Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

22.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №127 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията

21.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Стара планина" №8 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Васил Левски"№1,3,5 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 11:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Жан Жорес" №12Б авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Хаджи Димитър"№49 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Теофал Райнов"№41 авария на водопровод бл.№41,№43,№45 до отстраняване на аварията
гр.Карлово кв.Сушица ул."Пазарска"№2 и ул."Дръндева" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово ул."Дъбенско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Гео Милев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."3-ти Март"№8 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Остина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Цар Калоян замътена вода нарушено водоподаване в селото до отстраняване на проблема
район Родопи гр.Куклен , ул."Стръмна " с ул."Славянска" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в района висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Чернозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединие авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

20.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. " 6-ти септември "№193" ремонт на сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул."Климент Охридски" и ул."Иван Вазов" авария на водопровод кв."Веригово" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Васил Караиванов" №37 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Съединение ул."Оборище" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Граф Игнатиево авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 13:00 ч. до 15:00 ч.
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

19.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Тунджа" №15 авария на водопровод кв."Баба Тонка" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград кв."Долни Воден" ул."Капина" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Карлово ул."Васил Караиванов "№6 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Копривщица" №32 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Васил Априлов" и бул." 6-ти септември подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Даме Груев" №31 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Източен" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Иларион Макариополски" №74 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Брезовска" №48 ,50 ,52 ,54 ,56 авария на хидрофорна уредба ул."Брезовска" №48 , 50, 52 ,54 ,56 до отстраняване на аварията
гр.Карлово бул."Освобождение" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Свобода" №28 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе и ул. "Слава" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Родопи" №123 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Мали Богдан" №38 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре, ул. "22-ра" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Беловица, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

17.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски с. Момино село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково, ул. "40-та" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски гр. Раковски, ул. "Ягода" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 19:00 ч.

16.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Люляк " №8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Коматево, ул."Коматевско шосе" с ул."Захаридово" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Оборище"№45 авария на водопроводно сградно отклонение района на аварията и част от ул. "Полковник Бонев" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иларион Макариополски"№9 авария на водопровод района на аварията и част от ул."Киев" и ж.с.к. "Електроника" висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Kaпитан Райчо"№70 авария на водопровод района на аварията и висока зона до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Иванка Пашкулева" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

15.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Крали Марко"№14 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Антим 1-ви" и ул."Цанко Церковски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Цар Асен" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Тополово ул."Речна" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Първенец ул."Съединение"№30 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Преслав"№8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 12:00 ч.

14.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Kричим ул."Спартак" авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
гр. Асеновград бул."България" №48 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Долни Воден" ул."Кукленско шосе" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Долни Воден" ул."Захария" авария причинена от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петър Стоев" №50 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Иван Драсов" №2,4 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Христо Г. Данов" №25 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Източен" №1,3,5 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Хисаря ул."Шейново" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул."3-ти Март" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул."Пенчо Славейков" №86 авария на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

13.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Оборище"№45 авария на водопровод района на аварията и ЦДГ "Марица" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Цариградско шосе" №26 авария спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Дъбене, ул."50-та авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул."Девети Септември" авария водопровод частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле, ул."Ропотамо" №24 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул." Зора" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

12.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК." Тракия" ,блок №36 вх В авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Месемврия" №39 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Батак" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Акация" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров"№79 авария на водопровод района на аварията от 12:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Оборище" №45 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Люляк" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле ул.Дружба" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря Ж.П. Гара-Гаров площад авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря кв.Веригово ул."христо Ясенов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

11.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Тимок" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лозенград" и ул."Иларион Макариополски" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК." Тракия" ,блок №36 вх В авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Водопад" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Стряма" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Първомай ул."Елин Пелин" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр.Перущица - пред консервния Комбинат авария на водопровод кв.Пъстуша до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Крайречна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Дружба"№24 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "3-ти март", площад "Николай Хайтов" авария на захранващ водопровод района на ремонтната дейност, стадион "Шипка" и квартал "Запад" до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Бабек, ул. "2-ра" №55 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

09.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Космос" №36 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 15:00 ч. до 19:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Младежка" №42 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград Водомерна шахта "Златовръх" подмяна на спирателен кран и общ водомер нарушено водоподаване в с. Златовръх от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 14:00 ч. до 19:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Стръмна" №37 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.

