Профил на купувача

ОБ-03 с предмет: "Изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водовземане, заустване и учредяване на санитарно-охранителни зони съобразно Закона за водите за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив" Файлове Дата на създаване на преписката: 22.02.2018
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад