Профил на купувача

Срокът за подаване на оферти е удължен до 16,30 часа на 28.08.2017 г. Отваряне на 29.08.2017 г. от 10,00 часа 23.08.2017, 16:23
Възлагането на поръчката е прекратено съгласно мотиви в приложеното съобщение на Възложителя 25.10.2017, 09:48
« назад