Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОПО-4-13 с предмет:Юридическо обслужване на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив в следните области на правото: гражданско, облигационно, вещно, търговско, административно, трудово право и други, по обособени позиции Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 23.12.2015
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад