария на водопровод горна зона от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.

30.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" и ул. "Тимок" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Оборище" и ул. "Ильо Войвода" превключване на нов водопровод от външана фирма района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Данаил Николаев" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Свети Горазд" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Козаново, ул. "Училищна" и ул. "40-те извора" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с. Триводици авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря кв. Момина баня, ул. "Асен Златаров" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.

29.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Весела" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Цариградско шосе" №42 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Луда Яна" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №2, №4 авария на водопровод района на аварията от 11:30 до отстраняване
гр. Пловдив ул. "Младежка" №40 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Битоля" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица - 3" авария на помпена станция частично нарушено водоподаване в с. Брестовица от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Свобода" №8 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул".Александър Стамболийски" до Хелиос авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим с. Брестовица авария в помпена станция Висока зона от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с, Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с.Боянци авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с."Васил Левски" ул."46-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино ул."Малина" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Волга" №22 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Генерал Данаил Николаев" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Михалаки Георгиев" №22 авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Въча" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград месност- Каваклийка авария на водопровод с. Боянци и с. Болярци до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Генерал Карцов" №56 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Родопи с.Марково " Вилна Зона"- ул."Мечта" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

25.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Въча" и ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Солунска" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Звезда" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Михалаки Георгиев" №22 авария на водопровод района на аварията от 13.00ч. до отстраняване
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Първомайска" и ул. "Хан Аспарух" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.

24.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Средна гора" и ул."Спортист" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул. "Дружба" №21 авария на водопровод района на аварията и висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Стара Планина" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Константин Величков" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Въча" подмяна на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Порто Лагос" подмяна на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул."Шаркьой" №8 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Драган Манчев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

23.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Константин Величков" №6 авария на водопровод района на аварията от 14:30 ч. до 18:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Драсов" №26 авария на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 17:00 ч. до 21:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Александър Стамболийски" №29 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Захари Княжевски" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Луда Яна" и ул. "Порто Лагос" подмяна на спирателен кран от външна фирма района на аварията от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Въча" подмяна на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Свобода" №9 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:30 ч. до 12:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", Помпена станция "Пепелаш" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията от ЕР "ЮГ"
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

22.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №203 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ландос" №11 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Златосел, ул. "1-ва" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 21:00 ч.

21.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Модър" до Транспортна болница авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

20.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" авария на магистрален водопровод възможно нарушено водоподаване по високите етажи на града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Илия Енчев" №10 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 12:30 ч. до 13:30 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Еделвайс" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул."Васил Левски" №110 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Малчика" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с. Чоба, ул. "Иглика" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.

19.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №109 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №176 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Данте" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Средец" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма ул. "Средец" от ул. "Карловска" до ул. "Войводиново" от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Горни Домлян, ул."Девети септември" №26 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул. "Драган Манчев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:30 ч. до 20:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Перник" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с. Стряма , ул. "Георги Бенковски " №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, бул. "Пловдив" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 08:30 ч. до 15:30 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 16:30 ч. до 22:00 ч.

18.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Крива" №19 авария водопровод кв."Метоха" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград бул. "България" №98 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Факел" №1 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Богомил"№81 авария водопровод нарушено водоподаване в района и висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул.."Средец" превключване нов водопровод от външна фирма ул."Средец". ул,"Карловска", ул."Войводиново", и района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Царевец" и ул."Модър" изграждане на нов водопровод от външна фирма ул."София" и района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Мусала" №9 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Дружба" № 32 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

17.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Луда Яна" превключване нов водопровод района на ремонтната дейност от 14:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славянска"№83 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Атанас Канарев"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.

16.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Драма"№31 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №2, №4 авария на водопровод района на аварията до 15:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" токов удар от енерго "ЮГ" възможно нарушено водоподаване по високите етажи на града от 13:00 ч. до 14:30 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Север" токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаване по високите етажи от 15:00 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" и Помпена станция "Север" токов удар нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с Беловица авария на магистрален водопровод с . Беловица и с.Мало крушево до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград ул."Крива"№19 авария на водопровод кв."Метоха" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с,Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино ул."Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Камбула" авария на водопровод кв."Сушица" от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим гр.Перущица ул."Черни връх" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим с.Брестовица ул. "Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Раковски" липса на ел.захранване от Енерго "Юг" гр.Раковски" от 09:00 ч. до 14:00 ч.
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево изграждане на нови сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

15.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Санкт Петербург" №41А ремонт на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" и бул. "6-ти септември" авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №2, №4 авария водопровод района на аварията и висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Стефан Стамболов" №54, №56, №58 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул. "23-ти Септември" №18А подмяна на спирателен кран района на аварията от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Битоля" №20 подмяна на спирателен кран района на аварията от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Юндола" №2 подмяна на спирателен кран района на аварията от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ален мак" и ул."Антон Митов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с.Калековец, с.Крислово.с.Динк авария от ЕВН нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Помпена станция "Първенец" авария частично нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до отстраняване
район Съединение Помпена станция "Долна махала" авария нарушено водоподаване в с. Долна махала и с. Бегово от 17:30 ч. до отстраняване
район Труд с. Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 21:00 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.

14.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Сърнена гора" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Тополово, кв. "Малко Тополово" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, кв. "Сушица" ул. "10-та" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 18:00 ч.

13.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Дунав"№124 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав" и ул."Стоил Войвода" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Лъки гр.Лъки авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Лъки с.Югово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Гладстон" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Райна Княгиня" и ул."Филипово" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул."ген.Котузов " и ул."Панталей Генов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Коматево ул."Мечта"№1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" и ул."Пере Тошев" авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нареченски Бани ул. "Младост" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Войнягово, ул. "2-ра" №12 превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото до преключване на ремонтната дейност
район Раковски гр. Раковски, ул. "Петър Богдан" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец местност"Терасите" нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.

11.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Варшава" и бул. "Санкт Петербург" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Напредък" подмяна на общ водомер района на аварията от 14:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Елба" и ул. "Възход" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Генерал Дандевил" авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "21-ва" №10 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "4-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Костиево подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 17:00 ч.

10.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Архимандрит Евлоги" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Бунтовнишка" №22 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Княгиня Мария Луиза" №3, Голяма Базилика авария на магистрален водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел, ул. "1-ва" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 14:30 ч. до 18:30 ч.
район Хисаря с. Мътеница, ул. "Лиляна Димитрова" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Гладстон", Дом на техниката авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Марица" превключване нов водопровод бул."Марица" от №1 до №37 16:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Рогошко шосе" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Средец" превключване на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Константин Геров" и ул. "Петър Стоев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Радославов" и ул. "Дружба" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Дружба" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартали: кв. Запад, кв. Св. Георги, кв. Метоха и кв. Баделема до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Воинягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица, ул. "Братя Миладинови" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Гороцвет" авария на водопровод Вилна зона от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново, ул. "Цанко Церковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

08.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Дружба" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Звънче" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Колев" №11А ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №201 авария на водопровод нарушено водоподаване в района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Захария" и ул. "Лазо Войвода" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново подмяна на водопроводни отклонения нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.

07.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с. Розино, ул. "Пролет" №29 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово с. Богдан, ул. "4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-2" авария частично нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до отстраняване
район Раковски с. Бабек авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Хан Крум" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 14:30 ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.

06.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Волга" №42 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

05.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Средец" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Марат" и ул. "Дружба" изграждане на ново сградно водопроводно и канално отклонение нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №187 авария на водопровод района на аварията от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Малина" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Ладога" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Захария" №33 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Ангел Ахрянов" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Болярци, ул. "10-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Цар Калоян" и ул. "Родопи" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Пътя между с. Марково и с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в района 13.00ч. до 18.00ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Бяла черква" №11 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи" м. Студенец авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня", ул. "Люляк" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, кв. "Момина баня", ул. "Стара Планина" №24 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала от 10:00 ч. до 17:00 ч.

04.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Победа" №52 и №54 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Сърнена гора" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Горно Броди" №16 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Боянци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Златовръх, ул. "Рожен" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "Преслав" и ул. "Родопи" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Златосел, ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Върбен, ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Труд с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Труд с. Строево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."България" и бул,"Северен" авария водопровод на външна фирма Индустриална зона Север до отстраняване на аварията
район Tруд с. Маноле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово ул."Парчевич" №40 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Христо Даново, ул."1-ва" №38 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево Конаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" и ул."Илинден" авария водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Стара Планина" №13 авария водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Яне Сандански" №15 авария водопровод Западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Парчевич" №40 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Волга" №22 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул,"Росини" №3 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Прослав ул."Елин Пелин"№29 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Гълъбец" №9 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Дунав"№194 авария от външна фирма Индустриална зона Север до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Родопи" и ул."Антон Тайнер" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Клисура авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Домлян авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна махала авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.03.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "България" №121 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Славееви гори" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване по високите етажи в града от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Отец Паисий" и ул. "Черни връх" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Гонда вода" от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Кърнаре авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Кърнаре и с. Столетово от 13:30 ч. до 18:00 ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Раковски" и Помпена станция "Дрангово-1" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в с. Върбен и с. Златосел и гр. Раковски до отстраняване на аварията от ЕР "ЮГ"
район Съединение Помпена станция "Иван Вазово" авария нарушено водоподаване в с. Иван Вазово и с. Песнопой от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Дуванлии авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Калояново, с. Житница, с. Дуванлии и с. Ръжево Конаре от 08:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Тодор Каблешков" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Бузлуджа" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Момина баня" от 10:30 ч. до 16:00 ч.

28.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №1 срещу Бирария-Йегерхоф авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Антим" -1ви №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Борец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи х.Студенец авария на водопровод Парк Родопи до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Полковник Сава Муткуров" №42 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славееви гори" №26 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:30 ч. до 18:30 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №244 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Кърнаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена стнция "Раковски" без ел. захранване от ЕР "ЮГ" нарушено водоподаване в гр. Раковски от 15:50 ч. до отстраняване
район Раковски Помпена станция "Иван Вазово" авария нарушено водоподаване в с. Иван Вазово и с. Песнопой от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Бойково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк Родопи, хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.

26.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "България" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване по високите етажи на бул. "България" №2,4 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Виктор Юго" и ул. "Густав Вайганд" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Волга" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Сергей Румянцев" №2 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Славееви гори" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 20:00 ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Крива" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Метоха" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк Родопи, хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:00 ч. до 21:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Строево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Бузлуджа" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в квартал "Момина баня" от 14:00 ч. до 19:00 ч.

25.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Ихтимански проход" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Нови извор ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с, Кърнаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Ал. Стамболийски" №45 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.

24.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Клокотница" и ул."Илинден" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Дружба" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Теофан Раинов" №49 авария на водопровод района на аварията 13:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив бул."Копривщица" и бул."Пещерско шосе" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до магазин "Рила" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Силиврия"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ладога"№17 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №314 подмяна на спирателен кран района на аварията от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево превключване нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.

23.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стефан Ботев" №18,20,22 изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Факел" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Славееви гори" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Матей Преображенски" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма частично нарушено водоподаване в кв. "Христо Ботев" от 09:30 ч. до 17:30 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "Марица" №6 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 15:00 ч. до 20:00 ч.
район Кричим с. Брестовица ремонт на пожарен хидрант частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 14:00 ч.
район Кричим с. Цалапица, ул. "Пловдивска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Долна махала подмяна на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, бул. "Пловдив" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Белите брези" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града от 07:00 ч. до отстраняване на аварията

22.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стефан Ботев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Никола Карев" №43 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Алеко" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "Банска" и ул. "41-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Генерал Карцов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Дрангово, с. Върбен, с. Златосел и с. Отец Кирилово от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Иван Вазово" монтаж на нови помпи нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Малък чардак авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 15:30 ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 14:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Белите брези" авария на водопровод нарушено водоподаване в района и централна градска част от 12:00 ч. до отстраняване

21.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Първомай ул."Васил Друмев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево ул."Генерал Гурко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

20.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Беласица"№63 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ихтимански проход" и ул."Велбъжд" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Косово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово ВМЗ- "Сопот" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Хижа "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Люлякова" №4 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 13:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №17 авария на водопровод нарушено водоподаване в ЖК "Южен", ЖК "Оазис-3" и района от 13:30 ч. до 18:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Стефан Ботев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Карлово с. Соколица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Хъшовска" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица-3" авария частично нарушено водоподаване в с. Брестовица от 11:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи Парк Родопи, хижа "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 21:00 ч.
район Родопи Помпена станция "Куклен-1" авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в гр. Куклен до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 14:00 ч.

18.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №202 авария на хидрофорна уредба нарушено водоподаване в района от 08:00 ч. до 10:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Охрид" №2 авария на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Златорог" №4 авария в блока района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "6-ти септември", блок "Мечта" авария на хидрофорна уредба района на ремонтната дейност от 10:30 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, местност Каваклийка авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Боянци от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Ведраре, ул. "8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Царацово авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.

17.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Тодор Каблешков" №8 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Искра" №15 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Зорница" №2 авария спирателен кран, общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Прилеп" и ул."Иван Гарванов" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №238 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Свобода"№1-15 авария в хидрофорната уредба на блока района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с.Скутаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария в Помпена станция нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията

16.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №84 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Факел" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Тиха" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Юмрукчал" №60 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Слатина, ул. "13-та" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 18:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Оборище" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Голям чардак" подмяна на помпен агрегат нарушено водоподаване в с. Голям чардак, с. Малък чардак и с. Царимир от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 14:00 ч.

15.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград площад "Николай Хайтов" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №93 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица, ул"Оборище" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

14.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Труд с. Рогош авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Сърнена гора" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Лейди Странгфод" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" и ул. "Стоил Войвода" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Орешец" авария нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Раковски с. Чоба, ул. "Панайот Волов" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково , ул. "Цар Симеон" №7 подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 19:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", местност Студенец авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.

12.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стоил Войвода" и бул. "Дунав" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Комета" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16:00 ч. до 22:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №181 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Асеновград с. Мулдава авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Орешец" авария нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Стоево" авария нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Шести Септември" и ул. "Генерал Гурко" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. "Долни Воден" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Полковник Бочев" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Чалъкови, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Главатар авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Златосел, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Пъдарско, ул. "7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Иван Вазово" авария нарушено водоподаване в с. Иван Вазово и с. Песнопой от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 19:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 16:00 ч.

11.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Беласица"№63 авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Захари Стоянов"№100 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив с. Марково вилна зона авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 16 :00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив бул."Пещерско шосе" №181 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Kричим с. Брестовица Дезинфекция на водоемите нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Koнуш авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски кв.Ген. Николаево авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."България"№72 авария на спирателен кран- вътрешен ремонт бул."България" №72,№74,№76 от 15.30 ч. до отстраняване
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" с ул."Паганини" авария на водопровод района на аварията от 08:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" до Бензиностанция "ЕКО" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Крумово"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Захсари Стоянов"№34 авария на тротоарен спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Kричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Tруд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с, Долнослав ул. "Бреза" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с, Бачково ул."Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул, "Христо Г. Данов" авария на водопровод нарушено водоподаване в долната част от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Първенец месност "Терасите" ул "Шипка" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Ракелица" нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево Полагане на нов водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с,"Беловица" ул "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Факел" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Павликенска" №19 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 11:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Авксентий Велешки" №39 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Шкорпил" №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Брезовска" №42 нарушено ел. захранване от ЕР "Юг" нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до възстановяване от ЕР "Юг"
гр. Пловдив ул. "Милеви скали" №4 авария в хидрофорна уредба нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 13:00 ч.
район Кричим с. Ново село, ул. "4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Иван Вазов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Александър Стамболийски" и ул. "Никола Вапцаров" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Стряма, ул. "Георги С. Раковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Главатар подмяна на общ водомер нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Калояново, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Крислово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:00 ч.

08.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Дружба" и ул. "Иван Радославов" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Задруга" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ильо Войвода" и ул. "Момчил Войвода" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Иван Мъглов" №20 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 15:30 ч. до 20:30 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Банска" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Юмрукчал" №6 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Петър Берон" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Белащица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Найден Герово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница, ул. "Лиляна Димитрова" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.

07.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Задруга" №10 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Факел" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Александър Стамболийски" авария водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Ал. Стамболийски" №35 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с. Климент авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Дрангово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войсил авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 17:00 ч.

06.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Софлу" и ул."Петър Васков" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Източен" и бул."Христо Ботев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Константин Величков" след бензиностанция "Петрол" авария водопровод нарушено водоподаването в Индустриалната зона до отстраняване на аварията
район Раковски ул"Будапеща" №9 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Войсил авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

05.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Академик Петър Динеков" и ул. "Брод" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 15:00 ч. до 21:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Академик Петър Динеков" №15 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе" №175 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петър Васков"№15 авария на водопровод част от ул."Петър Васков", ул."Софлу",ул."Георги Кондолов" и ул."Одеса" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Дон" №7 изграждане на нови СВО и СКО нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Отец Паисий" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Горнослав, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 14:00 ч.
район Карлово с. Войнягово, ул. "Георги Бенковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Баня, кв. "Стряма" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Георги Бенковски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 17:00 ч.

04.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул,"Добротич" с ул."Полковник Дрангов" превключване на нов водопровод от външана фирма района на аварията от 15:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Факел" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул.Лука Касъров"№28 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №70 вх.Е авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Три могили авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул."Бор"№11 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
район Родопи гр,Куклен ул."Хан Кобрат"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Костиево авария на Енерго " Юг" нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря ул. "Камилите" и ул, "Пловдивски път" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

03.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Луда Яна" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Източен" №44 авария на общ водомер нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Факел" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови и ул. "Достоевски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток-2" нарушено ел. захранване от ЕР "Юг" нарушено водоподаване по високите етажи от12:00 ч. до отстраняване от ЕР"Юг"
район Кричим Помпена станция "Брестовица-3" авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаване в с. Брестовица от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Белозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 18:30 ч.
район Родопи с. Първенец, ул. "Трапезица" №6 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 11:30 ч. до 17:00 ч.

02.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Луда Яна" изграждане на нови сградни водопроводни отклонения от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Опълченска" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кукуш" №23 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Победа" №56 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петрова нива" подмяна на спирателени кранове нарушено водоподаване на ул. "Петър Стоев" №8,10,12 и ул. "Петър Васков" №1,3,5 от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр. Карлово, ул. "Криволак" №43 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Асеница" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение Помпена станция "Черноземен" монтаж на спирателен кран нарушено водоподаване в с. Черноземен и с. Ръжево от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 12:30 ч. до 17:00 ч.

01.02.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Матей Преображенски" ремонт на ПХ района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Петър Стоев" №105 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Радко Димитриев"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Елин Пелин" и ул."Пещерско шосе" ремонт на спирателен кран кв."Прослав" от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив бул."Дунав"№202 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хан Пресиян" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Хисаря ул."Васил Левски" и ул."Никола Вапцаров" авария на водопровод кв.Веригово и района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Златовръх ул."Георги Бенковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

31.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №105 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 16:00 ч.

30.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Волга" №58 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" ул."Македония" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово бул. "Генерал Карцов" №48 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Парчевич" №21 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Елин Пелин" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски, ул. "7-та" №12 авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Филип Македонски" и ул,"Тодор Каблешков" авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Георги Данчов" авария на водопровод кв.Метоха до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Радко Димитриев"№59 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лейди Стангфорд" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Янко Сакъзов"№26 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Горнослав до Кметсвото авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Княз Батемберг"№1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник Авария на помпен агрегат нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Долна Махала подмяна на пожарен хидрант нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото Ще се работи на 29.1. 2021 г.

27.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Преспа" №6 подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Изток -1" нарушено ел. захранване от ЕР "Юг" възможно нарушено водоподаване по високите етажи в града от 12:25 ч. до отстраняване
район Асеновград с. Козаново, ул. "Свобода" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 18:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Раковски" и Помпена станция "Стряма" без ел. захранване от ЕР "Юг" нарушено водоподаване в гр. Раковски, с. Стряма и Индустриална зона "Раковски" от 11:40 ч. до отстраняване

26.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Кръстьо Пастухов"№12 А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №201 Б авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Силиврия" и ул."Фере" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовска"№48 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Елена Снежина" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Сопот кв.Анево ул."1-ва" №65 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер -Гарата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Плиска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен ул."Васил Левски" и "Вилна зона" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря Баня -Хисаря Ф546 авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията

25.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Отец Паисий" авария на водопровод от външна фирма кв."Христо Ботев" , кв."Отец Паисий" и кв."Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Атон" №20 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №134 авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул."Силиврия"№14А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Христо Г. Данов" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Труд" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Съединение П.С. Съединение липса на ел.захранване в помпените станции нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на захранващ водопровод с.Искра и с.Леново до отстраняване на аварията
район Карлово с.Мръченик авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Родопи"№61 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на захранващ водопровод с.Беловица и с.Мало крушево до отстраняване на аварията

24.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Златна Панега" и ул. "Полковник Сава Муткуров" изграждане на нова водопроводна връзка нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 14:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Крива" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Беловница и с. Мало Крушево от 09:30 ч. до 16:00 ч.

23.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Факел" и бул. "България" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 11:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Кутузов" №3 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Коматевско шосе" №278 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в кв. Коматево от 09:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Патриарх Евтимово" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Яврово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до отстраняване
район Карлово гр. Баня, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 15:00 ч.
район Лъки с. Белица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Първомай с. Брягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:30 ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.
район Труд с. Войводиново авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 16:00 ч. до 21:00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в с. Беловица и с. Мало Крушево от 13:00 ч. до 18:00 ч.

22.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Александър Батенберг" с ул."Конушка" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Дружба"№21 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград ул."Конуш" с ул."Искра" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №201-Б вхБ авария на водопровод възможно нарушено водоподаване по високите етажи от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Гърлича"№1 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Братя Бъкстон" №23 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв. Коматево, ул."Коматевско шосе" №278 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Лаково" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково Пътя за с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "\'Родопи" м."Кулата" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

21.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" №121 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хисар" №42 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Антим I-ви" и ул. "Цанко Церковски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Васков" №53 авария в блока нарушено водоподаване на ул. "Петър Васков" №53,55 от 12:00 ч. до 15:00 ч.
гр.Асеновград ул."Дружба"№27 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, до Асфалтова база "Асеновград" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Родолюбие" подмяна на общ водомер нарушено водоподаване в кв. "Лозница" от 11:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Долнослав, ул. "Отец Паисий" и ул. "Луда Яна" авария на водопровод нарушено водоподаване в с. Искра от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Асеновград с. Искра, ул. "Митко Палаузов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.
район Карлово гр. Сопот, ул. "Ганчо Попниколов" и ул. "Христо Маджаров" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Карлово с. Каравелово, ул. "Георги Бенковски" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Розовец, ул. "26-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Мизия" и ул. "Пролет" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Брестник изграждане на нови сградни водопроводни отклонения частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 16:00 ч.

20.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Мали Богдан" №24 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив кв. "Прослав", ул. "Западна" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 10:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Генерал Кутузов" и ул. "Атанас Канарев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 10:30 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Силиврия" №22 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Гладстон" №58 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Капитан Райчо" №70 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:30 ч. до 15:30 ч.
гр. Пловдив бул. "Санкт Петербург" и ул. "Богомил" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 20:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Копривщица", до тенис кортове авария на магистрален водопровод възможно нарушено водоподаване по високите етажи в града от 09:30 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград , ул. "Шипка" №5 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:30 ч. до 20:30 ч.
район Кричим с. Цалапица, ул. "Христо Ботев " №14 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 11:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Главатар" ремонт на помпен агрегат нарушено водоподаване в с. Главатар от 11:30 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Александър Стамболийски" №41 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Марково, пътя за с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 20:00 ч.
район Родопи Парк "Родопи", хижа Здравец авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 20:00 ч.
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:30 ч. до 15:00 ч.

19.01.2021 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Стойчо Мушанов"№11 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Харитон Куев"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Менделеев"№2 авария на водопровод района на аварията от 13:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив кв.Коматево ул."Пампорово"№9 авария на водопровод района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Даскал Ботьо" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Триводици авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "\'Родопи" м."Кулата" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково Пътя за с. Първенец авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод</