Профил на купувача

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9095190 на 09.12.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095190

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094868 на 28.11.2019 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094868


« назад