08.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Изток бл.11 авария водопровод кв.Изток до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Средец" и ул."Драгота" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ландос" и ул."Елба" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Люляк " №4 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Столетово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с.Скутаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Изток - блок 11 авария водопровод кв. Изток до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Доспат"№10 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 11:00 ч.
гр. Пловдив ул."Перуника" №4 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Люляк"№6 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово , ул.Освобождение авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "Неделю Тонев"№10 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълабово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод с.Беловица и с.Мало Крушево до отстраняване на аварията

06.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гонда вода" авария на водопровод от външна фирма кв.Изток до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Ген. Дандевил" №85 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варшава"№29 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Богомил" авария пожарен хидрант района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул.Хъшовска" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."6-ти Септември" №160 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе"№92 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Калофер -Център авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Христо Ботев " и ул."Опълченска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино авария на водопровод 1-ва вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Найден Герово авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря кв.Веригово ул."Климент Охридски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

05.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Колкотница" №21 авария водопровод западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Земеделска" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Дръзки" №2 подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района 10.00ч. до 12.00ч.
гр. Пловдив ул."Димитър Талев" №100 авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Модър" и ул."Перуника" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Полет" № 84 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Коматево, ул."Чинар" и ул."Болгар" авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК " Тракия", блок № 201 авария водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе" №92 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Искра авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Бегунци, ул 2-ра авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Храбрино, 1-ва Вилна зона авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълабово авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дуванлий, ул."Шипка" №2 ремонт на сградни водопроводни отклонения частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Лъджене" изграждане на нов водопровод района на ремонтната дейност от 09:00 ч до 17:00 ч
район Асеновград с.Тополово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Искра авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

03.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Пере Тошев"№46 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Севлиевска"№34 авария водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с.Зелениково авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Марково ул."Победа"№10 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на спирателен кран нарушено водоподаване в селото 19:00 ч. до 20:00 ч.

02.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Студенец" №29 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 08:00ч. до 14:00ч.
гр. Пловдив ул. "Босилек" №13 подмяна на спирателен кран и водомер района на аварията от 09:00 ч. до 11:00 ч.
район Асеновград Помпена станция "Червен" авария нарушено водоподаване в с. Червен до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Малина" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 10:00 ч. до 15:00 ч.
район Съединение с. Иван Вазово, ул. "41-ва" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 17:30 ч.

01.03.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Велю войвода" №9 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Лъджене" ремонт на уличен водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Ландос" и ул. "Джебел" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Загреб" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино, ул. "Пейо Яворов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Куртово, ул. "6-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на захранващ водопровод с. Отец Паисиево и с. Сърнегор от 09:00 ч. до 17:00 ч.

28.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Лъджене" и ул."Стойчо Мушанов" пл."Ал. Малинов" подмяна на спирателни кранове района на ремонтната дейност 10.00ч. до 17.00ч.
гр. Пловдив ул."Филип Македонски"№98 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варшава" №29 подмяна на спирателен кран,общ водомер жск "Аспарух" 11.00ч. до 15.00ч.
гр. Пловдив ул."Михаил Такев" №13 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ландос"с ул."Джебел" авария на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Елин Пелин"№1,3,5,7 изграждане на нов водопровод района на аварията и част от "Пещерско шосе" от 09:00 ч. до 16:00 ч.
гр. Пловдив ул."Весела"№25 авария на водопровод от външна фирма района на аварията бул. "Марица "№146,148,150 висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Павел Куртевич" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №151 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията бл.№140,146 висока зона бл.154 до отстраняване на аварията
район Tруд с.Радиново авария на водопровод от външна фирма Индустриялна зона с.Радиново до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово ул.7-ма авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Елена и Димитар Мутафчиеви" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Кирил и Методи"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото 11.00ч. до 16.00ч.
район Раковски с.Момино авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод Западния край на селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Кирил Нектриев"№2 авария на водопроводно сградно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Плиска"№ 7 авария на водопроводно сградно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Прилеп" с ул. "Охрид" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Tракийски юнак"№21 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Копривщица"№74-86 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Дрин"№38 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стоил Войвода" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Сефан Стамболов"№84,86,88 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Джебел" с. ул."Ландос" подмяна на спирателен кран нарушено водоподаване в района ул."Лотос" Бл.№250,251 висока зона ул."Златорог" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Бъндерица"№12 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията 13:00 ч. до 15:00 ч.
район Карлово гр.Калофер ул."Старчовещ"№7 авария на водопроводно сградно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово подмяна на водомери нарушено водоподаване в селото 11.00ч. до 16.00ч.
район Съединение гр. Съединение бул."Пловдив" авария на противопожарен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопои с.Иван Вазово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селота до отстраняване на аварията

