Профил на купувача

Поръчката е прекратена и оттеглена от РОП на 06.12.2017 г. Становището е публикувано в раздел Съобщения/Становища.

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти е публикувана в РОП под №  9070043 на 06.11.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070043

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9069787 на 30.10.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069787« назад