Профил на купувача

Информацията по чл. 96, ал. 1 от ППЗОП е оттеглена от РОП поради прекратяване на поръчката на 25.10.2017 г.

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9067351 на 16.08.2017 г. и може да бъде видяна на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067351« назад