Профил на купувача

ОБ-09 с предмет: "Доставка, монтаж и програмиране на елементи от система за дистанционно радиоотчитане за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 11.07.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад