Новини

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. НОВИ ИЗВОР, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 9/29.11.2023г, издадена от кмета на село Нови извор, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Считано от 30.11.2023г. селото ще бъде всеки ден без водоснабдяване в ..

Дата: Четвъртък > 30-Ноември-2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ – С. ЧЕХЛАРЕ, ОБЩ. БРЕЗОВО

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за  извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. идоп. ДВ бр. 67 от 23 август 2019г.) УВЕДОМЯВАМE Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиц ..

Дата: Петък > 10-Ноември-2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ – С. СВЕЖЕН, ОБЩ. БРЕЗОВО

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за  извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. идоп. ДВ бр. 67 от 23 август 2019г.) УВЕДОМЯВАМE Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно п ..

Дата: Петък > 10-Ноември-2023

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВИ РЕВИЗИИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖАВАНЕТО НА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ НА "ВиК" ЕООД ПЛОВДИВ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА РАБОТА ПРИ ЕСЕННО-ЗИМНИ УСЛОВИЯ ЗА 2023г.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на Дружеството за работа при есенно-зимни условия, водоподаването в гр.Пловдив ще бъде намалено при следния режи ..

Дата: Сряда > 08-Ноември-2023

НАМАЛЕН ДЕБИТ НА Х.ЗДРАВЕЦ

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че поради намален дебит на водоисточника на помпена станция "Пепелаш" е предоставена водоноска на паркинга на хижа "Здравец".

Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.


Дата: Вторник > 31-Октомври-2023