Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-109/12.11.2015 г. с фирма "Каел" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 17.12.2015 г. в размер на 20057,09 лв. 15.01.2016, 13:28
Договор Ю-01-109/12.11.2015 г. с фирма "Каел" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 29.01.2016 г. в размер на 19609,67 лв. 15.02.2016, 15:28
Договор Ю-01-109/12.11.2015 г. с фирма "Каел" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 31.03.2016 г. в размер на 3115,86 лв. 19.04.2016, 13:03
« назад