Профил на купувача

ОПО-1-12 с предмет:"Доставка на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 23.08.2018
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад