Профил на купувача

Всички действия по процедурата се спират поради образувано производство КЗК-892/2019 г. (виж. Съобщения)

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0009 на 08.10.2019 г. и е видима на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333734333333« назад