Планови ремонти

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В Р-Н АСЕНОВГРАД НА 1 08.2021Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 1.08. 2021г  и на 2.08. 2021г. поради авариен ремонт на каптаж "Свети Георги", възможно е нарушено водоподаване в с. Горнослав, с. Долнослав, с. Червен, с. Искра и с. Леново за времето от 07:00 ч. до приключване на ремонтната дейност.

Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.

  • Публикувано на: 30-Юли-2021

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В С. ЦАЛАПИЦА НА 30.07.2021Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 30.07.2021 г. (петък), поради планов ремонт на Помпена станция "Цалапица",  водоподаването в населеното място ще бъде нарушено за времето от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Дружеството се извинява предварително за създаденото временното неудобство.

  • Публикувано на: 28-Юли-2021

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. АСЕНОВГРАД НА 25.7 21. г

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители че, е възможно  да  бъде намалено водоподаването в  кв, Долно Воден  "висока зона"  поради профилактика на водоемите. От 27. 7. 2021г.  до 30. 7. 2021г.

Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.

  • Публикувано на: 24-Юли-2021

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 25.07.2021Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 25.07.2021г. (неделя), поради превключване на нови водопроводни връзки на ул."Петър Шилев" по проекта за "Воден цикъл" от външна фирма, водоподаването по бул. "Васил Апролов" и ул."Голямо конарско" шосе и от бул. "Дунав" до изхода на града ще бъде нарушено за времето от 09:00 ч. до 17:00 ч.Дружеството се извинява предварително за създаде ..

  • Публикувано на: 23-Юли-2021

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 21.07.2021Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 21.07.2021 г. (сряда), поради профилактика на Помпена станция "Юг", водоподаването по високите етажи на града и райони Западен и Южен, ще бъде нарушено за времето от 09:30 ч. до16:30 ч.

Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.


  • Публикувано на: 20-Юли-2021