НОВО! ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Регистрирайте се в новата ни система за да получите своята електронна фактура.

Регистрирай се

Новини

Нарушено водоподаване в район Асеновград

"ВиК" ЕООД Пловдив уведомява своите абонати, че е възможен режим във водоподаването в с.Горнослав, с.Долнослав, с.Червен и с.Искра, захранващи се от водоем "Св.Георги" поради намален дебит на водоизточниците захранващи селата.

Благодарим ви за разбирането!

Дата: Вторник > 01-Октомври-2019

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВИ РЕВИЗИИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖАВАНЕТО НА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ НА "ВиК" ЕООД ПЛОВДИВ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА РАБОТА ПРИ ЕСЕННО-ЗИМНИ УСЛОВИЯ ЗА 2019г.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на Дружеството за работа при есенно-зимни условия, водоподаването в гр.Пловдив и на територията н ..

Дата: Вторник > 24-Септември-2019

СЪОБЩЕНИЕ

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив уведомява, че във връзка с оптимизация на отчета и фактурирането на предоставените от Дружеството услуги, за част от абонатите живеещи на територията на град Пловдив е възможно да настъпи промяна в графиците за отчитане през месец октомври 2019г.Дружеството се извинява пр ..

Дата: Четвъртък > 19-Септември-2019

Проект: № BG16M1OP002-1.016-0007 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България“

                                                                                     ..

Дата: Четвъртък > 29-Август-2019

Нарушено водоподаване в гр.Перущица

"ВиК" ЕООД Пловдив уведомява своите абонати, че е възможен режим във водоподаването на гр.Перущица, поради намален дебит на водоизточниците захранващи града.

Дата: Петък > 23-Август-2019

Отчет на водомери в ЖК Тракия

"ВиК" ЕООД Пловдив уведомява, че във връзка с оптимизация по отчета и фактурирането на предоставените от Дружеството услуги, за част от абонатите живеещи на територията на ЖК Тракия в град Пловдив е възможно да настъпи промяна в графиците за отчитане през месец юли 2019г.Дружеството се извиня ..

Дата: Петък > 28-Юни-2019

Планови ремонти

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 08.11.2019 Г.

"ВиК"ЕООД гр.Пловдив уведомява своите потребители,че на 08.11.2019 г.( петък ) поради изграждане н ..

Дата: Четвъртък > 07-Ноември-2019

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 06.11.2019 Г.

"ВиК"ЕООД гр.Пловдив уведомява своите потребители,че на 06.11.2019 г.( сряда ) поради подмяна на у ..

Дата: Вторник > 05-Ноември-2019

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В РАЙОН АСЕНОВГРАД

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив уведомява свойте потребители , че на 30.10.2019 г.( сряда ),поради авария на ..

Дата: Вторник > 29-Октомври-2019