Профил на купувача

Срокът за подаване на оферти е удължен до 16,30 часа на 09.11.2017 г. Отваряне на офертите на 10.11.2017 г. от 10,00 часа 06.11.2017, 16:24
Становище за прекратяване 06.12.2017, 11:24
« назад