Разплащане по банков път

Чрез разплащателна сметка в:

  • УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - Пловдив
  • Във всички клонове на ДСК
  • ОББ - Пловдив
  • ПроКредит Банк - Пловдив

По банков път

  • Банка ДСК ЕАД - клон Пловдив ФЦ "Пълдин"
  • BIC STSABGSF
  • IBAN BG21 STSA 9300 0010 9742 92

Чрез незабавно инкасо