26.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Акация" №16 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Лъджене" и ул."Стойчо Мушанов" Ремонт уличен водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кап. Райчо " №34 подмяна общи водомери района на ул."Кап. Райчо" от №20 до №36 от 09:00 ч. до 14:00 ч.
гр. Пловдив ул."Йордан Ковачев" №23 подмяна на общ спирателен кран ул."Йордан Ковачев", ул."Спартак", ул."Калиакра", ул."Стефан Стамболов" №1 до №17 от 10:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ул."Кап. Райчо " №70 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул."Пловдив" монтаж на пожарени хидранти частично нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 13:00 ч.

25.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Черни връх" и ул."Христо Ботев" авария на водопровод кв.Гонда вода, кв.Изток и кв.Христо Ботев до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №266 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Крумово" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Измерлиев" №51 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лъджене" Ремонт уличен водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №204 вх.А авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Кричим ул."Иван Асен "№28 авария на спирателен кран нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Лепите" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с."Свежен" ул."8-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Странджа"№6 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре ул."6-та"№4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул." Калина"№47 ремонт на сградно водопроводно отклонение района на аварията от 09:00 ч до 17:00 ч
район Карлово с.Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

22.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мошанов" ремонт на сградни водопроводни отклонения нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петко Д. Петков" и ул. "Трапезица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Добростан авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Христо Ясенов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с. Караджалово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски Помпена станция "Чоба" авария нарушено водоподаване в селото от 10:30 ч. до 16:30 ч.
район Раковски с. Момино село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Опълченска" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

21.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Васил Левски" №1 авария на спирателен кран района на аварията от 10:30 ч. до 16:30 ч.
гр. Асеновград бул. "България" №135 авария на водопровод Промишлена зона "Север" от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Захари Стоянов" №34 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Борба" №25 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Леденика" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стою Шишков" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" подмяна на сградно водопроводно отклонение района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Мулдава, ул. "40-те извора" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр. Сопот, ул. "Кирил Нектариев" и ул. "Незабравка" авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:30 ч. до 16:30 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Дружба" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 08:00 ч. до 16:00 ч.
район Родопи с. Първенец, ул."Васил Левски" №8,№71, ул. "Ален мак" №13 и ул."Паисий Хилендарски" №10 подмяна на водомери нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение подмяна на пожарни хидранти частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул."Акация" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.

20.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Елин Пелин" с ул."Васил Петлешков" авария на водопровод от външна фирма кв."Баба Тонка" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Изток", ул"Балкан" ,пл."Ал.Малинов" изграждане на нов водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кв."Остромила"№106 б авариен ремонт на пожaрен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Пещерско шосе"№107 ремонт на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №262 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Петьофи"№1 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 10:00 ч. до 12:00 ч.
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград кв.Долни Воден ул."Лазо Войвода" авария на водопровод нарушено водоподаване в квартала до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле, ул."Родопи"№50 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаване в доният край на селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."3-ти Март"№3 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

19.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.№10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Стою Шишков"№6 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията от 09:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лъджене" и ул."Стойчо Мушанов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11.00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №221 подмяна на спирателен кран,общ водомер бл№209 - бл.№225 11:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Загреб" , ЦДГ "Чучулига" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, ул."Никола Добрев" №13 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово авария на водопровод Индустриална Зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Извор авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."3-ти Март" авария на водопровод Долната част на селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Опълченска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево авария на водопроводно сградно отклонение нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод "Стопанският двор" 11.00ч. до 13.00ч.

18.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово кв.Сушица ул."Райковец"№17 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №144 и бл.№145 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лъджене" и ул."Стойчо Мушанов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №57 и бл.№58 подмяна на спирателен кран,общ водомер от бл.№255 до бл.№262 район А-12 13.00ч. до 17.00ч.
гр. Пловдив ул"Чорлу" и ул."Георги Кондолов" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Христо Г. Данов" №13 ремонт на сградно водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 17:00 ч. до 21:00 ч.
гр. Пловдив ул."Константин Фотинов" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Мръченик ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Първомай ул."Димитър Благоев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Христо Г. Данов" и ул."Васил Левски" авария на водопровод Долна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

17.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Лъджене" и ул"Стойчо Мушанов" авария на водопровод района на аварията от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово бул."Освобождение" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Търговска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Православен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица " Вилна зона" изключила електрозащита на Помпената станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

16.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Цар Борис ||| Обединител"№22 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Граф Игнатиев" №24 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

15.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Цар Борис III Обединител" №22 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Лазо Войвода" и ул."Горно Броди" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Лъджене" №21 и ул."Георги Мамарчев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията

14.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Оборище" №45 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Матинчеви градини" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. 248 авария на захранващ водопровод ЖК "Тракия", зона А-12 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" №82 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Лъджене" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Розино , ул. "Христо Ясенов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул. "Крайна" №16 подмяна на пожарен хидрант частично нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Ягодово, ул. "Мизия" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение гр. Съединение, ул. "Голямо Конарска" №29 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Труд с. Динк авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от10:00 ч. до 12:00 ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 12:00 ч. до 14:00 ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод частично нарушено водоподаване в селото от 13:30 ч. до 15:30 ч.

13.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "4-ти януари" №35 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Марагидик" и ул."Неофит Бозвели" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Столетово, ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Чернатица" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Александър Стамболийски" №84 авария на водопровод нарушено водоподаване в града от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево, ул. "3-та" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.

12.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Славия" №3 подмяна на общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", до р-нт "Алфина" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК." Тракия" ,блок №72 смяна общ водомер ЖК "Тракия" бл.№72 ,№73,№77,№71 от 13:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."4-ти Януари" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Брезовско шосе" № 126 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Хисаря ул."Акация" №67 авария на водопровод кв."Момина Баня" до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Пролом авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово ул"Родопи" №49 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

11.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Ботев" кръстовището с ул."Оборище с ул."Александар Батемберг" авария на водопровод кв.Баделема и кв.Изток до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №202 висока зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Елин Пелин"№47 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Лъджене" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав ул."Дъга"№9 авария на тротоарен спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул. "Липите"№22 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково" Стопанския двор" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

10.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Лъджене" авария причинена от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница, ул."Георги Димитров" авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Богомил" №51 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Балчик" №8 авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Бегунци, ул 1-ва авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино село авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия" ,бл.82 ремонт на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Съборна"№19 авария водопровод района на аварията 11:00 ч. до 13:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Горни Домлян авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч до 17:00 ч
район Карлово с. Васил Левски авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Розино авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Бегунци авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Столетово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на захранващ водопровод с.Дрангово, с.Отец Кирилово, с.Златосел, с.Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."Бяла черква"№26 авария водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията

07.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гонда вода" авария на водопровод от външна фирма кв."Изток" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия",бл.№82 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с.Първенец ул."Симеон" №2 авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Мътеница авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

06.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №262 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:30 ч. до 12:30 ч.
гр. Пловдив ул. "Бистрица" и ул. "Иван Рилски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №90 авария на водопровод бул. "Васил Априлов" от №90 до №100 до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня, ул. "Александър Стамболийски" №24 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, местност "Паниците" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Родопи" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи", хижа "Здравец" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Родопи с. Храбрино, Втора вилна зона авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Съединение с. Драгомир авария на напорен водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Георги Бенковски" монтаж на пожарен хидрант района на аварията до отстраняване на аварията

05.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Асенова крепост" №27 авария на водопровод квартал "Свети Георги" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №265 авария на захранващ водопровод ЖК "Тракия", зона А-13 до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Княз Церетелев" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в района 11.00ч. до 13.00ч.
гр. Пловдив ул. "Марагидик" и ул. "Захарий Зограф" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Беловица, ул. "4-та" №4 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

04.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II-ри" №127 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав, ул."Елин Пелин" изграждане на нов водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Захари Стоянов" №35 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №90 бл."Снежанка" авария на водопровод района на аварията ул. "Данаил Николаев" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Варна" №35 авария на водопровод района на аварията, ул."Славянска", ул."Варшава" висока зона до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Йоаким Груево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

03.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден", ул. "Свети Кирик" и ул. "Напредък" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Коматево, ул."Драговец" №12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Порто Лагос" №36 ново сградно водопроводоно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Леонардо да Винчи" до ЦДГ "Малкият Принц" авария на водопровод района на аварията и висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Горни Воден" авария водопровод частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Неофит Бозвели" авария причинена от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово с. Соколица авария водопровод с. Соколица, с. Марино поле до отстраняване на аварията
район Първомай с. Драгойново авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.02.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Барикадите" №16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Сава Филаретов" авария причинена от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Малък чардак авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на захранващ водопровод с.Красново , Красновски минерални бани до отстраняване на аварията

31.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Христо Смирненски" №20 авария на тротоарен спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Шейново" №12 авария на водопровод кв.Метоха до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Пере Тошев" и бул."Никола Вапцаров" авария на водопровод високата зона в района на аварията от 10:00 ч. до 18:00 ч.
гр. Пловдив ул."Рогошко шосе" №63 авария на водопровод района на аварията 11.00ч. до 17.00ч.
гр. Пловдив ул."Драговец" №18 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Сливница " и ул."Абоба" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Кърнаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Христо Ботев" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Оборище" и ул."Победа" авария на водопровод Долна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Малък чардак авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на захранващ водопровод с. Красново "Кресновски минерални бани" до отстраняване на аварията

30.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия" бл. №96 авария на спирателен кран ф/300 района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Кукленско шосе" срещу сервиз "Волво" авария на противопожарен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Григор Пърличев" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Хан Телериг" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" №63 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Първомай ул. "Димитър Благоев" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Карлово с. Васил Левски", ул."7-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен авария на помпена станция "Куклен-2" нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

29.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Стою Шишков" и ул."Атанас Мишев" авария на водопровод нарушено водоподаване по високите части на ниска зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв."Прослав", ул."Клокотница" №13 авария на водопровод частично нарушено водоподаване в квартала от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" №36 авария на захранващ водопровод ул."Македония" №51 до №93, ул."Пере Тошев" №26 до №121, ул."Бугариево" №2 до №24 и бул."Н. Вапцаров" №5 до №79 от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №82 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК. "Тракия", блок №275 подмяна на спирателен кран общ водомер от бл. №268 до бл. №275 14:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Виктор Юго" и ул."Йосиф Шнитер" авария на противопожарен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №216 и блок №224 подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица, кв."Запад" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

28.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Константин Величков" №59 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Дилянка" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул."Македония" и ул."Даме Груев" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Неофит Бозвели" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Арх. Камен Петков" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Куртово ул."12-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Ведраре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица, кв."Пастуша" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

27.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Полет" №84 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Сопот авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски, ул."Цар Симеон" №8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

26.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с.Кърнаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

25.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №268 подмяна на спирателен кран,общ водомер от блок №268 до блок №275 10:00ч. до 13:00ч.
гр. Пловдив ул."Ламартин" и бул."Марица" авария причинена от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Ген. Данаил Николаев" №113 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Кърнаре авария водопровод с. Кърнаре, с. Столетово до отстраняване на аварията
район Съединение с. Любен авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

