Профил на купувача

Срокът за подаване на оферти е удължен до 16,30 часа на 25.09.2017 г. Отваряне на офертите на 27.09.2017 г. от 10,00 часа 19.09.2017, 16:25
« назад