НОВО! ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Регистрирайте се в новата ни система за да получите своята електронна фактура.

Регистрирай се

Новини

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВИ РЕВИЗИИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖАВАНЕТО НА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ НА "ВиК" ЕООД ПЛОВДИВ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА РАБОТА ПРИ ЕСЕННО-ЗИМНИ УСЛОВИЯ ЗА 2021г.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на Дружеството за работа при есенно-зимни условия, водоподаването в гр.Пловдив и на територията на други селища ..

Дата: Четвъртък > 23-Септември-2021

Режим на водата в с. Кръстевич съгласно Заповед № РД-07-05/13.09.2021г. на кмета на селото.

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № РД-07-05/13.09.2021г, издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Вода ще има  в цялото село вечер от 17,00 до 21,00 часа.За водоснабдяване на населението са осигуре ..

Дата: Понеделник > 13-Септември-2021

Режим на водата в с. Добралък, община Куклен

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 2/27.07.2021г, издадена от кмета на с. Добралък, е обявен режима на водата, поради намален дебит във водоизточника. Спиране на водата в цялото село в часовете от 19,0 ..

Дата: Петък > 30-Юли-2021

Режим на водата в с. Кръстевич съгласно Заповед № РД-07-03/26.07.2021г. на кмета на селото.

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № РД-07-03/26.07.2021г, издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Вода ще има  в цялото село от 18,00 до 21,00 часа . При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, ..

Дата: Понеделник > 26-Юли-2021

РЕЖИМА НА ВОДАТА В С.СОКОЛИЦА, ОБЩИНА КАРЛОВО

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 5/14.07.2021г, издадена от кмета на с. Соколица, е обявен режима на водата, поради намален дебит във водоизточника. Спиране на водата от 21,00ч. до 06,00ч. сутринта. При задълбо ..

Дата: Четвъртък > 15-Юли-2021

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ТОПОЛОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 08-02-280/12.07.2021г, издадена от кмета на с. Тополово, е обявен нов график на режима на водата, поради намален дебит във водоизточника и продължаващото засушаване. ..

Дата: Сряда > 14-Юли-2021

Планови ремонти

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 25.09.2021 Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 25.09.2021г.  поради превключване ..

Дата: Петък > 24-Септември-2021

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 24 9 2021г

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив уведомява свойте потребители ,че на 24 9  2021 г. поради авария на  ..

Дата: Четвъртък > 23-Септември-2021

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 09.09.2021 Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 09.09.2021г  поради авариен ремонт ..

Дата: Сряда > 08-Септември-2021