Профил на купувача

ОБ-2 с предмет: „Доставка на винетни стикери за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив” Файлове Дата на създаване на преписката: 06.01.2017
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад