Профил на купувача

2019-ОБ-25: “Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив със задължителна застраховка “Гражданска отговорност”; Б) Застраховане по „Обща гражданска отговорност на ЛИК” и „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 28.11.2019
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад