Профил на купувача

2019-ОПO-1-09:"Доставка и монтаж на външни и вътрешни гуми за целия автомобилен парк на “ВиК” ЕООД - Пловдив" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 08.10.2019
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад