Профил на купувача

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения".


Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9073199 на 22.02.2018 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9073199

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в РОП под № 9073458 на 01.03.2018 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9073458« назад