24.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. Прослав, ул."Елин Пелин" №1 авария водопровод частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Братя Бъкстон" №91 подмяна на спирателен кран ул."Братя Бъкстон" от №85 до №93 от 10:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Мамарчев" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с. Калековец, ул."Независимост" №25 авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

23.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Балкан" превключване нов водопровод нарушено водоподаване в района от 10:00 ч. до 15:00 ч.
гр. Пловдив бул."България" №2 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Захари Стоянов" №47 ремонт на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Христо Проданов" №5 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Васил Левски авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Катуница ремонтни дейности на водна кула с.Катуница с.Катуница от 09:00 ч. до 17:00 ч.

22.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Горноводенско шосе" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Неофит Бозвели" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Балкан" изграждане на нов водопровод ул."Страхил", ул. "Александър Пушкин" и ул. "Неофит Бозвели" от16:00 ч. до 20:00 ч.
гр. Пловдив ул."Ангел Кънчев" №6 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с.Червен авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Клисура, ул."Нягол Бояджийски" №2 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Първомай с.Катуница ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево и с.Беловица авария на захранващ водопровод нарушено подаване в двете села до отстраняване на аварията

21.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Захари Стоянов" №67 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Асеновград кръстовището на ул. "Генерал Дандевил" и ул. "Костур" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Балкан" изграждане на нов водопровод ул. "Балкан" от №1 до №27 от 10:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №155, вход "Е" подмяна на спирателен кран,общ водомер нарушено водоподаване в района от 14:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул. "Даме Груев" №7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Генерал Скобелев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово, ул. "Бадемлика" №2 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай, ул. "Христо Смирненски" авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Отец Кирилово, ул. "8-ма" №1 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец, ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино село, ул. "19-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Красново, ул. "27-ма" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Априлци" №46 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

20.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Околовръстен път за с. Тополово авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Григор Пърличев" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив бул. "Цар Борис III-ти Обединител" №18 авария на водопровод нарушено водоподаване в района от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Кричим гр. Перущица, ул."Александър Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Дрангово, ул."3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

19.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив кв. "Остромила" №39 авария на водопровод района на аварията 14:00 ч. до 17:00 ч.
район Kричим гр.Стамболийски, ул."Дунав" №8 авария на водопроводно сградно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Tруд с.Маноле авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово, ул."Богомил" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово, ул."Ловен парк" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер, до ЖП гара авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Певците авария на Помпената станция нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на захранващ водопровод за водоема нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям Чардак авария на отклонение нарушено водоподаване в селото 11.00ч. до 13.00ч.
район Съединение с.Любен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

18.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Акация" №6 авария на водопровод кв."Св.Георги" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Княз Александър I-ви Батенберг" №29-31 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул"Братаница" №14 авария на водопровод района на аварията 11.00 ч. до 13.00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Мамарчев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер, до ЖП гара авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисар, кв."Момина Баня" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

17.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Помпена станция "Лаково" без електрозахранване кв."Изток" и кв."Гонда вода" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.№46 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.№258 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Балкан" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Столетово авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул."Стадиона" №27 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

16.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Лале баир" авария на водопровод кв."Лозница" до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Сливница" и ул."Цар Иван Асен" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №140 и №146 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията 11.00 ч. до 13.00 ч.
район Карлово гр.Калофер, ул."Гълъб Войвода" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци ул."№4-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

15.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Сочи" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Севастопол" №47 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Карлово ул."Дъбенско шосе" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан, ул."3-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на захранващ водопровод ф250 с.Церетелево, с.Неделево и с.Любен до отстраняване на аварията

14.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Дружба" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Кричим ул."Тракия" авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" , бл.131 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Граф Игнатиев" авария трафопост високи етажи на ул."Граф Игнатиев" и ул."Леонардо да Винчи" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл.96 ремонт на спирателен кран района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул."Царевец" и ул."Пещерско шосе" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Марагидик" №31 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Луда Яна" №4 авария водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Домлян авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с.Бегунци авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

13.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с. Розино, ул. "Банска" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско, ул. "1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Раковски с. Бабек авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

12.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Ламартин" №10 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Врата авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Сушица, ул. "Пазарна" №8 авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Васил Левски, ул. "56-та" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

11.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Родолюбие" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Балкан" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Калина" №11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Христо Ботев", Коматевски възел авария на водопровод района на аварията и ул."Сергей Румянцев" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Мали Богдан" №50 авария водопровод ул."Мали Богдан" №70,72 (висока зона) и района на аварията и ул."Киев" до отстраняване на аварията
гр.Карлово бул. "Освобождение"№25 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Горнослав, с.Долнослав и с.Червен намален дебит на водата нарушено водоподаване в селата от 10:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово гр.Калофер ул."Козлодуй" №12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Калофер авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен, ул."Добри Чинтулов" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Свобода" №2 авария на водопровод района западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв."Баделема" блок №16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев", Коматевски възел авария на водопровод района на аварията и част от ул."Сергей Румянцев" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Белград" №10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок №105,104 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Куртово авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

09.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Рилска" авариен ремонт на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Мортагон" авария причинена от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Руски" и бул."Шести Септември" авария водопровод възможно нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Неофит Бозвели" авария причинена от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 36, вх.В подмяна общ водомер и спирателен кран блок 27,29,31,32,33 и 35 от 09:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", блок 80, вх.Д подмяна на спирателен кран и общ водомер блок 80,314 и 315 от 09:00 ч. до 11:00 ч.
район Асеновград с. Врата авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Избеглии авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Пролом, ул."9-та" авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево Конаре авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

08.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Стоян Заимов" №4 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Марагидик" и ул."Неофит Бозвели" авария водопровод ул."Марагидик", ул."Георги Мамарчев", ул."Лъджене" и района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Димитър Талев" №77 авария водопровод ул."Димитър Талев" от №71 до №83, ул."Македония" от №68 до №86, бул."Ал.Стамболийски" от №10 до №24 до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Христо Ясенов" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Руен авариен ремонт на пожaрен хидрант частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Красново авария водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария водопровод частично нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

07.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул."Мария Луиза" №48 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Мортагон" №4 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Никола Войводов"и ул."Тополница" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Генерал Тотлебен" №39 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Сочи" №8 авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Карлово с. Войнягово авария водопровод нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.
район Хисаря с.Ново Железаре ремонт на спирателен кран нарушено водоподаване в селото от 09:00 ч. до 17:00 ч.

06.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Генерал Скобелев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията

05.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Доктор Селимински" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Марагидик" №38 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Бачково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино, ул. "Генерал Скобелев" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

04.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК Тракия, блок 144 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Съборна" №19 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул. "Цар Борис III-ти Обединител" №7 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Дружба" №35 авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Бачково, ул. "Акация" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул."Васил Соколски" №11 авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

03.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград бул."България" №8 авария на водопровод западно от река "Чая" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Люлебургаз" №6А авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Георги Мамарчев" №10 авария на водопровод района на аварията от 11:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Сочи" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Дилянка" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Никола Сапунов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Бегония" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр. Пловдив ул."Коматевско шосе", прелеза зад фирма "Филикон" авария на водопровод района на аварията от 09:00 ч. до 17:00 ч.
гр.Съединение бул."Пловдив" авария на водопровод нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино, ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Сопот, източен портал на ВМЗ авария на сградно водопроводно отклонение района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

02.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Дружба" №31 авария на захранващ водопровод кв. "Изток", кв. "Баделема", кв. "Свети Георги" и кв. "Запад" (висока зона) до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хаджи Димитър" №39 подмяна на спирателен кран,общ водомер района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Преспа" с ул."Лотос" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."4-ти Януари" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Хан Телериг" с ул."Пазарище" авария на водопровод района на аварията и висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

01.01.2019 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Помпена станция "Лаково" авария водопровод кв."Изток", кв."Баделема", кв."Запад" и останалата част на града до отстраняване на аварията