Профил на купувача

OБ-13 с предмет: "Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на лагери, вериги, уплътнители за помпи и електроди по приложена примерна спецификация" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 16.08.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад