Профил на купувача

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9068458 на 19.09.2017 г. 

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9068188 на 12.09.2017 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068188« назад