Профил на купувача

ОБ-17 с предмет: Изготвяне и входиране на документация за издаване на разрешителни за водовземане, заустване и учредяване на санитарно-охранителни зони съобразно Законa за водите за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 17.08.2018
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад