Профил на купувача

Обявата е прекратена считано от 20.09.2019 г. съгласно мотиви посочени в Съобщението за прекратяване - раздел "Съобщения/Становища"

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9092349 от 10.09.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092349

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9091844 от 27.08.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091844


« назад