Профил на купувача

ОБ-22 с предмет:„Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на минибагер с гумени вериги” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 30.10.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад