Профил на купувача

ОБ-14 с предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на технически средства по приложена примерна спецификация" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 22.08.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад