Профил на купувача

Поръчката е прекратена. Информация, относно мотивите за прекратяване можете да намерите в раздел "Съобщения".


Информация за обявата е публикувана на електронната страница на РОП под № 9082482 на 29.10.2018 г. и е видима на следния адрес :http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082482

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9082774 на 05.11.2018 г. и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082774« назад