Профил на купувача

ОП-1-08 с предмет:"Доставка по обособени позиции за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на различни водопроводни арматури" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 04.05.2018
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад