Профил на купувача

ОПО-1-15 с предмет: "Доставка на натриев хипохлорит и течен хлор за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 12.10.2018
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад