НОВО! ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Регистрирайте се в новата ни система за да получите своята електронна фактура.

Регистрирай се

Новини

РАБОТНО ВРЕМЕ НА 31.12.2021Г.

„Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- гр. Пловдив уведомява своите клиенти, че на 31.12.2021г. (петък),  Дружеството ще работи с клиенти до 13:00 ч., поради профилактика и годишна инвентаризация.

Дата: Сряда > 29-Декември-2021

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ИСКРА, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 4/16.11.2021г, издадена от кмета на с. Искра, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Селото ще е без водоподаване в часовете 09,00ч. до 17,00ч. При задълбо ..

Дата: Вторник > 16-Ноември-2021

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Публикация в електронна медия от 07.11.2021 г. Във връзка със статия в електронна медия, публикувана на 07.11.2021 г. бих желал да се възползвам от правото си на отговор и да оборя описаното в статията, като заявявам, че не отговаря на истината изнесената информация за сключен догово ..

Дата: Понеделник > 08-Ноември-2021

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК: 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, бул. „Шести септември” № 250, във връзка с публикувана Покана, с изх. №  70-00-5605 от 17.09.2021 г.  към кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кре ..

Дата: Понеделник > 25-Октомври-2021

Водата от събирателния водоем за c. Брестовица съдържа два пъти под нормата манган

Резултатите от пробовземането на вода от събирателния водоем на Брестовица показва съдържание на манган 26 микрограма на литър при норма 50. Това сочат последните замерванията на четирите пункта за населеното място, обявени от Лабораторния изпитвателен комплекс при ВиК -Пловдив. Данните са от ..

Дата: Вторник > 19-Октомври-2021

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВИ РЕВИЗИИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖАВАНЕТО НА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ НА "ВиК" ЕООД ПЛОВДИВ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА РАБОТА ПРИ ЕСЕННО-ЗИМНИ УСЛОВИЯ ЗА 2021г.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на Дружеството за работа при есенно-зимни условия, водоподаването в гр.Пловдив и на територията на други селища ..

Дата: Четвъртък > 23-Септември-2021

Планови ремонти

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 15.01.2022 Г.

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив уведомява своите потребители , че на 15.01.2022г.(събота) поради смяна на сп ..

Дата: Петък > 14-Януари-2022

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 18.12.2021 Г.

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив уведомява своите потребители , че на 18.12.2021г.(събота) поради превключван ..

Дата: Четвъртък > 16-Декември-2021

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 16.12.2021Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 16.12.2021г. (четвъртък), поради  ..

Дата: Сряда > 15-Декември-2021