Профил на купувача

Oб-21 с предмет:„Транспортиране на неопасни производствени отпадъци от и на обекти на ПСОВ -Сопот, Хисаря, Стамболийски, Кричим, Пловдив, Раковски, Карлово, Бенковски, Кочево и Асеновград по обособени позиции" Файлове Дата на създаване на преписката: 29.10.2018
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад