НОВО! ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Регистрирайте се в новата ни система за да получите своята електронна фактура.

Регистрирай се

Новини

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. КРЪСТЕВИЧ, ОБЩИНА ХИСАРЯ

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № РД-07-05/24.06.2024г., издадена от кмета на с. Кръстевич, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Поради силното засушаване се нала ..

Дата: Понеделник > 24-Юни-2024

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ТОПОЛОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 08-02-201 / 21.06.2024г, издадена от кмета на с.Тополово, общ. Асеновград е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Централно спиране на рез ..

Дата: Петък > 21-Юни-2024

РЕЖИМ НА ВОДАТА В ГР. ПЕРУЩИЦА

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 1805/1/31.05.2024г, издадена от кмета на община Перущица, е обявен режим на водата в гр. Перущица, поради намален дебит във водоизточника. Режимът ще бъде в следния г ..

Дата: Понеделник > 03-Юни-2024

НОВА ЦЕНА НА ВОДАТА СЧИТАНО ОТ 01.01.2024 Г.

С Решение № Ц-29 / 22.12.2023 г.  Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди, считано от 01.01.2024 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, както следва: Цени на ВиК услуги ..

Дата: Петък > 29-Декември-2023

Оповестяване на прогнозни цени за бъдещ регулаторен период 2022-2026 г.

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС №8 от 18.01.2016г., обн. в ДВ бр.6 от 22.01.2016г. „В и К” ЕООД гр. Пловдив оповестява на потребителите, че ще внесе заявление в КЕВР, за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни ..

Дата: Петък > 25-Юни-2021

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. НОВИ ИЗВОР, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 3/23.04.2024г, издадена от кмета на село Нови извор, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Считано от 23.04.2024г. селото ще бъде всеки ден без водоснабдяване ..

Дата: Вторник > 23-Април-2024

Планови ремонти

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В С. ДЪЛГО ПОЛЕ НА 12.06.2024Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители , че на 12.06.2024 г. (сряда), поради превключ ..

Дата: Вторник > 11-Юни-2024

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. КАРЛОВО НА 12.06.2024Г

"ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 12.06.2024г (сряда), поради напра ..

Дата: Вторник > 11-Юни-2024

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ХИСАРЯ НА 13.06.2024Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители , че на 13.06.2024 г. (четвъртък), поради прев ..

Дата: Понеделник > 10-Юни-2024