Аварии
Архив:

Сигнализирай за авария 032 / 6157

14.07.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Капитан Райчо" № 11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Васил Левски" и ул. "Бенковска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Цар Борис 3-ти - Обединител" №136 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Войнягово, ул. "Оризаре" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Татарево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на захранващ водопровод Вилна зона с.Марково до отстраняване на аварията

13.07.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Победа"№ 65 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Съединение кв. Точиларци авария на захранващ водопровод кв. Точиларци до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен, ул. "33-та" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен авария помпен агрегат ПС Куклен 1 нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на външен водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.07.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Кедър" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Менделеев" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Ружа" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр. Пловдив ул. "Никола Караджов" №13 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Север" авария на Помпена станция намалено водоподаване във високите части на града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №89 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Брестовица 2 авария помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Иван Вазово" Липса на ел. захранване с. Иван Вазово, с. Песнопой до възстановяване на захранването
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Беловица авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.07.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен"№125 авария на водопровод Промишлена зона до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Костур" №9 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив жк Тракия бл.142 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Гълъбец" №11 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Павел Калпакчиев" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Руски" с ул. "Преслав" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдивч бул. "Христо Ботев" №62 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
район Карлово с. Христо Даново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Георги Бенковски" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с. Оризаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел, ул. "Изгрев" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

10.07.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Илинден" №23 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Царевец" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Соколов" №2 авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 15:00ч.
гр. Пловдив жк Тракия бл.142 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" направа нови водопроводни връзки от ул. "Индустриална" до Околовръстен път от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Огражден" № 10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Баня, ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Търговска" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи ул. "Ягодовско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на помпен агрегат Висока зона и Средна зона до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

09.07.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Ружа" с ул. "Царевец" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "България" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Напредък" до КАТ авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Конуш авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария на Помпена станция нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи ПС Куклен 1 подмяна на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в града до преключване на ремонтната дейност
район Родопи с. Бойково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.07.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен"№125 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Чинар" №8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Победа"№ 65 авария на водопровод Ф600 района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Константин Фотинов" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Иван Стефанов Гешев" направа нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" №109 авария на водопровод от външна фирма Ф546 района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Климент, ул. "3-та" №2 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Сопот, Стопански двор авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Георги Бенковски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско, ул. "25-та" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Розовец, ул."1-ва" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Мечта" №67 авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Драгомир авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица ул. " 2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.07.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Янко Сакъзов" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски авария на захранващ водопровод кв.Полатово до отстраняване на аварията
район Първомай с.Татарево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Мечта" авария на захранващ водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.07.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Родопи" и ул. "Лозенград" авария на водопровод района на аварията от 14:00ч. до 18:00ч.
гр. Пловдив кв.Прослав ул. "Илия Иванов" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Ал.Стамболийски" и ул. "Балатон" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Кричим ул."Девети Май" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд ПС БЕНКОВСКИ Липса на захранване от енерго Юг с.Радиново ,с.Войсил ,с.Бенковски до отстраняване на аварията

05.07.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. "Долно Воден", ул. "Кукленско шосе" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Константин Величков" профилактика на хидрофорна уредба района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 12:00ч.
гр. Пловдив жк Тракия бл.259 авария на хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "България" №125, Езикова Гимназия Пловдив авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Хисаря ул. "Тракия" авария на водопровод централна градска част до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен, ул. "Арда" с ул. "Васил Друмев" авария на хидрант нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул. "Васил Левски" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски ПС ДРАНГОВО 1 и 2 авария на захранващ водопровод с.Златосел, с.Върбен,Дрангово и с.Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица, ул. "Отец Паисий" №5 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово, ул. "Васил Левски" №4 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

04.07.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Хан Крум" №13 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" с ул. "Паганини" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Весела" №18 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Остромила" №2 авария на хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ПС Север авария на водопровод нарушено водоподаване по високите етаж от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Виктор Юго" №12 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив Средно училище „Свети Седмочисленици“ подмяна на спирателен кран и общ водомер района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул. "Вихрен" №9 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем ул. "Строител" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски ПС ДРАНГОВО 1 и 2 авария на захранващ водопровод с.Златосел, с.Върбен,Дрангово и с.Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.07.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив жк Тракия бл.92 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ПС Север авария на помпена станция нарушено водоподаване по високите етаж от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Елена" № 32А авария на водопровод частично нарушено водоподаването в квартала от 12:00ч. до 14:30ч.
район Родопи с. Брани поле ул "Ропотамо" №24 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, кв. Момина баня ул. "Иглика" авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала до отстраняване на аварията

02.07.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Константин Геров" №40-42 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Крикор Азарян" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Брезовско шосе" №180 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Парк Отдих и култура“ №7В авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ПС Север авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града и висока зона от 13:00ч. до 22:00ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Триводици ПС ТРИВОДИЦИ нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ПС БРЕСТОВИЦА 3 ЛИПСА НА ЗАХРАНВАНЕ ОТ ЕВН частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем ул. "Сребра" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи м-ст "Студенец" авария на водопровод нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на захранващ водопровод с. Сърнегор, с. Отец Паисиево и с. Сухозем до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница, ул. "Георги Димитров" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.07.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Крива" №2 авария на водопровод кв.Метоха до отстраняване на аварията
гр. Пловдив жк Тракия бл.158 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Константин Геров" №40-42 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив Форум "Тракия" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Одеса" №8 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Македония" зад Кауфланд подмяна на спирателен кран района на аварията от 11:00ч. до 14:00ч.
гр. Пловдив ул. "Кольо Фичето" и бул. "България" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдивч жк Тракия бл.141 вх. А Смяна спирателен кран общ водомер района на аварията от 13:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с. Домлян авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Баня, ул. "Църкова ливада" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица, ул. "Кирил и Методий" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица, ул. "Отец Паисий" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски ПС ДРАНГОВО 1 и 2 авария на захранващ водопровод с.Златосел, с.Върбен,Дрангово и с.Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд смяна на водопроводен СК нарушено водоподаването в селото от 16:00ч. до 18:00ч.
район Труд с. Строево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Константин Величков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Никола Вапцаров" №51 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Перущица ул."Петър Бонев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Кирил и Методий" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Македония" №73 А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Мир" №38 -Пловдив Запад авария на пожарен хидрант кв.Прослав до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово кв. Сушица авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски П.С. Дрангово 1-2 авария на захранващ водопровод с.Златосел, с.Върбен,Дрангово и с.Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

28.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Кричим бул. "Тракия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "България" №102 смяна на водомери района на аварията от 09:00ч. до 13:00ч.
гр. Пловдив ул. "Антон Папазов" №30 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" 22 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №62 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Боянци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на захранващ водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина ул."П. Ефтимий" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски ПС ДРАНГОВО 1 и 2 авария на захранващ водопровод с. Златосел, с. Върбен, с. Дрангово и с. Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Раковски с. Тюркмен, ул. "13-та" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Цар Самуил" и ул. "Детелина" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Строево няма ел. захранване от енерго ЮГ нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул." Пантелеймон" авария на водопровод кв. Сушица до отстраняване на аварията
гр. Пловдив жк Тракия бл.158 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Победа" №80 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Яне Сандански" и ул. "Мечников" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод висока зона нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Устина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски ПС ДРАНГОВО 1 и 2 авария на захранващ водопровод с. Дрангово, с. Върбен, Отец Кирилово и с. Златосел до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чехларе авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, Вилна зона авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд ПС Труд профилактика от енерго "ЮГ" с. Труд до приключване на ремонтната дейност
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Кукуш" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Антон Папазов" №28 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив жк Тракия бл.93 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Клисура" №13 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Самара" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул. "Родопи" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Леново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Дълго поле превключване на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Труд с. Динк авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

25.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Кавала" №14 авария на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Мали Богдан" №46 подмяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кукуш" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив жк Тракия бл.93 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Черни връх" и ул. "Атон Иванов" авария на водопровод кв.Изток и кв. Хр.Ботев до отстраняване на аварията
район Кричим Помпена станция "Оризаре" авария на захранващ водопровод с. Оризаре и с. Златитрап до отстраняване на аварията
район Родопи с. Бойково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

24.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив жк Тракия бл.216 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Амбарица" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Клисура" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив жк. Тракия бл.259 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Северен" до магазин "Лидл" авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 19:00ч.
гр. Хисаря ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод централна градска част до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица, ул. "Петър Бонев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски, ул. "Търговска" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски ПС ДРАНГОВО - водоем Златосел ремонт на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Родопи с. Марково ул. "Захари Стоянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе, ул. "Дружба" и ул. "Родопи" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Скутаре смяна водомерен възел нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Труд с. Граф Игнатиево профилактика на хлораторна помпа нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност

23.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Бугариево" №41 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" №93 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 11:00ч. до 18:00ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Брягово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Родосто" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Янко Сакъзов" и ул."Тодор Икономов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Кондолов" №2 ремонт СВО района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Полковник Бонев" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив хълм "Бунарджика" ремонт ПХ района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "България" №99 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Източен" и ул. "Марин Дринов" смяна на СК района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Марин Дринов" и ул. "Иларион Макариополски" смяна на СК района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Крайна" №2 Смяна спирателен кран района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Николай Гогол" и ул."Мали Богдан" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул."Петър Бонев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем , ул. "Михаил Марков" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Захари Стоянов" и ул. "Асен Карастоянов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Куклен ул. "Бяла черква" и ул."Любен Каравелов" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Радко Димитриев" №27 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:30ч. до 14:00ч.
гр. Пловдив ул. "Мостова" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Полет" №84 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Хисаря ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод централна градска част до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Леново, ул. "Петко войвода" №7 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул. "Тракийска" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем, ул. "Родопи" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Храбрино "2-ра" вилна зона авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково ул. "Здравец" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна Махала авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Ангел Войвода" №10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Радост" авария на водопровод ул. "Радост" и ул. "Йордан Гавазов" от 10:30ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Весела"№18 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №74 превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 10:30ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Бабек авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле направа нови водопроводни връзки от външа фирма нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре, ул. "3-та" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Борис Сарафов" №8 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" №125 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Богомил" №87 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив Помпена станция "Юг" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града високите етажи от 7:30ч. до отстраняване на аварията
гр. Раковски ПС Раковски Липса на ел. захранване на помпена станция нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Граф Игнатиев" и ул."Леонардо Да Винчи" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив П.С. Изток 2 Токов удар от енерго "ЮГ" Високите етажи на града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с. Йоаким Груево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Триводици авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаването в селото до приключване на ремонтната дейност
район Раковски ПС ДРАНГОВО - водоем Златосел авария на напорен водопровод нарушено водоподаването в с. Златосел до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на водопровод Ниска Зона на селото до Вита Нова до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Поп Манол" авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Голаш планина" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Крикор Азарян" и ул. "Константин Стоилов" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Предел" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. Изток 1 Липса на захранване от енерго Юг високите етажи на града от 18:00ч. до 20:00ч.
гр.Хисаря ул. "Хан Кубрат" №9 авария на водопровод новият комплекс над ул. "Васил Левски" до отстраняване на аварията
район Раковски с. Дрангово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник авария на напорен водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Житница авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войсил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич ул. "2ра" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Велико Търново" №6 авария на водомерен възел района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.

15.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул."Теофан Райнов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Волга" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи П.С."Марково-2" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Иван Вазов" №15 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

14.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стара планина" №22 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Крикор Азарян" и ул. "Константин Стоилов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив жк. Тракия бл.62 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Стамболийски ПС Стамболийски авария на Помпена станция нарушено водоподаването в гр. Стамболийски до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "Цар Борис" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Борец авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Теофан Райнов" №43 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Куклен ул. "Александър Стамболийски" авария на водопровод Долна Зона до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Прослав, ул. "Клокотница" авария на водопровод от ул. "Албена" до ул. "Просвета" от 12:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Мануш Войвода" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул."Достоевски" №20А смяна на водопроводе спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Рогошко шосе" авария на водопровод района на аварията от 10:30ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив жк. Тракия бл.62 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Първомай ул. "Елин Пелин" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ж.к. Тракия бл.82 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим ПС Стамболийски авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в гр. Стамболийски до отстраняване на аварията
район Първомай с. Караджово Липса на захранване от енерго "ЮГ" с. Караджово и с. Кочево до отстраняване на аварията
район Съединение с. Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Куклен ПС Куклен 2 авария на Помпена станция нарушено водоподаването в града от 11:00ч. до 16:00ч.
гр. Пловдив жк Тракия бл.61 ремонт спирателен кран района на аварията от 15:15ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул."Дунав " №100 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Силистра" №8 подмяна на спирателен кран района на аварията от 13:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр.Карлово бул."Дъбенско шосе" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Златитрап авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Първомай ул."Чавдар Войвода" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино до бен."Лукойл" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски ул."Патриарх Евтимий" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Тюркмен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски ПС МОМИНО авария на помпен агрегат с.Момино село до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Арабаконак" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив кв. Прослав, ул. "Заря" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Първомай кв. Дебър, ул. "Симеон Велики" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Ново село авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с. Скобелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски ПС ДРАНГОВО 1 и 2 авария на захранващ водопровод с. Дрангово, с. Върбен, Отец Кирилово и с. Златосел до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Мечта" №67 авария на напорен водопровод Вилна зона с. Марково до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на водопровод с. Калояново и с. Дуванлии до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод с. Рогош и с. Скутаре до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаване в селото до отстраняване на аварията

10.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Водолей" и ул. "Достоевски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" от ул. Скопие до индустриална зона превключване на нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 10:00ч. до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив жк Тракия бл.182 авария на водопровод района на аварията до отстраняване
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" и ул. "Стефан Стамболов" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията от 13:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "6 -ти Септември" до Розариума авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Градина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски ПС ДРАНГОВО 1 и 2 авария на захранващ водопровод с. Дрангово, с. Върбен, Отец Кирилово и с. Златосел до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Мечта" №67 авария на напорен водопровод Вилна зона с Марково до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Калояново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Стаара планина" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Граф Игнатиев" №14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Триводици авария помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Илинден" и ул."Ат.Свещаров" авария на захранващ водопровод западно от река Чая до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул."Гео Милев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул."Славянска" авария на водопровод нарушено водоподаването в района от 13:00ч. до 19:00ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма от ул. "Скопие" до Околовръстен път от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул."Дунав " №79 авария на водопровод от бул."В.Левски" до околовръстен път от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с.Певците авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски П.С."Болярино" авария на помпен агрегат с.Болярино до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Крива" №19 авария на водопровод кв. Метоха до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кукуш" авария на водопровод района на аварията около Централна гара от13:00ч. до 19:00ч.
гр. Пловдив ул. "Нестор Абаджиев" №28 авария на водопровод района на аварията и индустриална зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №174 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив кв. Беломорски направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Първомай ул. "Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград ПС ДОБРОСТАН второ стъпало авария на водопровод с.Добростан до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в селото и висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Руен м. "Буковите" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря ПС Беловица авария на водопровод с. Беловица до отстраняване на аварията

06.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Малина" №14 авария на водопровод кв. Лозница до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Рилска" №8 авария на водопровод кв. Метоха до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Иларион Макариополски" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловди ул. "Победа" с бул. "Дунав" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Радост" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:45ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Йордан Гавазов" до ул. "Царевец" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:45ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Кънчев" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Варвара" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Скопие" с бул. "Кукленско шосе" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Никола Карев" авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Царевец" и ул. "Солунска" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул "Равнища" №7 авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Васил Левски" №168 авария на водопровод района на аварията от 11:30ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Слатина ул "6-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Богдан ул. "8-ма" №1 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник ул. "Независимост" №42 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Войсил авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Радиново авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Граф Игнатиево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен II" №138 авария на водопровод промишлена зона Североизток до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. "Долни Воден" ул. "Язовирска" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Варвара" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма от ул. "Скопие" до Околовръстен път от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Добротич" и ул. "Победа" авария на хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул. "Яне Сандански" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим ПС Стамболийски авария помпен агрегат гр. Стамболийски и с. Йоаким Груево до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Садово авария на захранващ водопровод цялата индустриална зона до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем ул. "Елин Пелин" №9 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Лилково авария на захранващ водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Строево, ул. "Георги Бенковски" №7 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

04.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма от ул. "Скопие" до Околовръстен път от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Напредък" до КАТ авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул "Васил Левски" №97 авария на водопровод района на аварията от 12:30ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Бъдеще" №33 авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Варвара" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив кв. Прослав, гробищен парк авария на водопровод района на аварията от 13:00ч. до 17:00ч.
р-н Асеновград гр.Асеновград авария на довеждащ водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Козаново ул. "Тракия" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Бялата воденица" авария на водопровод кв. Бялата воденица до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Малина" №16 авария на водопровод кв. Лозница до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Иларион Макариополски" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино ул."Караджата" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Баня ул. "Байкал" с ул. "Преслав" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "Радецки" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, ул. "Цанко Дюстабанов" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица м. "Острова" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Ново Железаре, ул. "19-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив жк Тракия бл.152 авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив Гара Филипово авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Леонардо Да Винчи" №22 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Кукленско шосе" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма от ул. "Скопие" до Околовръстен път от 11:00ч. до 20:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Драва" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария на водопровод кв. Запад до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Кричим, ул. "Търговска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на водопровод кв. Полатово до отстраняване на аварията
район Съединение с. Горна Махала нарушено водоподаване в селото района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото проблем с помпената станция до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря кв. "Момина баня" ул."Люляк" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност до отстраняване на аварията

02.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Гара Филипово авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Водолей" №1 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря кв. "Момина баня" ул. "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала до отстраняване на аварията

01.06.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Северен" до магазин "Лидл" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Шкилово" авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

31.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Стефан Ботев" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул."Храбрец" №30 подмяна на спирателен кран района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Стоево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."П. Р. Славейков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино ул."Васил Левски" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Шишманци смяна на водопроводен СК района на аварията от 09:00ч. до 11:00ч.
район Родопи гр. Куклен, ул. "Александър Стамболийски" подмяна на спирателен кран района на аварията и висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник ул."България" №10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Козлодуй" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Захари Стоянов"с ул. "Капитан Райчо" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Тутракан" с ул. "Борис Сарафов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Цар Иван Асен II" и бензиностанция Лукойл авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Цар Иван Страцимир" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" и ул. „Гаврил Кръстевич“ авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Дунав" №182 авария на водопровод района на аварията, ул. "Рогошко шосе" и ул. "Брезовско шосе" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Владая" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Леонардо Да Винчи" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Първомай ул. "Ивайло" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Стоево авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 14:30ч.
район Кричим гр. Перущица ниска зона подмяна на спирателен кран нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Храбрино "2-ра" вилна зона авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Браниполе, ул. "Ален Мак" №13 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово нарушено водоподаване в селото района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Малък Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Голям Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря кв. "Момина баня" и кв. "Веригово" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

29.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Владая" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Солунска" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Благовест" №16А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Първомай ул. "Плодородие" и ул. "Ивайло" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Съединение ул. "Ивайло" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на захранващ водопровод гр. Стамболийски до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на Помпена станция "Перущица 1" частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чехларе авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово, ул. "Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Найден Геров" №2 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

28.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Горни Воден ул. "Напредък" №13 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Пенчо Славейков" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Княгиня Евдокия" №20 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград Промишлена зона-Север нови връзки от външна фирма нарушено водоподаването в района до преключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Деница" №24 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от външа фирма от ул."Одеса" до ул."Стефан Стамболов" до преключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Барикадите" №18 смяна главен СК района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 15:00ч.
гр. Пловдив бул. "Христо Ботев" №2 направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Ружа" 13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Тодор Каблешков" №4 авария на водопровод Стария град и централна зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Цариградско шосе" №77 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Волтер" №6 авария на водопровод района на аварията от11:30ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на Помпена станция "Перущица 1" частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник ул. "Независимост" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен авария на водопровод висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково ул. "Победа" №7 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Храбрино "2-ра" вилна зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Димоглу" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Отон Иванов" №50-52 авария на водопровод кв.Изток до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв.Горни Воден ул. "Гергана" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Карлово ул. "Пенчо Славейков" №27 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Петър Шилев" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Вегетарианска" №14 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица, пл. "Централен" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим ПС Кадиево авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, ул. "Котел" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем ул. "Пейо Яворов" изграждане на нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Родопи с. Марково ул. "Здравец"№16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул. "Райна Княгиня" №32 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Димоглу" №3 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим П.С."Брестовица-2" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Поповица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Момина баня ул. "Асен Златаров" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Комплекс "Марица Гардънс" авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски авария на захранващ водопровод Ф300 гр.Стамболийски до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."3-ти Март" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

24.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Детелина" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Голям Чардак авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

23.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от ул."Михалаки Георгиев" до ул."Стефан Стамболов" от 10:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул."Славееви гори" №35 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул."Жеравна" №2 изграждане на ново водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Оборище" и ул. "Ильо Войвода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Хан Омуртаг" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Искра" направа нови водопроводни връзки от външа фирма кв.Баделема до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул."Княгиня Евдокия№24" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Леново авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Лилково авария на водопровод месност Хвойнак до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от външа фирма от ул."Михалаки Георгиев" до ул."Стефан Стамболов" от 09:30ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Царевец" №18 авария на водопровод района на аварията от 10:30ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до Затвора авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Тодор Каблешков" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул. "Костур" №14 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ПС ЛАКОВО авария на захранващ водопровод източно от р.Чая до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Новаково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр,Кричим авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Устина авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Победа" №7 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "3-ти Март" и ул. "Здравец" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Хисаря гр. Хисаря, ул. "Асен Златаров" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

21.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Дружба" под ПС Лаково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" №99 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Кавала" №18 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул."Орловец" фирма Щром авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Перущица" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод ул. "1-ва" до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица м. "Чинарите" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Орловец" фирма Щром авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от външа фирма от ул."Михалаки Георгиев" до ул."Стефан Стамболов" от 10:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул."Дунав" и ул."Огражден" авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул."Никола Вапцаров" №99 авария на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" до Затвора авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Жеравна" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Нареченски бани авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Православен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово с.Войнягово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул."Димитър Стамболов" №2а авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул."Никола Карев" до ЕКОНТ авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул."Костур"и ул."Княгиня Евдокия" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул."Велико Търново"16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул."Илинден"№7 авария на захранващ водопровод западно от река Чая до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул."Илин Паунов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

17.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Голямоконарско шосе" до "Маджаров" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Борис Дякович" и ул. "Брезовска" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №47 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив бул. "Ал. Стамболийски" до затвора авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр.Куклен авария на захранващ водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ситово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив жк Тракия бл.259 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Пловдив ул. "Голямоконарско шосе" до "Маджаров" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Перущица" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Жеравна" № 2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул."Христо Ботев" и ул."Перущица" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария на захранващ водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен, ул. "Райна Княгиня" №30 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково авария на захранващ водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с. Долна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Дълго поле превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма частично нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Труд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Марица" №2 Липса на захранване от енерго "ЮГ" района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Царевец" №45 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Добри Войников" смяна на водопроводен СК района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от външа фирма от ул. "Ст. Стамболов" до ул. "М. Георгиев" от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Райко Даскалов" №68 смяна на водопроводен СК района на аварията от 11:00ч. до 13:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул. "Търговска" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Любен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Родопска" №21 авария на водопровод кв. Метоха до отстраняване на аварията
гр. Асеновград кв. " Горни Воден" ул. "Младен Митроколев" №16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Генерал Данаил Николаев" №110 подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул. "Тополница" до детска градина "Снежанка" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Кукленско шосе" авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Копривщица" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с. Бяла река авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на напорен водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брестник, ул. "Райко Даскалов" №12 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Горна Махала авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."България" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Сергей Румянцев" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул. "Никола Войводов" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кипарис" и ул. "Звънче" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Клисура" № 13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Златитрап авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с. Поповица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Царевец" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив П.С. "Юг" Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града и висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив П.С. Север Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града и висока зона до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Кукленско шосе" авария на водопровод Промишлена зона "Кукленско шосе" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим П.С."Перущица-1" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в ниска и висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица м."Тикмето" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод Стопански двор до отстраняване на аварията

11.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Гороцвет"№11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски"до магазин Рила авария на захранващ водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Копривщица" №14 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски ПС ДРАНГОВО 1 и 2 авария на захранващ водопровод с.Златосел, с.Върбен и с.Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Дунав " №186 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Артин Гидиков" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Арчарица" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Александър Стамболийски" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с.Ново Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Средец" авария на водопровод Долна Зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на противопожарен хидрант нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден авария на водопровод кв. Долни Воден до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Арчарица" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Артин Гидиков" №9 авария на водопровод нарушено водоподаването в Стария град от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Източен" №1 профилактика на хидрофорна уредба бул."Източен" №1,3,5 от 10:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул. "Напредък" №1а авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" авария на водопровод района на аварията до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив бул. "Дунав"№186 авария на водопровод района на аварията Ще се работи на 10 .05 2024г
район Кричим П.С. Перущица 1 авария напорен водопровод нарушено водоподаването висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с. Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец ул. "Цар Борис" №6 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица м-ст "Горни Грамади" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

08.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" №99 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Арчарица" подмяна на уличен водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Западна" авария на противопожарен хидрант кв.Прослав до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Хан Тервел" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Кукленско шосе" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Гладстон" №12 подмяна на спирателен кран района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод Ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод Долна Зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово ул."Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

07.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Съгласие" №6А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Райна Княгиня" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Богомил" №27,29 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Арчарица" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Отец Кирилово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ситово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Гълъбово ул."Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Съединение" №74 авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Райна Княгиня" и ул."Топола" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

06.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Първомай с.Бяла река авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Хисаря с.Старосел авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Гороцвет" и ул. "Кипарис" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Първомай гр.Първомай ул. "К.Честименски" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул. "В.Ганев" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

02.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Никола Вапцаров" №101 подмяна на спирателен кран района на аварията от 11:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Арчарица" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Кадиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.05.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Ал. Стамболийски" до затвора авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Охрид" и ул. "Скопие" авария на водопровод района на аварията до 16:00ч.
район Кричим с.Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

30.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Дон" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Арчарица" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Никола Вапцаров" №113 превключване на нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Брезовска" №176 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Дружба" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Искра авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Лозница" авария на водопровод кв. "Запад" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на захранващ водопровод с. Отец Паисиево, с. Сърнегор до отстраняване на аварията
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Гороцвет"№5 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 21:00ч.
гр.Пловдив УЛ."Доспат"№6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" №52 Смяна спирателен кран общ водомер района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Царевец" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Никола Вапцаров" №113 направа нови водопроводни връзки района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Брезовско шосе"№176 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря кв. "Петко Каравелов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Новаково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Куртово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Хисаря с.Кръстевич ул. "2-ра" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

28.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Парк отдих и култура"№17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с.Дълбок извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря Красновски бани авария на водопровод частично нарушено водоподаването до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

27.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Акация" №3 авария на водопровод кв.Свети Георги от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Кричим ул."Братя Крушарови" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Пещерско шосе" №27 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле ул."Родопи" №1 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."3-ти Март" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден авария на водопровод кв.Долни Воден от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Асеновград П.С. Лаково авария на захранващ водопровод Ниска Зона-кв.Васил Левски, кв.Единство, кв.Баба Тонка и кв.Лозница до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Карловска" №25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Пробуда" №13 ремонт СК района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Царевец" №4А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Дунав" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Стамболийски ул."Кирил и Методий" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Ново село авария на водопровод Ниска зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Драва"№13 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Мечта" и ул."Панорамна" авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново индустриална зона направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност

25.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив хидрофор "Гоце Делчев" авария на помпен агрегат района на аварията от 15:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Парк отдих и култура" №17 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив кв. Коматево ул. "Коматевско шосе"№107 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" №176 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул."Ал. Стамболйски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски ул."Иван Вазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул."Драва"№13 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Труд направа нови водопроводни връзки частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

24.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Княгиня Евдокия" авария на водопровод кв.Запад до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Братя Свещарови"и ул."Славейна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Иван Гешев"и ул."Царевец" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията от 09:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив хидрофор "Гоце Делчев" авария на помпен агрегат района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул."Свобода" №69 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Сопот поради мътност на водата във вододайна зона частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица подмяна на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 13:00ч.
район Родопи гр.Куклен ул."Ив.Вазов" авария на водопровод Долна Зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

23.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Граф Игнатиев" №4 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив хидрофор "Гоце Делчев" авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Цар Борис 3-ти -Обединител" авария на водопровод Стария град от 09:00ч. до 12:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

22.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Калина"№56 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Фрезия"№44 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.26 смяна на водомер района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул. "Голямоконарско шосе" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград бул. "България"№129 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград гр.Асеновград ул. "Княгина Евдокия"№19 авария на водопровод района на аварията и кв. "Запад" до отстраняване на аварията
район Родопи с.Браниполе ул. "Ропотамо" авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря ул. "Ген.Гурко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

21.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гонда вода" авария на водопровод кв.Изток до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул. "Васил Левски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Достоевски" №27 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Одеса" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Царевец" №37 смяна на водопроводен СК района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Александър Стамболийски" до сервиз "Формула" превключване на нов водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" и ул. "Гаврил Кръстевич" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел ул."18-та" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

19.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Шипка авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул"Дельо Георгиев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Карлово ул."Веркович" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Никола Вапцаров" №113 подмяна на водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Доктор Г. М. Димитров" №15 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Солунска" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Раковски кв.Парчевич ул."Софроний Врачански" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с."Васли Левски" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Георги Тилов" авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Ирис" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Гроздов пазар" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Крали Марко"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Николай Гогол" №14 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" и ул."Лазар Маринчешки" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Софлу" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Славянска" №68 авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Васил Левски" - АПК Тракия авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Раковски ул."Филип Тотю" и ул"Яко Яковски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Съединение ул."Мусала" и ул."Хан Крум" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Боянци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Стръмна" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Гълъбец"№36 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кв.Гаганица подмяна на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул."Нестор Иванов"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.48 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Братя Обрейкови"№45 вътрешна авария в магазин района на аварията от 11:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.234 авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Хайдушка"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Мулдава авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Петър Бонев"№38 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем направа нови водопроводни връзки от външа фирма частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Трапезица" №37 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Кирил и Методи" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Оборище" №92 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул."Книжна фабрика" авария на водопровод кв.Запад от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."България" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Божидар Здравков" №9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Пламък" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" и ул."Лазар Маринчески" направа нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив бул."Кукленско шосе" №17 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Възраждане" ремонт ПХ района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Ген. Гурко" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Михаил Марков" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария на спирателен кран нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария на водопровод Висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр.Куклен ул."Стръмна" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Опълченска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Найден поп Стоянов" №11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.46 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Елин Пелин" №84 изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Илинден" и ул. "Атанас Свещаров" авария на водопровод западно от река Чая от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Леново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи гр. Куклен авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар ул. "Аугуста" №2 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

14.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Стоян Михайловски" и ул. "Илия Блъсков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Пере Тошев" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с. Ново село авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Стряма авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Ситово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."България" №156 авария на водопровод района на аварията висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Борис Петров"№11 смяна на водопроводен СК района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.258 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Ново село ул. "32-ра" авария на водопровод района на аварията и ниска зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Тюркмен авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

12.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Горни Воден ул. "Младен Митроколев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Борба" №27 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Задруга"№10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Софроний Врачански"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "Петър Бонев" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул. "Ал.Стамболийски" авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул. "Ив. Вазов" и ул. "Зах.Стоянов" авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Крумово ул. "Драва"№13 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Храбрино 1-ва вилна зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул. "Гергана"№13 авария на водопровод нарушено водоподаването в ниска зона до отстраняване на аварията

11.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Ген.Карцов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Кричим ул."София" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."ген. Колев" №38 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Прослав ул."Лазурна" направа нови водопроводни връзки района на аварията от 12:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Кавала" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Георги Трингов" и бул."Северен" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Козаново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Христо Ботев" авария на водопровод Долна Зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мътеница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Васил Урумов" №11 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Елин Пелин" №55 авария на водопровод кв.Прослав от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Христо Ботев" №102 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Братя Миладинови" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Възраждане" направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Родопи с.Цар Калоян авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Опълченска" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник "Манастирски път" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря Малък Водоем авария на захранващ водопровод Ф350 гр.Хисаря от 09:00ч. до 17:00ч.

09.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Галилей" и ул."Колю Фичето" авария на хидрофорна уредба района на аварията от 09:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив бул. "България" до Пловдивски университет авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."др.Георги Странски" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив бул."Цар Борис 3 Обединител"№10 авария на водопровод района на аварията от 14:30ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив кв.Коматево ул."Слава"№38 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул. "Стара Планина"№15 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица висока зона авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Ив.Вазов"№15 авария на водопровод ниска зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Руен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Дон" №16 авария на захранващ водопровод кв.Съдийски от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Пере Тошев" №6 авария на захранващ водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Капитан Бураго "№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кипарис "№12 авария на водопровод района на аварията от 15:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив бул, "Копривщица"№19 авария на спирателен кран общ водомер района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Горнослав авария на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 13:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Козаново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с, Устина ул. "Крайречна" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с. Брестовица ул. " Отец Пайсий" авария на водопровод ниска зона от 15:00ч. до 19:00ч.
район Раковски гр. Раковски авария на магистрален водопровод 475ф кв.Парчевич и кв. Генерал Николаево до отстраняване на аварията
район Раковски с,Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле местност "Исака" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Гълъбово ул. "Здравец" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

07.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул ."България"№180 вътрешна авария в блок района на аварията от 12:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Малгара"№4 авария на водопровод района на аварията от 14:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул. "Ален Мак" с ул, "Колю Фичето" авария на пожарен хидрант района на аварията и висока зона от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски гр, Брезово ул. "Д. Благоев" авария на водопровод частично нарушено водоподаването от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково ул."Захари Стоянов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 15:00ч.
район Съединение с. Правище авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 17:00ч. до 19:00ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Царацово ул "П. Петров" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 14:00ч.
район Хисаря с, Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

06.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Храбрец" №18 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Достоевски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови" ремонт на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Беломорска" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Гонда вода" авария на водопровод кв.Изток кв. Хр.Ботев кв. Баделема кв. Св.Георги до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Голямоконарско шосе" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" и ул. "Чорлу" авария на водопровод от външна фирма района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр.Асеновград ул. "Мургавец" авария на водопровод кв.Лозница до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул."Бенковска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица ул. "Цар Иван Асен" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски авария на водопровод кв.Полатово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул. "Иван Асен"№20 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул. "Хаджи Димитър"№5 авария на водопровод Ниска зона на града до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. Царацово Липса на захранване от енерго Юг с.Царацово до отстраняване на аварията

04.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл. 104 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Булаир"№1-Б авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул.. "Достоевски" авария на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" с. ул,"Чорлу" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с Брестовица ул "Цар Калоян" авария на водопровод от външна фирма Вилна зона до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Стамболийски ул."Перущица" с ул."Райко Даскалов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем ул. "Ропотамо" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."Ал, Стамболийски" №60 авария на водопровод Долна Зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Сухозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Гладстон" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.146 бл. авария на хидрофорна уредба района на аварията висока зона от 09:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул." Сатурн" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Колездачна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Meндeлeeв" №13 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Кипарис" №12 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград гр. Асеновград, Индустриална зона "Север" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски Дрангово -2 водоем Златосел авария на захранващ водопровод нарушено водоподаване с, Златосел, с Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи с. Храбрино "1-ва" вилна зона авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с Царацово аварич на енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в селото и "индустриална зона" до отстраняване на аварията
район Хисаря кв. Момина баня ул. "Паисий Хилендарски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

02.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Костур" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр. Асеновград ул."Поп Ангел Чолаков" авария на водопровод кв.Изток от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Никола Вапцаров" №113 направа на нов водопровод района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Акад.Петър Динеков" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Константин Величков" и ул."Антон Папазов" авария на водопровод кв.Съдийски от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Персенк" авария на водопровод кв.Съдийски от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица ул."Родопи" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Златосел авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Розовец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чалъково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Аспарух" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Паничери авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.04.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Преспа" №2 направа водопроводни връзки района на аварията от 09:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Велико Търново" и ул."Екзарх Йосиф" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Дунав" №124 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Съединена България" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" №109 направа нови водопроводни връзки от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Каравелово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски ПС ДРАНГОВО 1 и 2 авария на захранващ водопровод с.Върбен, с.Златосел, с.Дрангово и с.Отец Кирилово до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Ив.Вазов" и ул."Възраждане" авария на водопровод Долна Зона до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Стръмна" авария на захранващ водопровод горна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сухозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

31.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Гоце Делчев"№11 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "В. Априлов " с бул. "България" авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

30.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."д-р Никола Ковачев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив до "Институт по Овощарство" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "България" №234 ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стадион" и ул. "Колоездачна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Бачковска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим П.С. Брестовица - 3 авария на помпен агрегат Висока зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив до "Институт по Овощарство" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Акация" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Гороцвет" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Ал.Стамболийски" №99 авария на водомерен възел района на аварията от 12:00ч. до 15:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Матей Преображенски" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Гълъбово, ул. "Войнишка слава" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 15:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Песнопой авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

28.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "България", Окръжна болница авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул "Академик Петър Динеков" - "Балкантекс" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр Баня ул."Мусала"№12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим Помпена станция "Брестовица" 3 авария на помпен агрегат висока зона от 07:00ч. до 11:00ч.
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с Марково ул. "Подем с ул. "Тракия" авария на водопровод Долна Зона на селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 14:00ч.
район Труд с. Трилистник направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 14:00ч. до 18:00ч.

27.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.32 вътрешна авария в блока бл, 32и бл. 33 от 12:00ч. до 14:00ч.
район Асеновград с. Избегли авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с Злати трап авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски кв, "Доротлийски" ул.3-та авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Раковски, ул. "Перник" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Белозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен "Висока зона" авария на помпен агрегат Вилна зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря гр.Хисаря авария на помпен агрегат кв.Момина баня,кв.Веригово до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря Пс. "Баня" авария на водопровод кв. "Веригово", кв. "Момина баня" от 09:00ч. до 17:00ч.

26.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" №109 направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на аварията до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Храбрец" №18А авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Лейди Станфорд"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Полет" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ПС МОМИНА БАНЯ авария на помпен агрегат кв.Момина баня, кв.Веригово до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Горни Домлян авария на Помпена станция нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски ПС ДРАНГОВО 2 авария на помпен агрегат с.Върбен, с.Златосел до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Христо Ботев" до "Коматевския траспортен възел." авария на магистрален водопровод 475ф района на аварията ул."Сергей Румянцев" част от "Христо Ботев" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Данаил Николаев"№1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул. "Гоце Делчев" авария на хидрофорна уредба района на аварията висока зона от 09:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив кв.Прослав ул."Битоля"№36 авария на спирателен кран водомерна шахта района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул. "Равнища"№21 авария на водомерен възел в блока района на аварията от 16:00ч. до 19:00ч.
район Асеновград с. Стоево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул. "Р. Княгиня" авария на водопровод района на ремонтната дейност от 14:00ч. до 19:00ч.

24.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Лайка" с ул."Гороцвет" авария на пожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив "Карловско шосе" с ул."Васил Левски" направа нови водопроводни връзки от външа фирма Индустриална зона "Север" и района от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Чорлу" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма района на ремонтната дейност и ул. "Петрова нива" от 10:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив бул. "Н, Вапцаров" с ул. "Чорлу" авария на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 14:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "В. Левски"№76 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски кв.Отец Кирилово авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 12:00ч.

23.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Беласица" №67 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" ул, "П. Стоев" от №8 до №38 от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Модър" направа нови водопроводни връзки района зад Транспортна болница от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с.Отец Кирилово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре ул. "Кирил и Методи" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Радиново авария на водопровод индустриална зона "Радиново" от 11:00ч. до 17:00ч.

22.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Модър" ремонт на спирателен кран кв. Коматево и около Транспортна болница до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул. "Ясна поляна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Беласица" №67 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Царево" възстановяване на водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим П.С. Брестовица-3 авария помпен агрегат Висока зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 10:00ч. до 17:00ч.

21.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Калина" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "Н. Вапцаров" до кметството авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кирил Нектариев" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Горни Воден" ул. "Гергана" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Горнослав авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Белащица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Ягодово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Трилистник превключване на нови водопроводни връзки частично нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Хисаря с. Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Севастопол"№33 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.262 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Панагюрище" №2,4 вътрешна авария в блока района на аварията от 11:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кирил Нектариев" №7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Бенковски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с. Куртово ул."9-та" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Перущица ул."Димитър Гичев" авария на водопровод Висока зона и района на аварията от 10:00ч. до 15:00ч.
район Кричим с. Брестовица ул. "В. Левски" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "3-ти Март" направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването ул."Отдих" , ул. "Забрава" от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Белащица авария на водопровод Вилна зона от 09:00ч. до 22:00ч.
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

19.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Граф Игнатиев"№4 авария на спирателен кран общ водомер района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Кирил Нектариев" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул." Севастопол"№33 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр Стаболийски ул . "Антим -1" №16 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр Куклен авария на водопровод горна зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд ПС Царацово Липса на захранване от енерго Юг нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Лозенград" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив П.С. Север авария на захранващ водопровод високите етажи на града от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Марин Дринов" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Лясково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Перущица ул."Спас Гинов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай гр.Садово до ЖП Гара авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Младост" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул."Калоян" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брани поле местност "Исака" авария на водопровод нарушено водоподаването в района до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

17.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Марица" №2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" №42 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Кукленско шосе" ремонт СК района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай ул."Антон Страшимиров" и ул."Пирин" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски П.С."Дрангово 1-2" авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

16.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Владая" авария на водопровод от външна фирма намалено водоподаване във високите части на кв.Изгрев до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" №176 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр.Карлово ул."В.Левски" и ул."Бенковска" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в селото" ВИСОКА ЗОНА" до отстраняване на аварията
район Първомай с.Караджово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Воден авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Свобода" №69 подмяна на спирателен кран района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Доктор Чомаков" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Акация"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив РУМ ТРАКИЯ авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 12:00ч.
район Асеновград с.Червен ул."Ален Мак" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария на помпен агрегат Висока зона от 21:00ч. до 23:00ч.
район Кричим с.Брестовица висока зона авария на захранващ водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Стръмна" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник превключване на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност

14.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Владая" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Ръжево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

13.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Николай Хайтов" №25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Отец Паисий" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Стара планина" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария на Помпена станция частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково, ул. "Панорамна" авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица ул. "3-ти Март" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря гр. Хисар авария на Помпена станция кв. Момина баня, кв. Веригово от 09:00ч. до 17:00ч.

12.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "6 -ти Септември" №77 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Бачково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград кв. "Д. Воден" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с.Белозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул."Родопи"№44 авария на водопровод горна зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "3-ти Март" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Дълго поле авария на енерго "ЮГ" 20 кw. нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря кв. "Момина баня" ул."Еделвайс" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.

11.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Волга"№36 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Велбъжд" №28 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул "Академик Петър Динеков" - "Балкантекс" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Джебел"№9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Кукленско шосе" до "Петко Ангелов" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
район Асеновград с. Долнослав авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Леново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Момино "Стопанския двор" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Чоба авария на пожарен хидрант нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брестник ул. "хан Аспарух"№6 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "3-ти Март" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 14:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Дунав" и ул."Стоил Войвода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ружица" №2А авария на водопровод кв.Прослав от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Никола Войновски" и ул."Благовест" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с.Дълбок извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

08.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Архитект Камен Петков"№28 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Хан Аспарух"№25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Любен Каравелов"№43 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Марица" -Юг моста на "Герджика" авария на магистрален водопровод района на аварията и висока зона "Руски"№17 от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Стряма авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково ул. "Опълченска"№9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.

07.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Михаил Такев"№21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Руски"№1 авария на захранващ водопровод района на аварията от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив бул."Руски"№17 авария на хидрофорна уредба района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение бул."България"№22 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

06.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Владая" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 14:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив бул. "В.Априлов" №100 авария на спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 15:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Ихтимански проход"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "хан Аспарух"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Коматево ул. "Воден "№9 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Николай Ковачев" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк "Тракия" кв. "Лаута- А12" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" нарушено водоподаването в района до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив жк Тракия бл.95 вътрешна авария в блока района на аварията от 10:00ч. до 13:00ч.
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Новаково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Куртово Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай гр. Първомай ул. "Сливница" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с.Белозем авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен ул. "Велико Търново№12 авария на пожарен хидрант част от "ниска зона" от 11:00ч. до 15:00ч.
район Съединение с. Отец Паисиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Труд направа нова водопроводна връзка частично нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 16:00ч.

05.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Волга" №58 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "Цариградско шосе" №33 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Чавдар Войвода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив кв. Коматево, ул. "Воден" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

04.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Първомай с.Брягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Васил Левски" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на захранващ водопровод с.Церетелево и с.Неделево до отстраняване на аварията
район Труд с.Граф Игнатиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр.Карлово ул. "Освобождение" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма ул. "П. Яворов" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Васил Левски" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Синчец"№41 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

02.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Освобождение" №16 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Костаки Пеев" №11 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул."Митрополит Панарет" №8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с.Ръжево Конаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд ул."Изгрев" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

01.03.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул."Княз Борис 1-ви" авария на водопровод Индустриална зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв.Остромила №5 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Владая" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Митрополит Панарет" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петко Каравелов" №21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул."Оборище" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Скутаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Мало Крушево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

29.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Преслав" авария на водопровод района на аварията и висока зона "Старият Град" и ул."Кирил и Методи" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" №34 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.92 авария на хидрофорна уредба Висока зона от 12:00ч. до 16:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Дъбенско шосе" направа нови водопроводни връзки района на работнатата дейност от 09:00ч. до 14:00
район Карлово гр. Карлово ул. "Ефстати Гешев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с. Васил Левски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Цалапица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с. Оризаре Помпена станция "Оризаре" подмяна на спирателен кран с Оризаре и с. Злати трап от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи Парк "Родопи" м. "Студенец" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с Брестник авария на напорен водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Марково "Висока зона" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Неделево направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

28.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.250 вх."Б" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Георги Странски" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до МОЛ "Плаза" от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Богомил" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив кв. "Остромила" авария на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Славееви гори" с ул. "Люсиен Шевалас" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив "Цар Борис 3-ти Обединител" №171 с, ул. "Скопие"№110 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 12:00ч.
район Асеновград с. Искра авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с. Оризаре Помпена станция "Оризаре" авария на Помпена станция с. Оризаре и с. Златитрап от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Марково ул. "Здравец"№34 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Ръжево конаре "Стопанския двор" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Горна Махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Царацово "Индустриялна зона" авария на противопожарен хидрант района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Строево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 14:00ч. до 16:00ч.

27.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Хан Аспарух"№7 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Цар Борис 3-ти Обединител" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Остромила" смяна на водопроводен СК района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Ихтимански проход"№8 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски гр.Раковски ул."Бунар" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Зелениково ул. "9-та" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Борец ул."1-ва" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул. "Васил Левски"№143 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица изграждане на нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

26.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Драговец" №22 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Вишнева" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.250 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Васил Априлов"№146 авария на хидрофорна уредба района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

25.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Арабаконак" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петко Каравелов"№30 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл 201 вх "Б" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Борец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Кръстевич ул. "2-ра" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

24.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки ул. "Студенец" ул. "Г. Кръстевич" и бул. "Н. Вапцаров" от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Чернишевски" №38 смяна на водопроводен СК района на аварията от 12:00ч. до 14:00ч.
район Асеновград П.С. "Добростан" авария на помпен агрегат района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Карлово ул. "Дъбинско шосе" авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Труд с.Царацово авария на водопровод индустриална зона до отстраняване на аварията

23.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Кричим ул."Тракия" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.182 ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Славееви гори" и ул."Люсиен Шевалас" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Леонардо Да Винчи" №47 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Арабаконак" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Гаганица" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Ген. Гурко" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр.Баня ул."Липите" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Слатина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Татарево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи Парк "Родопи" м. "Студенец" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково ул."Цар Самуил" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на СВО нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

22.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул.Евстати Гешев" №10 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив жк Тракия бл.145 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.192 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Цар Борис 3-ти -Обединител" №10 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Константин Нунков" и ул."Стефан Стамболов" авария на противопожарен хидрант района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Велико Търново" -Военен клуб авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Червен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Богдан авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем ул."Гусла" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Марково местност "Исака" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Христо Ботев" авария на спирателен кран ул. "Пряпорец", ул."Комета" , ул. "Витиня" от 09:00ч. до 19:00ч.
гр.Пловдив ул. "Дилянка"№21 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "В. Априлов" №124 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 14:00ч. до 20:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.194 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 18:00ч. до 22:00ч.
гр.Пловдив ул. "Леонардо Да Винчи" №47 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Константин Нунков" авария на пожарен хидрант ул."Стефан Стамболов" №17,19,21 до отстраняване на аварията
район Кричим гр. Кричим " Индустриална зона" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с Борец авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Зелениково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Любен авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с Труд авария на отклонение частично нарушено водоподаването в селото от 13:00ч. до 15:00ч.

20.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Напредък" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия зона А-12 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Владивосток" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв "Беломорски" срщу " Овощарския Институт" авария на пожарен хидрант района на аварията от 12:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Нареченски бани авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Червен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски Помпена станция "Дрангово-1" авария на водопровод с, Златосел до отстраняване на аварията
район Раковски гр . Раковскин ул. "Мездра" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Марково ремонт на водоема висока зона Вилна зона от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Брани поле ул. "Победа"№ 2 авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.

19.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Тракия"№37 подмяна на спирателен кран района на аварията от 15:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул. "Голямоконарско шосе" до КАТ авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Тополово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Момино село авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Ново Железаре ул. "26-та" и ул. "5-та" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

18.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Лазар Маринчешки" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград, ул "Орфей" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

17.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул "Голямо Конарско шосе" до КАТ направа нови водопроводни връзки от въшна фирма кв "Шекер махала" от 09:00ч. до 14:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. " Ген.Карцов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Неделево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

16.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Васил Априлов" до КАТ авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.71 авария на спирателен кран общ водомер района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив кв. "Остромила" №19 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Родопи"№22 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул.. "Брезовско шосе"№176 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Напредък" авария на водопровод от външна фирма КАТ, ф-ма "Съливер" и района на аварията от 14:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Атон"№46 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград кв. Изток ул"Гонда вода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Добростан авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград кв. Хр. Ботев ул."Раковска" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица ул. "3-ти Март" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с Марково ул. " Мечта" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 13:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с. Неделево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

15.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград бул."България" №11 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."д-р Стоян Чомаков" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Стойчо Мушанов" №53 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Калина" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Дунав " №176 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Букет" №13 авария на водопровод кв.Коматево от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Бугариево" №16 ремонт на спирателен кран района на аварията от 09:00ч. до 15:00ч.
гр.Пловдив ул."Модър" и ул. "Царевец" направа нови водопроводни връзки от въшна фирма по проект "Воден цикъл" Ф546 високите етажи на града от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря ул."Антична" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Искра авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Брестовица авария на водопровод Стопански двор до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водоем Висока зона до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Дарвин" и "Ясна поляна" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Атон" №32 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Пере Тошев" №54 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стойчо Мушанов" №53 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Хисаря ул."Васил Петрович" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Златовръх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Дрангово авария на пожарен хидрант нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Драгомир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Неделево авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Долна махала авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Пещерско шосе" Психо-диспансера авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул . "Солунска" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул, "Хр. Ботев" №32-44 до Централна "Жп.гара" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 14:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив кв. "Беломорски" Обръщалото на градския транспорт авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Стоево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с, Климент ул. 26-та авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Мръченик авария на напорен водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим гр Стамболийски ул. "Г. С. Раковски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "3-ти Март" авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр. Куклен авария на помпен агрегат частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Житница авария на Помпена станция нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Строево подмяна на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 14:00ч. до 16:00ч.

12.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кв.Прослав ул."Лазурна"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Голямоконарско шосе"№26 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр.Перущица ул."Петър Бонев" авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Житница авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Воисил авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Кукленско шосе" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Васил Левски" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

10.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "България" до "Алати" ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Владая" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Сини връх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с. Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Мръченик авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Белащица ул. "3-ти Март" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

09.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул . " Напредък" до КАТ авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Владая" авария на магистрален водопровод ф 475 от външна фирма нарушено водоподаването в града от 10:30ч. до 17:00
гр.Пловдив ул. "Йордан Гавазов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул. "В.Априлов" до Централна" Жп. Гара" авария на водопровод от външна фирма ул. "Тракия" , ул. "Йордан Ковачев" и ул. "Кавала" от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Крим" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с. Розино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр. Карлово ул. " Ген.Карцов" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр Перущица ул, "П. Бонев" авария на водопровод висока зона Висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Първомай с. Градина авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с. Белащица м. "Чинарите" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с. Брани поле местност "Исака" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Белащица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Белащица "Вилна зона" Ремонт Водоем "вилна зона" района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Съединение гр Съдинение ул. " В. Търново" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Калековец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

08.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Стоян Михайловски" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Бдин" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Крим№12 авария на водопровод района на аварията Ще се работи на 09 .02 2024г
гр.Пловдив ул."Люлебургаз" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 20:00ч.
район Асеновград с.Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Сини връх авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Раковски кв. Генерал Николаево авария на водопровод кв. Генерал Николаево и кв. Парчевич до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица аварийна подмяна на съоръжение нарушено водоподаването в селото и висока зона до преключване на ремонтната дейност
район Съединение гр. Съединение авария на водопровод района на аварията и промишлена зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с.Манолско Конаре авария на захранващ водопровод с.Маноле с. Манолско конаре и с. Ясно поле до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд направа нови водопроводни връзки частично нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 16:00ч.
район Труд с.Радиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност

07.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Богомил" №6-Б авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" под ЖП Моста направа нови водопроводни връзки от външа фирма района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Стойчо Мушанов" №53 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Йоан Екзарх" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Гладстоун" №4 авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Велико Търново" -Военен клуб авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Христо Ботев" №12 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Добралък авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Искра авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски П.С. Дрангово 1-2 авария на захранващ водопровод с.Дрангово, с.Отец Кирилово, с.Златосел и с.Върбен до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Възраждане" и ул."Опълченска" авария на водопровод Долна Зона до отстраняване на аварията
район Родопи с.Първенец ул."Васил Левски" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре авария на захранващ водопровод с.Маноле и с.Манолско конаре до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария на водопровод Индустриална зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Цар Борис 3-ти -Обединител" №70 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Славянска" №93-95 ремонт хидрофорна уредба високите етажи от 09:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив ул."Йоан Екзарх" №17 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив кв.Беломорски авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."д-р Рашко Петров" №6 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стойчо Мушанов" №53 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Кукленско шосе" - Плодохранилище авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Владивосток" -Спортен диспансер авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с.Искра авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Стоево авария помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Ново село до р-т "Оазис" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чалъково авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Радецки" авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Отец Паисий" №6 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош направа нов водопровод от външма фирма нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Хисаря П.С. Баня - Хисаря авария на водопровод Ф540 нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

05.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Стоичо Мушанов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 15:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Филипово" №13 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Константин Величков" №51 авария на водопровод района на аварията и кв. "Съдийски" от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Г. Икономов"№93 авария на пожарен хидрант района на аварията и висока зона на "Ст. Стамболов" от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с. Соколица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр Перущица напорен водопровод висока зона Висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение гр. Съединение до "Стадиона" авария на водопровод района на аварията и промишлена зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с Труд авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

04.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Йордан Ковачев"№4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Козаново авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Избегли авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Конуш авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Сопот до Стадиона подмяна на спирателен кран западна част на града до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."3-ти Март" №31 авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старосел ул."Поп Атанас" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията

03.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Вечерница" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Антим I-ви" №26 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

02.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "Цар Борис 3-ти -Обединител" срещу "Нептун" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" изграждане на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност до 18:00ч.
гр.Пловдив ул. "Иван Рилски" и ул."Бързия" авария на водопровод района на аварията от 08:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Константин Величков" №51 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Добралък авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Болярино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Първенец авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Калояново авария на напорен водопровод с. Калояново, с. Дуванлии и с. Житница до отстраняване на аварията

01.02.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кв. Прослав ул. "Б. Петров" №78 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "6 -ти Септември" №227 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Иван Рилски" , ул."Бързия" авария на водопровод района на аварията Ще се работи на 02 .02 2024г
гр.Пловдив ул. "Поп Харитон"№48 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Добралък авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Карлово с Васил Левски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр Перущица ул, "Гагарин" авария на водопровод Висока зона от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим гр. Перущица авария на помпен агрегат "ниска зона" нарушено водоподаването в града от 12:00ч. до 17:00ч.
район Кричим гр. Стамболийски ул. "Марица" авария на спирателен кран водомерна шахта района на аварията от 16:00ч. до 18:00ч.
район Труд с. Царацово авария на спирателен кран водомерна шахта частично нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 13:00ч.

31.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив П.С. Изток 2 Токов удар от енерго "ЮГ" нарушено водоподаването в града високите етажи от 8:20ч. до 9:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" направа нови водопроводни връзки района на аварията и висока зона на хидрофор "П. Васков" №53, №55 от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Спортен Комплекс "9 -ти Септември" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив бул. "6 -ти Септември" №227 авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Д . Николаев" №100 авария на водопровод района на аварията и висока зона от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул "Коматевско шосе" - Транспортна Болница авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Граф Игнатиево" авария на водопровод района на аварията от 14:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с. Болярино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с.Чоба авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Родопи гр Куклен ул. "Шипка " с ул. "В.Търново" авария на водопровод горна зона от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Труд направа нови водопроводни връзки частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.

30.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Съединение до бензиностанция "Петрол" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Карлово ул."Граф Игнатиев" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Равнища" №2 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Плевен" №7 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Околчица" №22 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Северна Промишлена зона ф-ма Хъс авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Мария Луиза "№32,34,36 Вътрешен ремонт района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Хисаря парк "Момина сълза" авария на водопровод централна градска част от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Болярци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Дъбене ул. "28-ма" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Шипка" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Сърнегор авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Ръжево Конаре направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност

29.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Ж.К. Тракия бл.151 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Драгоя Божилов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Йоан Екзарх" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Равнища" №2 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Антим 1 -ви" №26 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" и ул."Константин Нунков" направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност до преключване на ремонтната дейност
район Кричим с.Цалапица авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Първомай с.Поповица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стряма авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Белозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Стрелци авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Трилистник авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

28.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр. Карлово ул. "Дъбенско шосе" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Царимир авария на спирателен кран водомерна шахта нарушено водоподаването в селото от 11:00ч. до 13:00ч.

27.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията ул. "Лъжене, "М. Гидик", "Г. Мамарчев" от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Равнища"№2 направа нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив Голямо Конарско шосе до КАТ авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Петър Стоев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 11:00ч. до 17:00ч.
район Раковски с. Чоба авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Раковски с. Чехларе авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Родопи с. Бани поле ул. " Дружба" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение Помпена станция "Любен" авария на енерго "ЮГ" с. Правище, Любен,Церетелево, Неделево до отстраняване на аварията
район Съединение Помпена станция "Голям Чардак" авария на енерго "ЮГ" Голям и Малък Чардак до отстраняване на аварията

26.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Йоан Екзарх" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Захари Стоянов" №79 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул "Антон Тайнер" и ул. "Родопи" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Доктор Георги Вълкович" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи гр. Куклен авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 10:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Маноле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

25.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Голямоконарско шосе" до КАТ превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Стойчо Мушанов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив жк Тракия бл.148 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до отстраняване
гр.Пловдив ул. "Йоан Екзарх" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Бъдеще" №58 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд Помпена станция "Войводиново" Липса на ел. захранване на помпена станция с. Войводиново, с. Желязново до възстановяване на захранването

24.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Голямоконарско шосе" до КАТ авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Кольо Фичето" № 7-А авария на водопровод района на аварията и висока зона от 12:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Пере Тошев" №5 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Д. Стамболов"№38 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово с. Васил Левски авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 16:00ч. до отсраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Съединение с. Сухозем авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Бенковски авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд Помпена станция "Войводиново" авария на помпен агрегат с. Войводиново, с. Желязново от 12:00ч. до 17:00ч.

23.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул. "6-ти Септември"№154 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Голямоконарско шосе" до КАТ авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Драгой Божилов" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Конуш авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Нови Извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим Помпена станция "Устина" авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Иван Вазово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Трилистник авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 12:00ч. до 17:00ч.
район Труд П.С. Калековец Токов удар от енерго "ЮГ" с.Калековец с.Динк и с.Крислово до отстраняване на аварията

22.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Царево" №9 прекъсване на старо водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Средец" №79 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив Индустриална зона Тракия- "БЧК" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Хан Аспарух" №85 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Петър Стоев" и ул."Михалаки Георгиев" авария на водопровод от външна фирма района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Александър Пушкин" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" №176 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Съединение ул."6-ти Септември" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

21.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

20.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр.Клисура ул. "Стефан Пучаков"№1 авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Карлово с.Васил Левски ул. "41-ва" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. "Войводиново" авария на помпен агрегат с.Войводиново и с. Желязно до отстраняване на аварията

19.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово ул."Дъбенско шосе" и ул. "Ген.Заимов" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Коматевско шосе"№268 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.145а вх.А авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив кв.Остромила авария на водопровод района на аварията от 11:00ч. до 18:00ч.
гр.Пловдив ул."Царево"№9 прекъсване на старо водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Шести Септември"№206 авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Преслав" и ул. "П.К. Яворов" авария на водопровод района на аварията и Стария град от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Първомай кв.Дебър ул. "Освобождение" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Раковски с.Чоба ул. "Карл Маркс" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Царимир авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд П.С. "Рогош" авария на водопровод Индустриална зона с. Трилистник с. Скутаре до отстраняване на аварията
район Труд с.Войводиново направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото до преключване на ремонтната дейност
район Хисаря с.Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

18.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Панталей Генов" подмяна на водомери района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 14:00ч.
гр.Пловдив ул. "Равнища"№2 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Св. Климент" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия до хотел "S.P.S." авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл "Люляк" №201,202,203 подмяна на водомери високите етажи от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград кв. "Горно Воден" ул. "Гергана" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с. Искра авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Ген. Заимов" авария на водопровод нарушено водоподаването в района от 10:00ч. до 17:00ч.
район Труд с Рогош П.С. "Рогош" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Труд с. Труд авария на водопровод от външна фирма частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с. Строево направа нови водопроводни връзки нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Скутаре авария на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 14:00ч. до 16:00ч.
район Хисаря с. Черничево авария на спирателен кран нарушено водоподаването в селото от 10:00ч. до 13:00ч.

17.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Васил Ихчиев" №20 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Равнища" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул. "6 -ти Септември" №154 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Карлово гр. Карлово ул. "Иванка Пашкулова" авария на водопровод кв. "Военно градче" до отстраняване на аварията
район Съединение с. Бегово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

16.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Иван Вазов" и ул. "Екзарх Йосиф" изграждане на ново водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "Полковник Сава Муткуров" до ОУ "Райна Княгиня" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул. "София" и ул. "Царевец" авария на водопровод от външна фирма района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с. Отец Паийсиево авария на захранващ водопровод с. Отец Паисиево и с. Сухозем от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Старосел авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.

15.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул. "Кирил Нектариев" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул. "Люлебургаз" №12 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив бул. "Копривщица" №19 профилактика на хидрофорна уредба висока зона от 10:00ч. до 12:00ч.
район Хисар с. Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Кричим с Брестовица ул. "Ст. Стамболов" авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Раковски гр. Брезово ул. "Урал" с ул. "Дон" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с. Черноземен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Съединение с, Отец Паийсиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 16:00ч.
район Труд с. Рогош авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с. Ново Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

14.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №95 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Хан Аспарух" №15 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Булаир" №17 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Устина авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово авария на водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с.Бегово авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

13.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Дивна" и ул."Чемшир" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Николай Хайтов" №25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Косово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Радецки" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение с.Песнопой авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Манолско Конаре авария на захранващ водопровод с.Маноле, с.Манолско конаре и с.Ясно поле до отстраняване на аварията

12.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кв.Коматево ул."Юбилейна"№23 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Косово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Карлово с.Розино авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Ягодово ул."Армаданица"№9 авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Крислово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

11.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив жк Тракия бл.206 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Вечерница" авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Брезовско шосе" №127 авария на водопровод района на аварията от 10:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Нови извор авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски гр.Брезово ул."Москва" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Родопи ПС Белащица авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица м-ст "Варница" авария на водопровод Вилна зона до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Строево подмяна на спирателен кран нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Рогош авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

10.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив Ж.П. Гара Филипово авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив кв. Прослав ул."Клокотница" и ул. "Елена" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски гр. Брезово авария на водопровод частично нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 16:00ч.
район Родопи с. Белащица авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

09.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Кричим гр. Стамболийски ул. " Райна Княгина" авария на водопровод района на аварията от 12:00ч. до 16:00ч.
район Раковски гр Брезево авария на водопровод нарушено водоподаването в града от 09:00ч. до 17:00ч.
район Хисаря с, Беловица авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.

08.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Хисаря гр. Хисар ул. "Юрий Гагарин" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.

07.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Кичево" №60 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.12 вх.Д подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с.Драгойново авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Божаница" авария на водопровод горна зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Костиево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Кръстевич авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

06.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
район Карлово гр.Карлово ул."Хр.Ботев"№24 авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово гр.Калофер ул. "Асенова" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица м-ст"Грамадите" авария на водопровод частично нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Церетелево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

05.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул"6-ти Септември" №223 А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Константин Стоилов" №25 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Волга" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 11:00ч. до 13:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия ул."Недялка Шилева" №45 ремонт КО района на ремонтната дейност от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Стамат Икономов" №3 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград с.Избегли авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица ул."Възраждане" авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на водопровод от външна фирма нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Радиново смяна на СК нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Хисаря с.Старо Железаре авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

04.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Люлебургаз" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Иван Гешев" №30 А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив ул."Босилеград" №4 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив бул."Христо Ботев" №2 А авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Раковски гр.Раковски авария на захранващ водопровод кв.Ген.Николаево до отстраняване на аварията
район Раковски с.Пъдарско авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен ул."Свобода" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица м-ст "Бозалъка" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Родопи с.Брестник авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Съединение с.Дълго поле авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията

03.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ул."Люлебургаз" №10 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Константин Величков" до надлез Родопи авария на хидрофорна уредба района на аварията от 08:00ч. до 12:00ч.
гр.Пловдив ул."Скопие" и ул."Лазо Войвода" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив ул."Владая" авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим с.Ново село авария на водопровод Висока зона до отстраняване на аварията
район Раковски с.Върбен авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Раковски с.Болярино авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи с.Белащица м-ст "Бозалъка" авария на водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
район Съединение гр.Съединение авария на захранващ водопровод нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията

02.01.2024 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Карлово кв.Сушица авария на захранващ водопровод кв.Сушица до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Добрич" №1 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 16:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.191 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив жк Тракия бл.188 авария на водопровод района на аварията от 09:00ч. до 17:00ч.
район Асеновград гр. Асеновград кв. "Долни Воден" авария на водопровод нарушено водоподаването в квартала от 09:00ч. до 16:00ч.
район Асеновград с. Стоево авария на водопровод нарушено водоподаването в селото от 09:00ч. до 17:00ч.
район Първомай с. Брягово авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията
район Родопи гр.Куклен авария на помпен агрегат нарушено водоподаването в града до отстраняване на аварията
район Съединение с. Правище авария на водопровод нарушено водоподаването в селото до отстраняване на аварията