НОВО! ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Регистрирайте се в новата ни система за да получите своята електронна фактура.

Регистрирай се

Новини

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК: 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, бул. „Шести септември” № 250, във връзка с публикувана Покана, с изх. №  70-00-5605 от 17.09.2021 г.  към кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кре ..

Дата: Понеделник > 25-Октомври-2021

Водата от събирателния водоем за c. Брестовица съдържа два пъти под нормата манган

Резултатите от пробовземането на вода от събирателния водоем на Брестовица показва съдържание на манган 26 микрограма на литър при норма 50. Това сочат последните замерванията на четирите пункта за населеното място, обявени от Лабораторния изпитвателен комплекс при ВиК -Пловдив. Данните са от ..

Дата: Вторник > 19-Октомври-2021

Режим на водата в с. Нови Извор съгласно Заповед № 4/04.10.2021г, издадена от кмета на селото

„ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № 4/04.10.2021г, издадена от кмета на с. Нови Извор е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Селото ще е без вода всеки ден от 08,00ч. до 16,00ч. При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режи ..

Дата: Понеделник > 04-Октомври-2021

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВИ РЕВИЗИИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖАВАНЕТО НА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ НА "ВиК" ЕООД ПЛОВДИВ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА РАБОТА ПРИ ЕСЕННО-ЗИМНИ УСЛОВИЯ ЗА 2021г.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на Дружеството за работа при есенно-зимни условия, водоподаването в гр.Пловдив и на територията на други селища ..

Дата: Четвъртък > 23-Септември-2021

Режим на водата в с. Кръстевич съгласно Заповед № РД-07-05/13.09.2021г. на кмета на селото.

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № РД-07-05/13.09.2021г, издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Вода ще има  в цялото село вечер от 17,00 до 21,00 часа.За водоснабдяване на населението са осигуре ..

Дата: Понеделник > 13-Септември-2021

Режим на водата в с. Добралък, община Куклен

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 2/27.07.2021г, издадена от кмета на с. Добралък, е обявен режима на водата, поради намален дебит във водоизточника. Спиране на водата в цялото село в часовете от 19,0 ..

Дата: Петък > 30-Юли-2021

Планови ремонти

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 25.10.2021Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 25.10.2021г. (понеделник), поради ..

Дата: Неделя > 24-Октомври-2021

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 21 и 22.10.2021Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 21.10.2021г. (четвъртък) и 22.10.2021г. ..

Дата: Сряда > 20-Октомври-2021

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 14.10.2021Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 14.10.2021г. (четвъртък), ще бъде ..

Дата: Четвъртък > 14-Октомври-2021