Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договарянето ще се проведе на 13.01.2016 г. от 10,00 часа в Заседателна зала. Предложението на адв. Георгиев по К2-Срок за обработване и подаване на един списък за дела по позиция В е два работни дни. 08.01.2016, 13:57
Информация за сключени договори е изпратена в АОП с наш изх. № 03-00-563/05.02.2016 г. 05.02.2016, 11:57
Информация за изпълнен договор по поз. Б и поз. В са изпратени на 19.02.2018 г. с изх. №№ 03-00-1008,03-00-1009 19.02.2018, 14:31
Информация за изпълнен договор по поз. А е изпратена на 28.02.2018 г. с изх. №№ 03-00-1260 28.02.2018, 15:52
« назад