Новини

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив окончателно спечели дело за наложена финансова корекция от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

С окончателно решение от 03.02.2023 г.Върховният административен съд потвърди решение на Административен съд Пловдив, с което на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- гр. Пловдив  бе отменена наложената финансова корекцияв размер на 5% от стойността на допустимите разходи по Договор № КС-02-08 ..

Дата: Сряда > 08-Февруари-2023

НОВА ЦЕНА НА ВОДАТА СЧИТАНО ОТ 01.01.2023 Г.

С Решение № Ц-32 от 30.12.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди, считано от 01.01.2023 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, както следва: Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ..

Дата: Вторник > 03-Януари-2023

РАБОТНО ВРЕМЕ НА 23.12.2022Г. и 30.12.2022Г.

„Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- гр. Пловдив уведомява своите клиенти, че на 23.12.2022г. (петък) и 30.12.2022г. (петък),  Дружеството ще работи с клиенти до 14:00 ч., поради профилактика и годишна инвентаризация.

Дата: Понеделник > 19-Декември-2022

БЕЗ ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. АСЕНОВГРАД

ВиК ЕООД гр. Пловдив уведомява своите абонати, че във връзка с необходимостта от извършване подмяна на 2 бр. СКф300 на ПС „Лаково”, на 14.12.2022г. ще бъде преустановено водоподаването от 08:00 ч. до 17:00 ч. в гр. Асеновград. Моля д ..

Дата: Понеделник > 12-Декември-2022

Прессъобщение

По повод излезли публикации в информационни сайтове, даващи оценка на работата на Управителя на „ВиК” ЕООД гр.Пловдив е необходимо да отбележим следното: От месец август 2021 г. до момента дружеството изпълнява основните си цели: 1.  Непрекъснатост и качество на предлаганата усл ..

Дата: Петък > 09-Декември-2022