Новини

Режим на водата в с. Кръстевич съгласно Заповед № РД-07-01/20.07.2022г. на кмета на селото.

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № РД-07-01/20.07.2022г, издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. В селото се въвежда следния график на водоподаване:Пускане на водата сутрин от 06,00 до 09,00 часа.Пускане на ..

Дата: Петък > 22-Юли-2022

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ТОПОЛОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 08-02-240/05.07.2022г, издадена от кмета на с. Тополово, е обявен график на режима на водата, поради започнал ремонт в речното корито / подмяна на довеждащ водопров ..

Дата: Четвъртък > 07-Юли-2022

Инвестиционно предложение за с. Брестовица и с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив

Водоснабдяване и Канализация ЕООД гр. Пловдив има следното инвестиционно предложение: "Водовземане от три броя нови тръбни кладенеца за питейно - битово водоснабдяване на с. Брестовица и с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив".

Дата: Четвъртък > 16-Юни-2022

Частично влошено качество на водата в с. Брестовица

Поради възникнала авария на ПС "Брестовица" 2 е възможно частично влошаване на качеството на водата в с.Брестовица до отстраняване на проблема.

Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.

Дата: Петък > 13-Май-2022

Масивна дезинфекция гр.Кричим

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив уведомява жителите на гр.Кричим, че на 27.04.2022г. (сряда), поради извършване на пролетна масова дезинфекция на водоема и градската водопроводна мрежа в часовия диапазон от 8:30 ч. до 16:30 ч., населението ще може да използва вода само за битови н ..

Дата: Четвъртък > 21-Април-2022