Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

02.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Княз Церетелев"№24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Патриарх Ефтимий"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Ал.Стамболийски" и ул."Модър" направа нови водопроводни връзки района на аварията от 09:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив хидрофор бул."В.Априлов"№146 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото от 18:00ч. до отстраняване на аварията

01.06.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Царевец"№55 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Владивисток"до басейн Младост авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Предела" и ул."Волга" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина авария на Помпена станция нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово промишлена зона ремонт на уличен водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

31.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Горни Воден авария на помпен агрегат кв.Горни Воден до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Гонда вода" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Хан Аспарух"№121 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Булаир"№14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Младежка" №23 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Освобождение" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "В.Априлов" №146 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."В.Левски"№16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски ул."Гео Милев" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."П.Яворов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул. "Опълченска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Шипка" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Антим 1" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.173 вх.Е авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Ал. Стамболийски" авария на водопровод Индустриална зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кичево" и ул."Ген. Тотлебен" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Асеновградски надлез авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Крумово ул."Хан Аспарух" №3 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Младежка " с ул. "П. Славейков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."В.Априлов" №146 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр . Асеновград ул. "Тутракан"№9 авария на водопровод кв. "Баба Тонка" и кв. "Единство" от 12:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр.Стамболийски ул."Гоце Делчев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с, Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 15:00ч.

28.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Родопи гр. Куклен ул. "Иван Вазов"№17 авария на водопровод района на аварията и долната част на града от 10:00ч. до 17:00ч.

27.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Арчарица" гаражите на Български пощи авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Братя Шкорпил" бл. 1102 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Арчарица" гаражите на Български пощи авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Д. Груев" №34 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 08:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Тунджа" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Знаме" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Иван Вазов" №34 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул "Гълъбец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. "Криволак" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Марково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Ген. Дандевил" №89 авария на водопровод бул."България" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Асеновградски надлез авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Бугариево" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Кирков"№21 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 14:00ч.
район Карлово гр.Карлово ул."Криволак" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре авария на водопровод с.Ясно поле.с.Манолско конаре до отстраняване на аварията

24.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Добри Войников" №43 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Огоста"№6 подмяна на спирателен кран района на аварията от 11:00ч. до 13:00ч.
район Кричим гр.Кричим ул."Оборище" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Мизия" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Житница" авария на енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото от 19:00ч. до 21:00ч.

23.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив бул. "Дунав" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Ангел Кънчев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Иван Вазов" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Искра авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул. "Анка Райкова" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма, ул. "Венера" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Горна Махала авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд Помпена станция "Маноле" авария на помпен агрегат с. Маноле, с. Манолско конаре и с. Ясно поле до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Люсиен Шевалас" и бул. "Южен" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив жк Тракия бл.7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул. "Илинден" авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Хаджи Димитър" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица превключване на нов водопровод частично нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Родопи с. Брестник, ул. "Персенк" №24 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Радиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.192 авария на хидрофорна уредба висока зона висока зона от 12:00ч. до 14:00ч.
район Асеновград гр Асеновград ул. "Илинден" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до отстраняване на аварията
район Родопи с. Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи Парк "Родопи" авария на водопровод района на аварията от 14:00ч. до 20:00ч.
район Съединение Помпена станция "Житница" авария на енерго "ЮГ" с. Житница до отстраняване на аварията
район Съединение с, Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

20.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл №7 вх 3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Магазин "Джъмбо" авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с, Катуница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 14:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с Руен местност "Буковите" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брани поле ул. "Родопи" с ул. "Черно море" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с, Ягодово ул. "Баба Тонка"№ 3 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 16:00ч.
район Труд с Труд "индустриялна зона" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 13:00ч.
район Труд с.Радиново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Цар Симеон" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия до " 5-то РПУ" ремонт на водопроводна връзка района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Парк отдих и култура" ремонт на СВО района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Владая" и бул."Марица" авария на ПХ района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Знаме" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Кадиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Пирин" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Опълченска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията

18.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Асеновградски надлез авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав " р-нт "Поркис" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Марица" и ул."Владая" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив под Асеновградски надлез авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Шипка"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ясна поляна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Братя Шкорпил"№14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград ул."Съединение" авария на водопровод кв.Чинара, Метоха, Нишана и кв.Запад до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски ПС ДРАНГОВО 1 авария на захранващ водопровод с.Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.256 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 16:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул."Достоевски"№23 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Поручик Въльо Стефанов"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Крайна"№22 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Бачково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул. "Речна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войсил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Антим I-ви" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Чорлу" №61 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "България" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Васил Левски" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма частично нарушено водоподаването в града до преключване на ремонтната дейност
район Родопи с. Крумово ул. "Ивайло" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Съединение с. Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Ново Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

14.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Хайдушка "№3 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до отстраняване
район Първомай с. Татарево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" м. "Студенец" авария на водопровод нарушено водоподаването в района до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Крислово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Хайдушка "№3 авария на водопровод района на аварията Ще се работи на 14 .05 2023г
гр.Пловдив жк Тракия бл.322 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Шипка"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Стоево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Република" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Първомай с.Татарево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."6-ти септември" №254 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Пантелей Генов"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града от 23:00ч. до отстраняване
район Кричим гр.Перущица кв"Пастуша" превключване на нови водопроводни връзки района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Хисаря кв.Мандрата направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив жк Тракия бл.258 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тарас Шевченко" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Околчица" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Архимандрит Евлоги" №26 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски ул."Река Сребра" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски П.С. Дрангово 1-2 авария на захранващ водопровод с.Върбен, с.Златосел, с.Дрангово и с.Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Главатар авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк Родопи авария на водопровод х. Студенец до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Крислово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден ул."Ангел Ахрянов" авария на водопровод Промишлена зона "Кукленско шосе" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Асеновград ул."Мануш войвода" авария на водопровод кв.Лозница , кв.Възраждане и кв.Зъбче от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Павел Калпакчиев" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."проф. Цветан Лазаров" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.9 вх.Б авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод кв.Пъстуша до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски ул."Васил Левски" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Житница авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Месемврия"№32 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Шумен"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Златитрап авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с. Мостово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград Помпена станция "Долни воден - КЦМ" авария на Помпена станция кв. "Долни воден" до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Кричим авария на Помпена станция частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Асен Христофоров" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Енисей"№19 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Перущица кв"Пастуша" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

06.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Йоаким Груев"№41 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Лъки с.Дряново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.127 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив кв,"Христо Смирненски" Ц,Д.Г, "Зорница" авария на водопровод района на аварията ул "Равнища"№2 висока зона от 10:00ч. до 14:00ч.
район Карлово гр Карлово ул. "Криволак" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод нарушено водоподаването в града висока зона от 08:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр, Стамболийски ул. "Ст, Стамболов" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение гр Съдинение авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в града от 14:00ч. до 16:00ч.
район Труд с, Царцово ул. "Хан Аспарух" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 16:00ч.
район Труд с, Манолско Конаре авария на водопровод с Ясно поле, с Манолско Конаре до отстраняване на аварията

04.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.127 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул, "Дунав" №11 до №25 направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 20:00ч.
гр.Пловдив ул "Жеравна"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.156 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул, "Ген. Кюркчиев" №22 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 13:00ч.
район Карлово с, Пролом авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с, Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 15:00ч.
район Труд с, Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с/ Рогош подмяна на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 12:00ч.
район Хисаря гр Хисаря ул. "Хан Кубрат"№12 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.

03.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Дилянка" №29 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.154 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Охрид" и ул."Даме Груев" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" и ул."Дамяница" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стадион" №7 авария на водопровод кв.Съдийски от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Ранни лист" и ул."Явор" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Любен Каравелов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Столетово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Свежен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

02.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Костур" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград П.С. КАТУНИЦА превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма гр.Асеновград до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Прилеп" и ул."Т. Александров" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №112 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Братя Търневи" и ул."Стоил Войвода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.201 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 14:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Карловска" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул."Васил Левски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Черно море" направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Съединение с. Церетелево авария на захранващ водопровод с. Церетелево, с. Неделево до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.05.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв."Баделема" авария на водопровод кв."Баделема" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Дунав" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Панорамна" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Динк авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Ал. Стамболийски" №116 направа нови водопроводни връзки южната част на града до преключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Домлян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Братя Бъкстон" №21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ж.к. Тракия бл.187 смяна на СК района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав " авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Прослав ул."Елин Пелин" авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 18:00ч.
район Родопи с.Марково ул."Панорамна" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

28.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Модър" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Макгахан" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив Строителен хипермаркет "Рила" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петко Ю. Тодоров" №27 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Изток" бл, № 11 авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Васил Левски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

27.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Парк "Отдих и култура" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул, "Подем"№7 авария на водопровод района на аварията кв. 2-ра "Каменица" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Възход"№60 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул, "Чернишевски"№21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул, "Сергей Румянцев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 13:30ч.
район Асеновград гр Асеновград кв.Долни воден ул. "Й, Йовков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Изток" бл, № 11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр, Баня авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Кричим авария на водопровод Индустриална зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с, Ягодово ул. "В. Левски" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Правище авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с, Калековец подмяна на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 12:00ч.
район Труд с. Рогош подмяна на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 13:00ч.
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

26.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Хаджи Димитър" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Копривщица" и бул."Свобода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Кондолов" №27-29 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Баня направа нови водопроводни връзки от външа фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Илия Дечев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на помпен агрегат ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."В.Левски"№91 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден ул."Иглика" авария на водопровод Промишлена зона Горно Воденско шосе до отстраняване на аварията
гр. Асеновград П.С. КАТУНИЦА авария на захранващ водопровод от външма фирма гр.Асеновград до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."България" до магазин "Диана" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Марагидик" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" и ул."В. Левски" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Нареченски бани авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."3-ти Март" №15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

24.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Захария" кв.Долни Воден авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ралица"№8 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе"№176 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Григор Пърличев" до надлез "Родопи" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград Помпена станция "Катуница" авария на захранващ водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица кв.Пъстуша направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Белащица ул."3-ти Март" №15 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

23.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград гр.Асеновград до завод Химик авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград ПС "Катуница" авария на помпен агрегат района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Хисаря гр, Хисар кв. "Момина баня" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

21.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Брезовска" авария на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул. "Стадион" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кирил Нектариев" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Коматевско шосе" №133 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №11 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Кирил Нектариев" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Равногор" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №40 превключване на нов водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Асеновград гр. Асеновград, Помпена станция "Катуница" ремонт на помпена станция от външна фирма кв. "Запад", кв. "Чинара", кв. "Метоха" и високите части на града до преключване на ремонтната дейност
район Карлово гр. Карлово, ул. "Опълченска" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност

19.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград П.С. КАТУНИЦА изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма Ф500 гр.Асеновград до преключване на ремонтната дейност
гр.Кричим П.С. Кричим Липса на захранване от енерго Юг гр.Кричим до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Сточн Заимов" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Бегунци авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица м-ст"Чифлика" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд ПС"Калековец" Липса на захранване от енерго Юг с.Калековец с.Динк и с.Крислово до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв."Долни Воден" ул."Вихрен" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаването във висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Д.Талев" №118 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Страцин" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград ПС "Катуница" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаването в гр.Асеновград до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Леново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."В.Левски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село ул."2ра" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим ПС"Брестовица-1" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Триводици авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Дунав " №182 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.

15.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с.Новаково авария на водопровод висока зона до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня авария на водопровод района на гарата до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Брестовица"-1 авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Дунав" №40 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград ПС ЯВОРОВО авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Бачково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим ПС КРИЧИМ Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим ПС КУРТОВО КОНАРЕ Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим ПС ПЕРУЩИЦА 1 Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" авария на Помпена станция кв. "Прослав" и високите етажи на града до 12:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №40 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Капитан Георги Мамарчев" №12 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Хан Телериг" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Охрид" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Трилистник авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Георги Измирлиев" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" авария на захранващ водопровод Ф600 високите етажи на града кв.Прослав и Гребна база до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул. "Иван Радославов" и ул. "Днепър" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Перущица" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник авария на водопровод от външна фирма изграждаща канализация нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" превключване на нов водопровод по проект "Воден Цикъл" намалено водоподаване в района и ул. "Лазо Войвода" и ул. "Горно Броди" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул."Спас Гинев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски гр, Раковски ул. "Извор" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с, Брани Поле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "3-ти Март" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брани Поле ул. "Арда"№7 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с Калояново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с, Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

10.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Вечерница"№ 10 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кап. Райчо"№38 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 15:00ч.
район Карлово гр Калофер ул, "Иван Мъглов"№16 авария на водопровод района на аварията от 17:00ч. до 21:00ч.
район Карлово с. Климент авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

09.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив П.С. "Север" Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Тодор Каблешков"№18 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Шипка"№5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина ул."Борба" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С."Белащица" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в село Белащица до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Иван Кисяков" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград П.С. Марциганица авария на водопровод нарушено водоподаването в района до отстраняване на аварията
район Лъки с.Югово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С. Брани поле авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Стопанска" авария на водопровод нарушено водоподаването в с.Брани поле и с.Белащица до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."3-ти Март" подмяна на спирателен кран частично нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.204 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Поручик Величков" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" и ул."Васил Левски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 21:00ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" №79 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски ул."Георги Сава Раковски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Хаджи Димитър" и ул."Царевец" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 15:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.22 подмяна на спирателен кран на хидрофорна уредба района на аварията от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" с ул. "Васил Левски" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на аварията от 13:00ч. до 21:00ч.
гр.Пловдив бул."Ал. Стамболийски" и ул, "Д. Талев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Червен авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Найден Герово Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на пожарен хидрант частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Южен" и ул. "Димитър Талев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Ясна поляна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Коматево авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Сопот авария на напорен водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

04.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Богомил" №91 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.269 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Кърнаре авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер Висока мътност на водата намалено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ремонт на помпен агрегат Висока зона до преключване на ремонтната дейност
район Труд с.Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул, "Пещерско шосе" с ул. "Страцин" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Н, Вапцаров" №41 авария на водопровод района на аварията и висока зона хидрофор "Въча", "Н. Вапцаров №40 и "Пере Тошев"№ 28 от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Гагарин №7 авария на спирателен кран в хидрофорна уредба Висока зона от 09:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. ген. "Д Николаев"№20 подмяна на спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул, "Хаджи Димитър" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул, "Хр. Ботев" до Централна "Жп.гара" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 15:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с, Богдан авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с, Дъбене авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с, Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 17:00ч.

02.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Драган Цанков" №21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Марково ул."Мечта"№52 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец ул."Ралица" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.04.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."полк. Сава Муткуров" до ОУ "Райна Княгиня" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" под ЖП Моста авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Розино ул ."Павел Тачев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Лъки с.Манастир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

31.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."проф. Крикор Азарян" авария на водопровод Стария град от 12:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Славееви гори" №53 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. "Юг" авария на захранващ водопровод високите етажи на града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Добростан авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."Оборище" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково направа нови водопроводни връзки от външа фирма ниска зона до преключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Калояново ул."Райко Даскалов" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Динк авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Криволак" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Асен Христофоров" №12 подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив бул."Хаджи Димитър" и ул."Царевец" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.330 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав " №15 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" и ул."Бр. Бъкстон" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Добростан авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ПС ЛАКОВО авария на ПС ЛАКОВО частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул."В. Левски" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в града до преключване на ремонтната дейност
район Карлово с.Домлян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Огоста" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."В. Левски" №12 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой стопанкия двор авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Кап. Райчо" №68 подмяна на спирателен кран на хидрофорна уредба района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив бул."Цар Борис 3-ти Обединител"№33 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.181 вх.А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Деница"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Перущица ул."проф. К. Гълъбов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение П.С. Ръжево Конаре Липса на захранване от енерго Юг с.Калояново, Ръжево Конаре, Житнца и Дуванлии до отстраняване на аварията от енерго "Юг"
район Труд с.Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

28.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Помпена станция "Изток 1" Токов удар от енерго "ЮГ" намалено водоподаване във високите части на града до възстановяване на захранването
гр.Пловдив ул. "Рогошко шосе" на гробищата подмяна на водомер района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №40 ремонт на трафопост от EVN високите етажи в района от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Братя Миладинови" и ул. "Свети Наум" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Ландос" и ул. "Храбрец" авария на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Търговска" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица, ул. "Петър Бонев" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Брестовица, ул. "Преслав" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение П.С. Ръжево Конаре Липса на захранване от енерго Юг с.Калояново, Ръжево Конаре, Житнца и Дуванлии до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на помпена станция с. Маноле, с. Манолско конаре и с. Ясно поле до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Александър Стамболийски" до строителен хипермаркет "Рила" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Братя Миладинови" и ул. "Свети Наум" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Кърнаре авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица изграждане на нов водопровод Висока зона до преключване на ремонтната дейност
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Долна Махала авария на водопровод Стопански двор до отстраняване на аварията
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Антим 1" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 13:00ч.
район Асеновград с.Искра авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Баня ул."Плиска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.15 вътрешна авария в блока спряна е хидрофорната уредба Висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Таврия"№9 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Бялата воденица"№20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Тополово ул. "Рожен"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград местност "Жълт камък" авария на помпен агрегат района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул."Яне Сандански" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр, Карлово ул."Граф Игнатиев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай гр, Първомай ул. "Братя Миладинови" до автогарата авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с, Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

24.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул, "Захари Стоянов"№49 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Копривките"№2 вътрешна авария в блока адреса от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул, "Даме Груев" с.ул. "Охрид" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" висока зона по ул, "Д Груев" №42 до№64 и ул, "Скопие" -висока зона , ул ."Пере Тошев" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Г. М. Димитров" №22 направа нови водопроводни връзки от въшна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул, "Братя Шкорпил" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул. "Петър Бонев" авария на водопровод висока зона Висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "В. Левски"\'№21 авария на водопровод Долна Зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар ул. "Иванка Пашкулева" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.

23.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" смяна на водопроводен СК нарушено водоподаването в града и висока зона от 10:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул."Кавала" и "Филип Македонски" смяна на водопроводен СК района на аварията от 14:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица направа нови водопроводни връзки кв."Пастуша от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица м."Тикмето" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод от външна фирма района на ниска зона до отстраняване на аварията

22.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Ген.Карцов" №72 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Ал. Стамболийски" №10 направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Албена" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" №47 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петко Ю.Тодоров" №20 авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Мали Богдан" №7 авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 21:00ч.
район Карлово с.Войнягово изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица направа нови водопроводни връзки кв."Пастуша" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош смяна на СК нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Даме Груев" и ул."Охрид" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.127 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 24:00ч.
гр.Пловдив ул."Солунска" №31 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Никола Караджов" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Благовест" №14 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Златитрап направа нови водопроводни връзки от външа фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 12:00ч.
район Хисаря гр.Хисаря ул."Л. Каравелов"и ул."Хр. Смирненски" направа нови водопроводни връзки района на аварията до отстраняване на аварията

20.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Вельо Войвода" №28 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Сергей Румянцев" изместване на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" и ул. "Стефан Стамболов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица изграждане на нов водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Житница авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград Помпена станция "Марциганица" авария на Помпена станция хижа "Марциганица" до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул . "Иван Караджов"№9 авария на отклонение района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград Хижа "Марциганица" авария на водопровод района на аварията от 14:00ч. до 18:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул,"Иван Марев" № 2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

17.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Славянска" №60 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул, "Пере Тошев" с ул."Д, Груев" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 21:00ч.
район Асеновград с. Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 13:00ч. до 15:00ч.
район Раковски с Чоба профилактика на водоема нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Хисаря гр. Хисар ул. "Антон Иванов"№1 авария на водопровод нарушено водоподаването в района от 12:00ч. до 17:00ч.

16.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Кап. Райчо" №68 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Архитект Христо Пеев" №1 авария на водопровод района на Стария град от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Хаджи Гьока Павлов" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" и ул."Райна Кягиня" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Славянска" №60 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Даме Груев" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай Индустриална зона авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Иван Вазов" №53 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Люлин" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Динк авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово бул."Освобождение" №14 авария на захранващ водопровод района около Стадиона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Чернишевски" №17 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Генерал Скобелев" №41 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Полет" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с.Поповица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград до АПК авария на водопровод Промишлена зона "Изток" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" №3 направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Копривките" №2 смяна на СК на хидрофорна уредба района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тодор Александров" №90 авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Макгахан"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Ст.Караджа" №3 авария на водопровод нарушено водоподаването ниска зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.159 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Пещера" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.14 Смяна спирателен кран общ водомер бл.№11-16 и "Оазис"-5 от 12:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Д.Талев" ,бенз."Еко" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Бургас"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Никола Вапцаров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул."Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."В.Левски" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

12.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Първомай с.Чешнигирово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски ул."Елба" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Брезовско шосе" №127 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Кукленско шосе" №9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Цар Иван Асен" до стопански двор авария на водопровод от външна фирма Промишлена зона "Изток" до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Върбен авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Д.Талев" №115 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ясна поляна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Преспа" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Копривщица" направа нови водопроводни връзки ул."Йордан Гавазов" и ул."Ген.Колев" от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ж.к. Тракия бл.14 смяна на СК района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Даме Груев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Съединение ул."Рила" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Теофан Райнов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Карлово ул."Яне Сандански" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Пещерско шосе" №215 авария на водопровод Промишлена зона Запад от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Мануш войвода" №7 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Богомил" №82 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Богомил" №34 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ясна поляна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод Промишлена зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Стамболийски направа нови водопроводни връзки от въшна фирма нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Храбрино ул."10-та" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Марково ул."Подем" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Хисаря ул."В Петрович" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Менделев" №1 авария на вътрешен водопровод в блока района на аварията от 09:00ч. до 11:00ч.
гр.Пловдив бул. "Ал. Стамболийски" №10 до №18 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 13:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Д. Груев" и ул."Тарас Шевченко" направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в района от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Комита" №11 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с.Каравелово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Брестовица" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото висока зона от 15:00ч. до 21:00ч.
район Родопи гр. Куклен П.С. "Куклен 1" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с.Брани поле местност "Исака" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с.Голям Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 11:00ч.
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

07.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" №84 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Захаридово" №3 авария на водопровод кв.Коматево от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Генерал Скобелев" №41 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул"Радко Димитриев" №11 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул."Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Малък Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Труд с.Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Съгласие"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Неофит Бозвели"№28 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Христо Ботев" до централна жп гара авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 12:00ч. до 18:00ч.
район Родопи с.Марково авария на водопровод Вилна зона и горен край на селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Цар Асен Втори" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с.Радиново индустриална зона авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията

05.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош, ул. "Петър Бонев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото Ще се работи на 06 .03 2023г
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

04.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."поп Тодор Евтимов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №40 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Цар Иван Асен" до стопански двор авария на водопровод Промишлена зона "Изток" и около Казармите до преключване на ремонтната дейност
район Родопи с. Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Малък Чардак авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

03.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Копривките"№2 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."поп Тодор Евтимов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Албена"№15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Парк отдих и култура" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи местност "Копривките" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

02.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен" авария на водопровод кв."Лозница", промишлена зона "Изток" до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Евстати Гешев"№30 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.37 Смяна спирателен кран общ водомер бл.№37,36,311,312,313 от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.140 Липса на захранване от енерго "ЮГ" района на аварията и висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Тодор Каблешков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Авлига"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.03.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Руски"№80 авария на спирателен кран района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Гълъбец" №7 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00ч. до 21:00ч.
гр.Пловдив бул. "Марица" №88 Ударен Противопожарен Хидрант района на аварията от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Солунска" №31 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр, Карлово ул, "Елена Снежина" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Пролом авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр, Стамболийски ул. "Рила" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Златитрап авария на Помпена станция нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 13:00ч.
район Родопи с, Първенец ул. "Опълченска" №12 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Труд ул."Изгрев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 16:00ч. до 20:00ч.

28.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Граф Игнатиев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Чучулига" и бул."Дунав" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Явор" №31 авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" до бензиностанция "Круиз" авария на водопровод Ф546 района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кедър"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски направа нови водопроводни връзки ф-ма Драгиев нарушено водоподаването в града до преключване на ремонтната дейност
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Горна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Раковски ул."Христо Ботев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив хидрофор "Леонардо Да Винчи" авария на водопровод Висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."България" - кръвопреливен център ремонт ПХ района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Димитър Талев" №61 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Преспа" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Персенк" №5 авария на водопровод кв.Съдийски от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул."Родопи" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Чешнигирово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Елена Снежина"№4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
р-н Карлово с.Каравелово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
р-н Хисаря с.Беловица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Видол Странски"№14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

25.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Достоевски"№21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с.Брягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

24.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив жк Тракия бл.42 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр. Пловдив жк "Тракия" бл. 52 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Нареченски бани авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.

23.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Ангел Ахрянов" авария на водопровод Промишлена зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Анри Барбюс" и ул."Харитон Куев" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Владивисток" №16 авария на водопровод Ф546 високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Здравец" №3А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица кв."Искър" авария на водопровод района на аварията и ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Опълченска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Брегалница" №5 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" авария на водопровод високите етажи на града от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кап. Райчо" №68 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" №4 смяна на СК района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул."Съединение" №39А авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тодор Александров" подмяна на водопроводно отклонение района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Пловдивски път" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Московец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Калояново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Дунав" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Владая" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. "Юг" авария на магистрален водопровод високите етажи на града от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Ал. Стамболийски" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 21:00ч.
гр.Пловдив бул. "Христо Ботев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в района от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Леново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Баня авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Първенец авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с.Красново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 17:00ч.

20.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Черни връх" авария на водопровод кв.Баделема, кв.Хр. Ботев, кв.Гонда вода, кв.Изток до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Мусала" и ул."Бунтовнишка" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Варна" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Славянска" и ул."Лев Толстой" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.286 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Лазо Войвода" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Владая" и ул."Шумен" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с.Катуница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност

19.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Цар Симеон" до ф-ма "Оптела" авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Здравец" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Янко Сакъзов" №27 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Аида" №3 авария на водомерен възел района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на помпена станция нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. Царацово Липса на захранване от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

18.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кв, Прослав ул. "Борис Петров" и ул."Заря" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Поручик Димитър Величков"№43 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул."Цар Иван Асен" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на захранващ водопровод с. Брани поле до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кв, Прослав ул. "Бъдеще" №52 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Климент авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски ул."Перущица" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

16.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Варна" №28 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Мали Богдан" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "България", Окръжна болница авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр. Пловдив хидрофор "Георги Кирков" ремонт на хидрофорна уредба района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 12:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Перущица" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд Помпена станция "Бенковски" Липса на захранване на Помпена станция с. Войсил. с, Бенковски, с. Радиново до отстраняване на аварията

15.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Модър" до Старческия дом авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив кв. Коматево ул. "Хисар" №8 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в квартала до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Р. Даскалов" №1А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр. Пловдив ул. "Бързия" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр. Пловдив ул. "Зеленика" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Марково, ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брани Поле, ул. "Чайка" и ул. "Трепетлика" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Крумово, ул. "Здравец" №7 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария на Помпена станция нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 13:00ч.
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул, "Ал, Стамболийски" до м-н. "Рила" авария на магистрален водопровод района на аварията и южна индустриална зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр Асеновград ул. "Костур"№9 авария на водопровод кв, "Запад" от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр Асеновград ул. "Книжна фабрика" авария на водопровод кв, "Запад" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул. "Хан Крум" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

13.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност от 14:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул, "Варшава" до стадион "Ботев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" авария на магистрален водопровод нарушено водоподаването в кв. "Смирненски" и кв, "Прослав" от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Цар Иван Шишман"№9 авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул. "Съединение" авария на водопровод кв. "Чинара" , кв. "Шипка" кв. "Метоха" и кв. "Запад" до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул. "Гоце Делчев" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица ул. "Сърница"№3 авария на спирателен кран водомерна шахта нарушено водоподаването в селото от 1 1 :00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Първенец ул."Оборище" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисар ул."Ал. Стамболийски" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.

12.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Пенчо Р.Славейков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" авария на водопровод нарушено водоподаването в града и висока зона от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Авксентий Велешки"№32 авария на водопровод от ул"Гладстон"до ул."Ив.Вазов" от 08:00ч. до 16:00ч.
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Мечта" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив хидрофор "Южен 2" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването висока зона от 06:00ч. до 10:00ч.
гр.Пловдив ул."Рогошко шосе" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Димитър Талев" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма бул."Ал.Стаболийски" №10-14 от 14:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ж.к. Тракия бл.141 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.142 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Дунав" №100 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив жк Тракия зад магазин "Кауфланд" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Копривщица" №19 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия зад "Хлебозавода" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.145 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград Помпена станция "Лаково" авария на водопровод гр. Асеновград, кв. "Изток", кв. "Св. Георги", кв. "Метоха", кв. "Шипка", кв. "Запад" до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

09.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кв.Беломорски срещу Овощарския институт авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Кап. Коста Паница" №2-4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" №100 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Автогара Родопи и м.Била направа нови водопроводни връзки от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив хидрофор "Южен -2" превключване на нова хидрофорна уредба бул."Ал. Стамболийски", ул."Д. Талев", ул."Асен Христофоров" ,ул."Поручик В. Стефов" от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград П.С. КАТУНИЦА авария външна фирма нарушено водоподаването в гр.Асеновград до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Малък Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Даме Груев" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Бетховен" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр. Пловдив ул. "Родопи" №121 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Волга" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Кап.Коста Паница"№2-4 авария на хидрофорна уредба висока зона района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Полковник Дрангов" авария на водопровод района на болницата, кв. "Баба Тонка, кв. "Васил Левски" от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Капитан Коста Паница" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр. Пловдив ул. "Шумен" №44 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Институт по Овощарство – Пловдив авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

06.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Петър Динеков"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк "Тракия" бл. 54 авария на спирателен кран общ водомер жк "Тракия" от бл, №41 до бл, №56 от 09:00ч. до 13:00ч.
район Асеновград гр, Асеновград пл, "Николай Хайтов" авария на водопровод района на аварията и кв. "Запад" от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд Помпена станция "Маноле" авария на водопровод с, Маноле, Манолско Конаре, и с Ясно Поле от 10:00ч. до 13:00ч.

05.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул, "Драма" №22 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петко Войвода" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Климент авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" и "Дрангово- 2" авария на водопровод с,Дрангово,с Върбен, с Златосел и с. Отец Кирилово от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с, Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с, Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи гр. Куклен ул."Ал, Стамболийски" авария на пожарен хидрант района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Маноле авария на спирателен кран водомерна шахта частично нарушено водоподаването в селото от 16:00ч. до 17:00ч.

04.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Стойчо Мушанов"№51 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Македония"№68 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Дарвин" и "Ясна поляна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Тодор Влайков"№3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Добри Войников" №43 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тодор Икономов"№1а авария на водомерен възел района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Даме Груев" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.127 авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Лерин"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Вишнева" и "Ком" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Белозем ул."Камчия" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."745" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

02.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Даме Груев" направа нови водопроводни връзки от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" №148 направа нови водопроводни връзки от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Горолом"№8 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Шумен"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Каравелово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Климент авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 8:00ч. до 16:00ч.

01.02.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Оборище"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Хаджи Димитър" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Стоян Джансъзов" авария на водопровод кв.Запад до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Бенковски направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с Царацово авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото Ще се работи на 02 .02 2023г

31.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Помпена станция "Север" авария на Помпена станция нарушено водоподаването във висока зона на града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Найчо Цанов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Константин Нунков" №26 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Стоян Джансъзов" авария на водопровод района на аварията и кв. "Запад" от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Дедево Липса на захранване от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Малък Чардак авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

30.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стою Н. Шишков" №12 авария на водопровод нарушено водоподаване в кв. "Каменица 1" и кв. "Каменица 2" от 09:00ч. до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Архимандрит Дамаскин" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив Строителен хипермаркет "Рила" авария на водопровод района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Велико Търново" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Балчик"№ 2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул, "Копривщица" срещу хотел "Бордо" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр, Карлово ул. "Криволак" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с,Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

28.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Дунав" №12 нова водопроводна връзка от външна фирма района на ремонтната дейност от 14:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив кв. Прослав ул. "Западна" №13 авария на спирателен кран водомерна шахта района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул. "К. Геров" №6 авария на спирателен кран района на аварията от 11:00ч. до 14:00ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Белащица местност "Бялата пръст" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Мътеница ул, "Г. Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

27.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово кв.Сушица ул."Чавдарска" авария на водопровод кв.Сушица от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №35 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Славееви гори" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" и ул."Панагюрище" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив бул."Свобода" №28А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв.Баделема авария на водопровод от външна фирма гр.Асеновград от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №51 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №35 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Копривщица" и бул."Свобода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Костаки Пеев" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Капитан Райчо "№68 ремонт на хидрофорна уредба Висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод от външна фирма Индустриална зона от 09:00ч. до 17:00ч.

25.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград П.С. ЛАКОВО авария на захранващ водопровод високите етажи на града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №51 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Чернишевски" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Чорлу"№19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Капитан Райчо" №68 авария на водопровод висока зона ул."Капитан Райчо"№62,68, 70 от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с,Брестовица ул."Кирил и Методи" района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски ул."3-ти март" авария на водопровод Ф475 кв. "Секирово" и кв. "Парчевич" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с.Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. Скутаре авария на помпен агрегат с.Рогош, с.Скутаре, с.Трилисник до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

24.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Крали Марко"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Македония и ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ПС СЕВЕР авария на захранващ водопровод високите етажи на града от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Икономов"№14 подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул."Рилски Метох" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 14:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив бул."Цариградско шосе" №51 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Капитан Райчо" №68 авария на водопровод висока зона Висока зона на №62. 68. 70 Ще се работи на 25 .01 2023г
гр.Пловдив ул."Перуника"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Карлово ул."Парчевич" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Кирил и Методи" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр, Раковски ул. "3-ти март" авария на водопровод Ф475 кв. "Парчеввич" и кв. "Секирово" Ще се работи на 25 .01 2023г
район Родопи с.Гълъбово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото Ще се работи на 25 .01 2023г

23.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Яне Сандански" №29 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Авксентий Велешки" №41 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Любен Каравелов" №53 авария на водопроводно отклонение района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С."Север" Токов удар от енерго "ЮГ" висока зона в града от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Димитър Талев" №61 Липса на захранване от енерго Юг района на аварията от 11:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Загоре" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.218 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Кукленско шосе" до мотокара авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Генерал Данаил Николаев" №89 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Родопи" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр. Сопот авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Булаир"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Лебед"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Криволак"№31 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Дондуков-Корсаков"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Тодор Александров" №71 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Димитър Талев" №61 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Тодор Хрулев"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим П.С."Перущица-1" и П.С."Перущица-2" Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Главатар авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Малък Чардак авария на водопровод с.Малък Чардак,с.Голям Чардак и с.Царимир до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Ал.Батенберг" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Асеновград ул."Кукленско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул.Делю Георгиев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово кв."Сушица" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Македония"№82 изграждане на нова водопроводна връзка района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Н.Вапцаров" №87 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Родопи с.Белащица до "Черен Петър" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Найден Герово Липса на захранване от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград Индустриална зона авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в района от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Асеновград Промишлена зона-Север авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Нестор Абаджиев" подмяна на водомери района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Месемврия" №1 авария на водопровод нарушено водоподаването в района от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Славееви гори" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Константин Величков" №55 авария на захранващ водопровод кв.Съдийски от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Волга" №2 авария на водопровод централна градска част от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Никола Вапцаров" №87 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Колю Фичето" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Иван Перперлиев" авария на спирателен кран Понеделник пазара от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Родопи с.Брани поле ул. "Родопи" авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение ул."6-ти Септември" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на пожарен хидрант нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

17.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" №21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."България" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стефан Стамболов" №19 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Карлово ул."Полк.Бочев"№12 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово кв.Сушица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Кирил и Методи"№18 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски ул."Кочо Честименски" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим ПС КРИЧИМ авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Козлодуй" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Хр.Ботев"№10 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Константин Величков"№73 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Кукуш"№13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград кв.Изток бл.6 авария на водопровод кв.Изток до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."П.Славейков" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Панорамна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Севастопол" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" превключване на нов водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Долна Махала авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар авария на водопровод централна градска част до отстраняване на аварията

14.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия "Томов плаза" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Софроний Врачански" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кв. Беломорски ул, "Родопска" изграждане на нова водопроводна връзка района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.218 вх, В авария на гл. спирателен кран района на ремонтната дейност, и от бл. № 209 до бл, № 225 в жк "Тракия" от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив бул. "България" №6 авария на хидрофорна уредба Висока зона от 11:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул. "Криволак"№5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Бачково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул. "Иван вазов"№27 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Брестовица ул. "Христо Ботев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Ясно поле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл. №53 авария на спирателен кран общ водомер жк "Тракия" от бл, №41 до бл, №56 от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив бул, "Ал. Стамболийски" срещу бензиностанция "Еко" авария на водопровод от външна фирма бул, "Македония"№80-86 и бул, "Ал, Стамболийски№13 и част от района. от 10:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул, "Никола Петков"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с.Патриарх Евтимово превключване на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул. "Иван вазов"№27 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 18:00ч. до 23:00ч.
район Раковски с.Чехларе авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря гр Хисаря кв, "Момина баня" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.

11.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград ул."Лозенград" авария на водопровод кв."Баделема", кв."Хр.Ботев", кв"Гонда вода", кв"Лозница" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Асеновград ул."Братя Миладинови" авария на водопровод кв.Изток от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Карлово кв.Сушица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."3-ти март" №28 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №160 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Надлез "Асеновградско шосе" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Помпена станция "Юг" авария на водопровод Ф600 високите етажи на града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Калековец авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр Пловдив ул. "Борба" №1,3,5,7,9 авария на захранващата тръба на хидрофора нарушено водоподаването висока зона от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Асеновград Момински път авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Константин Величков" №53 авария на захранващ водопровод кв.Съдийски от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Даме Груев" и ул."Бр.Бъкстон" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник П.С. Трилистник нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Македония"№82 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Даме Груев" и ул."Бр.Бъкстон" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 14:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Борба" №1,3,5,7 авария на водопровод нарушено водоподаването висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Хан Телериг"№3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Цар Иван Асен" №138 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Хан Крум"№83 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Младост" авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ПС ИЗТОК 1 Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването във висока зона от 11:00ч. до 12:00ч.
район Карлово гр.Карлово кв.Сушица авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Ясно поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия срещу пожарната авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Даме Груев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Леново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив П.С. Изток 2 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаването в града високите етажи до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Стефан Стамболов" №58 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Брезовско шосе" №180 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Полковник Дрангов" авария на водопровод кв. "Звънчето", кв. "Баба Тонка", кв. "Васил Левски" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай гр. Първомай авария на водопровод кв. "Дебър" до отстраняване на аварията
район Съединение с. Найден Герово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на довеждащ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив П.С. Изток 2 авария на магистрален водопровод нарушено водоподаването в града високите етажи от 13:00ч. до 19: 00ч
гр.Пловдив бул, "Дунав" №12,14 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул, "Ст. Стамболов" №58 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Кръговото на "Скобелева майка" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Ягодовско шосе" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Петър Шилев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 13:00ч.
район Кричим П.С"Кадиево" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод кв, "Запад" до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с Брезово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Войсил авария на довеждащ водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с, Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

04.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул, "Дунав" 24 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Даме Груев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 15:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив бул, "М. Луйза"№29 авария на спирателен кран висока зона района на аварията от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив бул, "Ал. Стамболийски " Липса на захранване от енерго "Юг" на хидрофорната уредба аварирал захранващ кабел нарушено водоподаването висока зона "ОАЗИС" № 3,4 ул. "Асен Христофоров"№2 до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград ул, "Захари Стоянов" авария на водопровод кв, "В. Левски" и кв, \'Баба Тонка" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул. "Петър Бонев" №74 авария на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на захранващ водопровод от външма фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с, Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Храбрино \'Първа вилна зона" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с, Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с, Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с, Старо Железаре" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Магистрален водопровод Ф250 висока зона частично нарушено водоподаването в кв.Южен до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул.Ягодовско шосе авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Асен Златаров" авария на водопровод кв.Момина баня до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица П.С. "Брестовица-2" нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Генерал Скобелев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

02.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Хидрофор "Южен 1" и хидрофор "Асен Христофоров" авария на хидрофорна уредба частично нарушено водоподаването в квартал "Южен" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Милеви скали" №5 авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 19:00ч.
район Асеновград с.Добростан авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Кабата авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Градина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.01.2023 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Асеновград с Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с Чоба авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.