Профил на купувача

Срокът за подаване на оферти е удължен до 16,30 часа на 01.09.2017 г. Отваряне на офертите на 04.09.2017 г. от 10,00 часа 29.08.2017, 16:20
Съобщение за прекратяване на поръчката 18.09.2017, 09:40
« назад