Профил на купувача

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения" .

Информация за обявата е публикувана в РОП под № 9067547 на 22.08.2017 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067547« назад