НОВО! ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Регистрирайте се в новата ни система за да получите своята електронна фактура.

Регистрирай се

Новини

ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИТЕ ПРЕЗ М. ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Уважаеми клиенти, Във връзка с продължаващата усложнена епидемична обстановка на разпространение на случаи на COVID-19 (корона вирус) на територията на Република България, и поради необходимостта от реален отчет на водомерите на клиентите поради служебен отчет през месеците декември 2020 го ..

Дата: Сряда > 27-Януари-2021

НОВА ЦЕНА НА ВОДАТА СЧИТАНО ОТ 01.01.2021 г.

С  Решение  № Ц-46 от 30.12.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди, считано от 01.01.2021 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,  гр. Пловдив,  както следва:  Цени на ВиК услуги  лв./к ..

Дата: Сряда > 30-Декември-2020

СЪОБЩЕНИЕ

ВиК" ЕООД Пловдив уведомява, че на 23.12.2020г. (сряда) и на 31.12.2020г. (четвъртък), Дружеството ще работи с клиенти до 13:00 ч. поради профилактика и годишна инвентаризация.

Дата: Понеделник > 21-Декември-2020

ИНКАСИРАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ И РАБОТНО ВРЕМЕ НА КЛИЕНТСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛОЖНЕНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Уважаеми клиенти, Във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка на разпространение на  случаи на COVID-19 (корона вирус) на територията на Република България, както и предприетите от Правителството противоепидемични мерки за защита от вируса, ВиК Оператор – гр. Пловдив Ви уведомяв ..

Дата: Вторник > 01-Декември-2020

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ БРОЯ ДУБЛИРАЩИ ТРЪБНИ КЛАДЕНЦИ

Информираме Ви, че „В и К” ЕООД гр. Пловдив има инвестиционно намерение за изграждане на 3(три) броя дублиращи тръбни кладенци на ПС „Брестовица”.  Подробна информация в съответствие с Приложение №2  към чл.6  от Наредбата за ОВОС, можете да намерите в сградата на „В и К” ЕООД гр. Пловдив, РИО ..

Дата: Четвъртък > 04-Март-2021

ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИТЕ ПРЕЗ М. ЯНУАРИ

Уважаеми клиенти, Във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка на разпространение на случаи на COVID-19 (корона вирус) на територията на Република България до 31.01.2021г., ВиК Оператор – гр. Пловдив Ви уведомява, че и през месец януари ще продължи практиката за отчет, без да о ..

Дата: Понеделник > 04-Януари-2021

Планови ремонти

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 05.03.2021Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 05.03.2021г. (петък), поради профилакти ..

Дата: Четвъртък > 04-Март-2021

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 04.03.21Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 04.03.2021 г. (четвъртък ), поради  ..

Дата: Сряда > 03-Март-2021

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В С. ГРАФ ИГНАТИЕВО НА 02,04.03.2021Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители , че на 02.03.2021 г.(вторник) и 04.03.2021 г. ..

Дата: Понеделник > 01-Март-2021