НОВО! ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Регистрирайте се в новата ни система за да получите своята електронна фактура.

Регистрирай се

Новини

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. НОВИ ИЗВОР, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 9/29.11.2023г, издадена от кмета на село Нови извор, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Считано от 30.11.2023г. селото ще бъде всеки ..

Дата: Четвъртък > 30-Ноември-2023

РЕЖИМ НА ВОДАТА В ГР. ПЕРУЩИЦА

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 346/27.11.2023г, издадена от кмета на община Перущица, е обявен режим на водата в гр. Перущица, поради намален дебит във водоизточника. Режимът ще бъде в следния ..

Дата: Четвъртък > 30-Ноември-2023

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВИ РЕВИЗИИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖАВАНЕТО НА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ НА "ВиК" ЕООД ПЛОВДИВ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА РАБОТА ПРИ ЕСЕННО-ЗИМНИ УСЛОВИЯ ЗА 2023г.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на Дружеството за работа при есенно-зимни условия, водоподаването в гр.Пловдив ще бъде намал ..

Дата: Сряда > 08-Ноември-2023

Есенна дезинфекция Кричим

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив уведомява жителите на гр.Кричим, че на 24.10.2023г. (вторник), поради извършване на есенна масова дезинфекция на водоема и градската водопроводна мрежа, в часовия диапазон от 8:30 ч. до 16:30 ч. населението ще може да използва вода с ..

Дата: Четвъртък > 19-Октомври-2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ – С. МАРКОВО, ОБЩ. РОДОПИ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за  извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. идоп. ДВ бр. 67 от 23 август 2019г.) У В Е Д О М Я В А М Е Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвес ..

Дата: Понеделник > 16-Октомври-2023

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. СТОЕВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 6/10.10.2023г, издадена от кмета на село Стоево, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Селото ще бъде без водоснабдяване в часовете от ..

Дата: Вторник > 10-Октомври-2023

Планови ремонти

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР.ПЛОВДИВ НА 22.11.2023Г.

"ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 22.11.2023г (сряда) поради превключван ..

Дата: Вторник > 21-Ноември-2023

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР.ПЛОВДИВ НА 21.11.2023Г.

"ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 21.11.2023г (вторник) поради ремо ..

Дата: Петък > 17-Ноември-2023

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР.ПЛОВДИВ НА 26.10.2023Г.

"ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 26. 10. 2023г (четвъртък) поради ..

Дата: Сряда > 25-Октомври-2023