Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за сключен договор е изпратена в АОП с наш изх. № 03-00-4335/16.11.2015 г. 16.11.2015, 13:42
Информация за изпълнен договор е изпратена в РОП с наш изх.№ 03-00-5594/01.12.2016 г. 01.12.2016, 13:53
« назад