Профил на купувача

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти е публикувана в електронна страница на РОП под номер 9094697 на 21.11.2019 г.

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9094378 на 11.11.2019 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094378« назад