Профил на купувача

2019-ОБ-22-Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси “VON ROLL” и “SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив и ПСОВ - Кричим Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 11.11.2019
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад