Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата на договаряне без обявление е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2015-0013 на 23.12.2015 г.« назад