Профил на купувача

ОПО-1-13 Ремонт на степен на въздуходувки с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части за ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 11.09.2018
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад