Новини

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВИ РЕВИЗИИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖАВАНЕТО НА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ НА "ВиК" ЕООД ПЛОВДИВ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА РАБОТА ПРИ ЕСЕННО-ЗИМНИ УСЛОВИЯ ЗА 2020г.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на Дружеството за работа при есенно-зимни условия, водоподаването в гр.Пловдив и на територията на други селища ..

Дата: Сряда > 23-Септември-2020

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С. КРЪСТЕВИЧ

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № РД 07-01/30.08.2020г., издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Вода ще има сутрин от 06,00 до 10,00 часа  - долната граница на улиците на "Георги Василев", "Никола Ангелов" ..

Дата: Неделя > 30-Август-2020

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В КВ. "СУШИЦА", ГР. КАРЛОВО

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № РД - 530/28.08.2020г., издадена от кмета на гр. Карлово, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. 1. От 06:00 ч. до 12:00 ч. - водоподаване ще се осъществява на домакинствата южно от централния площад; ..

Дата: Петък > 28-Август-2020

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С. ТОПОЛОВО

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № 08-02-403/27.08.2020г., издадена от кмета на селото, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Вода ще има сутрин от 06,00 до 10,00 часа, Без вода от 10,00 часа до 17,00 часа. Вода ще има от 17,00 до 21,00 ч ..

Дата: Четвъртък > 27-Август-2020

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С. СТРЕЛЦИ

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № 727/14.08.2020г., издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Вода ще има сутрин от 07,00 до 12,00 часа, Без вода от 12,00 часа до 16,00 часа. Вода ще има от 16,00 до 21,00 часа, бе ..

Дата: Петък > 14-Август-2020