Профил на купувача

ОБ-6 с предмет: " Извършване на строително-ремонтни работи по почистване, възстановяване и хидроизолация на питейни водоеми, стопанисвани от "ВиК" ЕООД - Пловдив" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 15.05.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад