Профил на купувача

ОБ-13 с предмет: „Доставка на минерална и/или трапезна и/или изворна вода за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 27.08.2019
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад