Профил на купувача

OБ-15 с предмет: "Електрически и елетромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 12.09.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад