Профил на купувача

ОП-4-13 с предмет:"Покупка чрез карти за безналично плащане на горива за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по позиции: А) Бензин А95Н; Б) Дизелово гориво и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент; В) Газ пропан-бутан" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 19.12.2017
Решения и Обявления Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад